Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Usein kysyttyä Maailmanopettaja Maitreyasta ja Henkisestä Hierarkiasta

Jatkuva sarjamme kysymyksiä ja vastauksia henkisyydestä ja sen ilmiöistä

Benjamin Creme on luennoillaan vuosien varrella vastannut tuhansiin ja taas tuhansiin kysymyksiin Maitreya-ilmiötä koskien. Hän ottaa myös vastatakseen lukijoiden kysymyksiin Share International -lehden jokaisen numeron sivuilla. Tälle sivulle on kerätty joitain keskeisiä kysymys-vastaus -pareja.

Kysymys: Kuinka tulemme tunnistamaan Kristuksen?

Benjamin Creme: Kuinka me tulemme tunnistamaan Hänet? Kuinka me voimme olla varmoja, että se kenet näemme todella on Kristus? Maailmassa on tänä päivänä monia, jotka antavat hyviä neuvoja ja jotka opettavat kauniita asioita ja joidenkin heistä kannattajat väittävät johtajaansa Kristukseksi. Tiedämme, että tänä päivänä on monia, jotka uskottelevat olevansa Maitreya tai Kristus ja tiedämme myös, että on sanottu, että ennen Kristuksen tuloa, tulee monia valekristuksia ja tulee olemaan väärää opetusta Kristuksesta, ”Ja jos silloin joku sanoo teille: ’Katso täällä on Kristus’, tai: ’Katso, tuolla’, niin älkää uskoko.” Markus 13:21

Kukaan ei tule osoittamaan oikeaa Kristusta ja sanomaan: ”Tuo on Kristus.” Hänen tunnistaminen on meidän jokaisen itse tehtävä. Kristus on sen energian ruumiillistuma, jota kutsumme Kristus-prinsiipiksi, tai Kristus-tietoisuudeksi – kosmisen Kristuksen energia. Tuon energian Maitreya, siis Kristus, välittää maailmaan meitä kaikkia varten ja me tulemme tunnistamaan Hänet siinä samassa suhteessa, kuin me kykenemme muuttamaan tuon energian todeksi olemuksessamme.

Hän tulee osoittamaan meille, että meidän taloudellisen ja poliittisen elämämme tulee kokea täyskäännös siihen suuntaan mitä se itse asiassa pohjimmiltaan onkin, henkisyyttä. Samoin täytyy tapahtua meidän koulujärjestelmämme ja tieteen ja kulttuurin kanssa; niidenkin tulee saada uusi, henkinen, suunta. Hän tulee puhumaan koko inhimillisen elämän kirjosta ja juuri Hänen opetuksensa laajuudesta ja Hänen näkökulmiensa laajakatseisuudesta me voimme tunnistaa Hänet; Hänen ainutkertaisen puhtauden ja pyhyyden säteilystä ja Hänen ilmeisestä kyvystään rakastaa ja palvella kaikkia. Tästä tulemme Hänet tunnistamaan.

Monet tulevat seuraamaan Kristuksen oppeja ilman, että tunnistavat Hänet siksi mitä Hän todellisuudessa on, tai että tietäisivät Kristuksen palanneen maailmaan. He vain seuraavat ihmistä jonka sanomisiin he uskovat, jonka he kokevat edustavan oikeita arvoja: jakamista ja veljeyttä, oikeudenmukaisuutta ja vapautta koko ihmiskunnalle. Hän tulee olemaan tämänsuuntaisen ryhmäajattelun puolestapuhuja. Ei vanhan opettaja. Hän on sanonut, että monet saattavat yllättyä Hänen ulkomuodostaan. Hän ei tule kristityn kirkon, eikä minkään muunkaan kirkon päänä ja saattaa olla että puhdasoppisimmat kristityt vasta viimeisten joukossa tunnistavat Hänet Kristuksena. Hän ei ole ainoa Jumalan poika, vaan koko ihmisyyden isoveli.

Maailmanlaajuiset televisio- ja radiolähetykset tullaan linkittämään yhdeksi samanaikaiseksi lähetykseksi ja Hän tulee esittämään vetoomuksensa, kutsunsa, ihmiskunnalle. Mentaalisen, koko ihmiskunnan samanaikaisen ylivalaisun avulla, Hän tulee olemaan telepaattisessa yhteydessä koko ihmisyyden kanssa ja tulemme kaikki aivan kaikkialla kuulemaan Hänen sanansa sisäisesti omalla kielellämme. Englantilaiset kuulevat Hänet englanninkielellä, suomalaiset suomeksi ja ranskalaiset ranskaksi ja niin edelleen. Tällä tavalla tulemme tietämään, että Hän todella on Kristus. Näin helluntain tapahtumat tullaan kokemaan uudestaan, nyt kuitenkin maailmanlaajuisesti ja tämän tapahtuman johdosta helluntaista tulee yksi suurista maailmanlaajuisista juhlista. Meidän vastauksemme Hänen kutsuunsa tulee sanelemaan maailman kohtalon.

K: Jos Maitreya on Kristus, niin kuka tai mikä on antikristus?

BC: Ajattoman viisauden oppien mukaan antikristus ei ole kukaan yksittäinen hahmo joka eläisi tiettynä ajankohtana, vaan energia, joka päästetään irti ennen Kristuksen tuloa. Se tulee viitoittamaan tietä Kristuksen rakentaville energioille tuhoamalla vanhoja kristallisoituneita rakenteita, jotka estävät uuden yhteiskunnan kasvun. Vaikkakin antikristus on energia, se saa muodon ihmisten kautta ja on tehnyt niin useita kertoja historian aikana. Erityisesti muistamme keisari Neron Rooman Valtakunnan aikoina ja hiljattain Hitlerin läheisine avustajineen toisen maailmansodan aikana. Kun akselivaltiot kukistettiin, samalla myös antikristusenergia sai työnsä päätökseen tällä aikakaudella, eikä sitä tarvita enää yli 3.000 vuoteen.

Antikristusta ei ole, ei ainakaan ihmishahmona, joka tulisi ennen Kristusta, vaan se on energia. Pohjimmiltaan antikristus on Jumaluuden ensimmäinen, eli tahtoaspekti, sen destruktiivisessa muodossa. Se on energia, joka tuhoamalla tekee tilaa Kristuksen uusille energiolle. Antikristusenergia pyyhkii pois vanhat kuluneet muodot ja tekee tilaa uusille, luoville energioille.

Tämä tuhoava voima on jo tehnyt tehtävänsä planeettaa kohdanneiden tuhojen kautta: maailmansodat, miljoonien nälkiintyminen vuosittain, maanjäristykset ja muut luonnontuhot.
[Lue artikkelimme antikristusta koskien]

K: Mikä on Hänen opetuksensa ydin uudelle ajalle?

BC: Seuraavien noin 2.350 vuoden aikana Hänen opetuksensa tullaan antamaan osissa, jotka ovat relevantteja juuri sille hetkelle. Aluksi tulemme huomaamaan, että Hän tulee painottamaan ihmisyyden ykseyttä, ihmisen sielua sekä jakamisen ja oikeanlaisten ihmissuhteiden tärkeyttä. Hän tulee jälleen opettamaan syyn ja seurauksen lakia sekä sen suhdetta jälleensyntymiseen ja vahingoittamattomuuden tärkeyttä kaikissa ihmissuhteissa. Kun nämä ajatukset ovat lävistäneet koko ihmiskunnan ja tuoneet muutoksen poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisten järjestelmien ytimiä myöten Hän tulee ehdottamaan uutta maailmanuskontoa, joka yhdistää idän Jumalan ja lännen Jumalan, sisäisen Jumalan ja Jumalan taivaissa. Hän tulee opettamaan vihkimysten salaisuudet, siis tieteellisen tavan saavuttaa Jumala. Vihkimys tulee olemaan uuden maailmanuskonnon ytimessä. Ennen kaikkea Hän tulee osoittamaan uuden ominaisuuden Jumalassa. Tämän uuden ilmestyksen Hän tuo tullessaan.
[Lue lista vihkimyksen saaneista]

K: Mikä tulee olemaan Maitreyan ensimmäinen tehtävä?

