Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Maitreyan viestit

Nämä viestit on annettu Benjamin Cremen julkisten luentojen aikana henkisen telepatian (ts. mielen ylivalaisun) kautta. Tämä metodi ei ole siis sama, kuin meediona toimiminen tai kanavointi. Alkuperäisten 140 viestin avulla Maitreya antaa suuntaviivat sosiaaliselle muutokselle ja herättää halun jakaa ja auttaa ihmiskuntaa. Hän antaa myös vihjeitä siitä, kuinka tunnistaa Hänet ja kehottaa jakamaan tietoa hänen olemassaolostaan. On lähes mahdotonta lukea näitä viestejä keskittyneesti ääneen ilman, että herättäisi Maitreyan energian, Hänen sydämensä vastauksen. Viestit ovat näennäisesti yksinkertaisia viestejä yhdeltä sydämeltä toiselle, mutta ne toimivat monella eri tasolla ja vain niitä meditoimalla, niiden todellinen merkitys avautuu. Uudemmat viestit vuoden 1982 jälkeen ovat rohkaisuja meille kaikille kestää vielä hetki ja jaksaa työskennellä sen eteen, että laaja yleisö saisi tietää Maailmanopettajan jo olevan keskuudessamme ja odottavan kutsuamme. Myös ne on annettu ylivalaisun yhteydessä Cremen kautta.

Viestit 1982 jälkeen

Maitreyan viesti 31.3.2016

Nämä ajat ovat vaikeita monille. Jopa kaikkein parhaimmat ja läheisimmät tuntevat epäilysten ja varautuneisuuden tuskan.
Mutta kun sanon, että maailman edessä teen työtä kanssanne ja yhtenä teistä, on se totuus.
Niin ikään kun sanon, että totisesti se aika on lähellä, kun kaikki ihmiset tulevat tunnistamaan Minun kasvoni ja tulevat reagoimaan, on se totuus.
Vain Laki määrää Minun odottavan vielä hyvin pienen ajan, mutta Lain puitteissa olen totisesti teidän kanssanne päivittäin, jatkuvassa yhteisymmärryksessä teidän tarpeidenne sekä Minulle tarjoamienne mahdollisuuksien kanssa.
Pian ihmiskunta kokonaisuudessaan tulee havahtumaan Minun läsnäolooni ja täydessä halukkuudessa tulee hyväksymään tämän, meidän maailmamme muodonmuutoksen.
Muistakaa, että olemme yhden sivilisaation alussa ja toisen lopussa, yhdessä maailmanhistorian eeppisessä ajanjaksossa ja ymmärtäkää täten, että ihmiset tuntevat muutoksen tuskan.
Toisille se on pääsy vapauteen. Toisille se taas on varmuuden ja vakauden menetys.
Mutta veljeni, tuska tulee olemaan lyhytaikaista ja jo nyt monet tietävät tämän todeksi. Apua on saatavilla runsaasti auttamaan teitä näiden vaikeiden aikojen ylitse.
Hyväksykää innokkaina tämä ajanjakso ja tunnistakaa merkit uudesta.
Totisesti, totisesti olen kanssanne. Totisesti olen keskuudessanne monin tavoin.
Arvioikaa itse, Minun veljeni, kuinka lähellä olette odotuksiani uudesta maailmasta. Se tulee olemaan maailma, jossa kaikki ihmiset ovat yhtä, maailma jossa kaikki ihmiset toteuttavat luomisen iloa ja toteuttavat rakkaudella kykyään veljilleen osoittaa yksinkertaisuuden ja totuuden tie.
Viesti annettiin mentaalisen telepatian keinoin Benjamin Cremen välityksellä 31.3.2016.
Lähde: Share International -lehti, toukokuu 2016.

Maitreyan viesti 7.10.2014

Kun ihmiset näkevät Minut ensi kertaa ja tuntevat Minut sinä jota olen, he tulevat huomaamaan muuttuvansa sisäisesti.
Monet tulevat hetkellisesti palaamaan lapsuuden iloon ja siten huomaavat maailman olevan parempi koti. Monet tulevat kokemaan voimistuneen halun palvella ja voimistuneen halun olla muutoksen etulinjassa. Nämä ovet heitä, joita tulen kutsumaan ihmisten hengen ja ilon vahvistamisen tehtävään.
Uskokaa, jos vain voitte, että Minä olen keskuudessanne ja valmiina käyttämään voimaani puolestanne.
Uskokaa, jos vain voitte ystäväni, että Minä odotan innolla avoimen paluuni päivää.
Viesti annettiin mentaalisen telepatian keinoin Benjamin Cremen välityksellä 7.10.2014.
Lähde: Share International -lehti, marraskuu 2014.

