Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Kysymyksiä ja vastauksia kesä 2019

Jatkuva sarjamme kysymyksiä ja vastauksia henkisyydestä ja sen ilmiöistä

Benjamin Creme on luennoillaan vuosien varrella vastannut tuhansiin ja taas tuhansiin kysymyksiin Maitreya-ilmiötä koskien. Hän ottaa myös vastatakseen lukijoiden kysymyksiin Share International -lehden jokaisen numeron sivuilla. Tämä kooste on kysymyksiä ja vastauksia, jotka ovat julkaistuja Share International -lehdessä ja osin aiemmin julkaisemattomia.

K: Kuvailette tulevaa aikaa. Pohdin tässä miten se tulee eroamaan kuluneesta 2.000:sta vuodesta?

V: Tulevan Vesimiehen ajan energiat, joka aikakausi tulee kestämään noin 2.350 – 2.500 vuotta, ovet kaikin puolin erilaisia kuin Kalojen ajan energiat. Vesimiehen laatu on synteesi, fuusioituminen ja yhteen sekoittuminen, yhtenäisyyden luominen. Pidämmepä siitä taikka emme, tahdommepa sitä taikka emme, tuo energia, vuodattuessaan päivä päivältä voimakkaampana planeetallemme, tulee aikaansaamaan synteesiä ihmiskunnassa ja muissa luomakunnissa tulevien 2.350 – 2.500 vuoden aikana.

K: Mitä tarkoitatte sanoessanne "synteesi"? Tarkoitatteko standardisoitumista, se, että kaikista tulee samankaltaisia tai tasapäisiä?

V: Meistä tulee se mitä pohjimmiltamme olemme, yksi ryhmä, yksi perhe. Me kaikki olemme yhden suuren perheen sisaria ja veljiä. Jos tarkastelemme maailmaa laajemmin, näemme eri ihonvärejä, näemme erilaisia kulttuureja, erilaisia perinteitä ja erilaisia ruokia. Ja vihaamme tuota, tai joskus pidämme siitä.

Yksi ihmiskunnan suurista vaikeuksista on olla suvaitsevainen eri perinteiden ja uskomusten eroavaisuuksille ja suvaita toisenlaisia ihmisryhmiä. Jos me kerran olemme oikeassa, heidän on oltava väärässä. Ja tietenkin me olemme oikeassa! Johtajmme kertovat meille olevamme oikeassa [suvaitsemattomuudessamme]. Johtajamme myös kertovat meille olevansa itse meitäkin oikeammassa. He ovat niin oikeassa, etteivät milloinkaan ole väärässä. Olisipa se totta, mutta ei!

K: Sanotteko siis, että johtajilla ei ole niitä ominaisuuksia, jotka heille todella olisivat tarpeellisia olla? Sanotteko, että tavallisilla ihmisillä on hyviä ideoita?

V: Jospa vain johtajat kuuntelisivat kansaa, he itse asiassa olisivat enemmän ja useammin oikeassa. Ihmisillä on kyky muuttua. Heillä on kyky suvaitsevaisuuteen, joka ominaisuus valitettavasti näyttäisi puuttuvan johtajistamme tänä päivänä - ainakin julkisuuden valokeilassa olevilta. Tämä on ongelma ihmiskunnalle.

Se on myös mahdollisuus ihmiskunnan ääneen reagoida, nostaa äänensä kuuluviin ja tulla kuulluksi, marssia ja osoittaa mieltään. On aivan olennaista, että ihmiskunta tunnistaa voimansa, sen oman voimansa, joka aivan liian kauan on ollut maailman hallintojen riistämänä.

K: Onko vallan tasapaino väärä siten, että poliitikoilla on liikaa valtaa, eivätkä he kuuntele äänestäjiään?

