Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Maitreyan julkiset esiintymiset

Tällä sivulla löydät listattuna niitä tapahtumia, jotka ovat edeltäneet Maailmanopettajan, Maitreyan, julkisuuteen tuloa ja jotka siten ovat viitoittaneet tietä Hänen tulolleen laajaan julkisuuteen. Julkitulon lopullinen vaihe on alkanut tammikuussa 2010 ja se on edelleen käynnissä.

Maitreyan tulo julkisuuteen


Maitreya astuu esiin -lehdistötiedote
Tietään valmistelleen, airuenaan toimivan ”tähden” pohjustamana, Maitreya, Maailmanopettaja, on nyt antanut ensimmäisen haastattelunsa amerikkalaisessa televisiossa. Miljoonat ovat kuulleet Hänen puhuvan TV:n ja internetin välityksellä.Hänen avoin toimintansa on alkanut.Häntä ei esitelty nimellä Maitreya, Maailmanopettaja sekä Henkisen Hierarkiamme johtaja, vaan yksinkertaisesti ihmisenä, kuten kuka tahansa meistä. Tällä tavoin Hän ”varmistaa, että ihmiset seuraavat ja kannattavat Häntä Hänen ideoittensa totuuden ja mielekkyyden vuoksi, eivätkä Hänen statuksensa vuoksi.”Hän puhui kiihkottomasti tarpeesta saavuttaa rauha, joka itsessään voidaan aikaansaada vain luomalla oikeudenmukaisuus ja maailman resurssien jakamisen kautta.Tämä oli ensimmäinen monista vastaavista haastatteluista, joita tullaan toteuttamaan USA:ssa, Japanissa, Euroopassa ja muualla, näin tuoden Hänen toivon viestinsä maailmaan.Benjamin Creme, Lontoossa, 14.1.2010

Huomaathen lukiessasi yllä olevan tiedotteen: Tuo ensimmäinen tv-esiintyminen on todellakin informoitu nyt tapahtuneeksi. Siitä ei kerrota sen enempää juuri sen tähden, että itse kullekin jäisi mahdollisuus (aikanaan Maitreyan nähdessään / kuullessaan Hänen puhuvan) omassa olemuksessaan spontaanisti tunnistaa Hänet ja siten omakohtaisesti saada kokemus tunnistamisesta. Esoteeriset asiat ovat juuri esoteerisia sen takia, että niiden salamyhkäisyytenä ilmenevä vaikeatulkintaisuus on tarkoituksellista ja sillä on yksilön sielunyhteyden rakentava vaikutus ja siis hyvä ja oikea tarkoitusperä.

Kysymyksiä ja vastauksia liittyen Maitreyan tv-esiintymisiin tammikuusta 2010 alkaen:

K: Ovatko Maitreyan haastattelut olleet USA:ssa tai muualla?
V: Tällä hetkellä Maitreyan haastattelut ovat tapahtuneet USA:ssa. Mutta Hän tulee jatkamaan Amerikasta muihin maihin: Japaniin, Eurooppaan, Etelä-Amerikkaan, Venäjälle, Kiinaan ja tulee puhumaan maailmalle. Älkää unohtako, että kun Hän puhuu televisiossa, samanaikaisesti on usein internetlähetys. Kyseessä on tunnustettuja tv-ohjelmia ja internetin kautta Hänet näkee ja kuulee miljoonat samanaikaisesti.

USA:ssa Hän puhuu englantia, Japanissa Hän puhuisi japania, Venäjällä venäjää, Kiinassa kiinaa, Etelä-Amerikassa portugalia tai espanjaa jne. Täten mijoonat tulevat kuulemaan Hänet jokaisen haastattelunsa yhteydessä.

K: Ovatko Maitreyan tähänastiset haastattelut olleet samalla amerikkalaisella kanavalla?
V: Kyllä, tähän asti samalla kanavalla.

K: Kuinka pitkää haastattelut ovat keskimäärin kestäneet?
V: Noin puoli tuntia.


Tiikerin vuosi

Kirjeessä ”Ennustaja” päätoimittajalle vuodelta 2008 kerrotaan tapaus, jossa Maitreya vierailee messuosastolla työskentelevän pariskunnan luona ja sanoo:

”Tämä on Rotan vuosi ja 2009 tulee olemaan Härän vuosi, kun taas 2010 on Tiikerin vuosi. Tiikerin vuosi on aina erityislaatuinen, mutta 2010 tulee olemaan erityisen ainutlaatuinen – se tulee olemaan todella merkityksellinen vuosi!” Sitten puhuen seuraan liittyneille kolmelle kiinnostuneelle naiselle Hän sanoi: ”Tiedän miten kaikki tulee tapahtumaan. Se alkaa Yhdysvalloista, missä ihmiset tulevat kaduilla vaatimaan mediaa tekemään Maitreyan olemassa olon tietyksi ja sitten Japanissa ihmiset tulevat myös vaatimaan sitä. Ja sitten koko maailmasssa. Kaikki tulee juontamaan kaduilta. Menkäämme kaikki ulos kaduille!”

