Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Yksittaisia Mestareita Rakoczi Morya Ja Koot Hoomi

Aart Jurriaanse

Lyhyt biografia kolmesta Henkisen Hierarkian Mestarista: Mestari Koot Hoomista, Mestari Moryasta ja Mestari Rakoczista.

Toistaiseksi ihmiskunnalla on ollut varsin vähän tietoista kontaktia monien Mestareiden kanssa, jotka useimmiten toimivat eetteri-tasolla ja siten ulkona ihmisten tietoisen tunnistamiskyvyn. On kuitenkin joitain Mestareita, jotka ovat satunnaisesti ottaneet fyysisen kehon käyttöönsä, tämän seikan mahdollistaessa täten heidän tehokkaammin toimia maailman kansojen keskuudessa. Nämä valo-olennot, vaikkakin He säilyvät tunnistamattomina todellisen luonteensa ja kykyjensä suhteen, edustavat hierarkkisen ja jumalaisen rakkauden sekä viisauden jakelukeskuksia ja ovat käytännön tasolla Suunnitelman tiettyjen muotojen toteuttajia.

Johtuen Heidän läheisestä suhteestaan ihmisten asioihin, joidenkin näiden Mestareiden nimet ovat tulleet tutuiksi ja samalla myös jotkin Heidän toimintansa aspektit. On kuitenkin muistettava, että kaikki tällaiset, inhimillisellä kielellä annetut kuvaukset, ovat pakostakin rajallisia, koska ihminen ei todella kuitenkaan kykene ymmärtämään sitä mikä on henkistä ja ylitajuista ja koska hahmottamista varten ihminen tahtomattaan alentaa ja kutistaa Korkeimman materiaalisiksi termeiksi. Mutta, vaikka tuo kuva olisikin vähän vinoitunut ja epätodellinen, se voi silti auttaa oppilasta mentaalisesti ja siksi tietoisesti, askeleen lähemmes Heitä, jotka ovat alati valmiina auttamaan ihmisiä tällä koettelevalla polulla kohti vuoren huippua.

Nimet, jotka tulevat ensiksi mieleen, ovat tietysti Kristus ja Buddha, mutta koska Heistä puhutaan muissa artikkeleissa, tullaan ensisijaisesti antamaan kuvaus muutamasta Heidän tärkeimmistä avustajistaan. Näistä tärkeimmässä roolissa ovat He kolme, jotka toimivat Hierarkian päälinjojen johtajina tai näiden tukifunktioissa. Nämä kolme Mestaria ovat Mestari Koot Hoomi, Kristuksen vanhin avustaja; Mestari Morya, Rotujen Herran avustaja ja Mestari Rakoczi, Sivilisaation Herra.

Yksi ehkä parhaiten tunnetuista nimistä esoteerisissä piireissä on Mestari Koot Hoomi, usein lyhennettynä KH, Hänen nimiensä alkukirjaimien mukaan. Hänen väitetään ajoittain ilmaantuvan fyysisessä kehossa syrjäiseen ja eristettyyn kylään nimeltä Shigatse, joka sijaitsee piilotettuna Himalajan vuoristossa. Tämä kylä toimii myös monen muun ihmisten parissa ajoittain toimivan Mestarin vetäytymispaikkana. KH kuvataan pitkänä jalona miehenä, mutta ei raskastekoisena, vaaleaihoisena, jolla on syvän siniset silmät joista pursuaa rakkaus ja viisaus; Hänen hiuksensa ja partansa ovat kullanruskeat. Hän sai vihkimyskoulutuksensa kashmirilaisessa kehossa, mutta Hän sai myös hyvän länsimaisen koulutuksen brittiläisessä yliopistossa. Häntä ohjaa rakkaus-viisauden Säde (toinen Säde, suom. huom.) ja, kuten siitä voisi päätelläkin, Hän on syvästi sitoutunut esoteeristen oppien uusimiseen ja julkiseksi saattamiseen. Lisäksi Hänelle on annettu tehtäväksi lähes jokaisessa ihmisessä, heidän sydämessä unitilassa olevan rakkauden latentin tekijän stimulointi. Hänen tehtävänään on myös herättää ihmiskunta tietoisuuteen sen perimmäisestä veljeydestä, joka seikka tulee lopulta johtamaan yhdistyneeseen ihmisyyteen.

