Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Maitreya televisiossa 2010–

Maitreyan televisioesiintymiset 2010–nykyhetki

Tälle sivulle on koottu yksiin kansiin se tieto, jota Maitreyan televisioesiintymisistä on annettu tammikuun 2010 ja nykyhetken välillä. Pikakelaus nykyhetkeen, klikkaa.

2010 tammikuu

Benjamin Creme saa tiedon Mestariltaan, että Maailmanopettaja Maitreya on antanut ensimmäisen televisiohaastattelunsa USA:ssa. Haastattelu oli jollain suurella tv-kanavalla, mutta millä, tai milloin tarkalleen, sitä tietoa ei anneta, jotta ihmisille jäisi mahdollisuus itse tunnistaa Kristus tässä puhujassa, joka siis esiintyy vain yhtenä meistä. Tässä mitä Creme sanoi Friends Housen luennollaa tuolloin:

”Tietään valmistelleen, airuenaan toimivan ”tähden” pohjustamana, Maitreya, Maailmanopettaja, on nyt antanut ensimmäisen haastattelunsa amerikkalaisessa televisiossa. Miljoonat ovat kuulleet Hänen puhuvan TV:n ja internetin välityksellä.
Hänen avoin toimintansa on alkanut.
Häntä ei esitelty nimellä Maitreya, Maailmanopettaja sekä Henkisen Hierarkiamme johtaja, vaan yksinkertaisesti ihmisenä, kuten kuka tahansa meistä. Tällä tavoin Hän ’varmistaa, että ihmiset seuraavat ja kannattavat Häntä Hänen ideoittensa totuuden ja mielekkyyden vuoksi, eivätkä Hänen statuksensa vuoksi.’
Hän puhui kiihkottomasti tarpeesta saavuttaa rauha, joka itsessään voidaan aikaansaada vain luomalla oikeudenmukaisuus ja maailman resurssien jakamisen kautta.
Tämä oli ensimmäinen monista vastaavista haastatteluista, joita tullaan toteuttamaan USA:ssa, Japanissa, Euroopassa ja muualla, näin tuoden Hänen toivon viestinsä maailmaan.”
Benjamin Creme, Lontoossa, 14.1.2010

 

 

Mitä nyt?

Koko vuoden 2009 ajan Maitreyan airuena toimiva ”tähti” on ollut nähtävissä taivaalla ja viimeisimmät havainnot ovat olleet jo lähes uskomattomia, kuten kuvamme näkymä Norjasta, missä tuo ”tähti” aiheutti noin 12 minuutin mittaisen valoshown taivaalle.

Nyt, heti vuoden 2010 alkuun, olemme saaneet kuulla, että kauan odotettu Maitreyan ensimmäinen tv-esiintyminen on todellakin tapahtunut Yhdysvalloissa. Lisää esiintymisiä on odotettavissa niin USA:ssa, kuin myös Japanissa, Euroopassa ja muualla. Tuo hahmo, joka tv:ssä esintyy ei kuitenkaan esiinny itsenään, Maailmanopettajana, vaan yhtenä meistä. Hänen viestinsä totuuden voimme tunnistaa siitä, että se herättää omassa sydämessämme totuuden kaiun.

Kun nämä esiintymiset alkavat laajeta, itse kullekin meistä tulee mahdollisuus ja ehkäpä kiusauskin alkaa spekuloida keskenämme sillä, että onkohan tuo Maitreya, tai tuo, tai hän! Löytämisen ilo ja tunnistamisen autuus ovat meille jokaiselle yksilönä tarkoitettu kokemus. Siksi meidän aivan jokaisen on syytä pitää nämä ajatukset omanamme ja vain itsenä spekuloida sillä kuka todella on Maailmanopettaja. Samasta syystä ei ole mitään Youtube-videon tms osoitetta, jossa Maitreyan televisioesiintymisiä voisi käydä katsomassa. Me share.fi:ssä emme tiedä.

Varmuus asiasta tulee kun Julkitulon päivänä me saamme koko planeetan kattavassa satelliittilinkityksessä nähdä Hänet yhdellä kertaa kautta planeetan ja tuolloin, ja vasta tuolloin, Hän tulee paljastamaan todellisen statuksensa koko planeetalle.

 

2010 maaliskuu

K: Ovatko Maitreyan haastattelut olleet USA:ssa tai muualla?
V: Tällä hetkellä Maitreyan haastattelut ovat tapahtuneet USA:ssa. Mutta Hän tulee jatkamaan Amerikasta muihin maihin: Japaniin, Eurooppaan, Etelä-Amerikkaan, Venäjälle, Kiinaan ja tulee puhumaan maailmalle. Älkää unohtako, että kun Hän puhuu televisiossa, samanaikaisesti on usein internetlähetys. Kyseessä on tunnustettuja tv-ohjelmia ja internetin kautta Hänet näkee ja kuulee miljoonat samanaikaisesti.

USA:ssa Hän puhuu englantia, Japanissa Hän puhuisi japania, Venäjällä venäjää, Kiinassa kiinaa, Etelä-Amerikassa portugalia tai espanjaa jne. Täten miljoonat tulevat kuulemaan Hänet jokaisen haastattelunsa yhteydessä.

K: Ovatko Maitreyan tähänastiset haastattelut olleet samalla amerikkalaisella kanavalla?
V: Kyllä, tähän asti samalla kanavalla.

K: Kuinka pitkää haastattelut ovat keskimäärin kestäneet?
V: Noin puoli tuntia.

 

2010 toukokuu

Seuraavassa joitain kysymyksiä ja vastauksia Benjamin Cremelle Maitreyan tulosta julkisuuteen ja muistakin aiheista.