Taustat aikajanalla

Suurten henkisten johtajien, Viisauden Mestarien, olemassaolo tuli julkiseen tietouteen 1875 Teosofisen Seuran perustajan, Helena Petrovna Blavatskyn kirjoitusten myötä.

Blavatsky, joka työskenteli suoraan näiden Mestareiden kanssa, paljasti että nämä täydellistyneet olennot, ovat tuhansien vuosien ajan ohjanneet ihmiskunnan kehitystä kulissien takaa, poissa jokapäiväisestä elämästämme.

Ajoittain, suurten inhimillisten mullistusten aikoina, he ovat lähettäneet maailmaan yhden omistaan, osoittamaan ihmisille oikean suunnan. Me tunnemme muutaman näistä suurista opettajista nimillä Krishna, Zoroaster, Konfutse, Buddha, Kristus ja Muhamed.

Näiden Mestareiden oman Mestarin, Maailmanopettajan, väistämättömän maailmaan tulon odotus kasvoi ja kului umpeen viime vuosisadan alkupuolella.

Kohti toisen maailmansodan loppua, Maitreya julkisti aikomuksensa astua julkisuuteen, jokapäiväiseen elämäämme, aikaisimpana mahdollisena ajankohtana, mukanaan joukko Mestareita, kunhan ihmiskunta olisi saavuttanut tietyn rauhan asteen ja olisi alkanut toteuttaa jakamisen periaatetta.

Sitten vuoden 1974, Benjamin Creme, Share International -lehden päätoimittaja, on antanut julkisuuteen tietoja Maitreyan julkisuuteen tulosta. Hänen koulutuksensa tähän tehtävään alkoi yhden Mestareista ohjauksessa jo 1959.

Heinäkuussa 1977 Maitreya poistui ikiaikaisesta Himalajan olinpaikastaan, asettuakseen aloilleen Lontoon intialais-pakistanilaiseen yhteisöön. Aina siitä lähtien hän on viettänyt Lontoossa elämää, joka päältä päin katsoen on näyttänyt arkiselta, normaalilta nykyaikaisen ihmisen elämältä – ihmisen, joka on ollut huolissaan maailman menosta nykyaikaisine poliittisine, taloudellisine ja sosiaalisine ongelmineen. Samanaikaisesti hän on ohjannut muutoksen energioitaan jokaiseen maailman kolkkaan.

Maitreyan julkitulon ajoitus on koko ajan ollut riippuvainen monista tekijöistä. Näitä ovat ihmiskunnan vastaanottavaisuus ja reagoiminen hänen energioilleen ja tarve ihmiskunnan median välityksellä itse esittää Maitreyalle kutsu astua julkisuuteen, jotta ihmiskunnan vapaa tahto varmasti toteutuisi.

Maaliskuu 1978: Maitreya alkaa hiljalleen tulla julki yhä useammin oman yhteisönsä edusmiehenä. Hän ei puhu uskonnollisena johtajana, vaan kouluttajana ja opettajana, sanan laajimmassa mahdollisessa merkityksessä ja pyrkii esittämään tien pois maapallon kriittisimmistä ongelmista.

Toukokuussa 1982, losangelesilaisessa lehdistötilaisuudessa, Benjamin Creme paljastaa Maitreyan asuvan Lontoossa ja hän kehottaa mediaa tutkimaan hänen väitteensä todenperäisyyden. Tiedotteet itse lehdistötilaisuudesta ovat kaikki, mitä media vaivautuu kirjoittamaan aiheesta.

Elokuussa 1987 Creme esittää, että ”tulevien kolmen, neljän kuukauden ajan Maitreya tulee kiinteästi työskentelemään saadakseen aikaiseksi läpimurron maailmanrauhassa.” Väitettä seuraa aseistariisuntasopimus Yhdysvaltain ja Neuvostoliiten välillä, jota kukaan ei pitänyt mahdollisena.

1988: Maitreya alkaa ilmestyä unissa ja henkilökohtaisesti julkisuuden henkilöille ja tavallisille ihmisille monissa eri maissa. Maailmanlaajuinen liennytys ja sitä seuraava jännitteiden purkaminen mahdollistaa selkeämpien, hänen olemassaolonsa todistavien, merkkien ilmenemisen. Yhdysvaltain medioissa raportoidaan tuhansien nähneen ihmisten kotien ikkunoihin ilmaantuneiden valoristien olemassaolon.

Maitreya ilmaantuu ihmeellisesti ”kuin tyhjästä” kesäkuun 11, 1988 eräässä ulkoilmarukoustilaisuudessa, Nairobissa, Keniassa. Hänet kuvataan puhumassa tuhansille näiden äidinkieltä ja kuulijat tunnistavat hänet välittömästi Kristuksena.

