Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Mestari Morya ja Mestari Jupiter

Ensimmäisessä suuressa ryhmässä, jonka pää on Manu, on kaksi Mestaria, Mestari Jupiter ja Mestari Morya. Molemmat heistä ovat ottaneet korkeamman kuin viidennen vihkimyksen, ja Mestari Jupiteria, joka on myös Intian hallitsija, kunnioittavat kaikki loosin Mestarit vanhimpana joukossaan. Hän asuu Nilgherry vuorilla Etelä-Intiassa, ja hän ei kuulu niihin mestareihin, jotka tavallisesti ottavat oppilaita, sillä hänen opetuslapsiinsa kuuluu korkea-asteisia vihittyjä ja melkoinen joukko mestareita. Hänen käsissään lepäävät Intian hallinnon ohjakset, mukaan luettuna suuri osa pohjoista rajaseutua, ja hänelle on uskottu vaikea tehtävä ohjata Intia lopulta pois sen nykyisestä kaaoksesta ja levottomuudesta ja sulattaa sen lukuisat kansat lopulliseen synteesiin. Mestari Morya, joka on eräs tunnetuimpia itämaisia adepteja ja jonka oppilaisiin kuuluu suuri joukko eurooppalaisia ja amerikkalaisia, on radzputilainen ruhtinas, jolla on vuosikymmeniä ollut arvovaltainen asema Intian asioissa.

Hän toimii läheisessä yhteydessä Manun kanssa, ja hän tulee aikanaan pitämään hallussaan kuudennen juurirodun Manun virkaa. Veljensä Mestari K. H:n tavoin hän asuu Shigatsessa Himalajalla, ja hän on tunnettu hahmo tuon kaukaisen kylän asukkaille. Hän on pitkä ja hänen läsnäolostaan huokuu arvovalta. Hänellä on tummat hiukset ja parta ja tummat silmät, ja häntä voitaisiin pitää ankarana, ellei se olisi hänen silmiensä antama vaikutelma. Hän ja hänen veljensä Mestari K. H. toimivat lähes yksikkönä. He ovat tehneet siten monia vuosisatoja, ja he tekevät niin tulevaisuudessakin, sillä Mestari K. H. astuu Maailmanopettajan virkaan, kun viran nykyinen haltija siirtyy korkeampaan työtön ja kuudes juurirotu syntyy. Heidän asuintalonsa ovat lähekkäin, ja paljon heidän ajastaan kuluu läheisessä yhteistyössä. Koska Mestari M. kuuluu ensimmäiseen säteeseen, tahdon tai voiman säteeseen, hänen työnsä koskee suurelta osin nykyisen Manun suunnitelmien toteuttamista. Hän toimii maailman valtiomiesten innoittajana. Mahachohanin kautta hän käsittelee voimia, jotka saavat aikaan halutut olosuhteet ihmissuvun kehityksen edistämiseksi. Fyysisellä tasolla hän vaikuttaa niihin suuriin kansallisiin johtajiin, joilla on kauaskantoinen visio ja kansainvälinen ihanne. Hänen kanssaan toimivat yhteistyössä eräät mentaalitason suurista devoista. Myös kolme suurta enkelien ryhmää toimii hänen kanssaan mentaalitasolla yhteydessä pienempi devoihin, jotka elävöittävät ajatusmuotoja ja pitävät siten elossa rodun ohjaajien ajatusmuotoja koko ihmiskunnan hyväksi. Mestari M:llä on suuri ryhmä oppilaita ohjattavanaan. Hän työskentelee yhteydessä moniin esoteerisiin ja okkulttisiin järjestöihin ja myös maailman poliitikkojen ja valtiomiesten kautta.

Parhaillaan Mestari M., Mestari K. H. ja Mestari Jeesus osallistuvat läheisesti idän ja lännen ajattelun yhdistämisen työhön, niin pitkälle kuin se on mahdollista, niin että idän suuret uskonnot ja kristinuskon myöhempi kehitys monine haaroineen voisivat hyödyttää toinen toisiaan. Siten toivotaan, että lopulta syntyisi yksi suuri yleismaailmallinen kirkko.

Suora laina. Lähde: Vihkimykset-kirja, Alice Bailey

Lue taustoitusartikkeli Mestareista

Sivun alkuun