Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Etusivu

share.fi
jakamisen periaatteen puolestapuhuja

Näillä sivuilla esiteltävät teemat ovat aluksi ehkä vieraita ja monimutkaisia. Ne ovat monimutkaisen tuntuisia koska ne ovat laajoja. Vierailta ne saattavat tuntua siksi, että näistä teemoista ei kaikkialla puhuta. Vähän kerrassaan lisää lukemalla huomaat kuitenkin kuinka teemat nivoutuvat toisiinsa ja aiheet muodostavat ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Silloin luettukin alkaa tuntua tutulta. Lukemisen iloa ja mukavaa oloa toivottaen.

Maitreya, kuka Hän on?

Maitreya on uskonnoista riippumaton koko ihmiskunnan suuri opettaja. Kaikki maailman pääuskonnot odottavat tulevaksi suurta opettajaa. Kristityt odottavat Kristuksen paluuta, Buddhalaiset odottavat uuden Buddhan saapumista (Herran, Maitreyan). Muslimien odottaessa Imam Mahdia, Hindut odottavat Krishnan jälleensyntymistä ja Juutalaiset Messiasta saapuvaksi. Maitreya on tuo opettaja, mutta Hän on paljon enemmän. Maitreya on koko ihmiskunnan isoveli, joka on tullut auttaakseen meidät ylös nykyongelmistamme ja auttaakseen meitä yhdessä luomaan kukoistavan uuden sivilisaation, joka perustuu jakamisen periaatteelle, oikeudenmukaisuudelle, oikeanlaisille ihmistenvälisille suhteille ja kestävälle rauhalle maailmassa.

Esoteeriseen traditioon tutustuneet tietävät, että nimet yllä ovat kaikki nimiä, jotka tosiaan kuvaavat yhtä ja samaa yksilöä – Maitreyaa, Maailmanopettajaa.

Kuten aina suurina murroksen kohtina (vrt Jeesus 2 000 vuotta sitten), nytkin ihmiskunnalle osoitetaan oikeat toimintatavat. Nyt, toisin kuin aiemmin, Maailmanopettaja ei tule toimimaan oppilaansa kautta, vaan tulee itse opettajaksi tälle aikakaudelle. Maitreya tulee tällä kertaa itse ja Hän tulee Viisauden Mestareiden (siis Henkisen Hierarkian Mestarien) ryhmän johdossa. He ovat kaikki ihmisiä, kuten sinä ja minä, jotka ovat kulkeneet evoluution tietä aikaisemmin kuin me. Mestarit ovat aina olleet taustalla opastamassa ihmiskunnan kehitystä.

Maitreya haluaa mieluiten itseään yksinkertaisesti kutsuttavan opettajaksi, eikä Hän ole tullut maapallolle ollakseen uskonnollinen johtaja, vaan opettaja. Sanan laajimmassa mahdollisessa tarkoitukessa. Kouluttaja, joka voi osoittaa ihmiskunnalle tien ulos sen nykyisestä ahdingosta.

Nykyisen poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen kriisin keskellä Maitreya tulee inspiroidakseen ihmiskuntaa näkemään itsensä yhtenä suurena perheenä, joka voi luoda sivilisaation, joka perustuu jakamisen sekä taloudellisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja maailmanlaajuisen yhteistyön periaatteille.

Maitreyan prioriteetit, mitkä ne ovat?

Maitreyan aikomus ei ole muodostaa ympärilleen uutta uskontoa, tai kerätä ympärilleen kannattajajoukkoa, vaan Hänen tarkoituksensa on opettaa ihmiskunnalle ”itsetajuamisen ja itseymmärryksen kyky”. Ensimmäiset askeleet sillä taipaleella ovat ”vilpitön mieli, hengen rehellisyys ja kyky irtautua lopputuloksesta.”