V: Moderni elämä on kovin monimutkaista, vaarallista, teknistä ja aseita on niin viljalti ja ne ovat niin vaarallisia, että ihmisten suuri enemmistö mieluiten antaa ongelman hallitusten käsiteltäväksi, heille jotka tietävät. Miksi he tietäisivät yhtään tavallisia ihmisiä paremmin? Juolahtaako mielleen koskaan kyseenalaistaa miksi presidenttinne tekee asioita, joita te itse ette ikinä tekisi, heittäytyen eri valtioihin, joilla ei ole tervetulomattoa kynnyksellään häntä odottamassa? Miksiköhän on niin, että maailman maat sallivat hallintojensa käydä sotaa nimissään, samalla kun kansat itse eivät aio mitään sotia ketään vastaan? Mutta silti niin tapahtuu. Eri maita johtavat johtajat, jotka yrittävät toimia omasta mielestään oikein. Oikein on kerätä lisää valtaa. Siksihän he ovat politiikassa mukana – saadakseen valtaa sekä vallan mukana tuomaa omaisuutta. Nämä kaksi seikkaa toimivat käsi kädessä ja ovat vastustamattomia tietyille sellaisille henkilöille, jotka näkevät vain menneen ja sen rakenteet ja ajattelun.

K: Onhan oltava joitakin, jotka eivät ole ahneita ja vallanhimoisia? Mutta jos he ovat tuollaisia, onhan sillä oltava kielteinen vaikutus yhteiskunnallisesti?

V:Valitettavasti maailmaa tänä päivänä johtavat lähes yksinomaan kuvaillun kaltaiset johtajat. On joitain poikkeuksia. Johtajat yrittävät ratkoa nykyisyyden ja tulevaisuuden ongelmia menneisyyden tavoin ja menneen teknologiolla. Eikä se tietenkään onnistu. Sitä ei ikinä voida saada onnistumaan. He yrittävät, mutta väistämättä epäonnistuvat. He luovat poliittisia rakenteita ja suhteita samoin ajatteleviin liittolaisiin tehdäkseen kauheuksia, jotka saattavat maailman – siis maailman – taantumaan monia vuosia ja jotka asettavat itsensä maailman ja ihmiskunnan yhtenä perheenä elämisen tulevaisuuden rakennusaineet vaaralle alttiiksi.

Liian kauan maailman eri kansoja ovat johtaneet nuo vanhat miehet. Yksi Mestari on sanonut: "He kulkevat korskeana läpi elämän näyttämön kuin menneen maailman näyttelijät konsanaan, epävarmoina vuorosanoistaan ja suunnastaan."

He ovat ihmisiä menneistä ajoista ja aikanaan heidät tullaan työntämään sivuun, heille kuuluvalle paikalle. Mutta maailma kulkee eteenpäin uuteen aikaan, uuteen kosmiseen aikakauteen, missä Vesimiehen energiat tulevat sekoittamaan ihmiskunnan yhdeksi, saattaen heidät pois vahingollisesta kilpailusta markkinoista sekä vallasta, ja tuoden ihmiskunnan yhdessä työskentelemään planeetan kokonaisuudessaan yhteiseksi hyväksi.

K: Tietenkin heidän politiikoillaan on karmea vaikutuksensa ajatuksillemme suhteessa planeetasta huolehtimisessa, vaiko?

V: Tämä planeetta on kuolemaisillaan. Tämä planeetta on kipeästi lääkinnän tarpeessa. Eikä meillä ole enää kauaa auttaa kärsivää planeettaamme. On hallituksia, jotka kieltäytyvät uskomasta, että on olemassa mitään ilmastonmuutosta. Kaikki muut katselevat jäätä sulamassa niinä ajankohtina, jotka normaalisti olisivat kylmimpiä ja niitä erikoislaatuisia muutoksia, jotka ovat käynnissä merissämme ja Maan ekosysteemissä.

Onneksemme me emme ole yksin. Emme koskaan olekaan olleet. Suuri enemmistö planeettamme asukkaista ei edes tiedä Henkisen Hierarkian olemassa olosta tällä planeetalla. He ovat planeettamme kaikkein arvovaltaisin ryhmä olentoja, ryhmä ihmisiä, joiden ainoa tarkoitus ja ainoa intohimo on palvelutyö. Heille Maa on valmis kokemuskenttänä ja näkevät Maan enää vain palveluskenttänä. Heidän ei edes tarvitsisi enää olla täällä, mutta yhtä kaikki He uhraavat itsensä ollakseen täällä, valvoakseen meidän kehityskulkuamme, suojaten meitä kaikenlaisilta olosuhteilta ja asioilta, joiden olemassaoloa emme edes tiedä. Joka suunnalta He suojelevat meitä pahalta, jota emme itse kykenisi pitämään kurissa.

