Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Kysymyksiä ja vastauksia heinä- elokuu 2012

Jatkuva sarjamme kysymyksiä ja vastauksia henkisyydestä ja sen ilmiöistä

Benjamin Creme on luennoillaan vuosien varrella vastannut tuhansiin ja taas tuhansiin kysymyksiin Maitreya-ilmiötä koskien. Hän ottaa myös vastatakseen lukijoiden kysymyksiin Share International -lehden jokaisen numeron sivuilla. Nämä kysymykset ovat lehdestä 7–8/2012.

Kysymyksiä ja vastauksia esoterisista seikoista ja Maailmanopettajan julkitulon vaiheista

 

Maitreya Nairobissa

K: Kuinka monta haastattelua Maitreya on antanut tähän mennessä?

V:68 (niistä 5 kesäkuussa 2012)

K: Onko teidän sallittua antaa enemmän tietoja Hänen haastatteluistaan? Esimerkiksi yleisön reagoinnista Hänen ideoihinsa, ja siitä että kuinka monet ihmiset kuunneltuaan Häntä alkavat mahdollisesti ajatella, että Hän on joku erikoislaatuinen – ehkäpä uusi Messias?

V: Voisi sanoa että Brasiliassa, Hänen nykyisessä toiminnan keskuksessaan, ihmiset ovat karkeasti jakaantuneet 30 prosenttia vastaan ja 70 prosenttia puolesta.

K: Mitä Maitreya toivoo tai haluaa ihmisten ympäri maailmaa tekevän niissä ryhmissä, jotka ovat liittyneet teihin ja työhönne – sikäli kun Hänen asemassaan oleva toivoo tai tahtoo mitään?

V: Hän haluaa meidän tekevän tiettäväksi totuuden Hänen ja Mestareiden – Hänen opetuslastensa – paluusta, ja näin luoda odotuksen ilmapiiri, joka herättää maailman Hänen saapumiselleen.

K: (1) Onko Herra Maitreya kykenevä opastamaan ihmiskunnan pois maailmanlaajuisesta taloudellisesta sekamelskasta? (2) Onko maailman resurssien jakaminen ainoa ratkaisu, vai (3) onko jotakin vielä monimutkaisempaa liittyen nykyisen taloudellisen tilanteen korjaamiseen?

V: (1) Kyllä. Monet ihmiset, jotka vastaavat Maitreyan opetuksiin, yrittävät jo nyt ohjata ihmisiä pois tästä nykyisestä taloudellisesta katastrofista. (2) Pääasiallisesti, kyllä. (3) Vain jakaminen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ratkaisevat ongelmamme.

K: Vaikka vaikuttaa täysin selvältä minun rationaaliselle mielelleni, että mitään vakavasti otettavaa ei tehdä ilmastonmuutokselle, niin intuitiivisesti tai vaistonvaraisesti, asia ei suuresti huoleta minua. Jos vaistoni on oikeassa, voisiko tämä merkitä sitä, että luonto jotenkin muuttaa tilanteen tavalla, joka osoittaa tiedemiesten erehtyneen? Vai voisiko minun tuntemukseni viitata siihen, että ei ole syytä huoleen koska, kuin ihmeen kautta, merkittäviä toimenpiteitä ryhdytään vihdoinkin tekemään vuosikymmenien tyhjän puhumisen sijaan? Vai pitäisikö meidän yksinkertaisesti olla valmistuneita mihin tahansa korttiin, joka meille jaetaan (ottaen huomioon Maitreyan ennustuksen, että Thames virtaa Parlamenttitaloon, se vaikuttaa mahdolliselta maailmanlaajuisen lämpenemisen sivuvaikutukselta). Ja pohtia sitä, että emme ole immuuneja katastrofeille, jotka ovat usein tuhonneet ihmiskuntaa menneisyydessä? Tiedemiesten, kuten James Lovelockin, ennustukset ovat yhä enemmän todennäköisiä kun aikaa kuluu ilman mitään merkittäviä yrityksiä korjata tilannetta – olettaen että se on ongelma?