1988 – 1993: Share International -lehti saa sarjan artikkeleitä Maitreyan läheisen, lontoolaisen, intialais-pakistanilaisen avustajan välityksellä. Artikkelit käsittelevät Maitreyan opetuksia ja niissä käsitellään myös tapahtumia, joiden Maitreya uskoo tapahtuvan maailmanlaajuisesti sekä lyhyellä, että pitkällä tähtäimellä.

Maailmantapahtumat ovat osoittaneet hänen näkemyksensä oikeiksi. Jo 1988 hän ennakoi Nelson Mandelan vapautumisen (1990) ja liennytyksen Etelä-Afrikassa. Samana vuonna hän sanoi, että hallitusten olisi annettava myöten ”ihmisten äänille”, mikä tapahtuikin, konkreettisimmin itäisessä Euroopassa. Myöskin Maitreya kykeni ilmoittamaan viikkoja tai jopa kuukausia aikaisemmin tulitauon Iranin ja Irakin välillä, maailmanlaajuisesti tapahtuneen hallitusten ja sissiliikkeiden lähentymisen, Neuvostoliiton sisäiset ongelmat ja Libanonin rauhan synnyn. Hän kykeni myös ennalta kertomaan demokraattisen presidentin valinnan Yhdysvaltain johtoon ja lähentymisen Israelin ja palestiinalaisten välillä.

Maitreya toteaa (jo 1988), että tapahtuma, jonka tulemme pian näkemään, on Japanista alkava maailmanlaajuinen pörssiromahdus.

1991 – 2002: Maitreya ilmaantuu ihmeenomaisesti suurille väkijoukoille kautta maapallon. Useissa tapauksissa hän on ennen ilmaantumistaan magnetisoinut jonkin vesistön läheisyydessä. Useat ovat raportoineet parantuneensa näistä vesistä. Tällaiset vesilähteet keräävät kasvavia kävijämääriä Tlacotessa (Meksikossa), Nordenaussa (Saksassa) ja Nadanassa (Intiassa).

Näiden ja muiden ”ihmeiden” avulla Maitreya pyrkii luomaan odotuksen ja toivon ilmapiirin, johon hän voisi saapua koko ihmiskunnan opettajana.

Maitreyan tulon julkistava ”tähti” ilmestyy taivaalle joulukuussa 2008. Tuo ”tähti” näkyy kaikkialla kautta koko planeetan ja on ihmeellisen suuri ja kirkas. Siitä on satoja ja taas satoja kuvauksia sekä kuvia ja videoita TV:ssä, YouTubessa ja mediassa. Lue lisää ”tähdestä”.

2010–2018: Edelleen jatkuvat televisiohaastattelut
TV-haastattelu: Suuri amerikkalainen tv-asema pyysi saada haastatella Maitreyaa ja Hän suostui tähän. Haastattelujen sarja alkoi tammikuussa 2010 ja vahvistus tästä annettiin 14.1.2010. Tämä USA:sta alkanut sarja tv-esiintymisiä laajentui jo 2010 muihin maihin siten, että vähän kerrassaan aina vain useammassa maassa Maitreya on nähty ja tullaan näkemään puhumassa tv:ssä. Maitreyan tv-esiintymisiä on ollut 169 kpl (loppuvuoden 2018 tieto). Tämä kaikki johtaa julkitulon päivään.

Lue koostesivu Maitreyan tv-esiintymisistä 2010 aina nykypäivään.

 

Julkitulon päivä

Maailmanlaajuinen media tulee kutsumaan Maitreyan esiintymään koko maapallon kattavaan linkitetyin satelliitein välitettävään lähetykseen.

Tänä, Julkitulon päivänä, tulemme näkemään Hänen kasvonsa televisiossa kaikkialla. Raamatun ennustus ”Kaikki silmät tulevat näkemään Hänet” tulee toteutumaan ainoalla mahdollisella tavalla. Tulemme näkemään hänen kasvonsa, mutta hän ei tule puhumaan. Hänen ajatuksensa, hänen ideansa, hänen kutsunsa koko ihmisyydelle oikeudenmukaisuuteen, jakamiseen ja tasavertaisiin ihmissuhteisiin ja rauhaan, tulee tapahtumaan hiljaisesti, telepaattisesti. Jokainen meistä tulee kuulemaan hänet sisällään ja omalla kielellään. Tällä tavalla hän tulee kertaamaan 2000 vuoden takaiset, helluntain todelliset tapahtumat.

Samanaikaisesti hänessä ruumiillistuneena oleva energia, Kristus-prinsiippi, rakkauden energia, tulee virtaamaan valtavina vuoina läpi kaiken ihmisyyden sydämien. Hän on sanonut: ”On kuin syleilisin koko maailmaa. Ihmiset tulevat tuntemaan sen jopa fyysisenä tuntemuksena.” Tämä tapahtuma tulee aikaansaamaan intuitiivisen, sydämellisen reaktion hänen viestiinsä. Samanaikaisesti, fyysisellä tasolla tulee tapahtumaan tuhansia ihmeparantumisia läpi koko planeetan. Näillä kolmella tavalla tulemme tietämään, että Maitreya on Maailmanopettaja, joka on tullut ohjaamaan kaikkia ryhmiä, olivatpa nämä uskonnollisia, tai uskonnoista riippumattomia.

