Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Amerikan kohtalo ja rooli

Maailma todella odottaa Amerikan sielun ilmentymistä. Kun se tekee sen, se ottaa sydämelleen koko maailman tarpeet. Ensimmäistä kertaa se laajentaa näkökulmaansa Maitreyan opetuksen vaikutuksesta, sillä Maitreya kutsuu esiin Amerikan sielun aspektin ja innostaa Amerikkaa jakamaan voimavarat, joita sillä on niin runsaasti. Tuloksena on uusi Marshall-suunnitelma maailman mittakaavassa. Se on yksi toivoa herättävimmistä asioista, joita teidän on pidettävä edessänne tämän kansakunnan jäseninä. Amerikan kansakunta on suuri kansakunta. Se on tehnyt kauheita asioita, mutta niin ovat tehneet kaikki kansakunnat. Se on nuori kansakunta, joten on tavallaan odotettavissa, että se karkaa ajoittain käsistä, mutta se on niin voimakas, niin suuri ja rikas, että sillä on valtava vaikutusvalta maailmassa. Tämä vaikutusvalta on sen kansan älykkyyden ja kekseliäisyyden luonnollinen seuraus. (Benjamin Creme, Yhtenäisyys moninaisuudessa).


Amerikan kohtalo ja rooli - kokoelma

Maailma todella odottaa Amerikan sielun ilmentymistä. Kun se tekee sen, se ottaa sydämelleen koko maailman tarpeet. Ensimmäistä kertaa se laajentaa näkökulmaansa Maitreyan opetuksen vaikutuksesta, sillä Maitreya kutsuu esiin Amerikan sielun aspektin ja innostaa Amerikkaa jakamaan voimavarat, joita sillä on niin runsaasti. Tuloksena on uusi Marshall-suunnitelma maailman mittakaavassa. Se on yksi toivoa herättävimmistä asioista, joita teidän on pidettävä edessänne tämän kansakunnan jäseninä. Amerikan kansakunta on suuri kansakunta. Se on tehnyt kauheita asioita, mutta niin ovat tehneet kaikki kansakunnat. Se on nuori kansakunta, joten on tavallaan odotettavissa, että se karkaa ajoittain käsistä, mutta se on niin voimakas, niin suuri ja rikas, että sillä on valtava vaikutusvalta maailmassa. Tämä vaikutusvalta on sen kansan älykkyyden ja kekseliäisyyden luonnollinen seuraus. (Benjamin Creme, Yhtenäisyys moninaisuudessa ).

Ihmiset eivät ole heräämässä ainoastaan Amerikassa vaan kaikkialla maailmassa muutoksen tarpeeseen ja mahdollisuuteen. Poliitikot ja taloustieteilijät kutsuvat nykytilannetta “laskusuhdanteeksi” ja “taantumaksi”. Todellisuudessa olemme todistamassa vanhan järjestyksen viimeisiä kompastuskiviä. Miljoonat ovat tulossa tietoisiksi siitä, että hillitön kilpailu ja ahneus eivät ole ihmisten turvallisin tie, että tällaiset materialistiset opit luovat varomattomille “liukkaan rinteen” ja lopulta nykyisen kansainvälisen kriisin…..
Kansojen kansat ovat kypsiä ja valmiita muutokseen. He huutavat muutosta ja mielekkäämpää elämää. Maitreya muistuttaa ihmisiä olennaisista asioista, joita ilman ihmisellä ei ole tulevaisuutta: Oikeudenmukaisuus ja rauha. Ja ainoa tie molempiin on jakaminen. (Benjamin Cremen Mestari, kappaleesta “Maitreyan ensimmäinen haastattelu”, A Master Speaks Volume Two).

Kun näette Minut, tulette tuntemaan Jumalan luonteen valona, rakkautena ja tahtona. Olkoon niin, että nämä jumalalliset aspektit heijastuvat teidän kauttanne. Kun näin on, saatan työskennellä kauttanne. Tarvitsen teitä. Tarvitsen teitä kaikkia osallistumaan kanssani tämän maailman jälleenrakentamiseen, palauttamaan ihmisille heidän uskonsa ja ilonsa, vapauttamaan elämiseen tarvittavat voimavarat tämän maan tarvitseville ja palauttamaan näin tasapainon. Minun tehtäväni on näyttää teille menetelmä; teidän tehtävänne on toimia ja toteuttaa Suunnitelmani. Tiedän, että voin luottaa teihin ja vedota teihin. Rakkauteni syleilee kaikkia. (Maitreya , viestistä nro 76)