K: Tuleeko ihmiskunta kiinnittämään huomiota siihen mitä Maitreyalla on sanottavanaan?

V: Maitreya on maailmassa, mutta ei kuitenkaan laajalti tiedossa olevana hahmona. Hän on odottanut jo joitain vuosia. Hän on odottanut maailman talousjärjestelmän luhistumista. Hän tietää, että se mitä Hänellä on ihmiskunnalle sanottavanaan, vaatii tietyn kaltaisen vastineensa ja tuo vastine sekä valmius muutokseen tulee todella syntymään, kun ihmiskunta ja erityisesti kehittynyt osa maailmaa, ensi kertaa näkevät todellisuuden.

Ihmiset kehittyneessä maailmassa yleisesti ottaen ovat niin ylimielisiä ja piittaamattomia muun maailman ongelmista, niin ahneita ja itseriittoisia omista elämistään, että he kuvittelevat voivamme jatkaa nykymenoa ikuisuuteen. Tämä ei voi jatkua. Olemme nyt pisteessä, josta maailma voi enää vain mennä kuilun reunan yli, jos jatkamme nykymenoamme. Nykyisen kaltaisen jakautuneen maailman eriarvoisuudessa ja epäoikeudenmukaisuudessa sisäsyntyisenä on sellainen jännite, jossa on siemen kolmanteen maailmansotaan. Se olisi ydinsota ja se tuhoaisi kaiken elämän Maan päältä.

K: Miten ajattelisitte konservatiivisten uskonnollisten ihmisten näkevän Hänet?

V: Aluksi monet, ja erityisesti fundamentalistiset juutalaiset, kristityt, muslimit, hindut ja buddhalaiset (heitä on vähemmän) eivät tule uskomaan, että Maitreya on se Maitreya Buddha, jota buddhalaiset odottavat, tai se Kalki Avatar, jota hindut odottavat, tai juutalaisten Messias, tai muslimien Imam Mahdi tai kristittyjen odottama Kristus. Mutta Hän on kaikki nuo. Nuo ovat kaikki nimityksiä yhdestä ja samasta yksilöstä, ja Hän on saapunut ei suinkaan noiden ihmisten toiveiden täyttymykseksi, vaan Lain vaatimuksesta. Tuo laki on Avataarojen doktriinin Laki.

K: Miksi me olemme hahmottaneet kaiken niin väärin?

V: Me emme tarkastele maailmaa rehellisesti. Me emme lähesty niitä kysymyksiä, joita meidän kaikkien tulisi kysyä, ja siksi emme tiedä mitään elämän tarkoituksesta ja merkityksestä. Ja kun emme kerran tiedä, kuinka voisimmekaan elää oikein? Elämme maailmassa, jossa niin kovin harvat tietävät oman elämänsä merkityksen ja tarkoituksen, että maailmamme on repeytynyt sodista ja nälästä kappaleiksi sellaiseen absoluuttiseen alennustilaan ja kurjuuteen, jossa miljoonat ja taas miljoonat ihiset ovat, jossa viidennes maailman asujaimistosta elää alle dollarilla päivässä ja jossa he kuolevat köyhyyden tuomiin tauteihin ja nälkään miljoonalukuisina.

Lähde: Share International -lehti.

Benjamin Creme käytti 40 vuotta elämästään levittääkseen tietoa Maitreya Maailmanopettajan ja Viisauden Mestareiden ilmestymisestä nykymaailmaan. Tänä aikana hän vastasi kysymyksiin, jotka kattoivat laajan aihepiirin. Tässä jaksossa hyödynnämme tätä lähdettä.


Sivun alkuun