Jakamisen periaate pelastaa maailman

Kirliankuvaus 3D ja videolle on jo totta

Tieteen piirissä ymmärretään, että on olemassa jotakin juuri sen otteen ulottumattomissa – turhauttavan lähellä – mutta kokonaisvaltaista käsitystä asiasta ei ole vielä saavutettu. Tässä tapauksessa palapelin puuttuvaa palasta on vaihtelevasti kuvattu pimeänä aineena, pimeänä energiana, Einsteinin painovoimateorian aspektina – ” kosmologisena vakiona”, ehkäpä universumin laajenemisen syynä tai mahdollisesti jonkinlaisena outona avaruuden täyttämänä energia-aaltona. NASA myöntää, että edelleenkin on enemmän tietämättömyyttä kuin tietoa.

Tiede julistaa, että näkeminen on uskomista; kun sitä vastoin useat salaisuudet eivät ehkä olisi kätkettyjä, jos lause käännettäisiin esoteerisempaan muotoon – ”uskominen on näkemistä” – tämä viittaa siihen, että avarakatseinen lähestymistapa tuntematonta kohtaan sallii tutkijan nähdä asioita, joita hän muutoin ei näkisi koska pitää niitä mahdottomina. Tavallaan juuri näin on käynyt astrofyysikoille ja tiedemiehille, jotka ovat tulleet tietoisiksi tämän vaikeasti tavoitettavan aineen olemassaolosta.

Harry Oldfield ei väitä tietävänsä universumin salaisuuksia, mutta hänen tutkimuksessa ovat johtaneet hänet päätelmiin, joita fyysikot voisivat pitää erittäin kiinnostavina.

Felicity Eliot haastatteli Harry Oldfieldiä ensimmäisen kerran Share International lehteen maaliskuussa 1982 ja tarkastelee asiaa nyt uudelleen.

Kirliankuvaus, perusta


Kirliankuvaus: Perunan lehti

Share International: Mikä houkutteli teidät tämänkaltaiseen työhön? Kuinka aloititte?

Harry Oldfield: Törmäsin Sheila Ostranderin ja Lynn Schroederin kiehtovaan kirjaan Fysiikan keksinnöt Rautaesiripun takana. Se käsitteli kahden ukrainalaisen tutkijan Semyon ja Valentina Kirlianin tutkimuksia. Kiinnostuin välittömästi. Biologian ja tieteen opettajana minulla on aina ollut avoin mieli.

1930- luvulla Semyon Kirlian ja hänen vaimonsa Valentina kehittivät nykyään kirliankuvauksena tunnetun tekniikan. He tekivät kokeita, joissa valokuvafilmi asetetaan johdinlevyn päälle ja toinen johde liitettiin käteen, lehteen tai muuhun kasvin osaan. Johteet energisoitiin korkean taajuuden jännitelähteellä. Se tuotti valokuvamaisia kuvia, jotka tyypillisesti näyttivät kohteen varjokuvan, jota ympäröi valon aura. Kun näin valokuvan niin kutsutusta haamulehti-ilmiöstä, en voinut uskoa silmiäni.

Kirjassaan he ystävällisesti tarjoavat rakennusohjeet tällaiseen kameraan, jolla pystytään kuvaamaan tätä energiakenttää. Niinpä muutaman päivän kuluessa tein oman kameran ja aloitin kokeiluni heti.


SI: Kuinka meidän tulisi ymmärtää tämä ilmiö?

H.O: Minä uskon, että se näyttää hienorakenteisen energian kaikenkattavasta energiaverkostosta. Kun katsot minua, niin todellisuudessa et näe minua laisinkaan. Se mitä sinä näet on ulkoinen muoto, joka perustuu hienorakenteiseen energiamuotoon, energiakehoon, joka on jatkuvassa muutoksessa. Fyysisestä lehdestä, jota Kirlianit käyttivät valokuvakokeessaan, oli laaja osa leikattu pois – mutta lehden energiamuoto pysyi kokonaisena.


Kirliankuvaus: Haamuraaja kuvattuna edestä ja sivusta

Nyt olemme vieneet kokeilut paljon pidemmälle, kuvaamalla haamujäseniä ihmisiltä, joiden käsi tai jalka on amputoitu – useimmiten, valitettavasti, liikenneonnettomuuksien seurauksena. *


SI: Me siis puhumme energiakentistä, jotka eivät ole kiinteää fyysistä ainetta ja jotka ovat normaalisti näkymättömiä, mutta jotka teidän laitteenne saavat esiin?