USA:lla (säteet: sielu 2, persoonallisuus 6) on sielutasoltaan syvä ja aito halu maailman yhtenäisyyteen ja rauhaan. Kuitenkin sekin on nuori, suuri ja voimakas, ja se on loistavan persoonallisuutensa hallinnassa. Sen ihanne on yhtenäisyys ja rauha, ja se kuvittelee, että se osoittaa sen maailmalle. Se uskoo, että kun kaikki seuraavat amerikkalaisten esimerkkiä taloudessa, politiikassa ja uskonnossa, rauha syntyy väistämättä. Tällä asenteella se on pyrkinyt hallitsemaan maailmaa ja käynyt toistuvasti sotaa rauhan nimissä (Korea, Vietnam, Irak, Afganistan). Maailma odottaa, että tämä glamour katoaa ja Yhdysvaltojen 2. säteen sielun vaikutusvalta nousee esiin maailman asioissa.

Kun tämä tapahtuu (luultavasti ei ennen Kristuksen julistuksen päivää), amerikkalaisen sielun luontainen kaipuu yhtenäisyyteen aktivoituu toimintaan, ja ajatus kokonaisuuden palvelemisesta korvaa nykyisen hallitsemisen tarpeen. Lukemattomat yksilöt ryhtyvät maailman suureen jälleenrakentamiseen. Halu palvella korvaa Yhdysvaltojen nykyisen ylivoimaisuuden tunteen kaikissa asioissa, ja siitä seuraa todellinen rauhan aikakausi. (Benjamin Cremen Mestari, Mestarin sanoin -artikkelista ‘Muita ajatuksia yhtenäisyydestä’).

Antakaa Minulle tilaisuus auttaa teitä; siksi olen tullut. Jos hyväksytte Minut, johdatan teidät kohtaloonne; siihen, mikä on ollut määrätty tämän maailman alusta lähtien. Kaikki riippuu teistä: teidän on otettava askeleet, jotka tekevät tämän mahdolliseksi. Meidän on nähtävä itsemme Yhtenä, veljinä ja sisarina, ja työskenneltävä yhdessä kaikkien parhaaksi. Me emme ole erillisiä, vaikka se näyttääkin siltä, me olemme yksi ryhmä, jonka osa minä olen ja jonka hyväksi työskentelen elämäni joka hetki….." (Viesti Maitreyalta vastaanotettu Benjamin Cremen haastattelun lopussa Radio Ici & Maintenant -ohjelmassa Pariisissa, Ranskassa 26. maaliskuuta 2010). Share International, toukokuu 2010

Idealismin 6. säde hallitsee Amerikan elämää. Amerikka elää sen persoonallisuuskulkuneuvon kautta. Se on tämän päivän todellisuus. Haluamisperiaate on äärimmäisen voimakas, koska se ilmenee Amerikan kansan kautta: halu vaurauteen, rahaan, hallintaan, halu olla paras ja suurin, halu voittaa. Kaikki tämä on persoonallisuuden halua. Amerikan sielun pyrkimys, joka on 2. säde, on aivan toisenlainen: se on maailman palveleminen, auttaminen, sen tekeminen paremmaksi paikaksi. Sille annetaan vain vähän tilaa, koska persoonallisuus on niin voimakas, niin kaikkialle ulottuva, että sielunäkökulma ilmenee vain silloin tällöin, kuten esimerkiksi Marshall-suunnitelmassa. (Benjamin Creme, Elämisen taide )

Maitreyan opetukset herättävät Yhdysvaltojen idealistisen sielun ja vetoavat siihen ja kääntävät sen parhaat kansalaiset sen valon puoleen, jota he ovat aina pitäneet sydämessään. He pääsevät yhteisymmärrykseen veljiensä ja sisartensa kanssa kaikkialla maailmassa, ja yhdessä Maitreyan innoittamina he tuovat oikeudenmukaisuuden ja siten rauhan odottavaan maailmaan. (Benjamin Cremen Mestari, Mestarin sanoin -artikkelista ‘Odottava maailma’).

Pian näette Minut täydessä tosiasiassa. Läsnäoloni tulee teille tutuksi, ja jos vastauksenne on sellainen kuin toivon, tapaamme ja työskentelemme yhdessä ystävinä. Tarkoitukseni on asettaa eteenne vastaukset ihmisen pulmaan, näyttää teille, että tulevaisuus on kaikille ihmisille uskomattoman lupaava. Veljieni, Viisauden Mestareiden, kanssa näytän teille tien, jolla voitte vapauttaa jumalallisuutenne ja vastaanottaa perintönne. Suunnitelmani on herättää ihmiskunta sen todelliseen arvoon, sen todelliseen kapasiteettiin, ja näyttää sille, että kaikkien ihmisten sisällä elää jumalallinen Jumalan poika. (Maitreya , viestistä nro 24)