KH on yksi seniori Mestareista ja Hänen rakkauden sekä viisauden ominaisuuksiensa myötä Hänestä koulutetaan seuraajaa Maailmanopettajalle, sillä kun kuudes juurirotu perustetaan, Kristus tulee jättämään nykyisen positionsa ja tulee siirtymään vieläkin kehittyneempiin töihin korkeammille tasoille. Näissä olosuhteissa KH työskentelee läheisessä yhteistyössä Kristuksen kanssa ja Hän on myös saanut oikeuden vapaaseen pääsyyn sekä konsultaation Shamballan ”hoviin”. Alempiasteiset Mestarit saavat tämän tason kontaktin vain määrätyin välein.

Yksi erityistyö, jossa Mestari KH on kiinni tänä päivänä, läheisessä yhteistyössä Mestareiden Morya ja Jeesus kanssa, on keinojen löytäminen läntisten ja itäisten uskontojen ajatusten pohjan lähentämiseksi. Tarkoituksena on luoda yksi maailmanuskonto, joka toimisi yhteisenä sideaineena ihmiskunnan yhdentymisessä.

Mestari KH:n tehtävä on myös maailman opetuksen uudelleenorganisointi ja osittain tästä syystä Hän on jo hyvin tunnettu Lännessä, missä Hänen oppilaansa ovat laajalle levinneet. Viimeisimpien vuosikymmenien aikana KH on kuitenkin ollut niin kiinni laajemmissa maailman ongelmissa, valvoessaan tunnettujen maailman hahmojen kohtaloa, että Hänellä ei enää ole mahdollisuutta henkilökohtaisesti sanella opetuksia rajoitetummissa tehtävissä töissä oleville oppilailleen, eikä aiheista, jotka alempiasteiset vihityt voivat yhtä lailla välittää. Osa Hänen oppilaistaan on tuon seurauksena siirretty DK:lle ja muille Mestareille jatkokoulutukseen.

Erityismandaatti, jonka KH on myös ottanut vastuulleen, on toimia yhteistyössä neljän muun Mestarin kanssa valmistella tarpeelliset askeleet, jotta ihmiskunta kykenisi varautumaan Kristuksen väistämättömään julkituloon ja Hierarkian samanaikaiseen siirtymiseen fyysiseen tilaan.

Hän on virkaiältään vanhin oppilas ja tuleva seuraaja Rotujen Herralle. Ensimmäisen Säteen Tahdon ja Voiman alla työskentely antaa Hänelle voimallisen ulkomuodon. Hän on tumma ja pitkä, Hänellä on tumma tukka ja parta sekä kimaltelevat silmät.

Mestareiden KH ja M välillä on olemassa läheinen toimintasuhde ja nämä kaksi ystävystä tekevät yhteistyötä monin tavoin, sillä Heidän työtään ihmiskunnan parissa ei voi selkeästi erottaa ja tietty päällekkäisyys on väistämätöntä. Onneksi, subjektiivisina ominaisuuksina, kilpailu ja mustasukkaisuus ovat Mestareille tuntemattomia piirteitä ja siksi ei koskaan ole pelkoa, että toinen ryhmä tunkisi toisen mandaatille. He tekevät kaikki yhteistyötä pyrkimyksissään auttaa ihmiskunta saavuttamaan lopullinen päämääränsä.

Koska Hän on ensimmäisellä Säteellä, Mestari M on läheisesti tekemisissä Shamballan kanssa, mistä Jumalan tarkoitus projisoidaan Tahdon ja Voiman energioiden avulla.