Meidän vastineemme tähän tapahtumaan tulee toimimaan vedenjakajana koko planeettamme kohtalolle. Maitreya tulee antamaan meille valinnanmahdollisuuden kahdesta eri toimintamallista: voimme jatkaa vanhaa, itsekästä, ahnetta, omahyväistä elintapaamma ja tuhota koko planeetan, tai voimme hyväksyä sen faktan, että olemme kaikki yhtä ja alkaa yhdessä rakentaa tällä planeetalla ennennäkemätöntä sivilisaatiota. Maitreya tietää jo valintamme. Hän on sanonut: ”Sydämeni kertoo minulla vastauksenne, valintanne ja se iloitsee.”Maitreyan ensi-esiintyminen yleisölle Nairobissa, Keniassa, 1988 kesäkuussa

Maitreyan ensi-esiintyminen 1988 kesäkuussa oli suuri uutinen Keniassa. Hänet tunnistettiin spontaanisti Jeesus nasaretilaisena ja Hän puhui virheetöntä swahilia noin 6000 ihmisen joukon edessä. Paikalle Hän ilmaantui aivan tyhjästä ja poistui samalla tavalla. Lue linkkejä klikkaamalla alta itse artikkelit koko tuota viikkoa koskien.

Seuraava tieto on Kenia Times -sanomalehden kesäkuun 1988 aikana raportoimaa ja se antaa toivottavasti lisäinfoa sille, kuinka Maitreya toimii aina vain tiheämpää todisteiden verkkoa punoen ja siihen lisäosia lisäten. Muistettakoon, että Nairobin ilmestyminen oli ensimmäinen pitkässä sarjassa, joka päättyi 2004.

  • Kesäkuun alku: saksalainen evankelista Reinhard Bonnke (”Kristus kaikille kansoille”) aloitaa viikon kestoisen vierailunsa Keniassa vetäen puoleensa suuret osallistujamäärät ja laajan kiinnostuksen mediassa
  • 4.6.1988 Kirkas tähti ilmestyy taivaalle
  • 5.6.1988 Bonnken ensimmäinen julkinen esiintyminen Nairobissa Uhuru-puistossa (Uhuru tarkoittaa vapautta swahiliksi). Paikalla noin 200 000 ihmistä.
  • 11.6.1988 (lauantai) Maitreya ilmaantuu Mary Akatsan rukoustilaisuuteen
  • 12.6.1988 Bonnken viimeinen tilaisuus Uhuru-puistossa vetää paikalla taas 200.000 ihmistä
  • 13.6.1988 Makindu Jamia moskeijassa Nairobin lähellä vastasyntynyt karitsa, jonka turkissa lukee ”Muhammed” ja ”Allah” arabialaisin kirjaimin
  • 20.6.1988 Maitreyan esiintyminen Nairobissa: Kenya Times raportoi lampaasta
  • 22.6.1988 Maitreyan esiintyminen Nairobissa: Kenya Times raportoi Maitreyan ilmaantumisesta
  • 26.6.1988 Maitreyan esiintyminen Nairobissa: Kenya Timesin raportoi epäilyt että Jeesus olisi vieraillut Kawangwaressa

Läpi koko tämän jakson Kenya Timesissa oli lukijoiden kirjoituksia, joissa käsitellään ”väärän profeetan” aihetta, ja joista ilmenee syvä epäluottamuksen kuilu muslimien ja kristittyjen välillä.


Maitreyan julkisten esiintymisten taulukko 1988–2002

Tähän mennessä ihmiset ovat todenneet magnetisoitujen vesien parantavat ominaisuudet lähteistä mm. Meksikossa, Saksassa, Englannissa ja Intiassa. Tähän taulukkoon on listattu raportoidut ja Cremen Mestarin toimesta vahvistetut Maitreyan esiintymiset vuodesta 1988 2002 asti.

Miksi näitä esiintymisiä ei ole laajemmin käsitelty mediassa? Lue lisää klikkaamalla tästä.