Kysymys: Mitkä ovat tärkeimmät kysymykset, jotka Yhdysvaltojen pitäisi kohdata juuri nyt?
Yhdysvaltojen tärkein tehtävä tällä hetkellä on löytää sielunsa ja sen myötä tarpeensa palvella maailmaa sen sijaan, että se hallitsisi sitä. Yhdysvallat on nykyään niin keskittynyt persoonallisuuden ilmaisuunsa, että sen päätöksissä näkyy vain vähän todellista palvelua. Separatismi, itsekkyys ja ahneus määräävät edelleen suuren osan tuon suuren maan toiminnasta. Neuvostoliiton häviäminen kilpailijana maailmanpolitiikassa on vain lisännyt näitä loisteliaisuuksia (illuusioita). Yhdysvaltojen tie eteenpäin on asettaa moninaiset voimavaransa, kykynsä ja energiansa maailmanyhteisön käyttöön ja siten johtaa kansoja uuden ja elinkelpoisemman maailman luomiseen. Maailma odottaa tällaista tarkoituksen täyttymystä. Ei kuitenkaan ole epätodennäköistä, että tämä paljon toivottu toiminta odottaa Kristuksen ilmestymistä ja hyväksymistä. (Benjamin Cremen Mestari, Maitreyan tehtävä, kolmas osa ).

Nyt kun Amerikka seisoo yksin supervaltana, sillä on vastuu erilaisen maailman luomisesta. Se tekee sen vain, kun 2. säteen rakkaus, kansakunnan sielunaspekti, osoittaa.

Kenen kautta se voi osoittaa sen? Ainoastaan opetuslasten ja vihittyjen kautta, koska he ovat niitä, jotka ilmaisevat minkä tahansa kansakunnan sielun aspektin. On vihittyjen ja opetuslasten tehtävä tuoda esiin ideoita, inspiroiva ajatusmuoto yhteistyöstä maailmanlaajuisessa mittakaavassa sen globalisaation mukaisesti, jonka Amerikka on luonut taloudellisessa mielessä. Kansakuntien välillä ei ole vielä riittävästi hyvää tahtoa ja luottamusta poliittisen vastineen luomiseksi, ja niinpä kilpailuhenki, joka on linjassa markkinavoimien kanssa, kaiken elämän kaupallistaminen, joka on osa markkinavoimia, hallitsee…..

Ihmiskunnan henkinen kriisi (emme tiedä elämämme merkitystä ja tarkoitusta) keskittyy nykyään poliittisen ja erityisesti taloudellisen kentän kautta, ja se voidaan ratkaista vain siellä. (Benjamin Creme, Art of Cooperation )

Tässä piilee länsimaisen maailman vika: nämä “menestyvät” maat ovat rikkautensa ja valta-asemansa velkaa suurelta osin historialle ja kyvylleen manipuloida maailman taloutta omaksi edukseen aggressiivisten “markkinavoimien” avulla. Maailman köyhät ja hädänalaiset vaativat nyt osuuttaan. Jos tähän yksinkertaiseen oikeudenmukaisuuden vaatimukseen ei puututa ja sitä ei korjata, maailma ei tule tuntemaan rauhaa. Terrorismi pahenee ja kasvaa sodaksi, joka uhkaa maapallon ihmisten tulevaisuutta.

Me, vanhemmat veljet, emme voi katsoa sivusta, kun maailman tulevaisuus on uhattuna. Amerikka on suuri kansakunta, jolla on paljon hyvää annettavaa maailmalle. Sen on nyt herätettävä sielunsa kaipuun palvella, elää rauhassa ja oikeudenmukaisesti ja työskennellä yhdessä kaikkien kansojen kanssa harmoniassa ja yhteistyössä tämän maailman uudelleenluomiseksi. (Benjamin Cremen Mestari, Mestarin sanoin -artikkelista “Amerikan valinta”).

Yhdysvallat ilmentää rakkauden tahtoa, joka ilmenee kykynä sulauttaa sisäänsä hyvin erilaisia elementtejä ja silti tarjota kaikille yhtäläiset mahdollisuudet. …Sen menetelmä ei ole hidas sopeutuminen vaan nopea omaksuminen. Siinä maassa ihmiset ovat myös kaikkein herkimpiä hierarkian vaikutukselle. (The Externalization of the Hierarchy , Mestari DK Alice Baileyn välityksellä).

