Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Mestari

Sana ”Mestari” herättää monia ajatuksia ja jopa ennakkoluuloja. Kun share.fi-sivuilla puhutaan Mestarista, sillä on tarkka merkitys, joka eroaa vaikkapa Wikipedian mestari merkityksestä. Tämä artikkeli avaa sanan Mestari luonnetta ja tarkoitusta silloin kun sitä käytetään Henkisen Hierarkian Mestareita kuvaamaan.

Hierarkian Mestari


Blavatsky kolmen Mestarin kanssa kuvattuna.

Käsite Henkinen Hierarkia kattaa sisäänsä inhimillisen kehityksen (siis henkisen kehityksen) viime vaiheita läpikäyvät ihmiset ns. oppilaat sekä kokelaat ja toisaalta inhimillisen kiertokulun taakseen jättäneet Hierarkian Mestarit. Nämä yhdessä muodostavat Henkisen Hierarkian, joka on planeettamme henkisen ohjauksen vastuutaho. Hierarkian Mestarit valvovat, että Jumalan suunnitelma planeetallamme toteutuu. Edellä sanotulla tavalla Hierarkiaan, joka tunnetaan myös nimellä Valkoinen veljeskunta, kuuluu kehitysvaiheessaan pitkällä olevia ihmisiä. Tarkemmin sanottuna kokelaat, jotka eivät vielä ole saavuttaneet ensimmäistä vihkimystä, mutta ovat sen saavuttamisen kynnyksellä ja toisaalta oppilaat, jotka ovat jo saavuttaneet jonkin neljästä vihkimyksistä, jotka edeltävät viidettä planetaarista vihkimystä, jonka saavutettuaan ihmisestä tulee Mestari.

Sanana Mestari ei tarkoita minkäänlaista ylemmyyssuhdetta muihin. Mestari, joka siis on viidennen vihkimyksen saavuttanut ihminen, vapautuu jälleensyntymisen kiertokulusta tällä planeetalla. Koska planeetalla ei ole enää mitään opetettavaa tuolle Mestarille, ei Hänen ole enää tarpeen syntyä tänne uudestaan. On eri asia, jos Hän päättää jäädä planeetalle Henkisen Hierarkian töihin, palvelemaan aiemmin sanotulla tavalla Jumalan suunnitelman toteutumista Maassa. Tällainen Mestari on siis hyvin kehittynyt olento ja Hän kykenee hallitsemaan esimerkiksi fyysistä materiaa oman mielensä mukaan ja voi halutessaan luoda materiaa. Kun puhutaan esimerkiksi Sai Baban vibhutista, kyse on samasta ilmiöstä, jossa mielen voimalla hallitaan fyysistä materiaa.

Oman itsensä Mestari

Kuten sanottu, Mestari ei siis ole ylemmyyssuhteessa ihmisiin, vaan Hän on oman itsensä Mestari. Hän on saavuttanut täyden hallinnan fyysisestä aineesta, tunteen aineesta, sekä mielen aineesta, ja Hän on kyennyt puhdistamaan oman käyttövälineensä niin puhtaaksi, että se on neljännen vihkimyksen kohdalla 75% valoa ja viidennessä vihkimyksessä se muuttuu puhtaaksi valoksi. Mestari on siis nimitys oppimisen asteelle, ei suinkaan muiden päsmäröinnille. Mestareille on itse asiassa pakollista se, että He eivät koskaan eivätkä missään olosuhteissa saa rikkoa ihmisten vapaata tahtoa vastaan. Planeetallamme on täysin vapaa oikeus päättää asioistaan ihmisenä, eläimenä ja kasvina jne. Se, että ihmiset eivät kunnioita tätä periaatetta, aiheuttaa ihmisille karmaa, mutta Mestareille ei kerry karmaa, koska He ovat täydellistyneitä ja ymmärtävät Jumalan lain toimintamallit ja merkityksen. Siksi tulkinta siitä, että Henkinen Hierarkian Mestari olisi jokin uhka yksittäiselle ihmiselle on täysin väärä.

Hierarkian Mestareiden rooli planeetallamme

Edellä mainitulla tavalla Mestarit ovat täällä vapaasta tahdostaan. Viidennen vihkimyksen jälkeen Mestari saa valita jatkaako elämää Maassa vai meneekö muihin oppisuuntiin jatko-oppiin. Ne Heistä, jotka jäävät tänne, ovat Henkisen Hierarkian palveluksessa. Henkisen Hierarkian Mestarit tunnetaan myös nimellä Viisauden Mestarit. Hierarkian Mestareiden Mestari on Maailmanopettaja, jonka henkilökohtainen nimi on Maitreya. Maitreyan olemus on niin puhdas, että Häneen on tiivistynyt Jumalan rakkaus ja siksi Hän on myös planeettamme Kristus. Sana Kristus tarkoittaa siis tuota ominaisuutta, joka koko aurinkokunnassamme on hyvin harvinainen.