BC: Aluksi Hän tulee huolehtimaan siitä, että ihmiskunta inspiroituisi luomaan olosuhteet, joissa maailmanlaajuinen rauha voitaisiin taata. Hän tulee osoittamaan, että tämä vaatii ennen kaikkea jakamisen periaatteen hyväksymistä. Jakaminen harminisoi nykyisen valtavan epätasapainon, joka johtuu nykyisistä suunnattomista elintasojen eroista läntisten ja kehittymättömien maiden välillä. Hänen ensiehdotuksensa tulee olemaan hätäohjelman luominen miljoonien nälkää näkevien kehittyvien maiden asukkaiden pelastamiseksi. Sen jälkeen, muutamien vuosien aikana, yhteiskunnan muokkaaminen oikeudenmukaisten toimintamallien mukaan, tulee olemaan uuden sivilisaation peruskivi. Hän tulee inspiroimaan ihmisiä luomaan tuon uuden maailman. Hänen ensitehtävänsä on siten uudelleenrakentaminen.

K: Kun Kristus viimeksi oli täällä, Hän kävi läpi sarjan tapahtumia ja joutui ristiinnaulituksi sekä tapettiin. Mikä estää sitä tapahtumasta uudestaan?

BC: On hyvin vaikeata tappaa joku, ketä et näe ja Maitreya kykenee häviämään ja ilmestymään tahtonsa mukaan. Häntä voisi ampua 18 tuumaisella tykinammuksella ja se vain kimpoaisi pois Hänestä ja tippuisi maahan. Hän loi oman kehonsa ja jos kykenee luomaan oman kehonsa, kykenee myös pitämään sen kunnossa. Hän on vahingoittamattomissa.

K: Tuleeko Kristuksen saarnaajan ura olemaan pidempi kuin Jeesuksen kolme vuotta?

BC: Kyllä. Se tulee kestämään koko Vesimiehen ajan (seuraavat noin 2.350 vuotta).

Sivun alkuun

K: Mitkä tulevat olemaan Vesimiehen ajan kuvaavia piirteitä?

BC: Vesimiehen energian silmiinpistävin ominaisuus on synteesi, yhdentyminen ja niinpä sen vaikutuksesta nykyinen jaettu ja separatistinen ihmiskunta tulee yhdentymään yhdeksi kokonaisuudeksi. Uusi ykseyden tunne (koko luomakunnan kanssa) tulee korvaamaan nykyisen eriytyneisyyden tunteen. Sosiaalisesti ja poliittisesti tämä tulee näkymään veljeytenä ja oikeudenmukaisuutena sekä jakamisena. Tämänhetkinen pelko ja hämmennys tulee väistymään uuden vapauden sekä elämän tarkoituksenmukaisuuden tieltä. Se tulee olemaan aika jolloin ihmisyys – ensi kerran kokonaisuutena – tulee kokemaan ja toteuttamaan sisäsyntyisen jumaluutensa. Yhteistyö tulee korvaamaan kilpailun ja suvaitsevaisuus sekä hyväntahtoisuus voittamaan jakautuneisuuden ja vihan.

K: Kuinka voimme olla varmoja, ettei Kristusta hylätä ja vastusteta?

BC: Vastaus, tietystikin, on ettemme voi olla varmoja. Mutta on meidän vastuullamme huolehtia siitä, ettei Häntä vastusteta. Hänen tehtävänsä on johtaa ja ohjata, mutta meidän tulee vapaaehtoisesti seurata. Muuten Hän ei voi tehdä mitään. Hänen kätensä ovat sidotut lain mukaan. Päätös on ihmiskunnan. Meidän on tehtävä valinta, mutta kuten mainitsin, ei meillä ole muuta vaihtoehtoa, kuin toteuttaa jakamisen ja yhteistyön malli ja juuri tätä Kristus tulee opettamaan. Ihmiskunta on nyt viimeisellä metrillään ennen päätöstä. Olemme umpikujassa, josta ei ole ulospääsyä. Se on aivan silmiemme edessä. Jopa siinä määrin, että suuri osa koulutetusta ja koko kouluttamatonkin maailma ovat kauhuissaan tulevaisuuden edessä. He näkevät edessään vain tuhoa: tuhoa saasteiden kautta, ekologisen tuhon, nälänhädän, ylikansoituksen, ydinsodan, tai näiden kaikkien yhdistelmän.

Ei ole ulospääsyä. Kristus tuo muassaan kokoelman ehdotuksia, jotka edellyttävät totaalisen muutoksen ihmisen ajatteluun ja tuntemuksiiin. Jos seuraamme niitä menemme kehityksessä eteenpäin. Voimme myös hylätä ne. Päätös on meidän. Hän sanoi hiljattain: ”Moni tulee hyväksymään minut, eivät kaikki. Yhtä kaikki, minun valon armeijani tulee varmasti olemaan voittoisa.”

Ja kauan sitten Hän sanoi: ”Loppu tunnetaan alustaan” ja voidaan olettaa, vaikkei voidakaan väittää (minä en voi sanoa millään auktoriteetilla), ”Kyllä, Hänet tullaan hyväksymään tällä kertaa, eikä Häntä vastusteta.”, voimme olla varmoja että Hän on tullut varhaisimmalla mahdollisella hetkellä – mutta ei liian aikaisin. Hänen tuloaan on valmisteltu jo vuosien ajan. Hierarkian julkisuuteen tulon valmistelu alkoi jo niinkin varhain, kuin 1860. Tietyt opetuslapset, kuten H.P. Blavatsky, tulivat tuolloin ja alkoivat levittää maailmaan New Age -tietoutta. Enkä tarkoita vain okkulttista opetusta, vaan filosofiaa, talousoppia ja politiikkaa jne. Ihmiskunta on nyt aikuisiässä ja on valmistaunut aivan eri tasoiseen tapaan, kuin aikaisemmin (kun Kristus tuli Palestiinaan). Kalojen ajan kokemus, koulutuksen leviäminen läpi mailman, moderni kommunikaatioverkosto, ovat mahdollistaneet opettajan tulemisen maailmaan ja puhumaan aikuistuneelle kuulijakunnalle ensimmäistä kertaa. Siksi on olemassa toivo – sanoisin lähes varma fakta – ettei ihmiskunta hylkää ja vastusta Häntä tällä kertaa.

Benjamin Cremen huomautus: Monissa Maitreyan viesteissä sen jälkeen, kun ylläoleva vastaus annettiin, Hän sanoo ettei Hänellä ole epäilystäkään ihmiskunnan vastauksesta. Viestissä 11 Hän sanoo: ”Sydämeni kertoo minulle valintanne ja se iloitsee.” Viestissä 65 Hän on selväsanaisempi: ”Siksi, ystäväni, älkää pelätkö että ihmiskunta hylkäisi minut. Suunnitelmani ovat turvassa teidän käsissänne.” Viestissä 77: ”Tiedän, että ihimisten sisällä on pyhä olento, jonka suunnitelma on rakkauden ja oikeudenmukaisuuden voitto. Tämän vuoksi lopputulos on varma.” Viestissä 78: ”Mutta, ystäväni, minä tiedän etukäteen vastauksenne ja valintanne. Älkää pelätkö, rakkautenne – sydämmissänne olevan rakkauden veljiänne kohtaan – avulla, tulette valitsemaan oikein.”
[Lue lisää Maitreyan viestejä]

K: Tuleeko Maitreyasta julkinen hahmo?

BC: Kyllä. Hänestä tulee tunnettu puhuja ja sekä vaikuttaja että puolestapuhuja tietynlaisen joukkoajattelun osalta. Nimittäin jakamisen, veljeyden ja oikeudenmukaisuuden osalta, läpi koko kirjon kattaen yhtälailla taloudellisen, filosofisen, sosiaalisen, tieteellisen, kuin uskonnollisenkin tieteenalan. Meidän tulee etsiä henkilöä, joka puhuu kaikista ihmisen tarpeista tasavertaisesti. Hän tulee olemaan puolestapuhujana joukkoajattelulle, niille jotka lausuvat julki uudelle ajalle vaadittavat periaatteet: jakaminen, oikeudenmukaisuus, yhteistyö ja hyväntahtoisuus. Nämä periaatteet, jotka tulemme toteuttamaan, ovat Vesimiehen ajan ominaisuuksia. Yhdellä sanalla sitä voisi kutsua synteesiksi, universaalisuudeksi.