K. Olette sanonut, että Maitreya on esiintynyt 13 kertaa televisiossa (8.5.2010 tieto). Käyttikö Hän joka kerta samaa nimeä? Esiintyikö Hän Mayavirupassaan [itseluotu keho], jonka Hän loi Himalajalla?
V. Hän esiintyi sellaisena kuin miltä Hän näyttää. Hän käyttää samaa nimeä – ei Maitreya, mutta muuta nimeä, jota Hän käyttää julkitulon päivään asti.

K. Miksei Hän käytä omaa nimeään?
V. Miljoonat ihmiset odottavat Maitreyaa tulevaksi ja tekemään meidän puolestamme kaikki likaiset työt. ”Likaisella työllä” tarkoitan jakamisen periaatteen hyväksymistä, oikeudenmukaisuuden ja rauhan luomista. Kansallisvaltiot eivät tee sitä, koska se on vaikeata ja siksi Maitreyan odotetaan tekevän sen heidän puolestaan. Sen vuoksi Hän ei kuitenkaan ole tullut: Maitreya on tullut inspiroidakseen ja yhdistääkseen ihmiskunnan, mutta ei tekemään meidän töitämme meidän puolestamme.

Jos Maitreya esiintyy incognito, Hän tietää että ihmiset reagoivat Hänen ideoihinsa. Ihmiset reagoivat koska he haluavat mailmaan sitä mistä Hän puhuu eivätkä sen vuoksi, että Hän on Maailmanopettaja, joka sanoo näitä asioita.

K. Sanotte, että julkitulon päivä tulee tapahtumaan kautta planeetan samanaikaisesti? Tuleeko se olemaan päiväsaikaan vaiko yöllä? Onko se samaan aikaan siten, että jossain on yö ja jossain päivä?
V. Tismalleen. Maitreya asuu Lontoossa. Voihan olla niin, että Maitreya päättää että se tapahtuu, sanokaamme jonain sunnuntaina klo 15, esimerkiksi. Tokiossa se olisi 23 illalla, joka ei ole vielä niin paha. Australiassa ja Uudessa-Seelannissa ja joissain paikoissa muutenkin, ihmisten on herättävä klo 3 aamulla. Joissain paikoissa ihmisten on laitettava kellonsa soimaan tai valvottava läpi yön. Jokaisen on itse mentävä tilanteen mukaan. Kaikki riippuu siitä missä itse kukin elää.

 

2010 elokuu

K. Monta haastattelua Maitreya on antanut tähän mennessä?
V. 19 (status 13.8.2010).

K. Ovatko ne kaikki olleet USAssa?
V. Kyllä.

K. Ovatko muut kanavat ja juontajat jo haastatelleet Maitreyaa?
V. Eivät.

K. Miksei Maitreya esiinny omalla nimellään? Mielestäni se olisi parempi.
V. Pahoittelen, mutta Maitreya ei ole kanssasi samaa mieltä. Monet ihmiset tahtovat maailman muuttuvan, mutta ovat passiivisia. He tahtovat asioiden muuttuvan taikaiskusta. He ajattelelvat Maitreyan olevan suuri avataara ja ajattelevat siksi sen olevan Hänen tehtävänsä. Se ei ole. Se on meidän tehtävämme. Kauan sitten Maitreya sanoi: ”Jokainen kivi, jokainen tiili uudesta sivilisaatiosta tulee laittaa paikoilleen ihmiskunnan itsensä toimesta.” Hieman hiljattaimmin Hän sanoi: ”Minä olen vain arkkitehti tuolle suunnitelmalle. Te, veljeni, olette totuuden temppelin halukkaat rakentajat.”

Hänen täytyy tietää ja Hän tietää, että kun ihmiset reagoivat Hänen ideoihinsa, he tahtovat maailmaan ne muutokset, joiden puolesta Hän puhuu; ei sen vuoksi kuka Hän on, ei sen takia, että Hän on Maailmanopettaja. Jos Maailmanopettaja sanoo, että jakaminen on tarpeen, on helpompi uskoa tuota Opettajaa, kuin itse ymmärtää, että jakaminen on ainut ratkaisumalli ongelmiimme.

Kun ihminen näkee, että jakaminen on ainut tie oikeudenmukaisuuteen ja siksi siis rauhaan, ottaa hän samalla sisäisen askelen tietoisuudessaan. Kaikki eivät näe tätä seikkaa. Miksi siis näemme sen? Koska omaamme tuon henkisen tietoisuuden. Se on seurausta sisäisestä valveutumisesta. Mutta jos ottaisi asian omakseen vain siksi, että on tunnistanut Maitreyan, se ei silti vielä välttämättä tarkoittaisi, että olisi tietoinen tuosta tarpeesta. Maitreyan tarvitsee tietää, että riittävän moni ihminen reagoi omaan henkiseen valveutumiseensa.

Mikseivät miljoonat ihmiset jaa jo nyt? Mikseivät ihmiset sisäisesti näe, että jakaminen on luonnollinen asia ihmisten perheen sisällä? Kotona isä, äiti ja lapset jakavat kaiken. Samalla tavoin me olemme kodissa nimeltä Maa ja me olemme veljiä ja sisaria. Kaikki Maassa kuuluu kaikille ja siksi kaikki tulisi jakaa. Jokaisen tarpeet tulisi tyydyttää. Mutta niin ei tapahdu. Miksi? Koska ihmiset eivät omaa sitä sisäistä tietoisuutta. He eivät pane asioita tapahtumaan, se seikka ei juolahda heidän päähänsä.

Meillä on vapaa tahto, joten me voimme valita jakaako vaiko ei. Jos päätämme seurata Maitreyan neuvoa (tiedämme sitten sen olevan Hänen neuvo tai emme on epäolennaista), me tulemme pelastamaan maailman. Jos kuitenkin päätämme ettemme tahdo jakamista, jos riittävää määrää ihmisiä ei ole vaatimassa muutosta, jakamista ja oikeudenmukaisuutta, silloin me tulemme tuhoamaan itsemme. Se on niin yksinkertaista.