Maailmanopettajan ja muiden Mestareiden tehtävänä on tänä aikana tuoda Henkinen Hierarkia laajaan julkisuuteen, elämään ihmisten keskuudessa. Tämän tehtävänsä ohella, He kaitsevat ihmiskuntaa oikeaan suuntaan planeetan kehityksen kulun kannalta katsottuna. Mestarit ovat siis kahden tehtävän haasteen edessä tällä hetkellä. Heidän oman kehityksensä edistämiseksi Heidän on nyt tulevana Vesimiehen aikana osoitettava ryhmänä sitä täydellistymistä, jonka ovat yksilöinä saavuttaneet, ja samalla Heidän on luotsattava ihmiskuntaa eteenpäin omassa kehityksessään. Nämä tehtävät onnistuvat sillä, että Hierarkian Mestarit kykenevät tuomaan Ashraminsa ja itsensä ihmisten pariin tulevina vuosisatoina. Toki Maailmanopettajan julkisuuteen tulo ja ensimmäisten Mestareiden (kuten Mestari Jeesus) julkisuuteen tulo tapahtuu jo pian, mutta koko prosessi tulee viemään satoja ellei tuhansia vuosia.

Mestarit ovat auttamassa

Sanassa Mestari ei siis loppujen lopuksi ole mitään välteltävää, vaan kyse on ihmisen parhaat ominaisuudet omaavasta kanssaihmisestä, joka vain on täysin vapaa ihmiselon rasitteista. Mestareiden tulo julkisuuteen ryhmänä tarkoittaa myös sitä, että He ovat ihmisten parissa jotta Heiltä voidaan kysyä neuvoja. ”Kolkuttavalle avataan”. Ihmisten rooliksi jää valinta toimiako noiden ohjeiden mukaan, vaiko ei.

Cremen Mestari

Joillain kehittyneimmillä oppilailla on yhteys omaan kouluttajaansa, omaan Mestariinsa. Näillä sivuilla kun puhutaan pelkästään Mestarista, ilman yksilöintiä, tarkoitetaan juuri Benjamin Cremen Mestaria. Hän on myös Mestarin sanoin artikkelisarjan takana.

Kaikki ne lukuisat ajattelun koulukunnat, joista loosin energia pitää huolta, ovat kaikissa tapauksissa oppilaan tai useiden oppilaiden perustamia, ja näillä oppilailla, eikä mestarilla, on vastuu tuloksista ja seurauksena olevasta karmasta. Menettelytapa on seuraavanlainen: mestari paljastaa oppilaalle välittömästi edessä olevan pienen jakson tarkoituksen ja ehdottaa hänelle, että sellainen ja sellainen kehitys olisi toivottavaa. Oppilaan tehtävä on ottaa selville paras menetelmä halutun tuloksen saavuttamiseksi ja laatia suunnitelmat, joilla tietynasteinen onnistuminen on mahdollista. Sitten hän laittaa suunnitelmansa liikkeelle, perustaa yhteisönsä tai organisaationsa ja jakaa tarvittavan opetuksen. Hänen vastuullaan on oikeiden avustajien valinta, työn jättäminen niiden haltuun, jotka ovat siihen soveliaita, ja opetuksen pukeminen sopivaan asuun. Kaikki mitä mestari tekee, on seurata kiinnostuksella ja suopeudella yritystä niin kauan kuin se pitää kiinni alkuperäisestä korkeasta ihanteestaan ja etenee puhtaan epäitsekkyyden tietä. Ei ole mestarin syytä, jos oppilas osoittaa arvostelukyvyn puutetta avustajien valinnassa tai kyvyttömyyttä edustaa totuutta. Jos hän onnistuu hyvin ja työ etenee toivotulla tavalla, mestari jatkaa siunauksensa lähettämistä yritykselle. Jos hän epäonnistuu tai jos hänen seuraajansa kääntyvät pois alkuperäisestä virikkeestä ja siten levittävät jonkinlaisia erehdyksiä, niin rakkaudessaan ja sympatiassaan mestari ottaa pois siunauksensa ja vetää takaisin energiansa ja siten lakkaa elävöittämästä sitä, minkä on parempi kuolla. Muodot voivat tulla ja mennä, ja mestarin mielenkiinto ja siunaus voivat virrata tämän tai tuon kanavan kautta; työ voi edistyä yhden tai toisen välikappaleen kautta, mutta elämänvoima säilyy aina, rikkoen muodon siellä missä se on tarkoitukseen sopimaton tai käyttäen sitä hyväkseen, kun se riittää välittömään tarpeeseen.
Suora laina. Lähde: Vihkimykset-kirja, Alice Bailey

Listaus artikkeleista tästä aihepiiristä

Sivun alkuun