Maitreyan huoli sosiaalisesta tilanteesta heijastuu Hänen prioriteettien listaansa: riittävästi oikeata ravintoa ja riittävät asuinolot kaikille, terveydenhuolto ja koulutus maailmanlaajuisiksi oikeuksiksi. Hänen sosiaalinen viestinsä voidaankin tiivistää muutamaan sanaan: ”Jaa (engl. share) ja pelasta maailma.” Maitreya tietää, että me tulemme hyväksymään Hänen viestinsä ja, että me olemme jo rauhan ja hyvyyden aikakauden kynnyksellä.

Miten Maitreyan julkitulo tapahtuu?

Viime vuosina tietoa Maitreyan julkitulosta on saatu lähinnä englantilaisen taiteilijan ja kirjailijan, Benjamin Cremen, kautta. Creme on puhunut ja kirjoittanut asiasta aina vuodesta 1974. Cremen mukaan Maitreya tuli ihmisten keskuuteen 19. heinäkuuta 1977, jolloin hän laskeutui alas Himalajalla sijaitsevasta suojastaan asettuakseen asumaan Lontooseen, Englantiin. Hän on asunut siellä, ulkopuolisesta nähtynä, tavallista elämää ja vain harvat ovat tienneet hänen todellisen henkilöllisyytensä. Välttääkseen ihmiskunnan vapaan tahdon loukkausta, Maitreya on tullut julkisuuteen hyvin hitaaseen tahtiin.

Modernina, tämän ajan henkilönä, Maitreya on työstänyt julkituloansa ja valmistellut ihmiskuntaa siihen monella eri tasolla jo vuodesta 1977. Hänen säteilemänsä energia on ollut taustavaikuttajana monille suurille muutoksille, kuten kommunismin murtumiselle Neuvostoliitossa ja apartheidin loppumiselle Etelä-Afrikassa. Myöskin idän ja lännen liennytys ja ihmisten valveutuminen luonnonsuojelutyön tärkeydelle on sen vaikutusta.

Maitreyan julkiset esiintymiset

Maitreya alkoi 1988 esiintyä henkilökohtaisesti ja unissa sekä tunnetuille eri maiden johtajille, että aivan tavallisille ihmisille. Liennytys ja jännityksen laukeaminen maailmanpolitiikassa, joka oli näiden esiintymisten seurausta on antanut tilaa muille ulkoisille merkeille Maitreyan olemassaolosta.

Kesäkuussa 1988, Maitreya ilmaantui kuin tyhjästä 6000 hengen eteen Nairobissa, Keniassa, pidetyssä rukous/healing -tapahtumassa, missä hänet välittömästi tunnistettiin Kristuksena.

Vuodesta 1991 Maitreya on jatkanut näitä ilmiömäisiä ilmestymisiään erilaisten, useimmiten käsityksiltään ortodoksisten, uskonnollisten ryhmittymien eteen. Hän puhuu heille lyhyesti heidän omalla kielellään ja suurin osa osallistujista tunnistaa hänet odotettuna Opettajana. Maitreya luo myös parantavia lähteitä näiden esiintymisten yhteydessä. Nämä parantavat lähteet Meksikossa, Saksassa ja Intiassa ovat vetäneet puoleensa jo miljoonia kävijöitä.

Tammikuussa 2010 alkoi kauan odotettu vaihe julkitulon tarinassa: Maitreyan tv-esiintymiset. Niitä oli kevääseen 2016 mennessä ollut yli 169 kpl noin kymmenessä eri maassa. Lue lisää Maitreyan tv-esiintymisistä. Pariisin marraskuun 2015 tapahtumien johdosta Mestari antoi lausuman, jossa Mestari toteaa, että ”tapahtumat ovat vapauttaneet Hänet [Maitreyan] toimille. Muistakaa tämä ja olkaa valmiita Hänen julkitulolleen.” ”Keväällä 2016 Maitreya viestissään sanoo: ”kun sanon, että totisesti se aika on lähellä, kun kaikki ihmiset tulevat tunnistamaan Minun kasvoni ja tulevat reagoimaan, on se totuus.”

Maitreyan aikaansaamat ihmeet

Kesäkuussa 1988 eräs Maitreyan avustaja ilmoitti, että ”Maitreya tulee luomaan maailmaan sellaisen ihmeiden tulvan, ettei ihmismieli voi sitä ymmärtää.”