Maitreya tietää, että on olemassa ”kriittinen massa” johon kuuluu 1,8 miljardia ihmistä, jotka ovat valmiita omaksumaan Hänen neuvonsa. Kun nuo 1,8 miljardia ihmistä tekevät tietyksi oman kantansa ja vaativat hallituksiansa muuttamaan tapansa toimia ja jakamaan maailman resurssit, muutos tulee tapahtumaan.

 

2010 syyskuu

Maitreyan tv-esiintymisiä Yhdysvalloissa on ollut 23 kpl (7.9.2010 tieto)

 

2011 syyskuu

K. Kuinka monta haastattelua Maitreya on tähän mennessä antanut USA:ssa ja Meksikossa?
V. 43 (tilanne 12.9.2011 – 8.8.2011 mennessä haastatteluja oli ollut 38 kpl).

K. Esiintyykö Hän nyt enää ainoana ohjelman vieraana?
V. Kyllä.

K. Kuinka lähellä Maitreyan ilmaantuminen maailmaan on?
V. Todellakin hyvin lähellä.

K. Tulevatko useimmat ihmiset tuntemaan oman sielunsa Maitreyan puhuessa Julkitulon päivänä?
V. Useimmat ihmiset tulevat kokemaan sielunsa, vaikka se olisi heidän elämänsä ensimmäinen kerta. Se tulee olemaan aivan erityislaatuinen kokemus ihmiskunnalle. He tulevat kokemuksessaan lapsen kaltaiseen olotilaan, puhtaiksi, kuunnellen sydämestään noita ihania sanoja ja kokien samalla elämänlaatua, jonka olemassa olon he ovat jo unohtaneet – tuo kokemus vie heidät kauas lapsuuteen, jolloin he olivat mutkattomia, luottavaisia ja täynnä rakkautta ja onnea.

 

2011 marraskuu

K: Kuinka monta televisiohaastattelua Maitreya on antanut tähän mennessä?
V: 46, kolme viimeisintä Brasiliassa. (tilanne 5.11.2011)

K: Puolitoista vuotta sitten Maitreya aloitti julkisen työnsä. Sen jälkeen olemme kokeneet Meksikon lahden öljykriisin, Japanin tsunamin ja sen jälkeisen jatkuvan radioaktiivisen vuodon, Arabikevään, jossa monet kuolivat tai hakattiin julmasti. Myös oudot sääilmiöt jatkuvat aiheuttaen kaaosta ympäri maailmaa. Olin toivonut, että Maitreyan läsnäolo ja vaikutus veisivät meidät lempeämpään ja rauhanomaisempaan suuntaan. Vaikuttaa siltä, että näin ei ole ja että Hänen läsnäolonsa ei tarkoita mullistusten vähenemistä. Itse asiassa niitä voi tulla enemmän ja pahempia kunnes käännekohta on saavutettu. Voitteko kommentoida tätä ristiriitaiselta vaikuttavaa asiaa ja milloin voisimme odottaa tätä käännekohtaa? Kiitos kaikesta siitä hyvästä työstä, mitä olette tehneet kaikkina näinä vuosina.
V: Luonnollisesti johtuen kehitysasteen ja kokemusten välisestä erosta tavalliset ihmiset ja Mestarit näkevät nämä maailman tapahtumat täysin eri tavoin. Me näemme vain sarjan yksittäisiä tapahtumia ja riippuen mielemme tilasta pidämme niitä usein uhkaavina, ei toivottavina tai kauhistuttavina. Mestarit näkevät samat tapahtumat, mutta myös kaiken muun, mitä tapahtuu samanaikaisesti kaikilla tasoilla, tätä me emme näe koska meillä on rajoittunut tietoisuus. Mestarit näkevät tapahtumien nousevan ja laskeutuvan tasojen läpi. Monet tapahtumat, jotka meille ovat voimakkaita ja uhkaavia, Mestarien näkökulmasta kuihtuvat hiljalleen pois ja katoavat. Samaan aikaan mahtavat energiat, pitäen sisällään uusia rakenteita, ajatuksia ja ideoita, laskeutuvat ja ilmentyvät vähitellen fyysiselle tasolle. Tällä tavoin tapahtuu valtava muutos, mistä useimmilla ihmisillä ei ole mitään tietoa. Kysyjä haluaa tietää, milloin voimme odottaa tämän prosessin käännekohtaa. Se on jo alkanut. Enemmän ja enemmän ”uutta” on ilmentymässä matalammille tasoille, vähemmän ja vähemmän menneisyyden ”roskaa” on enää puolustamassa omaa vaikutusvaltaansa täällä. Suhteellisen pian tulemme tietoisiksi maailman ”rauhoittumisesta” ja kun ihmiskunta ryhtyy toimeen – kaikki riippuu ihmisten teoista – niin uuden nouseminen voi tapahtua. Ihmiskunnan on nähtävä itsensä toimivana voimana, ei pelkästään mahtavien tapahtumien toiveikkaina katselijoina. Kuten Maitreya sanoo:” Mikään ei tapahdu itsestään. Ihmisten on toimittava ja toteutettava oma tahtonsa.” Tämän ihmiskunta on jo aloittanut.

K: Onko Hra Creme nähnyt Maitreyan televisiohaastatteluja vai saako hän kaiken niitä koskevan tiedon Mestariltaan?
V: En ole nähnyt niitä.