V: Se on todellakin ongelma – merkittävä ongelma, joka voi johtaa vakavaan tuhoon ja muuttaa maapallon tilaa vuosisatojen ajaksi. Jotkut ihmiset ottavat tämän vakavasti, monet eivät. Maitreya ottaa sen todella vakavasti. Hän sanoo, että meillä on vain vähän aikaa korjata ongelman eri puolet ennen kuin se on myöhäistä. Kun useammat ihmiset kuulevat Maitreyan puhuvan televisiossa, he alkavat ottaa vakavasti ongelman koko laajuudessaan.

K: Tekeekö Maitreya mitään erityistä rohkaistakseen Syyrian asevoimien valtaapitäviä vaihtamaan puolta?

V: Ei.

K: Kuinka sielu reagoi Maitreyan siunauksiin sellaisissa tilaisuuksissa kuten Kevään Täydenkuun Juhlissa? Mikä on siunauksen vaikutus sieluun?

V: Se vaihtelee ihmisestä toiseen riippuen heidän kehityksen tasostaan ja heidän reaktioistaan vuodatettavaan henkiseen energiaan.

K: Kesäkuun kuudentena 2012 planeetta Venus kulki auringon poikki – kuten meidän planeetaltamme näkyi. Onko tällä tapahtumalla mitään erityisiä vaikutuksia maapalloon ja sen ihmiskuntaan? Seuraava vastaava ylikulku tapahtuu vuonna 2117 – vähän liian pitkä aika useimmille meistä odottaa! Koska Venuksen on sanottu olevan meidän ”alter egomme” tuoko sen ylikulku uutta sykettä ja energiaa meille?

V: Kyllä, maapallon kannalta tämä on erittäin positiivinen tapahtuma.

K: Säteily Fukushiman katastrofista leviää yli pohjoisen pallonpuoliskon saastuttaen ruokatarvikkeet, veden ja ilman jota hengitämme. Voitteko ystävällisesti kommentoida (1) mitä tulevaisuus tuo mukanaan ihmiskunnalle, joka on altistunut säteilylle, kuinka voimme suojella itseämme ja lapsiamme? (2) Auttavatko avaruusveljet meitä puhdistamaan ympäristömme ja itsemme?

V: (1) Ei ole totta, että ruoassa ja muussa pohjoisella pallonpuoliskolla olisi Fukushiman säteilyä. (2) Avaruusveljet ovat jo neutralisoineet paljon Fukushiman säteilyä.

K: Voisitteko ystävällisesti kertoa, mitä todella tapahtui ensimmäisenä Helluntaina, kun Pyhän Hengen sanotaan inspiroineen paikalle kerääntyneitä opetuslapsia ”puhumaan kielillä”? Selvästikin se oli jaettu telepaattinen kokemus – mutta mitä Jeesus sanoi? Mikä oli tapahtuman tarkoitus?

V: Se oli viesti Maitreyalta (joka ylivalaisi Jeesuksen), joka annettiin telepaattisesti opetuslapsille. Jokainen opetuslapsi kuuli mitä sanottiin samanaikaisesti, mutta uskomus, että he puhuivat kielillä, on väärä.

K: Ovatko Transmissiomeditaatio-ryhmät ympäri maailmaa onnistuneet paremmin meditoinnissa – toisin sanoen onko työn laatu parantunut vuosien mittaan?

V: Yleisesti ottaen kyllä, jotkut erittäin paljonkin parina viime vuonna, varsinkin Euroopassa.

K: Onko Transmissio-meditaatioon osallistumisella mitään vaikutusta kausaalikehoon?

V: Transmissio-meditaatiolla on vaikutusta kaikkiin ihmisen psyykeen osiin. En mitenkään pysty kuvailemaan sanoin sen vaikutusta jonkun tietyn henkilön kausaalikehoon.

K: Tapahtuuko Transmissio-meditaatiossa (sen toimimiseksi) tarvittava kohdentuminen sielun ja aivojen välillä?