Itkeviä ja vertavuotavia patsaita, parantavia valoristejä ja vesilähteitä, hedelmiin ja vihanneksiin siemenin kirjoitettuja taivaallisia viestejä, maitoa juovia pyhiä pronssi- ja kivipatsaita — tällaisten lukumäärältään kasvavien ja mediassa laajalti käsiteltyjen merkkien avulla hän on koskettanut miljoonien sydämiä ja valmistellut ihmiskuntaa hänen väistämättömälle julkisuuteentulolleen. Nämä ihmeet vahvistavat ihmisten uskoa ja antavat meille toivoa ja odotusta tulevasta.

Maitreyan Julkitulon päivä, mitä ja milloin se on?

Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Maitreya tulee paljastamaan todellisen identiteettinsä. Hänen läsnäoloonsa reagoivan, yhä kasvavan ihmisjoukon esiinkutsumana Maitreyaa tullaan pyytämään puhumaan televisioon koko maailmalle satelliittilinkkien välityksellä. Tänä Julkitulon päivänä, tulemme näkemään hänen kasvonsa televisiossa, mutta hän ei tule oikeastaan puhumaan.

Sen sijaan jokainen meistä tulee kuulemaan hänen sanansa telepaattisesti omalla kielellään, kun hän samanaikaisesti vaikuttaa koko ihmiskunnan mieleen. Jopa ne, jotka eivät satu katselemaan Maitreyaa televisiossa, saavat tämän kokemuksen. Hänen rakkautensa voima astuu kaikkien sydämiin, herättäen ihmiskunnan toimimaan maailman pelastamiseksi. Samaan aikaan satoja tuhansia spontaaneja parantumisia tapahtuu kautta maailman. Tästä tiedämme, että Maitreya on totisesti Maailmanopettaja koko ihmiskunnalle. Lue lisää Google booksissa

Maitreyan ennustukset tulevaa koskien

Huhtikuussa 1988 Maitreyan yhteistyökumppani aloitti säännöllisen kommunikoinnin kahden journalistin kanssa välittäen Maitreyan opetuksia ja ennustuksia maailman tapahtumista. Tämä informaatio saatettiin maailman lehdistön saataville ja julkaistiin Share International -lehdessä. Maitreya ennusti dramaattisia ja odottamattomia kansainvälisiä tapahtumia viikkoja, kuukausia tai vuosia ennen kuin ne tapahtuivat, mm. Neuvostoliiton hajoamisen, Nelson Mandelan vapauttamisen ja Lähi-Idän rauhan prosessissa tapahtuneet läpimurrot.

Ennustukset annettiin ensisijaisesti valottamaan yhtä tärkeimmistä, elämäämme ohjaavista henkisistä laeista: syyn ja seurauksen lakia, joka tunnetaan myös karman lakina. Käsittämällä tämän Lain ja toimimalla sen puitteissa, Maitreya sanoo, että me voimme ratkaista nykyiset sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset ja ympäristökriisimme.

Maitreyan ennustukset kattavat laajan aihepiirin poliittisista tapahtumista luonnonkatastrofeihin, tieteellisiin läpimurtoihin ja ihmeisiin. Ennustus, joka on vielä lopullisesti toteutumatta, on lähestyvä maailmanlaajuinen pörssiromahdus, joka on alkanut Japanista (ja jatkunut jo kaksi vuosikymmentä), mutta joka odottaa talousjärjestelmän murenemista.

Maitreyan viestit

Syyskuun 1977 ja kesäkuun 1982 välisenä aikana brittiläinen kirjailija Benjamin Creme on vastaanottanut 140 sanoman sarjan Maitreyalta, Maailmanopettajalta. Nämä välitettiin Cremen yleisöluentojen aikana henkisellä telepatialla tai menetelmällä, jota voi kutsua mentaaliseksi ylivalaimisemiseksi. Sillä ei ole tekemistä mediumismin tai kanavoinnin kanssa.