K: Tiedän että olette väsynyt vastaamaan tähän, mutta minun on pakko kysyä. Haluaisin pienen vihjeen siitä, kuinka löytää Maitreyan haastattelut internetistä. Olen ollut monta tuntia netissä katsomassa USA:n ja Meksikon keskusteluohjelmia, joissa Maitreya voisi olla, mutta ilman mitään tulosta. Haluan kovasti kuunnella Hänen viisaita sanojaan ja haluan kokea Hänen läsnäolonsa. Ainoa toive, mikä pitää minut liikkeellä, on toive paremmasta maailmasta. Olkaa ystävällinen, herra, pyydän teitä. Te tunnette viisaan Mestarin yhteyden tuoman lohdun, mutta me muut emme sitä tunne. Me tarvitsemme tämän.
V: En koskaan etsi yhtäkään haastatteluista. Maitreya on tarkoituksellisesti tuntematon. Hän ei toivo, että hänet tunnistetaan ”Maitreyaksi”. Hän on kiinnostunut vain siitä, että haluatko sinä sellaisen maailman, jota Hän edustaa – jakaminen, oikeudenmukaisuus ja rauha ovat Hänen tavoitteitaan. Tee niistä omasi (jos ne eivät vielä ole) ja tuo Maitreya lähemmäksi itseäsi.

K: Onko mitään järkeä etsiä Maitreyan televisiohaastatteluja YouTubesta?
V: Ei.

K: Kuinka lähellä on Julkitulon Päivä?
V: Luultavasti vain Maitreya tietää tarkan päivämäärän. Sille ei ole asetettu sovittua aikaa, vaan se riippuu ihmiskunnan reaktioista Hierarkiasta tuleviin erilaisiin vaikutteisiin. Mutta luulen, että se tapahtuu nopeammin kuin useimmat ihmiset kuvittelevatkaan.

 

2012 helmikuu

K. (1) Kuinka monta haastattelua Maitreya on antanut tammi/helmikuun Share International lehden ilmestymisen jälkeen? (2) Ovatko kaikki haastattelut annettu Brasiliassa?
V. (1) Neljä, kaikkiaan haastatteluja on ollut 56, joista 11 helmikuussa 2012. (2) 29 haastattelua on ollut USA:ssa, 14 Meksikossa ja 13 Brasiliassa.

K. Kuinka monet ihmiset maailmassa ovat nyt kuulleet sinun viestisi, ja kuinka monet uskovat siihen?
V. Suunnilleen 36 miljoonaa ihmistä on nyt kuullut viestin; 12 miljoonaa uskoo siihen täysin, 12 miljoonaa torjuu sen ehdottomasti, 12 miljoonaa on avoimella mielellä odottaen tulevia tapahtumia.

K. Suunnitteleeko Maitreya yhä antavansa haastattelun Japanissa?
V. Kyllä, kun aika on oikea.

K. Missä Maitreya on nykyään? Näemmekö Maitreyan tänä vuonna, 21.joulukuuta 2012?

V. Maitreya asuu Lontoossa mutta esiintyy televisiossa Brasiliassa. Hän voi olla missä tahansa milloin tahansa, joten on vaikea vastata sinun kysymykseesi. Milloin näet hänet riippuu siitä miten sinä ja koko muu ihmiskunta valmistatte tietä Hänelle hyväksymällä jakamisen ja oikeudenmukaisuuden periaatteet.

 

K. Nettisivujenne mukaan näyttää siltä, että Maitreya on ilmestynyt vain Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Onko Häntä koskaan nähty Afrikassa?
V. Ainoa valokuva, joka meillä on Maitreyasta, on Nairobista Keniasta, jossa Hän ilmestyi 6000 ihmiselle 11.kesäkuuta 1988.

 

14.5.2012

On kulunut 30 vuotta siitä, kun englantilainen Benjamin Creme aloitti tiedotustyönsä Maailmanopettajan ja Hierarkian julkisuuteen tulosta. Lue kaikki tästä: 30 vuotta työtä julkitulon puolesta

 

2012 kesäkuu

K: Kuinka monta haastattelua Maitreya on antanut tähän mennessä?
V:68 (niistä 5 kesäkuussa 2012)
K: Onko teidän sallittua antaa enemmän tietoja Hänen haastatteluistaan? Esimerkiksi yleisön reagoinnista Hänen ideoihinsa; ja siitä että kuinka monet ihmiset kuunneltuaan Häntä alkavat mahdollisesti ajatella, että Hän on joku erikoislaatuinen – ehkäpä uusi Messias?
V: Voisi sanoa että Brasiliassa, Hänen nykyisessä toiminnan keskuksessaan, ihmiset ovat karkeasti jakaantuneet 30 prosenttia vastaan ja 70 prosenttia puolesta.

K: Mitä Maitreya toivoo tai haluaa ihmisten ympäri maailmaa tekevän niissä ryhmissä, jotka ovat liittyneet teihin ja työhönne – Sikäli kun Hänen asemassaan oleva toivoo tai tahtoo mitään?
V: Hän haluaa meidän tekevän tiettäväksi totuuden Hänen ja Mestareiden, Hänen opetuslastensa, paluusta, ja näin luoda odotuksen ilmapiiri, joka herättää maailman Hänen saapumiselleen.

K: (1) Onko Herra Maitreya kykenevä opastamaan ihmiskunnan pois maailmanlaajuisesta taloudellisesta sotkusta? (2) Onko maailman resurssien jakaminen ainoa ratkaisu, vai (3) onko jotakin vielä monimutkaisempaa liittyen nykyisen taloudellisen tilanteen korjaamiseen?
V: (1) Kyllä. Monet ihmiset, jotka vastaavat Maitreyan opetuksiin, yrittävät jo nyt ohjata ihmisiä pois tästä nykyisestä taloudellisesta katastrofista. (2) Pääasiallisesti, kyllä. (3) Vain jakaminen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ratkaisevat ongelmamme.

