Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Esittely

Transmissio-meditaatio on yksinkertainen, tieteellinen mietiskelymuoto, joka sopii yli 12-vuotiaille.

”Haluatko auttaa maailmaa ja muodostaa voimakkaamman yhdeyden henkisen minäsi kanssa?”, kysyy Benjamin Creme. ”Transmissio-meditaatio on helpoin tapa tehdä molempia ja vieläpä yhtäaikaa”, hän vastaa omaan kysymykseensä. Löydät tältä sivulta ryhmien ilmoitukset Transmissio-meditaatiota koskien.


Transmissio-meditaation tarkempi esittely

Transmissio-meditaatio on ryhmäpalvelutoimintaa, joka muuntaa suuria henkisiä energioita, joita jatkuvasti virtaa planeetallemme. Transmissio-meditaation aikana Viisauden Mestarit ohjaavat näitä energioita henkisiltä tasoilta ryhmän jäsenten energiakeskusten (chakrojen) kautta erittäin tieteellisellä tavalla.Tämä prosessi, joka tekee energiat käyttökelpoisemmiksi ihmiskunnalle ja muille luomakunnille on verrattavissa sähkömuuntajiin, jotka muuntavat virran generaattorien ja kotitalouksien välillä.


Tämä ryhmä kokoontuu Rovaniemellä.

Suuressa viisaudessaan Mestarit kohdistavat nämä muunnetut energiat sinne, missä maailman kolkassa niitä kulloinkin eniten tarvitaan. Reaktiona näihin energioihin esimerkiksi kansat, jotka ovat olleet vuosisatoja toistensa vihollisia, huomaavatkin voivansa keskustella pyöreän pöydän ääressä ja työskennellä ratkaisujen löytämiseksi kaikessa rauhassa. Transmissio-meditaatio on turvallista, tieteellistä, uskonnollisesti sitoutumatonta ja äärimmäisen tehokasta. Se ei häiritse minkään muun uskonnon tai hengellisyyden harjoittamista. Itse asiassa se voimistaa omaa henkilökohtaista mietiskelyäsi tai muita mahdollisia palveluaktiviteettejasi, joita harjoitat. Monet ovat huomanneet voivansa kokea ja osoittaa rakkautta helpommin. Toiset taas kertovat että heidän mielensä on aktiivisempi ja luovempi. Jotkut ovat saaneet vastaanottaa parantavaa voimaa spontaanisti transmission aikana.

Maailmassa on yli 600 säännöllisesti kokoontuvaa transmissio-ryhmää 40 eri maassa. Voit liittyä jo olemassaolevana ryhmään omalla paikkakunnallasi tai muodostaa oman ryhmän yksinkertaisesti kutsumalla muutaman asiasta kiinnostuneen ystäväsi kokoontumaan kanssasi vähintään kerran viikossa. Muuta ei tarvita kuin ryhtymistä asiaan ja halu palvella. Osallistuminen ei koskaan maksa mitään. Ryhmä voi alkaa jopa kolmen ihmisen voimin. Kun rutiini on muodostunut siitä tulee usein tärkeä keskipiste kunkin ihmisen elämään.

Saadaksesi lisätietoja itseäsi lähellä toimivasta ryhmästä katso ryhmien ilmoitukset. Tämä tiedosto kerätään vain tätä tarkoitusta varten eikä siitä anneta tietoa ulkopuolisille tai käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Huom: Jos jollakin paikkakunnalla ei ole toimivaa ryhmää, uudet tiedustelijat ohjataan saman alueen aikaisempien tiedustelijoitten yhteyteen siinä toivossa, että vähitellen joku ottaa asiakseen uuden ryhmän muodostamisen. Tällaisessa tapauksessa ainoastaan puhelinnumerosi annetaan tiedoksi.

Kun ihmiset saavat yhteyden oman itsensä korkeampaan puoleen – sieluun- he alkavat tuntea tarvetta olla avuksi toisille. Tämä halu palvella saattaa heidät yhteyteen sellaisten ihmisten ja olosuhteiden kanssa, jossa tämä sielun tarkoitus pääsee toteutumaan käytännössä.