V: Se on henkilön kehojen (fyysinen, astraali ja mentaali) kohdentuneina ajna-keskukseen kulmakarvojen välissä ja sielun välillä.

K: Onko Monadi millään tavoin osallisena keskiverto kokelaan tai ryhmän jäsenen osallistuessa Transmissio-meditaatioon, tai vaikuttaako Transmissio-meditaatio siihen jotenkin?

V: Ei.

K: Tiedän että herra Creme on sanonut, että lemmikkieläimet eivät saa olla huoneessa Transmissio-meditaation aikana. Olen kuullut samaa vastasyntyneistä vauvoista. Meidän Transmissio-ryhmällämme on hämmästyttävän sitoutunut emäntä, joka sai juuri vauvan. Kiitoksia neuvoistanne.

V: Alle 12-vuotias lapsi ei saa olla läsnä Transmissio-meditaation aikana.

K: Kysyisin maailmassa jo olevista tai tänne saapuvista Mestareista. Saapuvatko He tänne syntymän kautta vai kehoissa, jotka He ovat luoneet tahtonsa voimalla vai kehoissa, joissa He ovat eläneet vuosisatoja tai -tuhansia syrjäisillä seuduilla, ja jos näin on niin ovatko nämä kehot alun perin syntyneet naisesta? Tai mahdollisesti kaikilla edellä mainituilla tavoilla?

V: Mestareilla on vaihtelevia käytäntöjä inkarnoituessaan.

K: Miksi aika ajoin antamanne terveysohjeet eivät, kuten ei myöskään Maitreyan Laws of Life -kirja, suosittele paastoamista sen fyysisten ja psyykkisten hyötyjen vuoksi?

V: Kukaan ei ole koskaan kysynyt minulta pitäisikö heidän paastota vai ei.

K: Kiitos Share International -lehdestä. (1) Voisitteko ystävällisesti kertoa saatteko ja julkaisetteko koskaan kirjeitä, jotka kuvailevat kokemuksia, jotka eivät ole todellisia? (2) Mikä on kirjeiden tarkoitus? Pidän niiden lukemisesta, mutta eivätkö ne oikeastaan ole vain ihmisille, jotka ovat mukana kokemuksissa?

V: (1)Me emme julkaise kokemuksia, jotka eivät ole aitoja. (2) Ei, niiden tarkoitus on innoittaa muita.

K: Jotkut lukijat rakastavat koosteita, toisaalta olen kuullut kommentteja, että usein koosteet yksinkertaisesti toistavat jo käytettyä materiaalia. Päätoimittajana, mikä on mielipiteenne?

V: Ne toistavat jo käytettyä materiaalia, mutta nämä koosteet muistuttavat ihmisiä opetuksesta. Temaattinen yhteys antaa niille erilaisen näkökulman ja painotuksen.

K: Kesäkuun toisena päivänä vuonna 2012 viljakuvio ilmestyi Manton Forcessa, Wiltshiressa, se on analysoitu ja sen sanotaan kuvaavan polaarista kelloa, joka osoittaa aikaa 19.43. lauantaina 4. elokuuta 2012 luultavasti Britannian kesäaikaa. (1) Onko viljakuvio aito? (2) Onko tulkinta oikea?

V: (1) Kyllä. (2) Ei.

K: Mikä on ylisielun (josta me kaikki olemme yksilöityneitä osia) suhde meidän oman planeettamme Logokseen? Onko se keskus tämän Suuren Elämän sisällä?

V: Ihmisten ylisielu, mistä me kaikki olemme osasia, on se suuri Elämä, jota me kutsumme ihmisevoluutioksi. Se on tietysti ilmaus Planeettalogoksemme luovasta aikomuksesta suhteessa Aurinkologoksen suunnitelmaan.

K: Onko mahdollista, että edellisten elämien kokemukset voivat vahvistaa ja stimuloida toiminnan alaa tai kiinnostusta tai kykyä seuraavassa inkarnaatiossa?

V: Kyllä, erittäin paljon – näin tapahtuu usein.

