Jakamisen periaate pelastaa maailman

Uutisaihe: Paavi Franciscus ja Dalai Lama molemmat tuovat julki Maitreyan periaatteita

Paavi Franciscus ja Dalai Lama molemmat tuovat julki Maitreyan periaatteita

Share International -lehdessä (1-2/2016) nostettiin esiin joitain paavin ja Dalai Laman kirjoituksia. Saman lehden Mestarin artikkelissa ”Tervetuloa uuteen aikaan”, Benjamin Cremen Mestari viittaa ”ryhmä[än] viisaita yksilöitä, jotka osoittavat ihmiskunnalle uuden asiaintilan” ja osana tätä ryhmää Mestari puhuu juuri paavista ja Dalai Lamasta. Benjamin Cremen mukaan he molemmat tekevät Maitreyan työtä ja auttavat osaltaan kääntämään yleisen mielipiteen omalla väsymättömällä esimerkillään.

Dalai Laman puhe Tashi Lhunpo -luostarissa, Karnatakassa, Intiassa, 1.1.2016

Paavi Franciscus

”Kiitollisuus kuluneesta vuodesta”

Kuluneen vuoden muistamisessa voidaan kerrata tapahtumia, jotka palauttavat mieleen ilon ja surun hetkiä, taikka voidaan yrittää ymmärtää josko olemme kokeneet Jumalan läsnäolon, siis Hänen läsnäolon, joka uudistaa ja ylläpitää kaiken antamallaan avulla. Meitä pyydetään vahvistamaan josko maailman tapahtumat ovat menneet Jumalan tahdon mukaisesti, vai olemmeko pääsääntöisesti noudattaneet ihmisen suunnitelmia, jotka usein ovat täynnään yksilön edun tavoittelua, loputonta vallanhimoa ja silmitöntä väkivaltaa.

Tänä päivänä meidän pitää kuitenkin erityisellä tavalla kohdistaa katseemme niihin merkkeihin, jotka Jumala on meille toimittanut, jotta voisimme fyysisesti koskea Hänen armollista rakkauttaan. Me emme voi unohtaa, että monena päivänä väkivalta, kuolema ja monien viattomien sekä pakolaisten sanoinkuvaamaton kärsimys on ollut leimallista. Kuitenkin tämä vuosi on ollut täynnään monia suuria hyvyyden, solidaarisuuden ja rakkauden tekoja, vaikkeivät ne ole olleetkaan televisiouutisten aiheina. Hyvät teot eivät aiheuta uutisotsikoita. Näitä merkkejä rakkaudesta ei silti voi eikä niitä saa sivuuttaa mitättömyyteen pahuuden pilkkaamana. Hyvä voittaa aina, vaikkakin ajoittain se vaikuttaa heikommalta ja poissaolevalta.

Lähde: Paavin saarna Vatikaanissa 31.12.2015

”Mikään ei ole tärkeämpää kuin valita se mikä miellyttää Jumalaa eniten, Hänen armonsa”

Mikään ei ole tärkeämpää kuin valita ”se mikä miellyttää Jumalaa eniten”, nimittäin Hänen armonsa, Hänen rakkautensa, Hänen lempeytensä, Hänen hyväilynsä!…

Tämä on se tavoite, jonka [katolinen] kirkko asettaa itsellensä tänä pyhänä vuonna. Täten me tulemme voimistamaan itsessämme sitä varmuutta, että armo todella voi auttaa rakentamaan inhimillisemmän maailman. Erityisesti näinä nykyisinä aikoina, joina anteeksianto on harvinainen vieras inhimillisen elämän piirissa, armon kutsu on entistäkin akuutimpi ja näin on kaikkialla: yhteiskunnassa, instituutioissa, työpaikoilla ja kotona perhe-elämässä myös …

Mutta on välttämätöntä pitää mielessä, että armollisuuden unohtamisen syiden taustalla on myös itserakkaus. Maailmassa se ottaa muotonsa oman edun yksinomaisena tavoitteluna, kunnian, mielihyvän ja rikkauden tavoitteluna, tai kun kristillisessä elämässä usein hairahdetaan tekopyhyyteen ja maallisuuteen. Kaikki nämä asiat ovat armon kanssa ristiriidassa…

Toivon, että tänä pyhänä vuonna meistä jokainen tulee kokemaan Jumalan armon, ja olemaan todistajana sille, ”mikä Häntä eniten miellyttää”. Onko naivia uskoa, että tämä voi muuttaa maailman? Ihmisen näkökulmasta se on hulluutta, mutta ”Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset.” (Kirjeet korinttilaisille 1:25)

Lähde: Paavi Pietarinaukiolla 9.12.2015, zenit.org

Dalai Lama

”Me kaikki olemme veljiä ja sisaria yhdessä ihmisperheessä”

Kollegani ja minä kuulumme 1900-luvulle. Aikamme on mennyt ja elämämme ovat lähes päättyneet. Kahdenkymmenennenensimmäisen vuosisadan sukupolvi sitä vastoin on juuri alussa. Heillä on todellinen mahdollisuus muuttaa maailmaa.