H.O: Kyllä. Me olemme pystyneet näyttämään toteen energian vuorovaikutuksen valon kanssa, olemme saaneet oivalluksen energeettisestä kaksoiskappaleesta, joka on se pohja tai malli, jonka mukaan fyysiset molekyylimme ovat järjestyneet. Ihmisen kehon jokainen atomi korvautuu uudella keskimäärin seitsemän – yhdeksän vuoden välein. Älä ajattele kehoasi fyysisenä järjestelmänä vaan jatkuvasti liikkuvien molekyylien virtana, molekyylien jotka jatkuvasti korvautuvat uusilla. Mutta mikä pitää ne tunnistettavassa, yhtenäisessä muodossa? Minä uskon sen olevan organisoiva energiamalli.

Perusteisiin palataksemme kirliankuvauksessa elektroni oli se varsinainen fyysinen hiukkanen, joka tuotti kuvan – elektronin vaikutus tuotti koronan purkautumisilmiön kohteen ympärille ja myös sen alapuolelle, tämä kuvattiin valoherkälle filmille. Linssejä ei käytetty lainkaan. Itse energia jätti jälkensä filmille.

Kirlian tekniikalla oli muutamia rajoituksia: se oli kaksiulotteista. Alueen syvyys oli erittäin litteä. Yritin kehittää kolmiulotteista tekniikkaa. Oletan olevani yksi niistä harvoista ihmisistä Venäjän ulkopuolella, joka tutki näitä asioita ja yksi ensimmäisistä, joka kehitteli kolmiulotteista kirliantyyppistä kameraa. Itse asiassa se selitetään yksityiskohtaisesti kirjassani The Dark Side of the Brain: Major Discoveries in the Use of Kirlian Photography and Electrcrystal Therapy.


Kirliankuvaus: Lehden energiavuo näkyy vaikka itse lehti on kokonaan poistettu

SI: Olenko oikeassa vai käytettiinkö Kirlian – kuvausta yhteistyössä sinun kanssasi sairauksien diagnosointiin Britannian sairaaloissa tai yhdessä sairaaloista?

H.O: Kyllä, aikanaan näin oli. Lääkäri, jonka kanssa työskentelin, oli biokemisti ja solututkija. Hän ehdotti että sen sijaan että katselisimme kasveja ja hedelmänäytteitä, katselisimme potilaiden syöpäsoluja ja vertailisimme niitä terveisiin soluihin. Päätimme katsella erilaisten solujen energioiden eroavuuksia. Kuten voitte kuvitella, olimme paljon aikaamme edellä. Yritimme saada työmme hyväksyttyä diagnosointimenetelmänä, joka pystyy paljastamaan ongelmakohdat ennen kuin ne tulevat näkyviksi fyysisellä tasolla. Valitettavasti tällä saralla oli myös paljon yliluonnollisen tutkimusta ja valtavirta koki vaikeaksi hyväksyä työmme.

 

Uusi kirliankuvaus on New Energy Vision

SI: Joten jatkoitte työnne kehittämistä siksi, mitä nykyään kutsutte nimellä New Energy Vision.

H.O: Kyllä, aivan oikein. Parin viime vuoden aikana olemme parantaneet teknologiaamme. Olemme vieneet tutkimuksemme ja keksintömme seuraavalle tasolle. Nyt käytämme järjestelmää, jota kutsumme nimellä New Energy Vision (NEV), se on nykyaikainen ja pidemmälle kehitetty versio työni aikaisemmista vaiheista. Parin viime vuoden aikana tämä työ on edistynyt todella paljon ja olen ylpeä sanoessani, että uuden ohjelman kehitti poikani Anthony Oldfield.


SI: Kuinka se toimii?

H.O: Jos tarkastelemme kirlianmenetelmää, niin se hiukkanen, joka tuotti kuvan, oli elektroni. Nyt tässä NEV- systeemissä se onkin fotoni. Kirliankuvauksessa elektroni tuottaa yhdessä energian kanssa valokuvauslevylle kuvan – joka on kaksiulotteinen.

Nev- kuvauksella olemme pystyneet katsomaan kolmiulotteisia muotoja, esimerkiksi ihmisiä oman energiansa ympäröiminä – ja pystymme näyttämään hienovaraiset energiat, jotka ovat fyysisen kehon pinnan alla. Ja pystymme näyttämään energian erilaisissa muodoissa ja väreissä.