 

2012 marraskuu

K. Monta haastattelua Maailmanopettaja Maitreya on antanut tähän mennessä?
V. 79 ( tilanne 9.11.2012).

K. Vieläkö viimeisimmät haastattelut ovat olleet Brasiliassa?
A. Kyllä.

 

2013 tammikuu

K. Kuinka monta haastattelua Maitreya on antanut sitten marraskuun annetun lukeman?
V. Maitreya on antanut viisi haastattelua, jolloin kokonaisluku on 84 kpl, joista 41 Brasiliassa.

K. Onko Maitreyaa pyydetty esiintymään muissa maissa viimeksi kuluneiden viikkojen tai kuukausien aikana?
V. Ei.

K. Onko Maitreya lainkaan puhunut hälventääkseen niitä pelkoja, jotka liittyvät ns. Maya-kalenteriin ja myyttiin maailmanlopusta?
V. Ei.

 

2013 helmikuu

K. Kuinka monta haastattelua Maitreya on antanut sitten tammikuun alun?
V. Maitreya on nyt siirtänyt esiintymisensä Venäjälle, missä Hän on antanut kolme mediaesiintymistä Näin ollen niitä on yhteensä 87 kpl (tilanne 3.2.2013.)

K. Katseleeko näitä nykyisiä haastatteluita useampi ihminen kuin vaikkapa niitä, jotka olivat muutama kuukausi sitten? Tuleeko näistä ohjelmista suositumpia yleisön keskuudessa?
V. Koska Maitreya on nyt siirtänyt esiintymisensä Venäjälle, on liian varhaista vastata näihin kysymyksiin, mutta voin sanoa, että tähän asti vastine Venäjällä on ollut erittäin hyvä.

2013 huhtikuu

K. Kuinka monta haastattelua Maitreya on antanut sitten maaliskuun numeron?
V. Maitreya on antanut vielä kolme haastattelua Venäjällä, nostaen kokonaislukumäärä Venäjän televisiossa kuuteen.

K. Kutsuttiinko Maitreya haastateltavaksi Venäjän televisiossa?
V. Kyllä.

K. Näkikö joku Venäjän televisiosta Maitreyan sattumalta Brasilian televisiossa ja päätti pyytää Hänet Venäjällekin?
V. Ei, se oli suunniteltua. Maitreyan esiintymiset ovat suunniteltuja.

K. Onko Maitreyalla tällä hetkellä useampi kuin yksi haastattelu per viikko?
V. Ei, se vaihtelee.

K. Ovatko Maitreyan kaikki viimeisimmät haastattelut olleet Venäjällä?
V. Viimeisimmät kuusi ovat.

K. Puhuuko Maitreya Venäjää kun Häntä haastatellaan?
V. Kyllä, Hän puhuu täydellistä venäjää.

K. Viittaako Maitreya aiempiin haastatteluihinsa USA:ssa. Meksikossa ja Brasiliassa?
V. Ei yleensä.

K. Reagoivatko venäläiset katselijat hyvin Maitreyan ideoihin?
V. Kyllä, erittäin hyvin.

K. Välitetäänkö haastattelut kautta koko Venäjän?
V. Kyllä.

 

2013 toukokuu

Kaiken kaikkiaan Maitreyan tv-haastatteluja on ollut 11.5.2013 mennessä 94 kpl, joista 29 kpl USA:ssa, 14 kpl Meksikossa, 41 kpl Brasiliassa ja 10 kpl Venäjällä. Hänen haastattelunsa ovat edenneet maasta toiseen tässä nimenomaisessa järjestyksessä.

2013 heinäkuu

11.5.2013 jälkeen Maitreyan on antanut neljä haastattelua, jotka kaikki ovat olleet Venäjällä (8.6.2013 tilanne siis 98 haastattelua, joista 14 Venäjällä).

K. Onko vastaanotto näiden haastattelujen osalta ollut yhtä hyvä kuin aiemmin?

V. Kyllä, jopa parempi.

2013 elokuu

K. Vieläkö Maitreya antaa haastatteluita Venäjällä? Jos, niin montako niitä on ollut tähän päivään mennessä, kun 8.6.2013 lukumäärä oli 14 Venäjällä?
V. Tähän päivään (5.8.13) mennessä Maitreya on antanut 18 haastattelua Venäjällä.

(8/2013 tilanne siis: Maitreyalla kaikkiaan 102 tv-haastattelua, joista 18 viimeisintä Venäjällä)

 

K. Maitreyan haastatteluiden on oltava valtavan matalaprofiilisia, koska tähän mennessä kukaan ei ole kyennyt saamaan niistä mitään selville. Voisitteko selittää?

V. USA:n varhaiset haastattelut olivat taatusti ”matalaprofiilisia”. Maitreya tuolloin, ja ehkäpä vieläkin, varoo pelottamasta heitä, joita haluaa auttaa, mutta nyt ajan kuluttua ensin Meksikossa, Brasiliassa ja nyt Venäjällä, ymmärrykseni on, että Hän on käynyt aina vain selkeämmäksi viestissään.

En itse ole nähnyt yhtään näistä haastatteluista, ja mikä voi vaikuttaa oudolta, minua ei myöskään erityisesti kiinnosta kuulla niistä, eikä varsinkaan minua kiinnosta etsiä tietoa niistä, kuten tiedän monen tehneen. Jos todella uskoo Maitreyan olevan maailmassa ja uskoo Hänen työskentelevän tavallaan, omaa rauhallisen maltin ja mielenkiinnon puutteen sen suhteen mitä Hän sanoo. … Ymmärrykseni mukaan vastine Venäjällä on ollut aiempaakin eläväisempi ja positiivisempi.

 

2013 syyskuu

K: Antaako Maitreya edelleen televisiohaastatteluja Venäjällä? Jos näin on, niin montako haastattelua Hän on antanut tähän mennessä? Viides elokuuta 2013 Venäjällä oli ollut jo 18 Maitreyan haastattelua.
V: Kyllä, kaikkiaan 23 haastattelua 7. syyskuuta mennessä.