Benjamin Cremen Pariisin luennon (26.3.2010) aikana, Maitreya, Maailmanopettaja, antoi tämän viestin mentaalisen telepatian avulla.

Antakaa minulle mahdollisuus auttaa teitä, se on syy sille miksi olen tullut. Jos hyväksytte minut, tulen johtamaan teidät kohtaloonne. siihen, joka on ollut määränpäänä jo maailman synnystä lähtien.Kaikki riippuu teistä: teidän on otettava ne askeleet, jotka mahdollistavat tämän. Meidän on nähtävä itsemme Yhtenä, veljinä ja sisarina, ja meidän on työskenneltävä kaikkien yhteisen hyvän edestä. Me emme ole erossa, vaikka näennäisesti näin ei olisikaan. Me olemme yksi ryhmä, jonka jäsen minä olen, ja jonka edestä työskentelen elämäni jokaisena hetkenä.Haluan teidän tietävän, että tällä hetkellä Siunaukseni on yllänne. Vastaanottakaa Siunaukseni ja eläkää yksinkertaisesti ja rakkaudessa. Nämä ominaisuudet ovat sydäntäni lähellä.

Maitreyan viesti Münchenissä 26.10.2008

Klikkaa tästä videosivulle, Maitreyan viesti Münchenissä 26.10.2008

”Ystäväni, kuunnelkaa tarkasti. Sillä tuon toivoa teille kaikille.Sillä tuon lopun huolillenne ja tuon uuden elämän kaikille, jotka ovat valmiit hyväksymään oikeudenmukaisuuden ja rauhan tarpeen. Nämä kaksi, oikeudenmukaisuus ja rauha, ovat suurimmat esteet tiellämme tänään. Tie oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan on helppo ratkaistava – se vaatii vain jakamisen hyväksymisen. Jakakaa ja tuntekaa tulevaisuus! Kieltäytykää jakamisesta, eikä ihmiselle ole tulevaisuutta. Elämä on yksinkertaista, kun sitä katselee tietoisin silmin. Ystäväni, oppikaa elämään yksinkertaisesti ja oppikaa rakastamaan toisianne todellisella tavalla. Ystäväni, uskokaa tämä totuutena sillä niin asia on, että tulette näkemään minut nopeammin kuin kuvittelettekaan. Olen jo nyt ovella, valmiina astumaan esiin ja aloittamaan avoimemman työni. Olkaa toivorikkaita ja iloisia sillä kaikki tulee olemaan parhain päin. Kaikki asiain laidat tulevat olemaan parhain päin.”

Maitreyan viesti 29.12.2006

Erään tunnetun amerikkalaisen keskusteluohjelman juontaja haastatteli Benjamin Cremeä 29.12.2006 maailman uskonnoista kertovaa filmiä varten. Haastattelun lopuksi Maitreya antoi siunauksensa ja tämän viestin.

”Olen lähempänä teitä kuin saatatte ajatellakaan. Mikään välimatka ei erota meitä. Ja voin todella kertoa teille, ettei kestä enää kauaa, kun näette kasvoni. Olkaa peräänantamattomia tehtävässänne kertoa maailmalle olemassa olostani ja tuokaa iloa ihmiskunnalle. Hyvää yötä ystäväni.”

Maitreyan viesti 6.4.2006

Benjamin Cremen haastattelun lopussa ranskalaisen Ici & Maintenant -radion kanavalla 6.4.2006 Maitreya antoi siunauksensa kuulijoille ja tämän viestin:

”Ystäväni, olen lähempänä teitä kuin saatatte ajatellakaan. Sydämeni lyö tahdissa omanne kanssa. Sydämeni itkee niin monien kärsimyksestä. Kuitenkin tiedän että niiden sydämet, jotka kuulevat minut nyt ovat avoimet ja halukkaat auttamaan. Älkää pelätkö ystäväni. Antakaa rohkeasti ja halulla auttaaksenne kaikkia tarvitsevia. Kun teette näin, astutte sille pyhyyden alueelle, josta te tulette. Tämä on itsensä pyhyyden toimintaa. Siten ystäväni, älkää enää odottako tulevien suurten muutosten toteutumista. Luokaa nuo muutokset itse omilla teoillanne. Ajatelkaa laajasti. Ajatelkaa, että veljenne ja sisarenne ovat teitä, samoja kautta maailman. Tehkää tämä ystäväni ja nähkää minut hyvin pian.Sydämeni syleilee teitä kaikkia.”