K: Ajatteletteko kehumisella olevan yhtä voimakas vaikutus lapsiin kuin arvostelulla? Pitäisikö vanhempien ja opettajien pidättäytyä molemmista?

V: Kehuminen on tärkeää, kuten myös arvostelu, mutta sen tulee olla varovaista ja rakentavaa.

K: Ihmisen ollessa enemmän tai vähemmän herkkä tuntemaan syyllisyyttä, niin johtuuko se ihmisen säderakenteesta?

V: Jollain ihmisillä, riippuen heidän säderakenteestaan, on taipumus itsesyytöksiin, esimerkiksi herkillä toisen säteen ihmisillä.

K: Onko Geneve ufojen kauttakulkupaikka tai ufojen keskuspaikka?

V: Geneve on yksi maapallon viidestä merkittävimmästä henkisestä keskuksesta, muut ovat Lontoo, New York, Darjeeling, ja Tokio. Mutta se ei ole ufojen keskus.

K: Kamera NASAn (Yhdysvaltain Ilmailu- ja Avaruushallitus) aurinko- ja astronomia observatoriossa tallensi kuvan isosta kohteesta lähellä aurinkoa, kohde näytti olevan keinotekoisesti tehty. Kuva 24.4.2012 NASAn kuvastossa näyttää (katsokaa YouTubesta) osalta esinettä, jolla on pitkä mekaaninen käsi. Voisiko Mestarinne selittää, mikä tämä esine on?

V: Kuva ei esitä keinotekoista esinettä, vaan se esittää kaasupäästöjä auringosta.

K: Itäisellä taivaalla on ollut hyvin kirkas tähti. Asun USA:n länsirannikolla Kaliforniassa, sen pääkaupungissa Sacramentossa. Tähti ei muuta värejään tai liiku, mutta luulisin, että se voisi olla se `tähti`. Se ei ole aina siellä. Se on näyttäytynyt muutamia kertoja muutaman tunnin ajan. Se on suurempi ja kirkkaampi kuin mikään muu tähti, minkä olen koskaan nähnyt. Se näyttää tähdeltä eikä ufolta. Onko tämä tosiaan Maitreyan tähti?

V: Kyllä, se on Maitreyan tähti, joka toimii Hänen julkisuuteen tulonsa airuena.

Valoristi Stuttgartissa, Saksassa
Valoristi Stuttgartissa, Saksassa

K: Ennen kuin olin kuullut Maitreyan tulosta, menin eräänä iltana ulos takapihalle, oli hyvin myöhäistä ja tunsin itseni epätavallisen iloiseksi! Kun katsoin naapurini talon päätyä, sen ikkunat olivat valoristien peitossa. Olen lukenut siitä. Siihen aikaan olin hämmentynyt, koska en kyennyt näkemään mitään, mistä ristit olisivat heijastuneet rakennukseen, mutta minä näin ne kauniina risteinä, jotka muistuttivat myös timantteja. Kun luin kirjanne The Awakening of Humanity ja näin kuvat rakennusten seinissä, ymmärsin ensimmäisen kerran, että kyse oli aivan samasta, kuin mitä olin itse nähnyt talon seinässä. Tiedättekö olisiko näkemässäni kyse juuri tästä ilmiöstä? Ovatko valoristit ilmestyneet muillekin pinnoille kuin lasille? Energiat muuttuvat niin nopeasti, että on vaikea pysyä mukana! Hyvin lupaavaa kuitenkin.

V: Valoristit ilmestyvät ikkunoihin, seiniin, jalkakäytäville ja teille, pakettiautojen ja rekkojen kylkiin joka puolella maailmaa.

Lähde: Share International -lehti.

Benjamin Creme käytti 40 vuotta elämästään levittääkseen tietoa Maitreya Maailmanopettajan ja Viisauden Mestareiden ilmestymisestä nykymaailmaan. Tänä aikana hän vastasi kysymyksiin, jotka kattoivat laajan aihepiirin. Tässä jaksossa hyödynnämme tätä lähdettä.


Sivun alkuun