Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Kohtaamisia -artikkeli: Synergiaa

Synergiaa

- Ihmisten kokemuksia, joissa mukana on ollut Maitreya

Veg Fest -tapahtuman kuluessa mies nimeltä "Ron" vieraili Share Internationalin kojullamme 9.11.2019, Atlantassa, Georgiassa. Hän vaikutti olevan nelissäkymmenissään ja hänen kaulallaan roikkui nimikyltti median kulkulupineen, jossa luki "Ron G-" (en huomannut hänen sukunimeään, mutta pikaisen silmäyksen perusteella se saattoi olla filippiiniläistä juurta). Hän kysyi meiltä: "Mistä tässä on kyse?" ja "Miten tulitte tähän mukaan?". Silloin aloimme kertoa osuudestamme hänelle.

Puhuimme Transmissio-meditaatiosta ja hän kertoi olevansa Pohjois-Carolinan Charlottesta. Atlantalainen Sharen vapaaehtoinen, Ann Dougherty, vastasi siihen, että Charlottessa ei tällä hetkellä ollut ryhmää, mutta että muut vapaaehtoiset käyvät siellä puhumassa ja messuilla, ja toiveissa oli Transmissio-ryhmän saaminen sinne piakkoin.

Itse kysyin Ronilta mitä hän teki ja hän vastasi koostavansa ohjelmia energiasta ja synergiasta ja olevansa "ohjelmien kehittäjä". Hän kertoi opettavansa näitä ohjelmia MIT:ssa ja Stanfordissa. Kysyin häneltä opettiko hän vain yliopistolaisille vaiko myös tavallisille ihmisille johon hän vastasi "Molemmille. Opetan ensin energiasta, koska heidän tulee ymmärtää energia ennen kuin he voivat ymmärtää ykseydestä ja synergiasta. Ei voi opettaa energiasta ajattelematta keskinäistä riippuvuussuhdettamme. Ihmiset tänä päivänä ovat niin irtautuneita toisistaan. Heidän tulee ensin ymmärtää energia. Puhumme silloin ykseydestä."

Ron myös kertoi matkustelevansa paljon kerätäkseen informaatiota ohjelmiansa varten ja vierailevansa näyttelykojuilla niissä eri kaupungeissa, joissa hän vierailee. Hän sanoi: "Minä tiedän Sharen. On yhä vain enemmän Sharen kojuja." Hän kertoi aina kysyvänsä samat kysymykset kojuillamme: "Mistä tässä on kyse?" ja kuuntelevansa heidän tarinansa. Ajoittain joku saattaa kertoa eri näkökulman tarinaan. Hän kertoi käyttävänsä keräämänsä informaation ohjelmiinsa.

Tässä vaiheessa me kaikki olimme jo syvällä keskustelussamme Ronin kanssa. Hän oli ollut kojullamme 20 minuutin ajan ja hän alkoi antaa vihjeitä kuinka esittää asiamme. Hän katsoi ylös julistettamme, jossa luki: "Kun jaamme maailman resurssit, maailmaan tulee oikeudenmukaisuutta, kansakuntien välille tulee luottamusta, ja se kaikki johtaa rauhaan." Hän sanoi, "Jos minä kertoisin tätä tarinaa, sanoisin, ‘Jos uskot oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon ja rauhaan, tahdomme kutsua sinut liittymään meihin. Yhdessä voimme saada aikaan niin paljon enemmän. Tämä on synergiaa!’" Keskustelumme tässä vaiheessa hän vaikutti korostavan oikeudenmukaisuutta ja kahdesti hän toisti ehdotuksensa esittää viestimme tällä tavoin.

Ron jatkoi, "Tulossa on tsunami!! Aalto toisensa jälkeen tsunamin tavoin!" Me kiitimme häntä ehdotuksistaan ja sanoin hänelle hänen antaneen meille uuden tavan esittää viestimme. Kysyimme vielä hänen nimeään ja hän vastasi: "Ronnie Tsunami!"

Myöhemmin kun puhuimme päivästämme Veg Festissä ja kaikista ihanista kohtaamisistamme ihmisten kanssa, me päädyimme ajattelemaan, että Ronnie Tsunami edelsi tulevia tapahtumia ehdottamalla erilaista painotusta sanomaamme - painotusta oikeudenmukaisuuteen, rauhaan ja tasa-arvoon. Yksi vapaaehtoisista kysyi muilta, "Luuletteko, että Ronnie Tsunami oli joku erityinen hahmo?" Vastauksemme: "Aivan varmasti".

K.P., Atlanta, Georgia, USA.

Lähde: Share International -lehti.

Maitreya näyttäytyy erilaisissa ja usein iloa tuottavissa asuissa tai yhteyksissä ihmisille kautta maailman. Noiden kohtaamisten tarkoitus on tuoda lohtua tai iloa ihmisille. Samalla Maitreya usein myös osoittelematta osoittaa jonkin asian. Usein kohtaamisissa on mukana Mestari Jeesus. Jotkut kohtaamiset ovat sellaisia, joissa yksinomaan Mestari Jeesus on roolissa. Joissakin Maitreyan tai Mestari Jeesuksen avustaja taikka Mestari Jeesuksen oppilas. Ne ilmiasut, jotka näihin kohtaamisiin valitaan ovat tarkoituksellisesti valittuja ja ne luovat joskus jatkumon. Kuten oli tapauksessa, jossa Maitreya näyttäytyi konduktöörin asussa samalle henkilölle, mutta noiden tapahtumien välillä oli kulunut vuosia ja jälkimmäisellä kerralla "konduktöörikin" oli vanhentunut. Aina nämä kohtaamiset ovat syvästi koskettavia. Joskus outo kohtaaminen on enemmän, kuin vain outo.


Sivun alkuun