K: Kun Maitreya tulee laajaan tunnettuuteen televisioon, miksi Hän ei esiinny omalla nimellään?

BC: Useistakaan syistä. Yhtäältä monikaan ei tietäisi kuka Maitreya on. Hän tahtoo tulla esitellyksi maailmalle ihmisenä, jolla on ajatuksia maailman uudelleenjärjestämiseksi, joita moni ei siihen mennessä ole tullut ajatelleeksi. Tällä tavalla Hän ei luo jakolinjaa kristittyjen, muslimien ja hindujen tai buddhalaisten välille. Jos Hänet esiteltäisiin vaikkapa Kristuksena, kristittyjen joukot tulisivat jakautumaan. Jotkut sanoisivat: ”Halleluja! Kristus on täällä.” Toiset sanoisivat: ”Hän ei ole Kristus. Hän on huijari, Hän on antikristus.” Tai, jos he pitäisivät Hänen ideoistaan, he saattaisivat hyväksyä Hänet sellaisenaan, omana itsenään. Jos he eivät pitäisi Hänen ideoistaan – mikä minun kokemuksessani on totta useiden fundamentalistien osalta jo ennen kuin he ovat edes nähneet Häntä: he eivät hyväksy jakamisen ideaa eivätkä halua rauhaa sekä oikeudenmukaisuutta maailmaan ja pitävät Häntä antikristuksena – he hylkäisivät Hänet automaattisesti.

Koska Hän ei ole laskeutunut pilvistä Jerusalemiin, niin kuin odotetaan, he ovat ennakkoluuloisia jo heti alusta. Jos Hän kutsuisi itseään Kristukseksi, tulisi valtava jako kristittyjen kesken Hänen todellisesta henkilöllisyydestä. Jos Hän kutsuisi itseään Maitreyaksi, buddhalaiset jakautuisivat (tunnen tusinoittain ihmisiä, jotka väittävät olevansa Maitreya ja ovat sitä aivan yhtä vähän kuin sinä ja minä). Jos Hän tulee julkisuuteen ihmisenä ihmisten joukossa kaikki voivat reagoida Hänen viestiinsä ilman ennakkoluuloja ja hyväksyä, tai olla hyväksymättä Hänen sanomansa, ilman ennakkoasetelmaa siitä, että Hän on Kristus, Maitreya Buddha, Imam Mahdi, tai Messias. Kaikki nuo nimet estävät spontaanin reaktion Hänen viestiinsä. Meidän tulee pitää noita ideoita hyvinä, meidän tulee haluta jakamista ja rauhaa sekä oikeudenmukaisuutta. Ja jos Hän puolustaa tuonsuuntaista ajattelua me tulisimme hyväksymään tuon ajattelumallin: ”Hyvin sanottu. Haluaisin puhua Hänen kanssaan lisää. Haluaisin kysyä Häneltä vielä pari kysymystä.”
Maitreyan televisioesiintymiset alkoivat 2010

K: Koska Hän on Maailmanopettaja, tarkoittaako se sitä, että Hän tulee olemaan osallisena tietyntyyppisissä ihmiselämän aktiviteeteissa enemmän kuin joissain toisissa?

BC: Monet, erityisesti kristityt, näkevät Hänet Kristityn kirkon päänä, mutta näin ei itse asiassa ole, vaan Mestari Jeesus on itse asiassa kristittyjen kirkkojen pää. Maailmanopettaja on taustalla monimuotoisissa elämänaloissa, eikä pelkästään uskonnollisessa elämässä. Hän on yhtä lailla stimuloimassa tänä päivänä ihmisten ajatuksissa olevia tieteellisiä löydöksiä ja opetuksellisia konsepteja, kuin uskonnollisiakin seikkoja. Hän tulee julkistamaan uuden maailmanuskonnon, joka tulee viemään suuren osan Hänen energioistaan, mutta Hän vastaanottaa laajan energiaspektrin mitä erinäisimmistä lähteistä jotka stimuloivat moninaisia elämämme alueita.

Yksi Hänen päätehtävistään tulee olemaan ihmiskunnan yhdistäminen. Synteesin Avataran sekä Vesimiehen energioiden avulla ja Yhdistyneiden Kansakuntien yleisistunnon yhdentämisellä Hän tulee saattamaan koko maailman yhteen ja täyttämään ihmiskunnan yhtenäisyyden tunteella. Tuo on suuri ja jatkuva tehtävä, joka tulee jakautumaan monen monituisille vuosille. Kun olemme todella saaneet maailman järjestykseen, Hän tulee aloittamaan uuden maailmanuskonnon.

K: Miksi Maitreya ilmaantuu erilaisena eri ihmisille?

BC: Lähes viikottain Maitreya ilmestyy ihmeellisesti ”kuin tyhjästä” fundamentalistisille, ääriuskonnollisille ryhmille kautta maapallon, aina muodossa, jonka tuo ryhmä voi tunnistaa. Jos he ovat hinduja, sellaisena kuin ihmiset kuvittelevat Krishnan olevan, jos he ovat juutalaisia heidän ideanaan Messiaasta, muslimeille taas Hän ilmaantuu heidän ajatustensa profeetta Muhammedina, Imam Mahdina tai Messiaana, kun taasen buddhalaisille Hän ilmaantuu heidän ajatuksenaan Maitreya Buddhasta. Hän voi muuttaa ulkonäköään tahtonsa mukaan. Hän voi olla vanha tai nuori, mies tai nainen, vaalea tai tumma.

Tällä tavalla jokainen voi identifioitua Häneen. Hän puhuu kokouksissa olijoiden omalla kielellä ja häviää taas. Tällä tavalla Hän ilmaantui kesäkuussa 1988 Nairobissa 6.000 ihmisen edessä, jotka tunnistivat Hänet Kristuksena. Tuo tapahtuma, valokuvien välityksellä, on ollut nähtävänä CNN:llä, BBC:llä ja muissa maailman medioissa.

K: Miksi, jos Maitreya ilmaantuu jopa 600 tai useamman ihmisen eteen Britanniassa, kuten Hän teki Edinburghissa, ei mediassa puhuta asiasta yhtään mitään?

BC: Ihmiset, joiden eteen Hän ilmaantuu ovat poikkeuksetta fundamentalisteja jostain lahkosta: heidän uskomuksensa vaihtelevat voimakkaasti, mutta yhteinen tekijä heille kaikille on erittäin dogmaattinen katsantokanta omiin uskomuksiinsa. Maitreya ilmaantuu heidän eteensä ”pehmittääkseen heitä”. Nämä ovat niitä ryhmiä, joiden taholta Hän odottaa eniten vastustusta ja hylkäämistä kautta maailman. Jos Hän ilmaantuu Maailmanopettajana ja he odottavat oman käsitteistönsä mukaista opettajaa – Kristusta, Maitreya Buddhaa, Krishnaa, Imam Mahdia, tai Messiasta – ennalta lukittuine näkökantoineen, he olisivat todennäköisesti taipuvaisia vastustamaan ja hylkäämään Hänet.

Tärkeintä on parantavien lähteiden luominen, minkä Hän tekee ensin. Kun Maitreya on magnetisoinut veden, Hän etsii ryhmän fundamentalisteja lähipaikkakunnalta ja ilmaantuu heidän eteensä. Hän puhuu heille heidän omaa kieltään ja monia parantumisia tapahtuu samalla. Hän ei sano: ”Minä olen Maitreya”; ”Minä olen Kristus”; tai ”Minä olen Imam Mahdi”, vaan Hän vain ilmaantuu tyhjästä hahmossa, jonka ryhmä tunnistaa. Aivan kuten Hän teki Nairobissa, Keniassa, 11.6.1988 josta tapahtumasta meillä on valokuvia.