Maitreyan ainoa esiintyminen vuonna 2002
Kaupunki, Maa Päiväys Kesto
minuuttia
Kuuntelijoita Uskontokunta
Asuncion, Paraguay 24 helmikuuta 18 200 Kristittyjä

Maitreyan esiintymiset vuonna 2001 (19 kpl)
Kaupunki, Maa Päiväys Kesto
minuuttia
Kuuntelijoita Uskontokunta
Recife, Brasilia 25 marraskuuta 16,5 150 Kristittyjä
Pisa,
Italia
4 marraskuuta 18 150 Kristittyjä
Lloydminster, Kanada 21 lokakuuta 18 100 Kristittyjä
Rabat, Marokko 7 lokakuuta 18 200 Muslimeja
Luxor, Egypti 30 syyskuuta 17 200 Muslimeja
Sapporo, Hokkaido, Japani 23 syyskuuta 17 100 Buddhalaisia
Lensk, Eteläinen Siperia, Venäjä 16 syyskuuta 17 100 Venäjän Ortodoksisia Kristittyjä
Leon, Nikaragua 15 heinäkuuta 18 150 Kristittyjä
Lyypekki, Saksay 8 heinäkuuta 17 200 Kristittyjä
Porto Novo, Benin 1 heinäkuuta 18 150 Muslimeja
Honduras, El Progresso 24 kesäkuuta 17 100 Kristittyjä
La Paz,
Argentiina
10 kesäkuuta 150 Kristittyjä
Rio de Janeiro, Brasilia 8 huhtikuuta 18 400 Kristittyjä
Lucknow, Intia 25 maaliskuuta 18 200 Kristittyjä
Seidice, Puola 11 maaliskuuta 17 150 Kristittyjä
Tangshan, Kiina 4 maaliskuuta 18 120 Buddhalaisia
Auckland, Uusi Seelanti 11 helmikuuta 17 150 Kristittyjä
Lake Kolhue Huapi, Patagonia, Argentiina 21 tammikuuta Ei kuulijoita
Kyoto, Japani 14 tammikuuta 17 50 Kristittyjä

Maitreyan esiintymiset vuonna 2000 (20 kpl)
Kaupunki, Maa Päiväys Kesto
Kesto
minuuttia
Kuuntelijoita Uskontokunta
Perth, Australia 24 joulukuuta 18 200 Kristittyjä
Vaslui, Romania 10 joulukuuta 17 180 Venäjän Ortodoksisia Kristittyjä
Atlanta, Georgia, USA 3 joulukuuta 16 250 Kristittyjä
Peshawar, Pakistan 12 marraskuuta 19 150 Kristittyjä
Birmingham,
Alabama, USA
5 marraskuuta 18 250 Kristittyjä
Libreville,
Gabon
29 lokakuuta 20 150 Kristittyjä
Laval, Kanada 24 syyskuuta 18 150 Kristittyjä
Osijek, Kroatia 3 syyskuuta Ei tietoa saatavilla
Xiangtan,
Kiina
23 heinäkuuta 17 200 Kristittyjä
Bahrain,
Saudi Arabia
2 heinäkuuta 18 300 Muslimeja
Banjul, Senegal 4 kesäkuuta Ei tietoa saatavilla
Tabora, Tansania 28 toukokuuta Ei tietoa saatavilla
Bahia Blanca, Argentiina 30 huhtikuuta 18 200 Kristittyjä
Quesnel,
BC, Kanada
2 huhtikuuta 18 80 Kristittyjä
Phitsanulok,
Thaimaa
26 maaliskuuta 17 300 Buddhalaisia
Managua,
Nikaragua
19 maaliskuuta 17 25 Kristittyjä
Barcelona,
Venezuela
12 maaliskuuta 16 120 Kristittyjä
Samarkand, Uzbekistan 20 helmikuuta 17 250 Muslimeja
Bucaramanga, Kolumbia 13 helmikuuta 17 160 Kristittyjä
Canberra,
Australia
30 tammikuuta 17 150 Kristittyjä

Maitreyan esiintymiset vuonna 1999 (22 kpl)
Kaupunki, Maa Päiväys Kesto
Kesto
minuuttia
Kuuntelijoita Uskontokunta
Zanzibar,
Tansania
5 joulukuuta 20 200 Kristittyjä
Zittau,
Eteläinen Saksa
28 marraskuuta 18 100 Kristittyjä
Haider Khel,
Afganistan
20 marraskuuta 20 250 Muslimeja
Odessa,
Ukraina
31 lokakuuta 18 400 Ortodoksisia Kristittyjä
Christchurch,
Uusi Seelanti
24 lokakuuta 18 50 Kristittyjä
Asmara, Eritrea 17 lokakuuta 18 100 Orth. Kristittyjä
Kiova,
Venäjä
10 lokakuuta 18 100 Orth. Kristittyjä
Silesia,
Puola
26 syyskuuta 18 100 Kristittyjä
Regina,
Kanada
19 syyskuuta 18 100 Kristittyjä
Baden
Sveitsi
12 syyskuuta 19 ? Kristittyjä
Zagreb, Kroatia 22 elokuuta 18 100 Kristittyjä
Zhengzhou, Kiina 1 elokuuta 17 200 Muslimeja
Lublin, Puola 24 heinäkuuta 17 150 Kristittyjä
Khartoum,
Sudan
23 toukokuuta 18 150 Muslimeja
Chicago, Illinois, USA 25 huhtikuuta 18 500 Kristittyjä
San Cristobal,
Venezuela
18 huhtikuuta 19 200 Kristittyjä
Malmberget, Ruotsi 14 maaliskuuta 17 120 Kristittyjä
Jackson, Mississippi, USA 7 maaliskuuta 18 200 Kristittyjä
Biel,
Sveitsi
21 helmikuuta 18 150 Kristittyjä
Fès,
Marokko
14 helmikuuta 18 300 Muslimeja
Annapolis, Maryland, USA 7 helmikuuta 18 100 Kristittyjä
Izmir, Turkki 10 tammikuuta 15 200 Kristittyjä