Mestari M on maailman valtiomiesten inspiroija ja Hän käsittelee voimia, jotka muokkaavat olosuhteet rodullisen kehittymisen jatkumiselle, täten inspiroiden kansojen johtajia näkemyksin ja kansainvälisin tavoittein suuremmasta suvaitsevaisuudesta ja yhteistyöstä kansojen ja rotujen kesken. Tämän Mestarin ryhmässä työskentelevät vihityt ja oppilaat ovat siten myös pääasiallisesti tekemisissä synteesin ilmentämisen kanssa hallituksissa ja politiikassa. Tavoiteltu synteesi on luonteeltaan enimmäkseen subjektiivista, eikä se kumoudu ulkoisten erimielisyyksien johdosta, kunhan nuo näkemyserot ovat pohjimmiltaan hyväntahtoisuuden ja oikeanlaatuisten suhteiden ilmentymiä. Tämä yhteistoiminnallinen henki tulee väistämättä johtamaan rauhaan ja yhteisymmärrykseen maapallolla Ð rauhaan, jossa yksilölliset ja kansalliset kulttuurit säilyvät, vaikkakin alisteisina ihmiskunnan kokonaisedun tavoitteelle.

Kaikkien esoteeristen koulujen ja organisaatioiden päänä ja johtajana, Mestari Morya on laajalti tunnettu ja Hänellä on laaja joukko oppilaita sekä Idässä, että Lännessä. Kuten KH:nkin tapauksessa on laita, maailman nopeasti muuttuvat olosuhteet vaativat Hänen jatkuvan huomionsa, ja tuon suuren työtaakan johdosta M on delegoinut henkilökohtaisen sanelun ja opetuksen nuoremmille Mestareille ja seniorioppilailleen.

Mestari R, jota lempeästi ja kunnioituksella usein kutsutaan ”Kreiviksi”, on Sivilisaation Herra ja useiden ryhmien johdossa. Näiden ryhmien kautta Hän vaikuttaa laajasti maailman asioihin. Käytännössä Hän on toimeenpaneva taho Mestareiden Veljeskunnan Euroopan ja Amerikan asioiden osalta, missä toimessa Hän toteuttaa Kristuksen sisäneuvoston luomia suunnitelmia. Hän on toimestaan johtuen myös Euroopan ja Amerikan Sijaishallitsija, ja Hän vaikuttaa läheisesti hallitusten kohtaloihin. Hän on erityisen sitoutunut Euroopan rotuasioiden tulevaan kehitykseen ja Amerikan sekä Australian kansojen mentaaliseen kehitykseen.

Ollessaan vielä fyysisessä kehossa, Kreivi Rakoczi oli unkarilainen ja yhteen aikaan tunnettu Unkarin hovin jäsen, joka mainitaan myös historiankirjoituksessa. Muissa inkarnaatioissa Hän tuli tunnetuksi Comte St Germainina ja ennen sitä, Englannissa, Hän käytti ensin Roger Baconin henkilöä ja myöhemmin Francis Baconin henkilöä.

Vaikkakin Mestari R on seitsemännellä Säteellä, useimmat Hänen suorassa ohjauksessa olevista oppilaistaan ovat kolmannella Säteellä. Hän työskentelee pääasiallisesti esoteerisen rituaalin ja seremonian avulla ja on kriittisen kiinnostunut uskonnollisesta seremoniasta.

Organisaation ja seremoniallisen järjestyksen seitsemännen Säteen nyt tullessa vaikuttavaksi, on Mestari R:n toteuttama kaikkien Suunnitelman osa-alueiden yhdentäminen tulossa selkeämmin määritellyksi fyysisellä tasolla. Hänen vastuullaan on materialisoida ihmisten odottama uusi sivilisaatio. Kolmannen Säteen Järjen lohkon johtajana, Hänen tehtävänsä on koordinoida viidennen Säteen konkreettisen tieteen ja seitsemännen Säteen seremoniallisen järjestyksen toimintoja.

Kaikki tarmo pannaan tänä päivänä työhön, jotta vallitseva kaaos maailmassa saataisiin rajattua, ja jotta siitä voitaisiin luoda perusta tulevaisuuden järjestykselliselle kauneudelle. Pahan voimat vastustavat tätä energeettisesti istuttamalla eripuran, epävarmuuden, ja epäluottamuksen sekä pelon siemeniä. Tämän kaiken vastustaminen on Kreivin äärimmäisen hankala tehtävä, joka kuitenkin vuosi vuodelta helpottuu seitsemännen Säteen voimistuessa ja sen vaikutusten tullessa aina vain näkyvämmäksi niille, jotka osaavat nähdä. Vuorovesi on vaihtunut!

Lue taustoitusartikkeli: Mikä on Mestari?

Lue artikkeli, kuka on D.K.?

Sivun alkuun