Maitreya antaa ryhmien itsensä tunnistaa, tai olla tunnistamatta Hänet sellaisena kuin Hän heille ilmestyy. Jotkut heistä tulevat sanomaan: ”varokaa, tuo voi olla antikristus: ennen Kristusta tulee antikristus”. Siksi he eivät puhu asiasta ja jos he eivät puhu, mediakaan ei puhu. Joskus näissä tapahtumissa on ollut paikalla edustajia uskonnollisista sanomalehdistä. Miksi siis he eivät puhu asiasta? En usko että he tietävät mitä tekisivät tällä tiedolla. Se on liian ”tulenarkaa”.

Joko he uskovat, että Hän on Kristus tai antikristus tai he ovat hämmennyksissään, koska Hän ei ole kertonut kuka Hän on. Ehkäpä 80 prosenttia ihmisistä uskovat kokeneensa kohtaamisen Kristuksen, tai Imam Mahdin, Messiaan jne. kanssa ja ovat siihen täysin tyytyväisiä sekä vain odottavat jotain muuta tapahtuvaksi siihen liittyen. Tuo vaikuttaa kuitenkin väkisinkin heidän tietoisuuteensa, vaikkakin he puhuisivat asiasta vain keskenään. Kun he lopulta näkevät Maitreyan televisiossa he tulevat sanomaan: ”Hän se oli joka ilmaantui eteemme – ehkäpä Hän on ihan ok kuitenkin, ehkäpä Hän ei olekaan antikristus”.

Ilmaantuminen Nairobissa raportoitiin ja uutisoitiin, koska Kenya Times -lehden swahilinkielisen painoksen reportteri oli paikalla ja kirjasi tapahtumat. Tarina poimittiin monien muiden medioiden toimesta ja se oli kahden päivän ajan maailmanlaajuinen ihme. Median edustajat yleisesti ottaen, ovat yksittäisinä ihmisinä syvästi skeptisiä ja ammatinsa edustajina eivät pelkästään skeptisiä, vaan myös kyynisiä äärimmäisyyksiin asti.

K: Kuinka me voimme olla varmoja, että Herra Maitreya ei ole antikristus?

BC: Ei ole olemassa vain yhtä väärää Kristusta. On useita tunnettuja opettajia, jotka kuvittelevat olevansa ja joiden kannattajat kuvittelevat heidän olevan Kristus. Näin on myös minun henkilökohtaisesta kokemuksestani: on useita harhaisia ihmisiä, jotka kuvittelevat olevansa Kristus. Erottelukyky ja henkinen tunnistaminen ovat tässä avainasemassa. Väitän, että Julkitulon päivänä, Hänen luoman henkisen ylivalaisun ja telepaattisen yhteyden, jonka Hän siis luo koko ihmiskuntaan yhdellä kertaa, kenellekään ei jää epäilyksiä Hänen statuksestaan. Puu tunnetaan sen hedelmistä ja Maitreya tullaan tunnistamaan Hänenä itsenään Hänen rakkaudestaan, viisaudestaan, henkisistä avuistaan ja työstään ihmiskunnan hyväksi.

K: (1) Tuleeko YK olemaan maailman hallitseva elin, vai (2) tuleeko olemaan jokin muu organisaatio tätä varten? Ja (3) tuleeko Maitreya olemaan tämän organisaation johdossa?

BC: (1) Ei ole olemassa suunnitelmia yhdestä maailmanhallituksesta. YK:sta tulee, kuten se jo nyt jossain määrin on, foorumi jossa voidaan tuulettaa ja keskustella sekä ratkaista maailmanlaajuisia ongelmia.
(2) Mitään muuta sellaista tahoa ei ole myöskään suunniteltu.
(3) Maitreya ei tule olemaan minkään organisaation johdossa, vaan tulee puhtaasti toimimaan tehtävissään Maailmanopettajana.

K: Kuinka me voimme olla varmoja, ettei ”teidän” Kristuksenne vain näyttele olevansa Kristus ja pyri sitä kautta johonkin maailmanlaajuista valtaa pitävään asemaan? Mistä tiedämme, että Hän on se mitä sanotte Hänen olevan?

BC: Kuulen tällaisen kysymyksen usein kristityiltä fundamentalisteilta. Puu tunnetaan sen hedelmistä ja Kristus täytyy tunnistaa Hänen sanoistaan, Hänen teoistaan ja – ennen kaikkea – Hänen energioistaan. Jos yksi ihminen voisi saavuttaa maailmanvaltiuden (jota tämän päivän maailmassa epäilen vahvasti), niin se voisi vain olla joku Kristuksen kaltainen hahmo. Fundamentalistit ovat, tietysti, peloissaan siitä, että Maitreya saattaisi olla antikristus, johon aiheeseen olen puuttunut tässä ja muuallakin. Julkitulon päivänä, niin väitän, jokainen – jopa fundamentalistit – tulee tietämään koko ihmiskunnan kattavan henkisen ylivalaisun seurauksena – helluntain kaltainen kokemus kaikille – että Maitreya on Kristus.

K: Kun sanotte Maitreyan olleen täällä 19.7.1977 alkaen ja että Mestari Jeesus on Roomassa, tarkoitatteko fyysissä kehossa?

BC: Kyllä.

K: Mikä maailman pääuskonnoista, jos mikään, katoaa ensimmäisenä Maitreyan aloittaessa työnsä julkisesti?

BC: Ei mikään niistä. Maitreyan tehtävä on mielumminkin päinvastainen, ei missään nimessä minkään maailman uskonnon tuhoaminen. Hänen päätyönsä tulee aluksi olemaan taloudellisen, poliittisen ja sosiaalisen muutoksen stimuloiminen. Kun Hän lopulta tuo uuden maailmanuskonnon, sen seuraajat tulevat kaikista maailman uskonnoista, aivan kuten nytkin.

K: Monet Alice Baileyn kirjoja lukevat sanovat Kristuksen palaavan ihmisten sydämissä, eikä omassa kehossaan.

BC: Kirjassaan Kristuksen jälleentuleminen (The Reappearance of the Christ) Mestari Djwhal Khul sanoo varsin painokkaasti, että Hän puhuu Kristuksen fyysisestä paluusta maailmaan. Tämä, Hän sanoi, oli yksi kirjan tärkeimmistä toteamuksista: Kristus, Hän painotti, tulee esiintymään kaikille näkyvässä fyysisessä kehossa.

K: Miksi avataran täytyy personoitua yhteen henkilöön?

BC: Tämä kysymys juontaa uskoakseni juurensa siihen virheelliseen ajatukseen, että avatara (tässä tapauksessa Kristus) on jokin abstrakti Prinsiippi joka voisi henkilöityä useissa ihmisissä samanaikaisesti. Monet ihmiset näkevät Kristuksen tässä valossa, siis erottavana tekijänä ihmisen – Maitreyan – ja Häneen ruumiillistuneen Kristus-prinsiipin välillä ja etsivät Kristukselle useita ruumiillistumia. Kristus-prinsiippi sinänsä manifestoituukin miljoonien ihmisten elämissä, mutta tämä on vain yksi niistä kolmesta (mentaali-, astraali ja fyysisellä tasolla) tavasta, joilla Maitreya on luvannut ilmentyä. Minä väitän, että kaikki kolme tapaa ovat jo todellisuutta.

K: Ettekö usko, että olemme tarpeeksi kehittyneitä puhtaalle (Kristus-)Prinsiipille, siis ilman sen muodollista hahmoa (Maitreyaa ihmisenä)?

BC: Katsokaa ympäröivää maailmaa ja päätelkää itse. Miten me mielestänne pärjäämme Kristus-prinsiipin kanssa, ottaen huomioon ydinuhat, nälkiintyvät miljoonat ja miljardi köyhää? Me olemme todella onnekkaita, että Jumalan poika on siunannut meitä läsnäolollaan. Lisäksi, Hänen paluunsa pääsyy on ohjata Hänen ryhmänsä, Henkisen Hierarkian Mestarit, takaisin maailmaan.

K: Onko Mestareista kukaan naisen kehossa?

