Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Suuri avuksikutsu

Transmissio-meditaatio on yksinkertainen, tieteellinen mietiskelymuoto, joka sopii yli 12-vuotiaille.

”Haluatko auttaa maailmaa ja muodostaa voimakkaamman yhdeyden henkisen minäsi kanssa?”, kysyy Benjamin Creme. ”Transmissio-meditaatio on helpoin tapa tehdä molempia ja vieläpä yhtäaikaa”, hän vastaa omaan kysymykseensä. Löydät tältä sivulta ryhmien ilmoitukset Transmissio-meditaatiota koskien.


Suuri avuksikutsu on koko maailman rukous, joka nojaa kaikille uskonnoille yhteisiin totuuksiin. Se on käännetty 75 kielelle ja murteelle ja kymmenettuhannet ihmiset kaikista uskonnoista käyttävät sitä päivittäin tuomaan rauhaa ja luomaan mahdollisuuksia hyville ihmissuhteille.

SUURI AVUKSIKUTSU

PDF-versio tulostettavaksesi, jossa info ja Avuksikutsu samassa dokumentissa

Valon lähteestä Jumalan mielessä
virratkoon valo ihmisten mieliin,
laskeutukoon valo päälle maan.

Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä
virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin.
Palatkoon Kristus päälle maan.

Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan,
johtakoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja-
tarkoitus, jonka Mestarit tuntevat ja jota he palvelevat.

Keskuksesta, jota me kutsumme ihmissuvuksi
rakentukoon rakkauden ja valon suunnitelma
ja sulkekoon se oven, jonka takana paha asuu.

Valo, rakkaus ja voima jälleenrakentakoot
suunnitelman päälle maan.

Den stora Invokationen

Från ljusets punkt i Guds Sinne
låt ljus strömma in i människornas sinnen.
Låt ljus stråla ned över Jorden.

Från Kärlekens punkt i Guds hjärta
låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.
Må Kristus återvända till Jorden.

Från det centrum där Guds Vilja är känd
låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte-
det syfte som mästarna känner och tjänar.

Från det centrum som vi kallar mänskligheten
låt Kärlekens och Ljusets Plan ta form
och må den försegla dörren till det onda.

Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på Jorden

THE GREAT INVOCATION

From the point of Light within the Mind of God
Let light stream forth into the minds of men.
Let Light descend on Earth.

From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into the hearts of men.
May Christ return to Earth.

From the center where the Will of God is known
Let purpose guide the little wills of men ―
The purpose which the Masters know and serve.

From the center which we call the race of men
Let the Plan of Love and Light work out.
And may it seal the door where evil dwells.

Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.

Sivun alkuun