K: Tapahtuvatko Maitreyan haastattelut edelleenkin vain Venäjällä?
V: Kyllä.

K: (1) Onko Maitreyan keho sama jokaisessa televisio- haastattelussa? (2) Onko keho materialisoitu vai onko se materialisoitu ajatusmuoto? (3) Ylivalaiseeko Maitreya jonkun näiden televisiohaastattelujen aikana, samoin kuin Hän ylivalaisi Jeesuksen, kun Jeesus oli inkarnoituneena Palestiinassa?
V: (1) Kyllä. (2) Se on keho, joka luotiin joidenkin vuosien aikana Hänen maailmaan ilmestymistään varten. (3) Ei.

K: Lähetetäänkö Maitreyan haastattelut naapurimaihin, tai saavuttavatko ne jotenkin muuten nämä naapurimaat – Puolan, Baltian maat, Balkanin maat?
V: Niitä ei lähetetä naapurimaihin, mutta ne voidaan kuulla noissa maissa.

2013 lokakuu

K. Vieläkö Maitreya antaa hastatteluja Venäjällä? Jos, niin monta niitä on ollut tähän mennessä? 7.9.2013 niitä oli jo ollut 23 kpl pelkästään Venäjällä.
V. Kyllä. 10.10.2013 mennessä 26 kpl Venäjällä.

(10.10.2013 tilanne siis: Maitreyalla kaikkiaan 110 tv-haastattelua, joista 26 viimeisintä ovat olleet Venäjällä)
K. Tapahtuvatko Maitreyan haastattelut vain Venäjällä?
V. Kyllä.

K. Saimme lukea (10/2013 numeron) lehdessä olleesta Mestarin artikkelista, että suuren opettajan tulevasta väistämättömästä paluusta kumpuava ajatusmalli kasvaa monissa maissa – mukaan lukien Kiina. Maitreya ei ole esiintynyt Kiinan televisiossa, joten miten idea on voinut syntyä Kiinalaisten mielissä?
V. On vaikeata tarkoin sanoa kuinka tämä kehittyi, mutta Venäjän television lähetykset kuuluvat ainakin läntisessä Kiinassa ja siten ajatusmalli kasvaa.

 

2014 maaliskuu

K. (1) Antaako Maitreya vielä televisiohaastatteluita Venäjällä? (2) Monta niitä on ollut tähän päivään mennessä? 6.2.2014 tuo luku ilmoitettiin olevan 36. Montako Venäjällä on kaikkineen tähän mennessä ollut?
V. (1) Kyllä. (2) 41 (tilanne 14.3.2014)

K. Voisitteko ystävällisesti antaa yleiskatsauksen siitä kuinka monta haastattelua Maitreya on missäkin maassa tähän mennessä antanut. Siitä olisi todella paljon apua kun puhun tästä muille. Ihmisiä kiinnostaa tietää montako haastattelua kussakin maassa on ollut.
V. USA: 29 haastattelua tammikuun 2010 ja tammikuun 2011 välillä, Meksiko: 14 haastattelua tammikuusta 2011 syyskuuhun 2011, Brasilia 41 kpl syyskuusta 2011 tammikuuhun 2013 ja Venäjällä 38 kpl tähän mennessä tammikuusta 2013 aina nykyhetkeen asti.

Kaikkiaan 122 tv-haastattelua tähän mennessä.

 

K: Onko Maitreya lisännyt haastattelujensa määrää Venäjän ja Ukrainan ongelmallisen tilanteen vuoksi?

V: Ei.

K: Onko Maitreya ollut mukana Kiovan mielenosoituksissa?

V: Kyllä.

 

2014 huhtikuu

K. (1) Vieläkö Maitreya antaa haastatteluita Venäjällä? (2) Montako niitä on ollut tähän päivään mennessä? Mikä on Venäjän kokonaisluku?
V. (1) Kyllä. (2) 48 Venäjällä ja 132 yhteensä (tilanne 29.4.2014).

Toukokuu 2014 – Ensi kertaa Kiinaan

27.5.2014 Friends Housessa, Lontoossa pitämässään luentotilaisuudessa Benjamin Creme vahvisti, että Maitreya on pitänyt ensimmäisen televisioesiintymisensä Kiinassa. Tämän tv-esiintymisen myötä Maitreya on (se mukaan lukien) ollut mukana 136 haastattelussa.

K. (1) Antaako Maitreya vielä haastatteluita Venäjällä? (2) Mikä on Venäjällä annettujen haastatteluiden summa nyt?
A. (1) Ei. (2) 51 kpl (tilanne 29.5.2014).

Elokuu 2014

K. (1) Vieläkö Maitreya antaa haastatteluita Kiinassa? (2) Mikä on kokonaismäärä Kiinassa nyt?
V. (1) Kyllä. (2) Kuusi haastattelua [tilanne 3.8.2014].

K. Kannattavatko useimmat Maitreyaa kuulevat Hänen ajatuksiaan?
V. He ovat kiinnostuneita mutta vaihtelevasti.

K. Saavatko Maitreyan ideat kaikupohjaa ihmisissä joilla on kommunistinen tausta?
V. He ovat varsin kummissaan. Heidän nykytavoitteensa on rikastua, matkustaa jne.

K. Kun Maitreya ”saapuu” uuteen maahan, kuten Kiinaan, tietävätkö Hänen televisioisäntänsä Hänen aiemmasta ”historiastaan”, että Hän on viettänyt joitain kuukausia Venäjällä haastateltavana sen-ja-sen nimisessä ohjelmassa, tiettyjen tv-journalistien toimesta ja että aiemmin Hän oli Brasiliassa ja siellä haastateltavana?
V. Jotkut tietävät, monet eivät.
K. (1) Kun Hän on Venäjällä ja nyt Kiinassa, ”asuuko” Maitreya hotellissa? (2) Vai vuokraako Hän asunnon? (3) Tai hankkiiko Hän asuinsijan jonkun oppilaan luona, joka saattaa tietää Hänen statuksensa?
V. Ei mitään näistä. Hän vierailee hyvin lyhyesti, matkustaen kotipesästään Lontoosta.