BC: Sen aika ei ole vielä. Kaikki Mestarit ottavat miehen kehon viimeisessä inkarnaatiossaan ja siihen on olemassa tietyt energeettiset syyt. Mestari on kokonaan sieluunsa sulautunut henkilö. Sielun tasolla ei ole olemassa mitään sukupuolta – siis miehiä tai naisia. On vain energian polaarisuus, positiivinen ja negatiivinen varaus, jotka ovat saman energian ilmenemismuotoja. Mestarit ovat saattaneet nämä täydelliseen tasapainoon, joten tietyllä tavalla He eivät ole kumpaakaan, miehiä taikka naisia. He ottavat miehen kehon sen energiaominaisuuksien vuoksi. Hengen ja materian välinen suhde planeetalla on tällä hetkellä sellainen, että Mestareiden on ankkuroitava tänne tuon energian positiivinen aspekti tasapainottaakseen sen materiassa ilmenevä negatiivinen muoto. Noin 350–400 vuoden kuluttua tämä tulee muuttumaan. Kyseessä on hidas prosessi, jossa materian ja hengen välinen suhde, kuten me asian ilmaisemme, muuttuu siinä määrin, että Mestarit voivat ottaa naisen olomuodon, minkä He silloin tulevat myös tekemään.

K: Onko todennäköistä, että pörssiromahduksen seurauksena tulevat vaikeudet ravistelevat ihmiskunnan tietoisuutta?

BC: Mestari on sanonut: ”Ilman muuta, ilman muuta! Ihmiskunta on pitkään kärsinyt taudista nimeltä spekulointi.” Tämän taudin oireet ovat maailman köyhyys, rikollisuus, huumeiden väärinkäyttö, väkivaltaisuus ja sota. Perussyy näille on ihmisen ikiaikainen ahneus, joka perustuu pelkoon ja eristyneisyyteen. Kristuksen, Herran Maitreyan johdolla Mestarit tulevat auttamaan ihmisiä näkemään tämän ja aikaansaamaan ihmisissä laajemman yhteenkuuluvuuden tunteen. Jo pelkästään Maitreyan olemassaolo, kaikkien tieten, tulee olemaan aimo askel tämän muutoksen mahdollistajana. Kun ihmiskunta saavuttaa tuon laajan yhteenkuuluvuuden tunteen, se tulee kadottamaan pelkonsa ja siten ahneutensa. Luonnollisestikaan näin ei tule tapahtumaan yli yön, mutta se ei myöskään viivästy kovin pitkälle. Taloudellinen romahdus ja sen myötä tulevat muutokset ovat väkevä opettaja. Muuttuneen yhteiskunnan vaikeudet, suhteellisesti katsoen, tulevat tuomaan ihmiskunnalle uuden realismin tunteen ja näin muutokset tulevat olemaan loogisia ja hyväksyttäviä.

K: Perustiko Maitreya sekä kapitalismin, että kommunismin?

BC: Ei. Kapitalismi ja kommunismi ovat molemmat ihmisen tekeleitä, mutta ne ovat Hierarkian ajatusavaruuteen lähettämien ideoiden vastineita. Mitään sunnitelmia näiden kahden järjestelmän ”yhdistämisestä” ei ole olemassa. Avain niiden väliseen oikeaan suhteeseen on jakamisen periaatteen hyväksymisessä.

K: Teidän edistämänne jakamisen periaatteen takana näyttäisi olevan jokin ylevöitetty kommunismin muoto, jonka kautta meistä kaikista tulee yhtä köyhiä. Mitä jakamisen periaate tarkalleen ottaen on?

BC: Ensinnäkin, olen vakuuttunut, ettei kommunismin tarkoitus ole että ”meistä kaikista tulee yhtä köyhiä”, vaan yksinkertaisesti tasaveroisia. Saavutetaanko tuo tasaveroisuus, on toinen seikka, mutta varmastikin sosiaalinen oikeudenmukaisuus on arvokas tavoite ja jos se vielä yhdistetään yksilölliseen vapauteen, luulenpa, että länsimaissa harva arvostelisi sitä. Näyttäisi, että herra Gorbatshov on pannut alulle liikkeen kohti suurempaa yksilön vapautta.

Minun nähdäkseni jakamisen tarve on itsestäänselvyys: maapallolla on niin paljon ihmisiä, noin kuusi miljardia [vastaus annettu aikanaan oikein tiedoin], joilla on vaihtelevia tarpeita riippuen heidän kansakuntansa koosta ja omavaraisuudesta. Nämä maat kasvattavat tai tuottavat niin paljon ruokaa, raaka-aineita, energiaa, teknologiaa sekä materiaaleja, että usein tuotanto ylittää tuon maan omat tarpeet ja maat pyrkivät myymään ylituotantonsa (maapallolla on noin 10% ylituotanto ruoasta). Monet köyhemmistä maista (usein entisiä alusmaita) ovat kaukana omavaraisuudesta, eivätkä useinkaan voi tuottaa edes ruokaa omalle kansalleen, jotka sen seurauksena muodostavat miljoonien nälkää näkevien osan maapallon väestöstä.

Eikö siis ole selvää maalaisjärkeä – puhumattakaan yksinkertaisesta kristillisestä (tai buddhalaisesta tai juutalaiesta) myötätunnosta – että rikkaat kansakunnat jakavat ylituotantonsa köyhien maiden kanssa, ja näin estävät kurjuuden – ja tuon rikoksen – jossa yltäkylläisyyden keskellä kuollaan nälkään. Kristus sanoo viestissään numero 82 ”Kun jaatte, näette Jumalan veljessänne” ja viestissään numero 52 ”Ota veljesi tarpeet tekojesi mittapuuksi ja ratkaise maailman ongelmat. Ei ole muuta tietä.” Hän varmaankin tietää mistä puhuu.

Aito onnellisuus ei piile kommunismissa tai demokratiassa, vaan tietoisuudessa, joka on vapaa kaikista ideologioista.

Sivun alkuun

K: Puhutte paljon politiikasta ja taloudesta, jotka ovat kovin materialistisia, mutta onko tästä kysymys Kristuksen kyseessä ollessa?

BC: Kyllä, nimenomaan. Juuri siitä. Hän ei ole tulossa pääasiallisesti uskonnollisena johtajana. Meidän tulee nähdä Hänet kouluttajana, sanan laajimmassa merkityksessä, edistämässä muutosta poliittisessa, taloudellisessa ja sosiaalisessa elämänalueessamme. Kaikki nämä ovat pohjimmiltaan henkisiä asioita. Henkisyys ei viittaa vain uskonnollisiin asioihin. Henkisyyttä on kaikki, mikä kohottaa ihmisen hänen nykytilastaan, oli sitten kyseessä fyysinen, emotionaalinen, mentaali, tai intuition taso. Meidän tulee laajentaa käsitystämme henkisyydestä, löytääksemme Kristus.

Hän tulee näyttääkseen, että henkistä elämää voi elää jokaisella inhimillisen elämän alueella, ei vain uskonnollisella, vaan, että tieteellinen tie kohti Jumalaa, jota Hän tulee opettamaan, on tarpeeksi leveä ja tarpeeksi vaihteleva, soveltuakseen kaikille. Tulevaisuudessa kaikki tulevat oivaltamaan elämän henkisen perustan ja tulevat pyrkimään löytämään sille ilmaisukanavan työssään. Ja siinä missä tänään vain selvänäköinen mystikko tuntee elämän todellisen tarkoituksen, tuo kokemus tulee olemaan jokaisen ihmisen kokemus, riippumatta heidän polustaan. Kaikki eivät ole uskonnollisia, vaan uskonto on yksi polku monista, tietty polku.