Me kaikki tahdomme onnea ja välttää kärsimystä, ja meissä itsessämme se liittyy suurempaan rakkauden ja myötätunnon tunteeseen. Mitä tulee ulkoiseen maailmaan, siihen liittyy vakavat askelet ympäristön säilyttämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Näinä aikoina tiedemiehet löytävät enenevässä määrin todisteitaa siitä, että rakkauden ja myötätunnon lisääminen tuottaa positiivisia vaikutuksia fyysiseen terveyteemme ja yleiseen hyvinvointiimme. Ihmiskunta koostuu yksilöistä ja voimme yltää onnellisempaan ja rauhaisampaan yhteiskuntaan, jos nuo yksilöt ovat itsessään onnellisempia ja rauhaisampia. Olen tämän suhteen optimistinen. Uskon, että ihmisluonne on pohjimmiltaan positiivinen.

On tärkeätä muistaa, että kaikki ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia. Me kaikki olemme veljiä ja sisaria yhdessä ihmisperheessä. Me synnymme samalla tavoin ja kuolemme samalla tavoin. Ja siltikin sen sijaan, että jouhlistaisimme sitä mikä maeillä on yhteistä, tapaamme korostaa niitä seikkoja, jotka ovat erilaisia, kuten usko, kansallisuus, suhteellinen rikkaus tai köyhys, lukeneisuus tai oppimattomuus, seikkoja jotka ovat toisarvoisia. Näemme toinen toisemme sellaisin termein kuten ”me” ja ”he”, seikka joka keskinäisriippuvuuksien maailmassa, jossa elämme ei ole pelkästään epätodellista, vaan myös vanhentunutta.

Jos omaksumme läheisemmän, arvostavamman ja huomaavaisemman asenteen toisiamme kohtaan, elämämme tulevat olemaan merkityksellisempiä. Jos voimme osaltamme vaikuttaa koko maailman onnellisuuteen ja kukoistukseen, elämisestä tulee pitkän elämän arvoinen.
Lähde: Dalai Laman puhe Tashi Lhunpo -luostarissa, Karnatakassa, Intiassa, 1.1.2016. dalailama.org

”Meidän tulee ajatella koko ihmiskunnan hyvinvointia”

Me kaikki olemme osa seitsemän miljardin ihmisen ihmiskuntaa, jotka kaikki pohjimmiltaan olemme samankaltaisia. Tietenkin meissä on eroja uskon, ihon värin, hiusten värin, asuinmaan ja puhutun kielen suhteen. Mutta nämä ovat toissijaisia eroja. Tärkein tekijä on se, että olemme olennaisesti samankaltaisia. Monet niistä ongelmista, joita kohtaamme ovat meidän itsemme luomia, ja ne pohjaavat virheelliseen painotukseen näiden toissijaisten erojen osalta.

Kun näemme itsemme termein kuten ”me” ja ”he” ja kun motivaationamme on on voimakas itsekeskeisyys, seurauksena on väkivaltaisuus, tappaminen ja korruptio. Näiden sijaan meidän tulee ponnistella edistääksemme ykseyden tunnetta koko ihmiskunnassa. Meidän tulee ajatella koko ihmiskunnan hyvinvointia. Jos ihmiskunta on onnellinen, jokainen yksilönä tulemme olemaan onnellisia.
Lähde: Dalai Lama tapaamisessa, Karnatakassa, Intiassa, 2.1.2016

Julkaistu, 29.2.2016.

Henkisen Hierarkian tulo julkisuuteen on ihmisen näkökulmasta verkkainen prosessi. Tänä päivänä uutiseksi luokiteltavaa tapahtuu harvakseltaan. Tähän osioon on koostettu taustatapahtumia, jotka täydentävät kokonaiskuvaa Hierarkian julkisuuteen tulosta.


Sivun alkuun