Ryhmän muodostaminen

Maailmassa on satoja säännöllisesti kokoontuvia transmissio-ryhmiä. Voit liittyä jo olemassa olevaan ryhmään omalla paikkakunnallasi tai perustaa oman ryhmän. Voit aloittaa kutsumalla muutamia asiasta kiinnostuneita ystäviäsi kokoontumaan yhteen säännöllisesti. Ryhmän tulee valita päivä ja aika ja pitäytyä siinä. Tämä on tärkeä tieto Mestareille, jotka voivat luottaa siihen, että tietty ryhmä on käytettävissä tiettynä aikana, jolloin transmissio-ryhmän energia voidaan integroida Mestarien suurempaan työhön. Jotkut ryhmät haluavat aloittaa kuuntelemalla Maitreyan Benjamin Cremen kautta välittämiä viestejä, jolloin Maitreyan energioita välittyy käyttöön – tai lukemalla ääneen jonkin viestin. Toiset ryhmät rajoittavat toimintansa varsinaiseen transmissioon. Palvelu on tehokkainta, kun se tapahtuu ryhmässä. Silloin kun kyseessä on mietiskely, tiedetään, että ryhmä pystyy käsittelemään paljon suurempaa energiaa, kuin jos ihminen mietiskelisi yksinään. Siten transmissio-meditaatio tarjoaa ainutkertaisen tilaisuuden palvella ihmiskuntaa yhteistyössä muitten kanssa juuri siellä, missä olet.

Mitä tapahtuu transmission aikana?

Mestarit ohjaavat henkisten tasojen energioita ryhmän jäsenten energiakeskusten, chakrojen kautta alas mentaalitasoille, josta käsin ihmiskunta saa ne paremmin käyttöönsä. Ryhmä toimii kirjaimellisesti ”sisäänkäyntikohtana” energioille, niin että ne saavuttavat ihmiskunnan ja edesauttavat inhimillistä kehitystä. Energioita lähettävät Mestarit muokkaavat niitä keskittyneesti mielessään ja tietävät, missä niitä eniten tarvitaan ja missä täsmällisessä suhteessa ja voimakkuudessa, jotta ne saisivat aikaan halutun vaikutuksen. Ryhmän ei pidä yrittää ohjata energioita kenellekään tietylle henkilölle, ryhmälle tai maalle, jolle he arvelisivat niistä olevan hyötyä. Riittää, kun toimimme positiivisina, mentaalisina, auttamaan valmiina kanavina, joitten kautta energioita voidaan lähettää erittäin tieteellisellä tavalla.

Muista meditaatiotavoista poiketen transmissio on kokonaan Mestareitten valvonnassa. He ovat asiantuntijoita eivätkä lähetä keskuksiesi kautta enempää energiaa, kuin mihin turvallisesti pystyt. Kuitenkaan ei suositella, että alle 12-vuotiaat lapset osallistuisivat transmissio-ryhmään, koska heidän energiakeskuksensa eivät ole vielä riittävän kehittyneet ja ne voisivat vahingoittua. Niinikään henkilöt, joilla on ollut sydänvaivoja tai mentaalisia tai emotionaalisia sairauksia, voivat kokea nämä energiat liian voimakkaiksi.

Kolmiot

Mikäli ryhmään osallistuminen ei ole mahdollista, mietiskelykolmion muodostaminen kahden muun henkilön kanssa mahdollistaa silti osallistumisen energian välityspalveluun, vaikkakaan ei yhtä tehokkaalla tasolla. Kolmio on kolmen ihmisen ryhmä, joka päivittäin on yhteydessä toisiinsa ajatuksen avulla muutaman minuutin luovassa meditaatiossa. Heidän ei tarvitse asua samassa paikassa eikä heidän tarvitse synkronoida työskentelyajankohtaansakaan, sillä kun kolmioyhteys on muodostettu mentaaliaineeseen, se elävöityy heti, kun joku kolmion jäsenistä suorittaa työnsä. Kolmiotyöskentely on helppoa. Muodosta yhteys mentaalisesti kahden muun jäsenen kanssa, visualisoi valkoisen valon muodostama kolmio päittenne yläpuolelle ja sano Suuri avuksikutsu hiljaa mielessäsi. Näe oman kolmiosi liittyvän kaikkiin muihin planeetalla toimiviin kolmioihin, transmissio- ja mietiskelyryhmiin. Näe, miten valo virtaa näitten keskipisteitten verkostossa ja verhoaa maailmaa auttaen muodostamaan valon ja rakkauden kanavan koko ihmiskunnalle. Kolmiotyöskentely, jonka tiibettiläinen Mestari Djwhal Khul pani alulle yhteistyönsä aikana Alice Baileyn kanssa, on arvokasta palvelua ihmiskuntaa kohtaan ja sitä voidaan harjoittaa transmissio-meditaation rinnalla.