Kristus tulee osoittamaan, että meistä jokainen voi saavuttaa tietoisuuden Jumalan poluista. Hän tulee osoittamaan tien siihen, tieteellisen tien, vihkimyksen tien. Kristuksen ja Hänen oppilaittensa ohjauksessa ja stimuloimana me tulemme tietämään Jumalan – todellakin tietämään ja näkemään Jumalaan, tulevan aikakauden myötä. Suuri osa ihmiskuntaa tulee seisomaan Vihkijän edessä, Maailman Herran itsensä edessä, ja niin tehdessään tulee näkemään Isän kasvot, Jumalan kasvot. Tämä on okkulttinen fakta ja se on lupaus, jonka Kristus on antanut maailmalle. Tämä tulee olemaan Hänen päätehtävänsä tulevana aikakautena: johdattaa ihmiskunta Henkiseen valtakuntaan, Sielujen valtakuntaan, tai Jumalan valtakuntaan – joka on jo olemassa. Se on aina ollut olemassa Mestareiden ja Hierarkian vihittyjen muodossa. Kristuksen ohjauksessa, meistä jokainen tulee astumaan tuohon valtakuntaan. Tämä on Hänen tehtävänsä, luoda Jumalan valtakunta ulkoisena, maailmassa. Hän tulee täyttämään tuon tehtävänsä, jos me reagoimme tämän ajan tarpeeseen, joka on yhteiskunnan muuttaminen henkisemmäksi ja oikeudenmukaisemmaksi.

K: Voitteko selittää oppilas Jeesuksen ja Kristuksen välisen suhteen?

BC: Oppilas Jeesus on nyt Mestari Jeesus ja Hän syntyi kolmannen asteen vihittynä Palestiinassa. Vapautukseen johtavat viisi vihkimystä näyttäytyvät symbolisesti Jeesuksen elämässä. Siitä koko raamatun kertomuksessa on kysymys. Kyseessä on ikiaikainen tarina, jota on kerrottu ihmiskunnalle uudestaan ja uudestaan, usein eri tavoin jo kauan ennen Jeesuksen elämää.

Jeesus oli, ja on yhä, Kristuksen oppilas, joka uhrautui antamalla kehonsa Kristuksen käyttöön. Okkulttisen prossessin, ylivalaisun avulla, Kristus, Maitreya, otti Jeesuksen kehon käyttöönsä kasteesta alkaen ja työskenteli sen kautta.

Seuraavan inkarnaationsa aikana, Apollonius Tyanalaisena, Jeesus saavutti Mestariuden. Hän on nyt noin 600 vuotta vanhassa syyrialaisessa kehossa ja pitää Roomaa päämajanaan. Hän on viimeisen 2.000 vuoden aikana työskennellyt läheisimpänä Kristuksen kanssa, säästäen Kristuksen aikaa ja energiaa, milloin vain mahdollista, ja samalla työskennellyt erityistyössään kristillisten kirkkojen parissa. Hän on yksi niistä Mestareista, jotka pian palaavat julkiseen työhön maailmaan. Hän ottaa Pyhän Pietarin kirkon johtajuuden Roomassa. Siinä määrin kuin ne kykenevät vastaamaan Maitreyan ja Mestareiden tuoman uuden todellisuuden toimintamalleihin, Hän tulee pyrkimään muuttamaan kristittyjä kirkkoja.

Pelkäänpä pahoin, että kirkot ovat ajautuneet kauas siitä uskonnosta, jonka Kristus pani alulle, ja joka perustuu jakamiseen, rakkauteen, veljeyteen ja oikeanlaisiin ihmissuhteisiin. Mutta tämä monoliittinen instituutio on kasvanut yksinkertaisen miehen nimissä ja muokannut Hänen yksinkertaiset opetuksensa… no, te kyllä tiedätte mitä se on opettanut.

K: Mikä oli Sai Baban ja Maitreyan välinen suhde?

BC: Kristus on planetaarinen Avataara ja Sai Baba oli kosminen Avataara. Hän oli henkinen sijaishallitsija, jonka Maailman Herra, Sanat Kumara Shamballasta, oli lähettänyt maailmaan. Aivan kuten sijaishallitsija on kuninkaan sijaisena, henkinen sijaishallitsija toimii Jumalan sijaisena, Planetaarisen Logoksen sijaisena, jonka ilmentymä Sanat Kumara on. Sai Babassa oli ruumillistunut Rakkauden energia kosmisella tasolla (Kristukseen se on ruumiillistunut planetaarisella tasolla) ja osa Hänen työtään oli valmistaa ihmiskunta Kristuksen työhön.

Herättämällä rakkauden periaatteen ihmiskunnassa, Sai Baba valmisti ihmisiä Kristuksen vihkimystyöhön. Vihkijänä kahdessa ensimmäisessä planetaarisessa vihkimyksessä, Kristus tulee verkkaisesti ohjaamaan ihmiset puhtaasta ihmiskunnan tilasta Hierarkiaan, Sielujen valtakuntaan, siis Jumalan valtakuntaan. Se on Hänen päätyönsä tulevana Vesimiehen aikana. Nämä kaksi suurta henkeä työskentelivät yhdessä, päivittäisessä kontaktissa ja täydellisessä harmoniassa sekä jaetussa toimessa ihmiskunnan kehitystyössä.

Sai Baba kuoli vuonna 2011 ja tulee palaamaan kehoon kolmannessa inkarnaatiossaan joskus tulevaisuudessa.
[Lue Cremen vastaus Sai Baban paluusta 1-2/2016 lehdestä
Lue pidempi artikkeli Sai Babaa koskien]

K: Mikä on Buddhan rooli planetaarisessa Hierarkiassamme? Mikä on Hänen suhteensa Maitreyaan?

BC: Buddha ei enää ole kiinteässä fyysisessä kehossa, vaan Hän on planeettamme korkeimmassa keskuksessa, Shamballassa, joka sijaitsee Gobin auriomaassa eteerisen tason kahdella korkeimmalla alatasolla. Hän toimii ”Jumalan sanansaattajana” Hierarkian ja Shamballan välillä, tuoden Jumalan suunnitelman Shamballasta Hierarkian kolmelle suurelle Ruhtinaalle (Maailmanopettajalle, Manulle ja Sivilisaation Herralle), jotka puolestaan muokkaavat sen parhaaksi mahdolliseksi ja toteuttamiskelpoisimmaksi suunnitelmaksi ja toteuttavat sen ihmiskunnan kautta. Hän on Maitreyan veli. He olivat ensimmäisten joukossa Maa-planeetalla, jotka saavuttivat vihkimyksen jo muinoin Atlantiksen aikana. He ovat olleet ihmiskunnan keihäänkärkenä aina noista ajoista lähtien. Buddha on syvästi mukana Maitreyan tehtävässä Maailmanopettajana.

K: Olen lukenut, että Buddha toi Valon, Kristus toi Rakkauden ja, että seuraava Avataara toisi Voiman. Tämäkö on Maitreya Kristuksen tarkoitus tulevana aikana, vai onko vielä jokin muu Avataara odotettavissa?

BC: Kristus tuo todellakin Voiman, tai Jumalan Tahto-aspektin maailmaan. Viimeisen kahden vuosituhannen aikana, aina siitä asti kun Hän aloitti työnsä Palestiinassa Jeesuksen kautta, Hänestä on tullut Jumalan Tahdon sekä Rakkauden ja Valon ruumiillistuma. Hänen välitystyönsä kautta ihmiskunnan irrallinen ja heikko tahto tulee ohjautumaan oikeaan, Jumalan Tahdon kanssa yhteneväiseen, uraan ensi kertaa koskaan. Mitä tulee yksittäiseen oppilaaseen, tämä tahtoaspekti antaa itsestänsä merkkejä vasta kolmannen vihkimyksen partaalla. Sen energia tulee Monadista (Jumalan kipinästä), siinä missä Rakkauden ja Valon energiat tulevat sielusta. Tarkalleen ottaen kaikki kolme aspektia tulevat tietenkin Monadista, mutta personallisuuden sieluun yhdentyminen tuo mukanaan vain Valon ja Rakkauden. Ulkopuolella tämän seikan Avataaroja tulee luonnollisesti olemaan useita kappaleita ihmiskunnan pitkän matkan varrella kohti täydellistymistä.

K: Voisitteko hiukan hahmottaa maailmanpalvelijoiden uuden ryhmän työtä (New Group of World Servers), mistä puhuitte aiemmin viitaten heidän herkkyyteensä suhteessa Synteesin Avataaraan?