Maitreyan viesti 15.4.2004

Benjamin Creme antoi laajan haastattelun Ici et Maintenant ”Tässä ja nyt” radio-ohjelmassa. Ohjelman lopussa Maitreya antoi siunauksen ja tämän inspiroivan viestin. Creme myöhemmin sanoi, että viesti oli erityisesti suunnattu ranskalaiselle yleisölle ja mielenlaadulle.

”Ystäväni, en ole kaukana elämistänne. Jokainen ajatus ja jokainen innoitus löytää tiensä minun huomiooni. Etsikää minua yksinkertaisena ihmisenä, jolla on vastaukset teidän perustavaa laatua oleviin ja vaikeisiin kysymyksiinne. Etsikää sydämistänne rakkauden tavat ja toteuttakaa ne. Minä olen tullut elämiinne, en liian aikaisin, enkä liian myöhään, vaan ajallaan. Etsikää siksi minua lähitulevaisuudessa, ja jos kosketan sydämiänne, seuratkaa minua.”

Maitreyan viesti radiossa Frank Sontag Show:ssa elokuussa 2002

Benjamin Creme oli  haastateltavana Frank Sontag Showssa, joka oli kuultavissa myös internetin välityksellä. Cremelle annettiin mahdollisuus päättää shown viimeisestä 5-7 minuutin sisällöstä. Hän ehdotti, että se aika käytettäisiin Maitreyan siunaukseen ja Frank Sontag suostui. Se, että tähän suostuttiin tuli todellisena yllätyksenä. Maitreya ylivalaisi Benjamin Cremen ja hiljainen siunaus säteili hänestä useiden minuuttien ajan. Tilaisuus oli todella harvinaislaatuinen, kun ottaa huomioon että radiossa hiljaisuus on ehdottomasti kiellettyä. Siunauksen lopussa tapahtui kuitenkin jotain vieläkin merkittävämpää. Maitreya puhui kuulijoille. (Lähetyksen aikana jotkin kuulijat olivat tuoneet julki huolensa ja pelkonsa Maitreyan julkitulosta). Tässä on mitä Maitreya sanoi kuulijoille:

”Ystäväni, tulette näkemään minut hyvin pian. Jotkut teistä pelkäävät minun tuloani, mutta minä sanon teille: älkää pelätkö, sillä minä rakastan teitä jokaista, nyt ja aina. Sydämeni on täynnä Jumalan rakkautta teistä jokaista kohtaan.”
Maitreyan siunaus audiotallenteena. Kuuntele tämä tallenne keskittyneesti ja anna energian virrata. Koska kesto on alle kuusi minuuttia, voit käyttää tätä päivittäin taukona työpäivään tms.


Maitreya Buddha, Kek Lok Si -temppelissä, Penangissa, Malesiassa, kuva A.J.

Alkuperäiset viestit 1977–1982

Englantilainen kirjailija Benjamin Creme sai Maitreyalta, Maailmanopettajalta, 140 viestin sarjan syyskuun 1977 ja kesäkuun 1982 välillä. Voit kuunnella ne englanniksi tai hankkia itsellesi kopion kirjasta alkukielellä. Tässä alla 11 ensimmäistä 140:stä viestistä suomennettuna.

Viesti nro 11: tammikuun 5, 1978:

”Ystäväni: Olen iloinen ollessani taas kanssanne.Suunnitelmani on, että opetukseni edeltää ja tekee tietä tulemiselleni. Kansani levittää sitä ryhmiensä kautta ja ryhmien yhteisten ponnistusten kautta. Kun ihmiskunta on jossain määrin valmistunut, ääneni tullaan kuulemaan.Sitä odottaessa ponnistukseni tuottavat hedelmää ja muutosta, sekä tuovat ihmisiä ja kansoja lähemmäs toisiaan, tuoden uutta toivoa maailmaan. Minä tulen julkisuuteen pian, mutta ensin annan ihmisille suunnan mitä teidän on selviytyäksenne seurattava.Ensinnäkin, ihmisten on nähtävä itsensä veljinä ja yhden Isän lapsina. Tämä on välttämätöntä, mikäli haluatte kehittyä lähemmäksi Jumalaa. Kautta maailman on miehiä, naisia ja pieniä lapsia, joilla ei ole edes selviämiseen tarvittavaa ravintoa ja suojaa. He kansoittavat monia kaupunkeja maailman köyhimmistä maista. Tämä rikos täyttää minut häpeällä. Veljeni, kuinka voitte kutsua itseänne ihmisiksi, katsoessanne näiden, veljienne, kuolemaa omien silmienne edessä? Suunnitelmani on pelastaa nämä, pienimmäiseni, varmalta nälkäkuolemalta. Suunnitelmani on osoittaa teille, että tie ulos ongelmistanne on taas kuunnella Jumalan ääntä sydämenne syvyyksistä. Ja jakaa tämän vehreän maailman rikkaudet tasan veljienne ja sisartenne kesken kaikkialla. Minä tarvitsen apuanne ja pyydän sitä tehtäväni suorittamiseen. Kuinka minä voisin vieressä seisten seurata pienimmäisteni kuolemaa? Ei, ystäväni, näin ei voi olla. Siksi pian olen taas tullut keskuuteenne, näyttämään tietä, ohjaamaan oikealle polulle. Mutta tehtäväni onnistuminen riippuu teistä: teidän on tehtävä valinta. Opitteko jakamaan ja elämään rauhassa kuten todelliset ihmiset, vai menehdyttekö kertakaikkisesti. Sydämeni kertoo minulle vastauksenne, valintanne, ja se riemuitsee. Tulkoon ainoan pyhän Jumalan taivaallinen rakkaus ja valo sekä voima mieliinne ja sydämiinne. Johtakoon se rakkaus ja Valo ja Voima etsimään sitä, mikä aina on hiljaisuudessa sisimmissänne. Löytäkää se ja tietäkää olevanne Jumalia.” – Maailmanopettaja, joka kristillisessä kulttuurissa tunnetaan Kristuksen nimellä, antoi henkisen ylivalaisun avulla 140 viestiä englantilaisen taiteilijan ja kirjailijan, Benjamin Cremen välityksellä. Tämä sarja käsittelee ihmisen todellista luonnetta henkisenä olentona ja ihmisen suhdetta planeettaamme ja monia muita inspiroivia aiheita. Kirjasta Messages from Maitreya the Christ, julkaisija Share International Foundation.

Kristuksen viesti nro 10: marraskuun 8, 1977:

”Olen keskuudessanne jälleen kerran, rakkaat ystäväni. Tulen kertoakseni, että tulette näkemään minut hyvin pian, kukin omalla tavallanne. Ne jotka etsivät minua rakkaan oppilaani Mestari Jeesuksen muodossa, tulevat löytämään hänen ominaisuuksiansa minussa. Ne, jotka etsivät minua opettajana, ovat lähempänä totuutta, sillä sitä minä olen. Ne, jotka etsivät merkkejä, tulevat löytämään niitä, mutta ilmentymiseni tapa on yksinkertaisempi. Mikään ei erota teitä minusta ja pian monet tulevat huomaamaan tämän. Olen kanssanne ja sisällänne. Tahdon ilmaista sitä mitä olen teidän kauttanne; siksi minä tulen. Monet tulevat seuraamaan minua ja näkemään minut oppaanaan. Monet eivät tunnista minua. Tarkoitukseni on astua kaikkien ihmisten elämään ja heidän kauttaan muuttaa tuo elämä. Olkaa valmiit näkemään minut pian. Olkaa valmiit kuulemaan minun sanani, seuraamaan ajatuksiani, noudattamaan pyyntöäni. Minä olen muukalainen portilla.
Minä olen hän joka kolkuttaa.
Minä olen hän joka ei mene pois.
Minä olen ystävänne.
Minä olen toivonne.
Minä olen suojanne.
Minä olen rakkautenne.
Minä olen kaikki kaikessa. Ottakaa minut itseenne ja antakaa minun toimia kauttanne. Tehkää minusta osa itseänne ja näyttäkää minut maailmalle. Antakaa minun ilmentyä kauttanne ja tuntekaa Jumala. Ilmentyköön ainoan pyhän Jumalan jumalainen Valo ja Rakkaus ja Voima nyt sydämissänne ja mielissänne. Johtakoon tämä ilmentyminen teidät tietämään, että Jumala asustaa hiljaisesti teissä jokaisessa, nyt ja aina.”

Kristuksen viesti nro 9: maaraskuun 3, 1977:

”Hyvää iltaa rakkaat ystäväni. Olen iloinen ollessani kanssanne tällä tavoin jälleen kerran ja kertoessani, että paluuni täyteen nähtävissä olemiseen ei enää kauaa viivästy. Tiedän täysin hyvin ihmiskuntaa vaivaavat ongelmat. Näen täysin hyvin tarvittavat muutokset. Mutta näen myös ihmisessä halun tietää, kohottaa tietoisuuttaan ja nähdä läpi pilvien. Se on tämä halu tietää, mikä on ihmisen suurin lahja. Kun ohmiset tietävät tien Jumalan luo, tämä lahja tulee kukoistamaan luovassa loistokkuudessa. Tarkoitukseni tänä iltana on kertoa teille, että Mestarini ovat jo parissanne ja he ohjaavat sekä magnetisoivat ryhmiensä työtä. Voi hyvin olla, että juuri te koette tämän virikkeen, tunnistatte sen siksi kuin se on ja pyritte auttamaan suunnitelmaa. Valon armeijani on kokoontunut ja valmis. Viirit liehuen, katseet koholla he marssivat tulevaisuuteen, kutsuvaan valoon ja tuossa valossa he tulevat näkemään Valon. Monet epäilevät olemassaoloani. Tämä on luonnollista – ihmiset ovat sokeita. Mutta pian ei ole vastaansanomista. Ponnisteluni tulevat osoittamaan ihmisille, että ratas pyörii, että pian uusi aika ja uusi maailma ovat alkaneet. Olkoon niin, että te osallistutte tähän työhön. Siunaukseni on kaikkien teidän yllänne. Olkoon ainoan Jumalan Pyhä Valo, Rakkaus ja Voima nyt sydämissänne ja mielissänne. Johtakoon tämä manifestoituminen teidät etsimään sitä mikä iäti asustaa sisällänne. Tietäkää se Itsenä ja ilmentäkää se.”

Kristuksen viesti nro 8: lokakuun 27, 1977:

”Jälleen kerran minulla on ilo puhua kanssanne tällä tavoin. Tarkoitukseni on paljastaa itseni ennen pitkää, lähettää maailmalle opetukseni ihmisteni kautta, heidän kauttaan jotka tuntevat minut, jotka rakastavat minua ja joiden kautta minä työskentelen. Tämä on suunnitelmani ensimmäinen vaihe. Sen jälkeen seuraan minä itse täydellisesti nähtävissä, tunnettuna ja tunnistettuna, tahi ei.
Kun maailma on valmis ottamaan minut vastaan, tulen puhumaan ihmisille kaikkialla hänenä, jota odotetaan, hänenä jota he ovat kutsuneet ja hänenä, joka tulee johtaakseen heidät uuteen aikaan. Tehtäväni on vasta aluillaan ja siltikin on jo merkkejä vastakaiusta, sen tunnistamisesta että tulemiseni hetki on lähellä. Monet nyt, kautta maapallon, tuntevat olemassaoloni ja jotka seisovat valmiina ja avoimena opetukselleni. Kun teen itseni tunnetuksi, tulen ilmaisemaan koko ihmiskunnan toiveen uudesta elämästä, uudesta alusta, valmiudesta muuttaa suuntaa; ihmisten valmiuden nähdä uuden maailman rakentaminen, missä ihmiset saattavat asua rauhassa, voivat elää pelkäämättä itseään tai veljiään; valmiuden vapaaseen luomiseen sydämensä kyllyydestä, vapaina olemaan oma itsensä yksinkertaisessa vilpittömyydessä. Tehtäväni on vasta alkamaisillaan ja jo nyt ihmisten sydämissä on uusi valo, uusi toivo ja tunne uudesta alusta sekä oivallus siitä ettei ihminen ole yksinään ja että Kaiken Suojelija on lähettänyt edustajansa. Se minä olen. Olkoon Hänen siunauksensa kaikkien teidän yllänne. Olkoon ainoan Jumalan, Kaiken Suojelijan, Pyhä Valo, Rakkaus ja Voima nyt sydämissänne ja mielissänne. Johtakoon tämä manifestoituminen teidät tietämään, ettette koskaan ole ilman Jumalan likeistä läheisyyttä ja ohjausta.”

Kristuksen viesti nro 7: lokakuun 20, 1977:

”Hyvää iltaa rakkaat ystäväni. Olen iloinen, todellakin, voidessani taas puhua teille tällä tavoin. Suunnitelmani toteutuu, mutta se tulee tuomaan muassaan suurimman uhrauksen ja palveluksen niille teistä, jotka hyväksyvät sen että minä olen maailmassa. Jos voitte tehdä tietyksi tämän seikan tarpeeksi laajalla rintamalla, ei mene kauaakaan kun maailma tuntee kasvoni. Aikomukseni on lyhentää entisestään tätä aikaa, mutta aikaistettu olemassaoloni julkistaminen riippuu teistä, se riippuu tahdostanne palvella. Ryhtykää kansakseni ja tehkää tämä työ puolestani.
Ryhtykää ystävikseni ja palvelkaa veljiänne.
Ryhtykää lapsikseni ja tuntekaa Jumala. Teille antamani tehtävä ei ole helppo sillä ihmiset ovat sokeita. Mutta kun ihmiskunta saa tietää minun olevan täällä, olen varma että se tulee reagoimaan sydämestään ja antaa minun opastaa. Kansaani on kaikkialla.
Liittykää heihin.
Ryhtykää yhdeksi heistä.
Tehkää tästä elämästä kruunaava suoritus ja osallistukaa suureen suunnitelmaan. Pyydän teitä tekemään näin, koska olette tulleet tähän maailmaan tätä varten. Ette ole täällä sattumalta, vaan palvellaksenne tänä aikana veljiänne ja sisarianne. Ottakaa siksi tästä rakkaudella teille osoitetusta tilaisuudesta vaari. Siunaukseni on teidän kaikkien yllä. Olkoon ainoan Jumalan Pyhä Valo, Rakkaus ja Voima nyt sydämissänne ja mielissänne. Johtakoon tämä manifestoituminen teidät tuntemaan Jumalan, joka iäti asustaa sisällänne. Etsikää sisältänne ja ilmentäkää se.”