Syyskuu 2014

K. (1) Antaako Maitreya vielä haastatteluita Kiinan televisiossa? (2) Mikä on kokonaismäärä Kiinassa nyt?
V. (1) Kyllä. (2) 8 haastattelua Kiinassa. [tilanne 6.9.2014].

K. Onko Maitreyan haastatteluita lähetetty (1) Taiwanissa (2) Hong Kongissa (3) Singaporessa (4) Muissa Aasian maissa? (5) Kiinalaisia onniin paljon kautta maailma, että uutinen tällaisesta hahmosta saattaisi teoreettisesti kulkea kauaksikin.
V. (1) Kyllä mutta rajoitetusti. (2) Kyllä mutta rajoitetusti. (3 ja 4) Ei. (5) Totta.

K. Jos Maitreyan haastatteluita ei ole televisiotu muihin maihin, onko tieto niistä saavuttanut muita aasialaisia maita?
V. Kyllä.

K. Jos tarkoitus on teidän viestinne saattaminen mahdollisimman laajalle, miksi olisi väärin antaa puhtaaksikirjoitetut toisinnot siitä mitä Maitreyan niissä monissa haastatteluissa on sanottu, joiden väitätte tapahtuvan? Jos nämä haastattelut aiheuttavat jotain, miksei ole ollut mitään vuotoja mediaan yhdeltäkään osallistuvista toimittajista?
V. Maitreya toimii inkognito. Edes he jotka työskentelevät näiden tuotantojen parissa eivät varmaksi tiedä Hänen statustaan.

Lokakuu 2014

K. (1) Vieläkö Maitreya antaa televisiohaastatteluita Kiinassa? (2) Mikä on kokonaisluku Kiinassa nyt?

V. (1) Ei. (tilanne alkaen 8.10.2014) Maitreya on keskeyttänyt haastattelut Kiinassa toistaiseksi. Hän meni Lähi-Itään perjantaina 10.10.2014 auttaakseen tilannetta siellä. Tarkoitus on saada sotivat ryhmittymät sopuun. (2) Hän on antanut 11 haastattelua Kiinassa (tilanne lokakuun 8, 2014)

 

Tammikuu 2015

Maitreya toimii edelleen lähi-idässä sovitellen heimojen välisiä riitaisuuksia siellä. Kiinassa annetun 11 haastattelun jälkeen Hän ei ole esiintynyt televisiossa.

Kesäkuu 2015

K: Kuinka monta televisioesiintymistä Maitreyalla on ollut Kiinassa sen jälkeen kun viimeksi vastasitte tähän kysymykseen huhtikuun Share International lehdessä?

V: Hän on antanut nyt neljä uutta haastattelua, yhteensä siis 19 Kiinassa(ja 154 haastattelua kaiken kaikkiaan) [tilanne toukokuussa 2015].

K: Herääkö joillain katsojista välitön rakkaudellinen reaktio Häntä kohtaan?

V: Kyllä.

K: (1) Vaistoavatko useatkin katsojat, että henkilö, jonka he näkevät kuvaruudustaan on suuri henkinen olento? (2) Näkevätkö jotkut hänet kauan odotettuna opettajana? Tapahtuuko tätä enenevässä määrin?

V: (1) Kyllä. (2) Eivät välttämättä.

K: Tuleeko Maitreya esiintymään televisiossa Espanjassa, kuten hän esiintyy muissa maissa?

V: Hänet tullaan näkemään ja tunnistamaan ympäri Eurooppaa ja muuallakin.

K: Artikkelissaan ”Maitreya steps forward”, joka julkaistiin Share Internationalin tammi/helmikuun lehdessä 2007 Mestarinne sanoo: “Maitreya tulee puhumaan miljoonille ihmisille television ja radion välityksellä. Kaikilla tulee olemaan mahdollisuus ottaa osaa Hänen siunaukseensa, joka välittyy jokaisen esiintymisen yhteydessä.” (1) Välittyykö tämä siunaus yleisölle Maitreyan jokaisessa televisiolähetyksessä? (2) Voimmeko odottaa, että noin 50 prosenttia katsojista kokee jonkinlaisen ”pyhyyden” Hänen haastatteluissaan? (3) Herääkö Hänen haastattelujansa katsovien sydämissä toivo ja inspiraatio?

V: (1) Kyllä. (2) Ei, osuutta ei voi määrittää. (3) Joskus.

Heinäkuu 2015

K: Vieläkö Maitreya esiintyy Kiinan televisiossa?

V: Kyllä.

K: Kuinka monta haastatelua Hän on antanut tähän päivään mennessä Kiinassa?

V: Maitreya on antanut 34 haastattelua Kiinassa tähän mennessä.

K: Esiintyykö Hän muualla kuin Kiinassa?

V: Kyllä, pienemmissä ja suuremmissa maissa, lähellä ja kaukana.

K: Vieläkö Maitreya työskentelee Lähi-Idässä? Millainen on vastaanotto siellä Häneen ja Hänen ideoihinsa ollut?

V: Kyllä. Vastine on ollut monimutkainen ja moninainen.

K: Onko niin, että niissä maissa, joissa Maitreya on aktiivinen, että tavallinen väestö reagoi Häneen myönteisemmin kuin virkamiehistö ja hallinnon johto?

V: Ei välttämättä. Tilanne vaihtelee maittain.