Puhun heille rakkauden ja oikeudenmukaisuuden tarpeesta ihmisten asioissa, valtion asioissa ja kansojen välisessä kanssakäymisessä, ja osoitan heille, että ilman tätä jumalallista rakkautta ja oikeudenmukaisuutta kaikki ihmiset menehtyvät. Toiveeni on - ei, veljeni, tietoni on - että ihmiskunta vastaa kutsuuni. Tiedän, että näin on. Tiedän, että ihmisissä asuu jumalallinen olento, jonka suunnitelmana on, että Rakkaus ja Oikeudenmukaisuus voittaisivat. Koska näin on, loppu on varma. (Maitreya , viestistä nro 77)

Amerikka on suuri kansakunta, ja siitä tulee vielä suurempi kansakunta, mutta se ei valitettavasti ole sopusoinnussa kohtalonsa kanssa. Se leikkii voimien kanssa, joita se ei ymmärrä. Se on nuori, voimakas ja äärimmäisen ylimielinen kansakunta. Se on nuorten, erityisesti vahvojen nuorten ylimielisyyttä. On aika, että maailman vanhemmat, viisaammat kansakunnat korottavat äänensä Amerikan toimia vastaan.
Paras tapa tehdä se on rohkaista jakamisen hyväksymistä. Jakaminen ja oikeudenmukaisuus tuovat rauhaa ja tasapainoa maailmaan (Benjamin Creme, Yhtenäisyys moninaisuudessa ).

Odotamme, kuten mestari Djwhal Khul kirjoitti Alice Baileyn välityksellä, Amerikan sielun 2. säteen rakkauden ilmentymistä. Kun Amerikan sieluaspekti ilmenee, se vapauttaa maailman kilpailusta. Tähän asti se on ollut persoonallisuusaspekti - joka on ahne, ylimielinen ja aggressiivinen, hyvä säätämään lakia, voimakas kilpailija. (Benjamin Creme, The Art of Co-operation ).

Mestari Djwhal Khul hahmottelee Alice A. Baileyn välityksellä ongelmia ja mahdollisuuksia seuraavasti:
“Ristiriita Yhdysvalloissa on vapaudenrakkauden, joka on lähes vastuuttomuutta ja vapauden sallimista, ja kasvavan humanitaarisen ideologian välillä, joka johtaa maailman palvelemiseen ja erottamattomuuteen…..
“Tämän idealismin nuoruuden tulkinta näkyy amerikkalaisten täydellisenä vakaumuksena siitä, että kaikki Yhdysvalloissa on parempaa kuin missään muualla, halukkuutena kertoa koko maailmalle, mitä pitäisi tai ei pitäisi tehdä, kapinointina kaikesta valvonnasta ja ajattelemattomana hyväksyntänä kaikelle tiedolle, joka sopii yhteen ennakko-oletusten ja ennakkoluulojen kanssa; amerikkalaisen idealismin kypsä puoli johtaa sen kansan ripeään reagointiin hyvää, kaunista ja todellista kohtaan, aktiivisen humanitaarisuuden ilmaisuun ja kutsuvaan henkiseen lähestymistapaan todellisuutta kohtaan.” (Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations )

Kun Maitreya hyväksytään paremmin ja maailman yleinen mielipide aktivoituu, ne, jotka vastustavat muutosta, huomaavat joutuvansa vähemmistöön. Miljoonat hyväntahtoiset amerikkalaiset asettuvat Maitreyan puolelle muutoksen ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Luodaan uuden Marshall-suunnitelman tyyppinen toiminta, joka pelastaa maailman miljoonat nälkää näkevät ihmiset. Suuri, dramaattinen avustustoiminta, jollaista ei ole koskaan ennen koottu yhteen, järjestetään ja jaetaan Yhdistyneiden Kansakuntien järjestöjen kautta. Tällä tulee olemaan syvällinen vaikutus maailman mielipiteeseen, myös amerikkalaisten mielipiteeseen. (Benjamin Creme, Suuri lähentyminen ).

K: Kuinka monta vihkimyksen saanutta on Yhdysvalloissa, jotka voivat vaikuttaa maan sieluenergian ilmentymiseen? (SI, toukokuu 1998)
Kolmetuhatta, plus miinus yksi tai kaksi. Eli toisen, kolmannen ja neljännen asteen vihittyjä. Se ei ole kovin monta, mutta se riittää tehtävään. Yksi heistä, neljännen asteen vihitty, joka oli Abraham Lincoln, asuu Washington DC:ssä. Hän on byrokraatti pienessä virassa hallinnossa. Hän tulee esiin, vaikkei häntä tunnistettaisikaan, ja antaa voimansa, näkemyksensä ja aiemman kokemuksensa tuolle ryhmälle. (Benjamin Creme, The Art of Co-operation ).

Kuva: Ferdinand Stöhr, Unsplash

Sivun alkuun