Kristuksen viesti nro 6: lokakuun 11, 1977:

”Hyvää iltaa rakkaat ystäväni. Jälleen kerran minulla on ilo puhua kanssanne tällä tavoin. Hyvin lyhyt aika enää erottaa teidät näkemästä minua kokonaan. Ihmiskunta tulee näkemään minut hyvin pian. Ja, jos, he seuraavat minua, tulen johtamaan heidät kohti heitä odottavaa tulevaisuutta: tulevaisuuteen, joka kylpee totuuden valossa, harmonian valossa ja rakkauden valossa. Ystäväni: pyytäisin teitä auttamaan minua, ottamaan kantaaksenne osuuden valmistelun taakasta. Jos voitte hyväksyä että olen täällä, tehkää tämä seikka tietyksi, milloin tahansa löydätte kuulijan. Voi olla, että näette minut tunnistamatta minua. Voi olla, että kävelette eri suuntaan. Mutta, jos niin olisi, luopuisitte aarteesta, jollaista ette kykenisi kokoamaan tuhannessa elinajassa. Ottakaa tehtäväksenne kertoa ihmisille, että olen täällä, että teen työtä heidän edestään, heidän tulevaisuutensa puolesta ja kaikkien ihmisten sekä kaikkien maailman asioiden tulevaisuuden puolesta. Tehkää tietyksi olemassa oloni keskuudessanne ja saakaa pelastus kaikesta menneisyyden turhuudesta. Tehkää tietyksi olemassa oloni ja saakaa varmuus että rakkauteni virtaa lävitsenne ja tulee valaisemaan eteenne polun sisarillenne ja veljillenne. Tehkää tämä työ ja auttakaa heitä ja minua. Tehtäväni on vasta aluillaan. Kun se on päättynyt, tulen katsomaan tätä aikaa hetkenä jolloin valon kipinät syttyivät niiden sydämissä, jotka tahtoivat palvella veljiänsä. Olkaa te heidän joukossaan. Sydämeni rakkaus vuotaa teille kaikille. Olkoon ainoan Jumalan Pyhä Valo, Rakkaus ja Voima nyt sydämissänne ja mielissänne. Johtakoon tämä manifestoituminen teidät etsimään sitä mikä on alati piilossa, mutta joka aina on valmiina loistamaan. Löytäkää se ja tietäkää Jumala.”

Kristuksen viesti nro 5: lokakuun 4, 1977:

”Hyvää iltaa rakkaat ystäväni. Olen todella iloinen saadessani taas tämän tilaisuuden puhua teille tällä tavoin. Tarkoitukseni on tuoda tietyksi olemassa oloni maailmassa varhaisimmalla mahdollisella hetkellä ja siten aloittaa työni täydessä päivän kirkkaudessa. Tämä tulee tarkoittamaan ankaraa työtä niille, jotka jo hyväksyvät, että olen keskuudessanne. Kertokaa kaikille, että olen täällä ja tasoittakaa tuloni tie. Tarkoitukseni on antaa maailmalle tietty opetus, joka tulee osoittamaan ihmisille, että on olemassa uusi lähestymistapa elämiseen ja uusi tie eteen päin tulevaisuuteen. Olkaa te ensimmäisten joukossa jotka tunnistavat minut, jotta voisin toimia teidän kauttanne. Ottakaa itsellenne tämä tehtävä. Ei ole mitään tärkeämpää mitä voisitte tässä elämässä tehdä. Sitoutukaa tähän työhön ja palvelkaa veljiänne. Toivon, että maailma saa tietää olemassa olostani ja nopeasti tulisi hyväksymään minut sekä, toivottavasti, tulisi seuraamaan esimerkkiäni. Olen varma, ettette tule hylkäämään minua. Olen vakuuttunut ettette tule luopumaan tästä etuoikeudesta, tästä palvelemisen lahjasta, vaan tulette ilomielin ottamaan sen kantaaksenne ja siten helpotatte minun tehtäväni taakkaa. Siunaukseni on teidän kaikkien yllä. Olkoon ainoan Jumalan Pyhä Valo, Rakkaus ja Voima nyt sydämissänne ja mielissänne. Johtakoon tämä manifestoituminen teidät tietämään, että Jumala asuu iäti sisällänne. Löytäkää se ja tuokaa se ilmi.”