Kohdistamme kameran jotakuta kohti, kamera on kytketty NEV-ohjelmaa käyttävään tietokoneeseen. Tällä ohjelmalla on erityinen toiminto, algoritmi. Se tarkkailee mitä tapahtuu, kun fotoni kulkee ihmisen energiakentän sisään ja ulos sieltä. Joten se näyttää ne erilaisina muotoina ja väreinä.


SI: Jos kuvaatte NEV-kuvauksella jotakuta, joka on täysin terve ja jotakuta, jonka tiedetään olevan sairas, niin mitä voidaan nähdä? Onko selviä eroja?

H.O: On, näiden kahden välillä on selvä ero, mutta ennen kuin menemme pidemmälle, minun pitää tehdä selväksi se, että minä en väitä, että tämän kuvauksen tulisi korvata kunnollinen lääketieteellinen diagnoosi.

Mutta palatakseni takaisin tuloksiin, jotka näemme käyttämällä NEV:iä: terveessä ihmisessä näemme chakrat tai energiapyörteet ja myös meridiaanit, jotka tunnetaan ja joita käytetään akupunktiossa. Chakrat tunnettiin jo antiikin aikojen lääketieteessä esim. Intiassa ja Kiinassa.

Olen kouluttanut ja opettanut molemmissa näissä maissa luontaisen lääketieteen harjoittajia käyttämään tätä menetelmää.

Näemme eri värejä ja kuvioita muotoutuvan ihmisessä ja myös ulkoisen verhon, jota jotkut ihmiset kutsuvat ulommaksi energiakentäksi tai auraksi – sana, jota en itse paljon käytä, koska itse asiassa se on sivutuote sille, että elämänvoiman energiakenttä toimii ihmisen kehossa.

Voimme näyttää esimerkiksi positiivisen ajattelun vaikutuksen ihmisessä ja hänen ympärillään, ja tietenkin päinvastoin myös negatiivisen ajattelun vaikutuksen. Jos ihminen ajattelee rakastavia, positiivisia ajatuksia tai on korkeammalla tietoisuuden tasolla, kuten meditaatiossa, ihmisen värit kirkastuvat ja laajenevat ja virtaavat jopa lähiseudulle. Kuitenkin ihmisen ollessa masentunut värit ja energiakenttä kutistuvat ja tulevat tiiviiksi ja tummaksi. Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että jollakulla on tumma pilvi päänsä päällä – no me olemme todella nähneet tumman energiapilven roikkuvan kielteisen ja masentuneen ihmisen päällä.


SI: Vaikuttaako ikä energiakenttään? Entä sukupuoli? Onko eri kansojen välillä eroavuuksia tai samankaltaisuutta? Onko ihmisillä kausittaisia muutoksia tai vaihteluita?

H.O: Se on yhtä monimutkaista ja monisyistä kuin yksilön tarkastelu laitteella. Ihmiset eroavat toisistaan niin paljon – ehkä he tuntuvat erilaisilta eri aikoina. Saman perheen kaksosissa on eroavaisuuksia, mutta kiinnostavaa kyllä, olemme huomanneet, että kaksosilla on eräänlainen peiliefekti energiakentässään. Esimerkiksi jos toisella kaksosella on pieni energiatukkeuma energiakentässään oikeassa ranteessa, niin toisella kaksosella on samanlainen vasemmassa ranteessaan. Tämä osoittaa kuinka yksityiskohtaista tutkimuksemme voi olla.

Uteliaisuutta herättävää oli havaintomme eri ammattia harjoittavien samankaltaisuuksista ja eroista. Esimerkiksi otin kuvan stressaantuneesta Lontoon Docks-alueella työskentelevästä ihmisestä ja jos sitä verrataan henkilöön, joka työskentelee Rishikeshin ashramissa, niin ero on valtava. Hyvänä päivänä pörssivälittäjällä voi olla kirkas, selkeä aura – vaikka siinä on silti haavaumia! Mutta Intian yoga – mestari heijastaa vakaata valoa, joka ei vaihtele. Tällaisilla yksilöillä tuskin on stressiä eikä stressi vaikuta heihin lainkaan.

Pimeä aine ja eteerisfyysinen aine

SI: Haluaisin kysyä teiltä ”pimeästä aineesta”.