K: Share Internationalin kesäkuun 2015 numerossa oli ‘Message of Hope’ [Toivon viesti] nimellä kirje, jossa Maitreyan julkituloon liittyen mainittiin päivämäärä: tammikuu 2017. Tarkoittaako tämä sitä, että Julkitulon päivä olisi tuolloin?

V: Tuo ajankohta olisi noin puolentoista vuoden päässä tästä hetkestä jos ihmiskunta reagoi myönteisesti Maitreyan energioihin ja Hänen ideoihinsa nykyhetken ja tammikuun 2017 välisenä aikana. Maitreya on jo sanonut, että tarkka päivämäärä ei ole tiedossa, mutta että tarkka ajoitus on vahvistettu.

K: Tulevatko ihmiset, jotka ovat aiemmin nähneet Maitreyan tunnistamaan Hänet Julkitulon päivänä?

V: Kyllä.

Syyskuu 2015

K: Share International usein julkistaa Maitreyan televisioesiintymisten lukumäärän eri maissa. Ottaen huomioon, että Maitreya on kaikkitietävä ja kaikkivoipa ja läsnä kaikkialla, onko mahdollista antaa hahmotelma siitä, mitä muita tapoja vaikuttaa ihmiskunnan avuksi Hänellä on jokapäiväisessä elämässämme?

V: Maitreyan työ on liian monimuotoista meidän kyetä vastaamaan tässä. Hän kykenee olemaan monessa eri paikassa sekä toimimaan eri tasoilla saman aikaisesti. Hänen työtään ei voi tiivistää tässä.

K: Vieläkö Maitreya työskentelee Lähi-Idässä?

V: Kyllä. Hän yrittää saattaa yhteisymmärrykseen islaminuskon eri haarat.

K: Onko Hän tyytyväinen kehityskulkuun?

V: Kyllä, Hän on.

K: Jatkaako Maitreya esiintymistään Kiinan televisiossa?

A.Kyllä.

K: Kuinka monta esiintymistä on ollut sitten edellisen Share International -numeron?

V: On vaikeata sanoa koska Hän työskentelee niin monella rintamalla saman aikaisesti.

K: Onko Maitreya esiintynyt televisiossa Euroopassa?

V: Ei.

K: Onko Hän esiintynyt tv:ssä muualla hiljattain?

V: Pääasiallisesti Kiinassa ja Lähi-Idässä.

Tammi- / helmikuu 2016

K: Sen jälkeen kun Maitreya aloitti televisioesiintymiset Kiinassa, onko Hän viime kuukausina esiintynyt myös muiden maiden televisioissa?

V: Kyllä, Japanissa, Indonesiassa, Vietnamissa, Malesiassa ja Intiassa sekä viimeisimpänä Intiassa.

Maaliskuu 2016

K: (1) Kun luen listaa maista, joissa Maitreya on hiljattain ollut haastatteluissa, saa se minut ajattelemaan, että Hänen julkitulonsa on jälleen siirtynyt uuteen vaiheeseen, onko näin? (2) Onko Maitreyan suunnitelmissa nopeassa tahdissa lisätä niiden maiden lukumäärää, joissa Hän esiintyy? Voisiko olla niin, että ”pidemmän viipymisen” sijaan yhdessä maassa, Maitreya aikoo vierailla pikaisesti mutta useissa maissa?

V: (1) On. (2) Siltä vaikuttaa.

K: Kuinka monta televisioesiintymistä Maitreyalla on sitten edellisen lehden numeron?

V: Meillä ei ole mitään mahdollisuutta pitää kirjaa. Hän on siirtynyt paikasta toiseen siellä missä näkee tarpeen ja missä löytää vuorovaikutusta, tuoden lohtua ihmiskunnalle ja antaen neuvoja.

K: Onko Maitreya esiintynyt televisiossa sitten edellisen lehden ilmestymisen?

V: Kyllä. Hän on koko ajan liikkeellä vieraillen aina missä ja milloin tarpeen.

 

Tässä Maitreyan televisioesiintymisten erittely tähän asti:

USA: 29 haastattelua (tammikuusta 2010 tammikuuhun 2011); Meksiko: 14 haastattelua (tammikuusta syyskuuhun 2011); Brasilia: 41 haastattelua (syyskuusta 2011 tammikuuhun 2013); Venäjä 51 haastattelua (tammikuusta 2013 toukokuuhun 2014) ja Kiinassa 34 haastattelua, toukokuusta 2014 aina kesään 2015. Lisäksi lukumäärältään avoin määrä esiintymisiä Japanissa. Indonesiassa, Vietnamissa, Malesiassa ja Intiassa. Yhteensä yli 169 televisioesiintymistä 2016 mennessä.


2022

Viimeiseen reiluun pariin vuoteen emme ole saaneet vahvistettua tietoa Maitreyan televisioesiintymisistä siitä yksinkertaisesta syystä, että Benjamin Cremen kuoltua, hänen Mestarinsa vahvistuksia ei ole enää saatu. Oletettavasti ja suurella varmuudella voidaan sanoa, että seuraava vahvistettu televisioesiintyminen tulee olemaan julkitulon päivän globaali lähetys. Televisioesiintymiset jatkuvat silti tuntemattomuuden viitan alla. Muistetaan Cremen kommentti jo maaliskuussa 2016, kun esiintymisiä alkoi olla aina vain enemmän. Benjamin Creme: "Meillä ei ole mitään mahdollisuutta pitää kirjaa. Hän on siirtynyt paikasta toiseen siellä missä näkee tarpeen ja missä löytää vuorovaikutusta, tuoden lohtua ihmiskunnalle ja antaen neuvoja. (- -) Hän on koko ajan liikkeellä vieraillen aina missä ja milloin tarpeen."


Lue perustietosivu koskien Maailmanopettaja Maitreyaa.

Sivun alkuun