Kristuksen viesti nro 4: syyskuun 29, 1977:

”Olen iloinen voidessani taas puhua kanssanne tällä tavoin rakkaat ystäväni. Monet odottavat paluutani suurella kunnioituksella ja hitusella pelkoa. Tämä on väistämätöntä. Tulemiseni tarkoittaa vanhan järjestyksen päättymistä. Kaikki mikä on tarpeetonta, mikä ei enää täytä tarkoitustaan ihmiselle voidaan nyt heittää syrjään. Monet tulevat tätä murehtimaan, mutta niin on oltava. Ystäväni, lapseni, olen täällä näyttääkseni teille, että ihmisellä on olemassa mitä loistokkain tulevaisuus. Puettuna kaikkiin sateenkaaren väreihin, säteillen Jumalan valoa, ihminen tulee jonain päivänä seisomaan selkä suorana pyhyydessään. Tämän minä lupaan teille. Olen yksinkertainen ihminen ja yksinkertaisesti esitän teille pyyntöni: Luottakaa minuun, seuratkaa minua, sallikaa minun johdattaa teidät tulevaan aikaan rakkauden pohjalta, jakamisen pohjalta ja veljeyden pohjalta. Antakaa minun osoittaa teille tie tuohon yksinkertaiseen keskinäisen riippuvuuden tilaan, oikeuden tilaan ja oikean suhteen tilaan veljiinne ja Lähteeseenne nähden. Monet tulevat kuuntelemaan neuvojani, mutteivät kaikki. Kuitenkin minun valon armeijani tulee varmasti nousemaan voittajana. Monet tulevat pian näkemään minut eivätkä tunnista minua. Monet tulevat pian näkemään minut ja tunnistamaan minut. He ovat minun kansaani. Ole yksi heistä. Sydämeni vuotaa rakkautta teille kaikille. Olkoon ainoan Jumalan Pyhä Valo, Rakkaus ja Voima nyt sydämissänne ja mielissänne. Johtakoon tämä manifestoituminen teidät etsimään ja tuntemaan se Itse, joka on Jumala.”

Kristuksen viesti nro 3: syyskuun 22, 1977:

”Hyvää iltaa rakkaat ystäväni. Olen iloinen voidessani taas puhua teille ja kertoessani teille että tulen voidakseni viedä teidät kanssani Uuteen Maahan – rakkauden maahan, luottamuksen, kauneuden ja vapauden maahan. Tulen viemään teidät sinne jos voitte seurata minua, hyväksyä minut ja voitte antaa minun ohjata ja opastaa. Ja jos näin on, yhdessä me tulemme rakentamaan Uuden Maailman. Maailman, jossa ihmiset voivat asua yhdessä ilman pelkoa, ilman epäluottamusta, ilman jakolinjoja ja jakaen Maan tuotoksen sekä voiden yhdessä tuntea ykseyden Alkulähteeseemme tuoman autuuden. Kaikki tämä voi olla teidän. Teidän tarvitsee vain ottaa ensiaskeleet ja minä voin johdattaa. Sallikaa minun auttaa teitä. Sallikaa minun näyttää tie – eteenpäin kohti yksinkertaisempaa elämää, jossa yksikään ei ole puutteessa, jossa mitkään kaksi päivää eivät ole samanlaisia, missä veljeyden ilo ruumiillistuu kaikkiin ihmisiin. Minun tehtäväni on ohjata ja opastaa, mutta teidän on, omasta tahdostanne, seurattava. Muutoin en voi tehdä mitään. Käteni on sidottu lain puitteisiin. Päätös lepää ihmiskunnan käsissä. Olkoon ainoan Jumalan Pyhä Valo, Rakkaus ja Voima nyt sydämissänne ja mielissänne. Johtakoon tämä manifestoituminen teidät etsimään ja löytämään se mikä iäti asustaa sisimmissänne. Samaistukaa siihen ja tuntekaa Jumala.”