Transmissio-meditaatioryhmiin liittyminen

Saadaksesi lisätietoja itseäsi lähellä toimivasta ryhmästä, lähetä nimesi, postiosoitteesi ja puhelinnumerosi: yhdistys(at-merkki)share(piste)fi. Tämä tiedosto kerätään vain tätä tarkoitusta varten eikä siitä anneta tietoa ulkopuolisille tai käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Huom: Jos jollakin paikkakunnalla ei ole toimivaa ryhmää, uudet tiedustelijat ohjataan saman alueen aikaisempien tiedustelijoitten yhteyteen siinä toivossa, että vähitellen joku ottaa asiakseen uuden ryhmän muodostamisen. Tällaisessa tapauksessa ainoastaan puhelinnumerosi annetaan eteenpäin tiedoksi. Jos muodostat uuden transmissio-meditaatioryhmän, lähetä kaikki yksityiskohdat, mukaanlukien oma puhelinnumerosi ja kerro haluatko, että ohjaamme halukkaita ryhmääsi.

Lisätietoja

Näitten nettisivujen antamien tietojen avulla ryhmänne voi suorittaa transmissio-meditaatiota. Ymmärtääksenne paremmin tämän tieteellisen prosessin ja oppiaksenne tehokkaammiksi mietiskelijöiksi suosittelemme kuitenkin, että luette Benjamin Cremen kirjan ”Transmission: A Meditation for the New Age”. Voitte myös kuunnella Cremen esittelypuheenvuoron aiheesta.

Seuraava artikkeli on kirjoitettu puhtaaksi Benjamin Cremen Japanin luentomatkan aikana Nagoyassa ja Osakassa transmissio-meditaatiota käsittelevistä puheista.

Meditaatio on, riippuen sen tyypistä, enemmän tai vähemmän tieteellinen keino ottaa yhteys sieluun ja vähitellen yhdistymistä sieluun. Tämä on kaiken meditaation perustarkoitus. Transmissio-meditaatio on tapa palvella maailmaa. Poiketen monista muista mietiskelyn muodoista se vetää puoleensa ainoastaan niitä ihmisiä, joilla on halu palvella. Tämä palveluhalu ilmestyy ihmiselle vain jos ko. henkilö on saanut jonkinasteisen yhteyden omaan sieluunsa. Tämä johtuu siitä, että ko. sielu haluaa palvella. Sielun ominaisuus on palvella. Ensimmäinen reaktio sielukontaktiin (riippumatta siitä, noudatetaanko kutsua vai ei) on halu palvella maailmaa jollakin tavalla. Transmissio-meditaatio tarjoaa yksinkertaisen, vaivattoman tavan erittäin tehokkaaseen maailman palvelemiseen, joka samanaikaisesti on äärimmäisen tehokas ja nopea tapa henkilökohtaiseen kasvuun. Tämä henkilökohtainen kehitystulos on transmissio-meditaatioprosessin sivuvaikutus. Mestareilla on käytössään valtavat henkiset energiat. Suuri osa Mestareiden työtä on välittää näitä energioita maailmaan aikaansaamaan vaikutuksia, täyttämään kehitystä, jonka he tietävät kuuluvan planeetan kehityssuunnitelmaan. Mestarit ovat suunnitelman vartijoita ja niitten energioitten vartijoita, jotka saavat suunnitelman täyttymään. Monet näistä energioista ovat lähtöisin kosmisista lähteistä ja mikäli ne pääsisivät sellaisenaan maailmaan, ne olisivat värähtelytaajuudeltaan liian korkeita ja kimpoaisivat pois suurimasta osasta ihmiskuntaa. Transmissio-meditaatioryhmät toimivat alamuuntajina. Mestarit lähettävät näitä henkisiä energioita ryhmässä toimivien yksilöitten chakrojen kautta. Tämä muuntaa automaattisesti energioita niin, että niistä tulee käyttökelpoisempia ihmiskunnalle. Sitten Mestarit ohjaavat energiat maailmassa sinne, missä niitä tarvitaan.