H.O: Jo jonkin aikaa sitten kosmologit, astrofyysikot ja astronomit alkoivat tutkia galaksia; tähtien pyörimisnopeus galaksin keskellä viittasi siihen, että materiaa ei ollut tarpeeksi selittämään pyörimisnopeutta – täytyy olla toinen selitys – joku kätketty materia selittämään tämä ongelma. Laskutoimitukset johtivat heidät siihen johtopäätelmään, että noin 90 prosenttia universumin materiasta oli näkymätöntä – siitä termi ”pimeä aine”. Myöhempi tutkimus yritti laskea universumin laajenemisvauhtia alkuräjähdyksen jälkeen. He päättelivät, että universumin joka kolkassa on oltava energiaa, joka kuljettaa kaiken kauemmaksi toisistaan. Ajattele painovoimaa ja pimeää ainetta, painovoima tuo asiat lähemmäksi toisiaan ja pimeä aine kuljettaa niitä kauemmaksi toisistaan. Joten se on kosmologian toinen voima. Tämä on tietenkin todella yksinkertaistettu selitys.


SI: Menisittekö niin pitkälle, että sanoisitte sitä, mitä esoteerisessa kirjallisuudessa ja muinaisissa viisauden opetuksissa kutsutaan eetteriksi, samaksi mitä tiede kutsuu pimeäksi aineeksi tai energiaksi?

H.O: Luulen että se on erittäin todennäköistä. Monissa energiamuodoissa, joita näen NEV:llä, ei ainoastaan ihmisten ympärillä vaan myös pyhien paikkojen ja viljakuvioiden ympärillä, on tämä eetteriosa, jota ei voi jättää huomioimatta. Itse asiassa menisin jopa niin pitkälle, että sanoisin, että kosmologit eivät ole vielä kyenneet muodostamaan toimivaa teoriaa siksi, että eetteri on jätetty huomioimatta.


Kirliankuvaus: Tiibetiläisen laman energiavuo

SI: Luuletteko tämän olevan seuraava suuri keksintö? Se on ihan kuin odottaisimme tieteen saavuttavan muinaisen viisauden.

H.O: Aivan niin! Kyllä, saavuttaa se. Uskon että pimeä aine, eetteri, (muodostaa hienorakenteisemmat tasot, joita emme normaalisti näe) on energiaa, joka vuotaa aika-avaruuteemme universaalit koordinaatistot. Emme puhu vain kolmesta eri ulottuvuudesta – vaan useammasta. Professori Stephen Hawking puhuu kymmenestä eri ulottuvuudesta.


SI: Siirtykäämme kosmologiasta takaisin yksilöön ja päivittäiseen elämäämme. Selittäisikö tämä sen miksi ja miten homeopatia toimii, miksi akupunktio toimii, miksi telepatia on mahdollista? Täytyy olla jokin keino, minkä kautta energia – esimerkiksi ajatus voi kulkea. Miten kommentoisitte?

H.O: Kyllä, ehdottomasti. Ja sen lisäksi ehkäpä tämä on se näkökanta, joka pitäisi ottaa huomioon, kun tutkitaan elämän tai tietoisuuden jatkumista fyysisen ruumin kuoleman jälkeen. "Kuolleet" siirtyvät hienorakenteiseen energiakehoonsa, joka ei ole näkyvä useimmille ihmisille.


SI: Näyttää siltä, että elämme aikaa, jolloin tiede on todistamaisillaan ja vahvistamaisillaan muinaisen viisauden – että kaikki on energiaa. Uskotteko että nämä kaksi kohtaavat?

H.O: Noin 100 vuotta sitten H.B.Blavatsky, C.W.Leadbeater ja useat muut toivat tietoomme muinaista Intian viisautta. Luulen että se oli Leadbeater, joka sanoi jotain tämänsuuntaista:” Tulee päivä jolloin uskon miehet ja tieteen miehet seisovat yhdessä rintamassa. Ja uskon miehet kääntyvät tieteen miesten puoleen ja sanovat: Kaiken tämän aikaa olemme odottaneet saapumistanne.”

 

Lisätietoa: Kirlian Wikissä, www.electrocrystal.com ja www.newenergyvision.co.uk

* Tieteellinen matemaattinen malli (For scientific mathematical model refer to): V.French, P.J.Bryant, Science, 1976, Pattern regulation in epimorphic fields, 193, 968-81; V. French, P.J.Bryant, S.V.Bryant,Science,1981, Distal regeneration and symmetry, 212, 993-1002=


Lisätietoa ja mielenkiintoisia artikkeleitamme

Mielenkiintoinen aihe sivuillamme: kylmäfuusio, lue lisää!

Sivun alkuun