BC: Kun Hän tuli Palestiinaan aiemmin, Kristus totesi, ettei maailmassa ollut tarpeeksi oppilaita, joiden kautta Hän olisi voinut tehdä työtänsä, jotka olisivat voineet avata tietä Hänelle ja joiden kautta Hän olisi voinut luoda uuden sivilisaation tuolloin. Myöskään Hänellä ei tuolloin vielä ollut syvää suhdetta ja yhdentymistä Jumalan Tahtoon, jotka asiat Hän on viime 2.000 vuoden aikana saavuttanut, ja jotka seikat ovat välttämättömiä Hänelle Hänen tehtävän täyttämiseksi. Hän on nyt Jumalan Rakkauden ja Jumalan Tahdon ruumiillistuma.

Siksi, vuonna 1922, Hän perusti maailmanpalvelijoiden uuden ryhmän, joka on tärkein olemassa oleva ryhmä tällä hetkellä, vaikkei sillä olekaan mitään ulkoista organisaatiota tai hahmoa. Jokainen sen jäsen on sisäisesti linkittynyt Hierarkiaan (s.o. sielunsa tasolla). He tietävät ja ymmärtävät suunnitelman ja ovat osa tuota suunnitelmaa. Ulkoisella tavalla havainnoitavissa on kaksi ryhmää: yksi suuri ryhmä, joka ei ole tietoinen yksilöllisestä linkistään Hierarkiaan ja jotka tekevät työtään yksinomaan Mestareiden vaikutuksen perusteella ja toinen, pienempi ryhmä, joka tekee tietoisesti työtään Mestareiden suorassa ohjauksessa.

Maailmanpalvelijoiden uusi ryhmä koostuu miehistä ja naisista aivan jokaisesta maasta (poikkeuksetta) ja jokaisesta sosiaalisesta taustasta. Lukuunottamatta sotavuosia, aina 1922:sta lähtien tuo ryhmä on aktiivisesti tuonut ihmiskunnan nähtäville ne nimenomaiset toimintaperiaatteet, jotka tulevat ohjaamaan elämäämme tulevaisuudessa — oikeiden ihmissuhteiden, jakamisen ja oikeudenmukaisuuden periaatteet. Heitä löytyy opetuksen parista, politiikasta, talouselämästä ja tieteen parista. He ovat Kristuksen esitaistelijoita ja esijoukko, joka on lähetetty avaamaan latua. Heidän ymmärtämyksestään Jumalan sunnitelmaa koskien ja heidän pyytettömästä rakkaudestaan ihmiskuntaa kohtaan, ja heidän halustaan palvella, he muodostavat takuun Hierarkian suunnitelman oikeanlaisesta toteutumisesta, josta he myös ovat osa. Tällä tavoin, Hierarkian työ ei tule rikkomaan ihmiskunnan vapaata tahtoa vastaan. Uusi maailmanpalvelijoiden ryhmä luo sillanpääaseman ihmiskunnan ja Hierarkian välille. Sen vahvuus on jo useita miljoonia ihmisiä tänä päivänä.

K: Jos Maitreya voi jakaa tietoisuutensa tuhansiin eri huomion alueisiin, onko Hän todella läsnä roomalaiskatolisten ja anglikaanisten messujen ehtoollisessa, ja säilyykö Hänen siunauksensa ehtoollisleivässä, jota kunnioitetaan roomalaiskatolisissa kirkoissa? Vai onko Mestari Jeesus sen sijaan läsnä tässä rituaalissa, koska Hän on kristinuskon johdossa?

BC: Maitreyan energia ja siunaus on aina se, joka siunaa leivän tässä rituaalissa. Tämä on aidoin ja alkuperäisin osa kristillistä jumalanpalvelusta. Leipä ja viini eivät tietenkään muutu Kristuksen ”ruumiiksi ja vereksi”. Kyseessä on symbolinen teko Hänen muistokseen. Energian virtaus kuitenkin on todellinen.

K: Kun tuntee hyvin vahvoja energioita, kuinka voi erottaa ovatko ne sielulta, Mestarilta, tai uskaltaisinko toivoa Maitreyalta? Tämä tapahtuu esimerkiksi aina, kun luen Maitreyan viestejä.

BC: On mahdotonta lukea Maitreyan viestejä, varsinkaan ääneen, kutsumatta Hänen energiaansa. Tämä on yksi syy niiden antamiseen. Kysymyksen ensimmäiseen osaan on vaikeampi vastata — se riippuu oikeastaan kokemuksesta ja tarkkanäköisyydestä. Yleensä on lähempänä totuutta olettaa, että energia tulee omasta sielusta.

K: Käyttääkö Maitreya mitään Häntä esittävistä monista patsaista lähettääkseen energioitaan?

BC: Kyllä, täysin varmasti. Yksi esimerkki on Koryujin temppelissä Kiotossa, Japanissa sijaitseva puinen patsas, joka on peräisin kuudennelta ja seitsemänneltä vuosisadalta. Se on vuosisatojen ajan tunnettu ”kultaisen valon patsaana” siitä toisinaan lähtevän loisteen takia.

K: Onko Maitreyan näkemistä kaipaavien tavallisten ihmisten mahdollista ottaa sisäisesti yhteys Häneen?

BC: Riippuu siitä, mitä ”yhteyden ottamisella” tarkoitetaan. Jos se tarkoittaa, että voivatko ”tavalliset” ihmiset saada viestejä, ilmoituksia, valaistusta tai ohjausta Maitreyalta, vastaus on ei. Hän ei ota yhteyttä tuolla tavalla. Tiedän, että monet ihmiset väittävät Hänen ottaneen yhteyttä tällä tavoin – ja usein lähettävät minulle sen tulokset – mutta tietoni mukaan nämä väitteet ovat virheellisiä, ja vastaanotetun materiaalin luonne vahvistaa tämän. Jos se tarkoittaa, voivatko ihmiset kutsua Hänen energiaansa, Hänen rakkauttaan, silloin vastaus on taatusti kyllä. Hän itse on sanonut: ”Apuni on teidän käytettävissänne. Teidän tarvitsee vain pyytää.” (Viesti no.49)

K: Voiko Kristus ilmestyä avuksemme unitilassa?

BC: Kyllä, Hän ottaa usein yhteyttä tällä tavalla.

K: Uskon, että Maitreyan kanssa tulee tiettyjä suuria deevoja tai enkeleitä. Voitteko kertoa mitään niistä ja tämän merkityksestä ihmiskunnalle nykypäivänä?

BC: Sekä Gautama Buddha että Pyhä Paavali kutsuivat Kristusta ”enkelten ja ihmisten opettajaksi”, ja juuri sitä Hän on. Hän on yhtä lailla deevojen opettaja kuin ihmisevoluution. Kuten Mestari DK on osoittanut (Alice A. Baileyn kirjoissa), Hän tuo mukanaan – on itse asiassa jo tuonut – maailmaan tiettyjä suuria deevoja, jotka tulevat työskentelemään läheisesti ihmiskunnan kanssa ja opettavat meille monia elämisen taidon puolia.

K: (1) Onko Maitreya synnitön? (2) Syntyikö Hän neitsyestä?

BC: (1) Maitreya on kaikin tavoin täydellinen planetaarisessa mielessä. Edes aurinkokunnan tasolla Hänellä ei ole tuota erillisyyden tunnetta, jota me kutsumme synniksi. (2) Ei. Hän on kuolleista noussut ja ylösnoussut Mestari. Hänen nykyisessä ilmiasussaan nykyajan maailmassa (Lontoossa) Hänellä on Hänen itsensä luoma ruumis – ns. mayavirupa.

K: Mitä Maitreya on kertonut teille fyysisestä kuolemattomuudestaan? Hän kun näyttää asuneen Himalajalla hyvin kauan.

BC: Maitreya on asunut piilopaikassaan korkealla Himalajalla (noin 5.250 metrin korkeudessa) viime 2.000 vuotta ”valokehossa”, eli korkean tason täydellisen Mestarin kuolleista nousseessa ja ylösnousseessa kehossa. Tuo keho on nyt ”lepotilassa”, kuten Hän sitä kutsuu – keskeytyneen toiminnan tilassa. Keho, jossa Hän nyt elää ja työskentelee Lontoossa, on Hänen itsensä varta vasten tätä tehtävää varten luoma, ja säilyy sellaisena kuin se on tänä päivänä seuraavat noin 2.500 vuotta.