Transmissio-ryhmiä kaikkialla maailmassa

Maailmassa on useita satoja transmissio-ryhmiä, jotkaa kokoontuvat säännöllisesti tiettynä kellonaikana ja päivänä, mikä parhaiten kullekin ryhmälle sopii. Tämä voi olla kerran, kaksi tai kolme kertaa viikossa. Ryhmä voi kooltaan olla kolmesta ylöspäin. Kolme ihmistä muodostaa kolmion, se on perusryhmä. Ryhmä tapaa ja sanoo yhdessä ääneen Suuren avuksikutsun, joka on annettu ihmiskunnalle tätä tarkoitusta varten. Avuksikutsun maailmalle antoi Maitreya vuonna 1945, jotta meillä olisi tekniikka, jonka avulla kutsua energioita, jotka muuntavat maailmaa ja valmistavat tietä hänen tulemiselleen. Tämän suuren mantran ääneen lausumisella ja huomion kiinnittämisellä ajna-keskukseen (kulmakarvojen väliin) muodostetaan johdinryhmän ja Hierarkian Mestareiden välille. Tämän johtimen välityksellä Mestarit lähettävät energiaansa. Nämä henkiset voimat ovat juuri niitä energioita, jotka muuttavat maailmaa tälläkin hetkellä. Maitreya täyttää maailman esimerkiksi tasapainottavalla energialla, ja kansojen johtajat huomaavat voivansa toimia yhdessä, saada aikaan kompromisseja, pystyvät aikaansaamaan jonkinasteisen yksimielisyyden jopa yhdessä yössä. Äkkiä kansat, jotka ovat ehkä olleet vihollisia vuosisatojen ajan, huomaavat voivansa keskustella saman pöydän ääressä ja neuvotella rauhallisesti ratkaisun. He reagoivat yksinkertaisesti oikealla tavalla Hierarkian Mestareitten maailmaan lähettämiin energioihin.

Tehokas tapa palvella

Juuri sen kaltaista palvelua transmissio-ryhmät suorittavat maailmalle. Se sallii sinun siirtyä yksinkertaisesta oman sielun kontaktista työsuhteeseen sielujen yhteyteen, Mestareitten henkisen hierarkian kanssa. Tämän tapainen työskentely, energioitten kulkeminen chakrojen läpi, ei ole mahdollista ilman että itse chakratkin energisoituvat, sähköistyvät ja muuttuvat. Mestarit mittaavat jokaisen yksittäisen oppilaan kehitysastetta chakrojen kautta loistavan valon laadulla. Ihmiset puhuvat auroista: loistavista auroista ja melkoisen sameista auroista, laajoista auroista ja kapeista auroista. Aurat ovat todellisuudessa kaikkien selkärangan pituudella olevien chakrojen kautta, niihin sisään tai niistä ulos säteilevien energioitten yhteisvaikutus. Mitä aktiivisempia, sitä voimakkaampia nämä chakrat ovat ja sitä leveämpi ja kirkkaampi aura. Tämä määrittelee oppilaan asteen. Transmissio-meditaatiossa chakrasi energisoituvat tavalla, joka olisi muutoin kerta kaikkiaan mahdotonta. Yhdessä vuodessa tiiviissä, intensiivisessä transmissio-meditaatiossa, edistyt samassa määrin kuin jos harrastaisit mietiskelyä 10- 15 vuotta henkilökohtaisesti. Se on kasvihuone, pakottava prosessi. Tästä syystä se ei sovi kaikille. Vain ne, jotka haluavat palvella maailmaa jollakin tavalla, vaivautuvat tekemään transmissio-meditaatiota, koska mitään ei tunnu tapahtuvan tämän mietiskelyn aikana. Saatat olla tietoinen tai tietämätön energioista, jotkut tuntevat energiat erittäin selvästi ja voimakkaasti, jotkut eivät tunne niitä lainkaan. Tällä ei ole mitään tekemistä edistymisesi kanssa, vaan sinulle ominaisen fyysisen kehon kanssa.