Maitreyan esiintymiset vuonna 1998 (22 kpl)
Kaupunki, Maa Päiväys Kesto
Kesto
minuuttia
Kuuntelijoita Uskontokunta
Argentiina 8 marraskuuta 18 200 Kristittyjä
Lagos, Nigeria 1 marraskuuta 17 200 Moslims
Kazan, Venäjä 25 lokakuuta 17 300 Kristittyjä
Hermosilo, Meksiko 27 syyskuuta 19 150 Kristittyjä
Sao Paulo, Brasilia 20 syyskuuta 18 150 Kristittyjä
Oruro, Bolivia 6 syyskuuta 18 250 Kristittyjä
Quandahar, Afganistan 30 elokuuta 17 200 Moslims
Thessaloniki, Kreikka 8 elokuuta 18 200 Greek-Ortodoksisia
Kristittyjä
Mbuji-Mayi, Kongo 26 heinäkuuta 15 200 Kristittyjä
Medillin, Kolumbia 5 heinäkuuta 16 200 Kristittyjä
Mercedes, Uruguai 21 kesäkuuta 16 150 Kristittyjä
Neuquen, Argentiina 31 toukokuuta 17 200 Kristittyjä
Omsk, Venäjä 17 toukokuuta 17 150 Venäjän-Ortodoksisia Kristittyjä
Quebec,
Kanada
19 huhtikuuta 17 250 Kristittyjä
Zaozhuang, Kiina 12 huhtikuuta 17 300 Kristittyjä
Villahermosa, Meksiko 5 huhtikuuta 16 200 Kristittyjä
Graz, Austria 22 maaliskuuta 17 350 Kristittyjä
Toronto, Kanada 1 maaliskuuta 20 250 Kristittyjä
Ouargla, Algeria 15 helmikuuta 18 100 Moslims
Bahia Blanca, Argentiina 8 helmikuuta 20 600 Kristittyjä
Melo, Uruguai 25 tammikuuta 18 200 Kristittyjä
Portland, Oregon, USA 4 tammikuuta 14 350 Kristittyjä

Esiintymiset vuonna 1997 (28 kpl)
Peru, Lima (5 tammikuuta)
Kiina, Shanghai (19 tammikuuta)
Kolumbia, Bogota (2 helmikuuta)
Romania, Lasi (16 helmikuuta)
Bolivia, La Paz (2 maaliskuuta)
Argentina, San Miguel de Tucuman (9 maaliskuuta)
USA, Utah, Salt Lake City (6 huhtikuuta)
Marokko, Rabat (13 huhtikuuta)
Puola, Krakowa (20 huhtikuuta)
Serbia, Vrsac (27 huhtikuuta)
Venäjä, Ust Kut (4 toukokuuta)
Romania, Brasov (11 toukokuuta)
Bulgaria, Varna (18 toukokuuta)
Egypti, Kairo (25 toukokuuta)
Venezuela (8 kesäkuuta)
Equador, Guayaquil (6 heinäkuuta)
Chile, Puerto Natales (13 heinäkuuta
Ranska, Amiens (27 heinäkuuta)
Tansania, Mwanza (3 elokuuta)
Tsetsenia (10 elokuuta)
Zaire, Kisangani (17 elokuuta)
Trinidad, Port of Spain (31 elokuuta)
Uruguay, Montevideo (7 syyskuuta)
Thaimaa, Phrae (21 syyskuuta)
Argentiina, Mendoza (5 lokakuuta)
Nigeria, Kano (12 lokakuuta)
Japani, Nagasaki (9 marraskuuta)
Portugal, Oporto (30 marraskuuta)

Esiintymiset vuonna 1996 (30 kpl)
Italia, Rome (7 tammikuuta)
Turkki, Ankara (14 tammikuuta)
USA, Nevada, Elko (28 tammikuuta)
Slovenia, LjublTammikuuta)
USA, Kolorado, Denver (25 helmikuuta)
Ranska, Lyons (10 maaliskuuta)
Mozambique, Mozambique (17 maaliskuuta)
USA, Washington DC (24 maaliskuuta)
Egypti, Kairo (14 huhtikuuta)
Ruotsi, Uppsala (28 huhtikuuta)
USA, Arizona, Flagstaff (5 toukokuuta)
Marokko, Bouanane Figuig (26 toukokuuta)
Venäjä, Volgograd (2 kesäkuuta)
Equador, Quito (9 kesäkuuta)
USA, Illinois, Chicago (23 kesäkuuta)
USA, Pohjois-Carolina, Charlotte (30 kesäkuuta)
USA, Michigan, Detroit (28 heinäkuuta)
Venäjä, Novgorod (11 elokuuta)
Kanada, Baie St Paul, Quebec (1 syyskuuta)
Kiina, Khunking (8 syyskuuta)
Suomi, Kuopio (29 syyskuuta)

K&V Share International -lehdestä 11/1996

K: Onko Maitreya ilmaantunut uudestaan sitten edellisen Share International -lehden numeron?