K: Kristus on hahmoton, mutta Hän on myös keskittynyt mayavirupa-kehoonsa Lontoossa, ja Hänen valokehonsa nukkuu Himalajalla. Missä on Hänen keskuksensa, Hänen olemassaolonsa keskipiste? Mietiskeleekö Hän valokehostaan?

BC: Kristus ei ole hahmoton, mutta se energia, jonka ruumiillistuma Hän on, Rakkaus-energia, energia jota kutsumme Kristus-prinsiipiksi, on tietysti muodoton. Hänen tietoisuutensa on keskittynyt mayavirupaan (itse luotuun kehoon). Hän mietiskelee ja asuu ja työskentelee tavallisen miehen lailla mayavirupassa, joka on täysin todellinen keho.

K: Ottaen huomioon mitä ihmiskunta on ennen tehnyt Kristuksen nimessä, mitä Kristus aikoo tehdä tulevaisuudessa tämän välttämiseksi?

BC: Pääasiassa olla läsnä. Kristuksen suunnitelmista, opetuksista ja työstä ihmiskunnan innoittamiseksi suunnanmuutoksen tekemiseen tulevana aikana voisi pitää luennon, mutta suuri ero tällä kerralla on se tosiasia, että Hän on luvannut pysyä kanssamme Vesimiehen aikakauden loppuun, eli noin 2.500 vuotta. Siksi ei tarvita mitään teologeja tai pappeja tulkitsemaan (tai väärintulkitsemaan) Hänen opetuksiaan.

K: Kuinka paljon Maitreya aikoo olla esillä? Voimmeko nähdä ja kuulla Häntä säännöllisesti radiossa, tv:ssä, lukea Hänestä lehdistä? Tuleeko Hänellä olemaan virallinen äänitorvi – sanomalehti tai aikakauslehti?

BC: Maitreyalla ei tule olemaan virallista ’äänitorvea’, virallista lehteä tai mitään sellaista. Koska Hän on neuvoja, opettaja, Hän tulee ilmestymään usein (en tiedä kuinka säännöllisesti) radiossa ja tv:ssä. Häntä lainataan sanomalehdissä ja niin edelleen. Hänen opetuksensa julkaistaan pääasiassa televisiossa ja radiossa. Tämä on se ilmestysvaihe, jonka Mestari DK Alice Baileyn kautta ennusti alkavaksi vuoden 1975 jälkeen.

K: Matkustaako Kristus maailman kaikkiin maihin? Matkustavatko myös Mestarit maailman ympäri?

BC: Jotkut matkustavat ja jotkut eivät. Eräät Mestarit on määrätty erityisiin asemiin tietyissä keskuksissa – viidessä tärkeimmässä henkisessä keskuksessa ja kahdessa vähäisemmässä. Kristus kuitenkin matkustaa – en tiedä kuinka pian Julkitulon päivän jälkeen – kaikkiin maailman maihin, niin että meillä kaikilla on tilaisuus nähdä Hänet henkilökohtaisesti.

K: Tuleeko Hänen matkoistaan samantyylisiä kuin nykyisen Paavin? Onko Hän enemmän vai vähemmän tavoitettavissa?

BC: Pelkät kuljetusjärjestelyt, tekniset ongelmat, tarkoittavat että tähän kysymykseen vastaaminen on vaikeaa. Arvelisin, että Hänen kiertueistaan tulee samankaltaisia kuin Paavin, mutta luonnollisesti paljon suuremmassa mittakaavassa. Paavi vetää puoleensa pääosin roomalaiskatolisia ja muita kiinnostuneita, mutta Kristus tulee vetoamaan miljooniin, jopa miljardeihin ihmisiin kaikista uskontokunnista, ja myös sellaisiin joilla ei ole uskonnollista taustaa. Olen varma, että Hän yrittää olla vielä paremmin tavoitettavissa kuin Paavi nykyään. Yksi ero tulee olemaan se, että Maitreyan ei tarvitse pelätä salamurhaajia. Hän on ja tulee pysymään haavoittumattomana. Tämä on yksi vaara ja huoli vähemmän hallituksille, joiden työksi todennäköisesti tulee Hän kiertueidensa järjestäminen. Hänelle henkilökohtaisesti tehtävästä tulee valtava.

Sivun alkuun

K: Tuleeko Hänellä olemaan erityisiä ja erilaisia ”tehtäviä” eri maissa?

BC: Epäilemättä Hänen tehtävänsä ovat erilaisia maasta toiseen, ja Hän lähtee liikkeelle mielessään tuo päämäärä. Uskon että Hän yrittää käyttää hyviä ominaisuuksiaan missä tahansa tehtävässä, jossa niitä voidaan hyödyntää parhaiten. Hän on tullut palvelemaan maailmaa, ja luulen että Hän esittäytyy maailmalle tuossa valossa. Hän ei esittäydy kaikkitietävänä, eikä tule tekemään kaikkea puolestamme, mutta jos ihmiset ja hallituksen pyytävät Häneltä neuvoa tai kysyvät Hänen mielipidettään – joka on toisinaan ”Salomonin tuomio” – esimerkiksi Lähi-Itää tai Pohjois-Irlantia koskevissa päätöksissä, Hän antaa varmasti ohjaustaan ja apuaan. Huolimatta siitä tosiasiasta, että nämä tilanteet näyttävät ratkaisemattomilta, voi olla että ihmiset hyväksyvät Maitreyalta neuvoja ja ehdotuksia, joita he eivät ikinä hyväksyisi vähäisemmiltä olennoilta.

K: Kertooko Maitreya jokaiselle kansakunnalle sen sielun tarkoituksen ja sen osan Suunnitelmassa?

BC: Kyllä. Ei vain Maitreya vaan myös Mestarit selventävät eri kansakuntien sisäisiä kohtaloita. Jokaisella kansakunnalla on jotain ainutlaatuista lahjoitettavaa sivilisaatiolle, kun taas joillakin kansakunnilla on säteidensä (jokaisella kansakunnalla on sielun säde ja persoonallisuussäde), kokonsa, sukupuolensa takia usein ratkaiseva tehtävä. Jokaisella kansakunnalla on okkulttinen tarkoitus ja ”motto” tai osa rodun kehittyvässä evoluutiossa.

K: Luuletteko, että maailman hallitukset hyväksyvät ensiksi Kristuksen?

BC: Jotkut epäilemättä hyväksyvät, kun taas jotkut saattavat olla hitaampia hyväksymään Hänen neuvonsa. Tarkoitan Neuvostoliiton ja Kiinan kaltaisia maita, joilla ei ole uskonnollisia keinoja, joiden avulla lähestyä Häntä. Näiden maiden asukkaat – kuten ihmiset muualla maailmassa – kuitenkin tulevat pakottamaan johtajansa panemaan täytäntöön jakamisen periaatteen. Hyvin todellisessa mielessä nämä maat, huolimatta niiden henkilökohtaisen vapauden puutteesta, ovat jo lähempänä jakamisen ja oikeudenmukaisuuden täytäntöön panoa kuin länsimaiset demokratiat.

K: Tuleeko Lontoo olemaan jatkossakin Hänen ”päämajansa”?

BC: Ei. Tavallaan Hänellä ei tule olemaan ”päämajaa”. Hänen nykyinen asumisjärjestelynsä Lontoossa on, uskoakseni, väliaikaista. Hänen matkansa ympäri maailmaa tulevat viemään useita vuosia – kaksi tai kolme vuotta ainakin. Sen jälkeen Hän tulee ajoittain vierailemaan yksittäisissä maissa, joissa Hänen apuaan juuri sillä hetkellä eniten tarvitaan ja missä Hän voi eniten auttaa ja olla suurimmaksi hyödyksi.

Lähde: Share International -lehti.

Benjamin Creme käytti 40 vuotta elämästään levittääkseen tietoa Maitreya Maailmanopettajan ja Viisauden Mestareiden ilmestymisestä nykymaailmaan. Tänä aikana hän vastasi kysymyksiin, jotka kattoivat laajan aihepiirin. Tässä jaksossa hyödynnämme tätä lähdettä.


Sivun alkuun