Näiden viestien välityksellä Maitreya ehdottaa toimenpiteitä tarvittavien taloudellisten ja sosiaalisten muutosten aikaansaamiseksi. Hän rohkaisee ihmiskuntaa jälleenrakentamaan maailman veljeyden, jakamisen ja rakkauden periaatteille. Hän antaa myös vihjeitä siitä, miten Hänet voi tunnistaa ja kehottaa ihmisiä tekemään tunnetuksi sen tosiasian, että Hän on jo keskuudessamme. Lue lisää Maitreyan viesteistä

‘Jos uskot oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon ja rauhaan, tahdomme kutsua sinut liittymään meihin. Yhdessä voimme saada aikaan niin paljon enemmän. Tämä on synergiaa!’

*Lainaus on henkilöltä, jonka uskotaan olleen Maitreya, muussa asussa, vuonna 2017. Lue koko tarina: Synergiaa

Transmissio-meditaatio

Transmissio-meditaatio on ryhmäpalvelutoimintaa, joka muuntaa suuria henkisiä energioita, joita jatkuvasti virtaa planeetallemme. Transmissio-meditaation aikana Viisauden Mestarit ohjaavat näitä energioita henkisiltä tasoilta ryhmän jäsenten energiakeskusten (chakrojen) kautta erittäin tieteellisellä tavalla.Tämä prosessi, joka tekee energiat käyttökelpoisemmiksi ihmiskunnalle ja muille luomakunnille on verrattavissa sähkömuuntajiin, jotka muuntavat virran generaattorien ja kotitalouksien välillä.

Suuressa viisaudessaan Mestarit kohdistavat nämä muunnetut energiat sinne, missä maailman kolkassa niitä kulloinkin eniten tarvitaan. Reaktiona näihin energioihin esimerkiksi kansat, jotka ovat olleet vuosisatoja toistensa vihollisia, huomaavatkin voivansa keskustella pyöreän pöydän ääressä ja työskennellä ratkaisujen löytämiseksi kaikessa rauhassa.

Transmissio-meditaatio on turvallista, tieteellistä, uskonnollisesti sitoutumatonta ja äärimmäisen tehokasta. Se ei häiritse minkään muun uskonnon tai hengellisyyden harjoittamista. Itse asiassa se voimistaa omaa henkilökohtaista mietiskelyäsi tai muita mahdollisia palveluaktiviteettejasi, joita harjoitat. Monet ovat huomanneet voivansa kokea ja osoittaa rakkautta helpommin. Toiset taas kertovat että heidän mielensä on aktiivisempi ja luovempi. Jotkut ovat saaneet vastaanottaa parantavaa voimaa spontaanisti transmission aikana. Lue lisää Transmissio-meditaatiosta

Lopuksi

Toivomme, että sinusta oli mukava tutustua tähän Maitreyan, Maailmanopettajan laajaan julkisuuteen tuloa käsittelevään esittelyyn. Tervetuloa Usein kysyttyä -osastoomme syventääksesi tietojasi tästä ihmeellisestä toivon sanomasta.

Kuten arvata saattaa, esittelyssä sanottu on vasta raapaisu pinnasta, joka kuitenkin toivottavasti on sytyttänyt sydämessäsi totuuden kaiun… Voit seuraavaksi tutustua valikon alta sivun ylälaidasta löytyviä aiheen alaotsikoita, ja voit halutessasi myös tilata noin kuukausittaisen infokirjeemme sivulta löytyvästä linkistä. Kiitos vielä mielenkiinnostasi jakamisen periaatteen edistämistä kohtaan.

Mestarin erityislausuma

Benjamin Creme sai tämän erityislausuman mentaalisen telepatian keinoin Mestariltaan 5.10.2016.

”Vaikeat ajat ovat käytännöllisesti katsoen ohi ja ihmisten tulisi luottaen odottaa sitä Uutta Aikaa, kun Maitreya tulee osoittamaan korkean Olemuksensa ja kun kaikki hyväksyvät Hänet tämän aikakauden Mestariksi.”

Sivun alkuun