Kristuksen viesti nro 2: syyskuun 15, 1977:

”Hyvää iltaa rakkaat ystäväni. Olen taas ottanut tilaisuudesta vaarin puhua teille ja vakaasti ankkuroida mieliinne syyn paluulleni. On monia syitä miksi minun tulisi laskeutua ja ilmaantua jälleen kerran joukkoonne. Pääsääntöisesti ne ovat seuraavat: Veljeni, Viisauden Mestarit ovat tässä ajassa tulossa ryhmänä jokapäiväiseen maailmaan. Heidän johtajanaan, minä, yhtenä heistä, teen samoin. On monia, jotka kautta maailman kutsuvat minua, anovat paluutani. Minä vastaan heidän pyyntöihinsä. Monet vielä ovat nälkäisiä ja kuolevat turhaan, ruuan puutteesta, kun se mätänee maailman varastoissa. Monet tarvitsevat apuani muilla tavoin: Opettajana, Suojelijana, Ystävänä ja Oppaana. Kaikkina näinä minä palaan. Johtaakseni ihmiset, jos he hyväksyvät minut, uuteen aikaan, uuteen maahan, loistokkaaseen tulevaisuuteen, joka odottaa ihmisyyttä tänä tulevana aikana, kaiken tämän vuoksi palaan. Tulen myös, näyttääkseni teille tien Jumalan luo, takaisin Alkulähteellenne, näyttääkseni teille, että tie Jumalan luo on yksinkertainen polku, jota kaikki voivat kulkea, johdattaakseni teidät ylöspäin sen uuden Totuuden valoon, joka on se Ilmestys, jonka tuon. Kaiken tämän vuoksi tulen. Antakaa minun ottaa teitä kädestä ja johdattaa teidät tuohon kutsuvaan maahan, näyttää teille Jumalan ihmeet ja loistokkuus, jotka ovat teidän, nähdäksenne ne. Viisauden Mestareitteni etujoukko on joukossanne. Pian tulette tuntemaan heidät. Auttakaa heitä heidän työssään. Tietäkää myös, että he rakentavat uutta aikakautta teidän kauttanne. Antakaa heidän ohjata ja opastaa, näyttää teille tie ja näin toimimalla olette palvelleet veljiänne ja sisarianne hyvin. Rohkeutta ystäväni. Kaikki tulee olemaan hyvin. Kaikkien asiain laita tulee olemaan hyvin. Hyvää yötä rakkaat ystäväni. Olkoon ainoan Jumalan Pyhä Valo, Rakkaus ja Voima nyt sydämissänne ja mielissänne. Johtakoon tämä manifestoituminen teidät etsimään sitä, mikä asustaa sisimmissänne. Löytäkää se ja tuntekaa Jumala.”

Kristuksen viesti nro 1: syyskuun 6, 1977:

”Rakkaat ystäväni. Enää ei ole pitkä aika siihen, kun tulette näkemään kasvoni.Kun se aika tulee, minä otan teitä kädestä ja johdatan teidät Hänen luokseen, jota me yhdessä palvelemme.Maallinen kehoni on valmis ja toteutettu. Minä olen nyt maailmassa. Tulette pian tuntemaan minut, ehkä seuraamaan minua ja rakastamaan minua. Rakkauteni virta lävistää alati teidät kaikki. Ja rakkauteni ihmiskuntaa kohtaan on tuonut minut tänne. Veljeni ja sisareni: Paluuni maailmaan on merkki siitä, että se mitä kutsutte uudeksi ajaksi, on alkanut. Tänä aikana tulen näyttämään teille asioita, niin kauniita ja niin suuria ihmeitä, ettei ihminen voi niitä käsittää ja jotka, yhtäkaikki, ovat teidän synnyinoikeuksianne Jumalan lapsina. Lapseni, ystäväni: Olen tullut nopeammin ehkä kuin jotkut odottivat, mutta maailmassa on niin paljon tehtävää ja niin paljon muutettavaa. Monet näkevät nälkää ja monet kärsivät turhaan. Minä tulen muuttaakseni tuon kaiken näyttääkseni teille tien eteenpäin, kohti yksinkertaisempaa, järkevämpää ja onnellisempaa yhteistä elämää. Ei enää mies miestä vastaan, eikä kansa kansaa vastaan, vaan yhdessä, veljinä, menemme uuteen maailmaan. Ja ne, jotka ovat valmiit, tulevat näkemään Isän kasvot. Tulkoon ainoan Jumalan taivaallinen rakkaus ja valo sekä voima mieliinne ja sydämiinne. Johtakoon se rakkaus ja valo ja voima etsimään Sitä, mikä aina on sydämenne syvyydessä. Löytäkää Se ja toteuttakaa Se.”

Listaus artikkeleista tästä aihepiiristä

Sivun alkuun