V: (- -) 29.9. Hän esiintyi Kuopiossa, Suomessa. Hän puhui haltiotuneen tarkkaan kuuntelevalle yleisölle 17 minuutin ajan. Useimmat ihmiset ajattelivat Hänen olevan Jumalan lähettämä enkeli. Alueella magnetisoitiin vesivaranto. 6.10. Maitreya ilmaantui Mainessa, USA:ssa noin 250:lle kristitylle, jotka kuuntelivat "vakavassa hiljaisuudessa" 16 minuutin ajan. Vesivaranto ladattiin alueella.

USA, Maine, Ashland (6 lokakuuta)
Kanada, Alberta, Edmonton (27 lokakuuta)
Afganistan, Kabul (3 marraskuuta)
Etelä-Korea, Seoul (17 marraskuuta)
Somalia, Mogadishu (1 joulukuuta)
Swazimaa, Mbabane (8 joulukuuta)
Kazakstan, Ayaguz (15 joulukuuta)
Venezuela, San Fernando (22 joulukuuta)
Japani, Kobe (29 joulukuuta)

Esiintymiset vuonna 1995 (34 kpl)
Irlanti, Dublin (1 tammikuuta)
Ruotsi, Tukholma (8 tammikuuta)
Japani, Osaka (29 tammikuuta)
Turkki, Istanbul (5 helmikuuta)
Suomi, Helsinki (12 helmikuuta)
Hollanti, Amsterdam (26 helmikuuta)
Italia, Palermo, Sisilia (5 maaliskuuta)
Kreikka, Ioannina (12 maaliskuuta)
Ranska, Pariisi (26 maaliskuuta)
USA, Phoenix, Arizona (9 huhtikuuta)
Skotlanti, Aberdeen (16 huhtikuuta)
Mongolia, Ulan Bator (23 huhtikuuta)
Venäjä, Moskova (30 huhtikuuta)
Espanja, Santander (14 toukokuuta)
Venäjä, Volsk (21 toukokuuta)
Australia, Sydney (28 toukokuuta)
USA, Kansas City, Kansas (4 kesäkuuta)
Madagaskar, Antananarivo (11 kesäkuuta)
Venezuela, Caracas (25 kesäkuuta)
Marokko, Maaliskuu
Venäjä, Vladivostok (23 heinäkuuta)
Kiina, Beijing (6 elokuuta)
Tansania, Dodoma (13 elokuuta)
Pakistan, Lahore (27 elokuuta)
Etelä-Afrikka, Durban (17 syyskuuta)
Espanja, La Koruna (24 syyskuuta)
Kanada, Saskatchewan (1 lokakuuta)
Englanti, Liverpool (15 lokakuuta), klikkaa
Argentiina, Buenos Aires (22 lokakuuta)
Portugali, Lissabon (29 lokakuuta)
Kanada, Vancouver (5 marraskuuta)
Kazakstan (19 marraskuuta)
Portugali, Oporto (26 marraskuuta)
Tansania, Zanzibar (17 joulukuuta)

Esiintymiset vuonna 1994 (27 kpl)
Etelä-Afrikka, Bloemfontain (2 tammikuuta)
Uganda, Kampala (9 tammikuuta)
Trinidad (16 tammikuuta)
Ruotsi,Tukholma (30 tammikuuta)
Suomi, Helsinki (6 helmikuuta)
Thaimaa, Bangkok (13 helmikuuta)
Kenia, Nairobi (6 maaliskuuta)
Kanada, Montreal (13 maaliskuuta)
Venäjä, Pietari (27 maaliskuuta)
Italia, Palermo (10 huhtikuuta)
Ranska, Orleans (24 huhtikuuta)
Espanja, Barcelona (1 toukokuuta)
Filippiinit (29 toukokuuta)
Ranska, Pariisi (5 kesäkuuta)
Turkki, Istanbul (19 kesäkuuta)
Jamaika, Kingston (24 heinäkuuta)
Englanti, Lontoo (31 heinäkuuta)
Tanska, Kööpenhamina (14 elokuuta)
Puola, Krakowa (21 elokuuta)
Etelä-Korea, Seoul (28 elokuuta)
Uusi Seelanti, Wellington (11 syyskuuta)
Kreikka, Athens (9 lokakuuta)
Kanada, Ottawa (6 marraskuuta)
Wales, Kardiff (4 joulukuuta)
Saksa, Frankfurt (11 joulukuuta)
Irak, Bagdad (18 joulukuuta)
Italia, Rooma (25 joulukuuta)