Transmissio-meditaatio-kirjan takakansi

Tämä toiminta johtaa kuitenkin erittäin voimakkaisiin muutoksiin ihmisessä. Useimmat ihmiset havaitsevat muutokset itsessään puoli vuotta tai vuosi transmissio-meditaation alkamisesta, he huomaavat että heistä on tulossa erilaisia, parempia ihmisiä. Ihmiset huomaavat voivansa kokea ja osoittaa rakkautta helpommin. He huomaavat mielensä olevan virkeämpi ja luovempi. He saattavat havaita, että heillä on enemmän kuria, päättäväisyyttä, enemmän johdonmukaisuutta asennoitumisessa työhön. Ihmiset huomaavat ryhmänsä jäsenien muuttuvan säteilevimmiksi, pehmeämmiksi, rakastavammiksi-sanalla sanoen, henkisemmiksi. Suuri joukko ihmisiä saa parannusta spontaanisti transmission aikana. Käytetty tekniikka on hyvin yksinkertainen ja se sopii kaikille yli 12-vuotiaille. Transmissio-meditaatio ei häiritse mitään muuta mietiskelyä, mitä ehkä harrastat. Päinvastoin, se saattaa voimistaa, tehdä muut mietiskelytavat arvokkaammaksi. Se on ehdottoman turvallista, koska se on Mestareitten, planeetan Mestaritiedemiesten käsissä. Se on tehokasta, turvallista ja tieteellistä, koska todellisen työn, suurimman osan, tekevät Mestarit puolestasi. Ainoa, mitä sinua pyydetään tekemään transmissio-meditaatiossa on keskittämään huomiosi ajna-keskukseen, silmäkulmien väliin. Siinä kaikki.

Tulet huomaamaan, että huomiosi lähtee harhailemaan tästä keskuksesta. Kun huomaat näin käyneen, sano hiljaa sisäisesti OM-mantra tai ajattele OM ja huomiosi palaa automaattisesti takaisin ajna-keskukseen. Huomion keskittäminen ajna-keskukseen tuottaa yhteyden fyysisten aivojen ja sielun välille. Energiat lähetetään Mestareitten tavalliselta toimintatasolta: sielun tasolta (budhiselta tasolta, ollaksemme täsmällisiä). Niin kauan kuin yhteyttä ylläpidetään, transmissio tapahtuu. Vakuutan teille, ettei ole olemassa tehokkaampaa palvelua, jota voitte suorittaa yhtä helposti, niin vähällä ponnistelulla maailmalle. Ette myöskään tule löytämään toista yhtä tehokasta tekniikkaa henkilökohtaiseen kasvuun, niin kauaskantoiseen ja niin pienellä ponnistelulla. Kaikki Mestarit, kaikessa täydellisyydessään, viettävät 24 tuntia vuorokaudessa lähettämässä energioitaan. Universumissa ei ole yhtään olentoa, joka ei olisi mukana yläpuolellaan olevien tasojen energioiden välittämisessä alapuolellaan oleville tasoille. Elämme energisessä universumissa. Energia, vaikkapa kuinka korkealta tasolta lähtöisin, lähetetään, muunnetaan, vastaanotetaan; lähetetään, muunnetaan ja vastaanotetaan kautta maailmankaikkeuden. Jos havaitset, että transmissio-meditaatio on sinua varten, silloin sinulla on palvelumuoto, joka kestää elämäsi loppuun asti ja läpi kaikkien tulevien elämiesi.

Sivun alkuun