Esiintymiset vuonna 1993 (19 kpl)
Norja, Oslo (17 tammikuuta)
Romania, Bukarest (7 helmikuuta)
USA, Richmond, Virginia (28 helmikuuta)
USA, San Antonio, Texas (21 maaliskuuta)
Venäjä, Yakutsk, Eteläinen Siperia (4 huhtikuuta)
Usbekistan, Tashkent (25 huhtikuuta)
Usbekistan, Tashkent (23 toukokuuta)
Afghanistan, Kabul (13 kesäkuuta)
Italia, Rooma (27 kesäkuuta)
Belgia, Brysseli (25 heinäkuuta)
Bulgaria, Sofia (8 elokuuta)
Bulgaria, Sofia (22 elokuuta)
Etelä-Afrikka, Pietermaritzburg (5. Syyskuuta)
Italia, Rooma (19 syyskuuta)
Puola, Warsowa (3 lokakuuta)
Tanska, (17 lokakuuta)
Kypros (31 lokakuuta)
Englanti, York (21 marraskuuta)
Etelä-Afrikka, Johannesburg (12 joulukuuta)

Esiintymiset vuonna 1992 (15 kpl)
Meksiko, Mexico City (26 tammikuuta)
Venäjä, Moskova (1 maaliskuuta)
Saksa, Leipzig (22 maaliskuuta)
Saksa, Hannover (5 huhtikuuta)
Saksa, Düsseldorf (26 huhtikuuta)
Sveitsi, Geneve (24 toukokuuta)
Sveitsi, Zurich (28 kesäkuuta)
Itävalta, Wien (19 heinäkuuta)
Tsekki, Praha (16 elokuuta)
Slovakia, Bratislava (13 syyskuuta)
Venäjä, Pietari (27 syyskuuta)
Georgia, Tbilisi (18 lokakuuta)
Serbia, Belgrad (8 marraskuuta)
Skotlanti, Edinburgh (13 joulukuuta)
Romania, Bukarest (27 joulukuuta)

Ensimmäiset esiintymiset
Kenia, Nairobi (11 kesäkuuta, 1988)
Meksiko, Mexico City (29 syyskuuta, 1991)

Viesti Maitreyalta, 26.3.2010

Benjamin Cremen Pariisin luennon (26.3.2010) aikana, Maitreya, Maailmanopettaja, antoi tämän viestin mentaalisen telepatian avulla:

Antakaa minulle mahdollisuus auttaa teitä,
se on syy sille miksi olen tullut.
Jos hyväksytte minut, tulen johtamaan teidät kohtaloonne.
siihen, joka on ollut määränpäänä jo maailman synnystä lähtien.

Kaikki riippuu teistä: teidän on otettava ne askeleet, jotka mahdollistavat tämän.
Meidän on nähtävä itsemme Yhtenä, veljinä ja sisarina, ja meidän on työskenneltävä kaikkien yhteisen hyvän edestä.
Me emme ole erossa, vaikka näennäisesti näin ei olisikaan.
Me olemme yksi ryhmä, jonka jäsen minä olen,
ja jonka edestä työskentelen elämäni jokaisena hetkenä.

Haluan teidän tietävän, että tällä hetkellä
Siunaukseni on yllänne.
Vastaanottakaa Siunaukseni ja eläkää yksinkertaisesti ja rakkaudessa.
Nämä ominaisuudet ovat sydäntäni lähellä.


Maitreyan viesti Münchenissä 26.10.2008

”Ystäväni, kuunnelkaa tarkasti. Sillä tuon toivoa teille kaikille.

Sillä tuon lopun huolillenne ja tuon uuden elämän kaikille, jotka ovat valmiit hyväksymään oikeudenmukaisuuden ja rauhan tarpeen.

Nämä kaksi, oikeudenmukaisuus ja rauha, ovat suurimmat esteet tiellämme tänään. Tie oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan on helposti ratkaistava – se vaatii vain jakamisen hyväksymisen. Jakakaa ja tuntekaa tulevaisuus! Kieltäytykää jakamisesta, eikä ihmiselle ole tulevaisuutta. Elämä on yksinkertaista, kun sitä katselee tietoisin silmin. Ystäväni, oppikaa elämään yksinkertaisesti ja oppikaa rakastamaan toisianne todellisella tavalla.

Ystäväni, uskokaa tämä totuutena sillä niin asia on, että tulette näkemään minut nopeammin kuin kuvittelettekaan. Olen jo nyt ovella, valmiina astumaan esiin ja aloittamaan avoimemman työni. Olkaa toivorikkaita ja iloisia sillä kaikki tulee olemaan parhain päin. Kaikki asiain laidat tulevat olemaan parhain päin.”


Lue perustietosivu koskien Maailmanopettaja Maitreyaa.

Sivun alkuun