Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Kokoelma: Maitreyan viestien sanomaa

Nämä viestit on koostettu Maailmanopettajan alkuperäisen 140:n viestin joukosta. Alkuperäisten 140 viestin avulla Maitreya antaa suuntaviivat sosiaaliselle muutokselle ja herättää halun jakaa ja auttaa ihmiskuntaa. Hän antaa myös vihjeitä siitä, kuinka tunnistaa Hänet ja kehottaa jakamaan tietoa hänen olemassaolostaan. Viestit ovat näennäisesti yksinkertaisia viestejä yhdeltä sydämeltä toiselle, mutta ne toimivat monella eri tasolla ja vain niitä meditoimalla, niiden todellinen merkitys avautuu.

Maitreya, Maailmanopettaja – otteita hänen viesteistään

Minä olen muukalainen portilla. Minä kolkutan portilla. Minä en mene pois. Minä olen ystävänne. Minä olen toivonne. Minä olen suojakilpenne. Minä olen rakkautenne. Minä olen kaikki, mitä on.
(Viesti nro 10, 8.10.1977)

Minä olen vedenkantaja. Minä olen totuuden astia. Tuon totuuden paljastan teille ja kohotan teidät todelliseen olemukseenne. Minä olen joki. Minun kauttani virtaa uusi Jumalan antama elämän virta, ja sitä ammennan teille. Niin me yhdessä kävelemme puutarhani lävitse aistien kukkieni tuoksun ja tuntien ilon, jonka Jumalan läheisyys synnyttää.
(Viesti nro 42, 12.9.1978)

Tänä päivänä pyrkimyksenä on torjua yksinkertaiset asiat ja pitää kiinni monimutkaisista, häilyväisistä tosiasioista. Ystäväni, totuus on kuitenkin yksinkertainen. Sillä minä olen yksinkertainen ihminen. Kun näette minut, tiedätte tämän ja otatte minut hymyillen vastaan veljenänne.
(Viesti nro 67, 18.4.1979)

Minun tuloni on suunniteltu ja lainmukainen, ja se tuo luoksenne Jumalan rakkauden ja tahdon. Minä ilmennän molempia, sekä Jumalan rakkautta että tahtoa. Minä olen huolenpitäjä. Minä olen Hän, joka on lähetetty opettamaan teitä. Minä olen huilunsoittaja. Olen ollut luonanne monta kertaa aiemmin. Monta kertaa aiemmin te olette osoittaneet minulle rakkauttanne. Jälleen kerran, ystäväni, osoittakaa luottamuksenne ja tehkää yhteistyötä kanssani. Minä olen lainantaja. Minä kuulen kaikki valitukset. Minä tulen pelastamaan. Minä tulen palvelemaan.
(Viesti nro 50, 15.11.1978)

Ihmiset hyväksyvät lakini. Rakkauteni tulee kukoistamaan heidän sydämessään, ja tämän rakkauden lain kautta ihmiskunta tulee tuntemaan Jumalan. Opetukseni osoittavat teille tien Jumalan luo, yksinkertaisen oikeudenmukaisuuden ja rakkauden polun. Mestarini opettavat teille ikivanhat lait ja tietämyksen ja tuovat teidät eteeni. Minä olen valo. Minä olen laki. Minä olen ylösnoussut ihminen. Minä olen Jumalan tahdon tuntija. Minä olen majakka. Minä olen kaikkien ihmisten tukipilari. Minä tunnen ihmisten sydämet ja pyrin puhdistamaan ne. Minä tiedän ihmisten huolet ja pyrin auttamaan heitä. Tunnen monien ahdistuksen ja palaan pelastamaan heidät. Veljeni ja ystäväni, olen kanssanne ja ympärillänne. Olen rakastava sydämenne. Olen korkein ajatuksenne. Olen säälinne.
(Viesti nro 40, 8.8.1978)

Olen Jumalan suunnitelman toimeenpanija. Olen uusi suunta. Olen tie kaikkien ihmisten kulkea. Säilytän vanhat salaisuudet. Tuon armon. Luon halun totuuteen. Saatan kaikki ihmiset ykseyteen. Tulen ilmentämään totuuttani ihmisten kautta. Olen vanhan säilyttäjä. Olen opas tulevaan aikaan. Olen lain ruumiillistuma. Olen itse totuus. Olen ystävänne ja veljenne. Olen teidän Itsenne. Ottakaa itseenne se, mitä olen ja ilmentäkää sitä maailmassa. Ottakaa itseenne se, mitä annan ja luokaa valon kaupunki. Luokaa ympärillenne se, mitä julistan ja tulkaa jumaliksi.
(Viesti nro 70, 17.5.1979)

Olen Jumalan totuuden sanansaattaja. Olen täydellinen ihminen. Olen valon välikappale. Teen polun tasaiseksi ihmisten kulkea. Ilmaisen Jumalan totuutta. Olen miekan käyttäjä. Olen Jumalan suunnitelman ruumiillistuma. Olen tie rakkauteen. Olen tahdon toteuttaja. Olen totuuden paljastaja. Ottakaa se, mitä edustan, sydämiinne ja paljastakaa jumaluus itsessänne. Tuon eteenne Jumalan tarkoituksen. Johdatan Jumalan valtaistuimen eteen ne, jotka ovat valmiit. Polvistun kanssanne hänen Jumalaisten jalkojensa juureen ja yhdessä ylistämme hänen armoaan. Olen Jumalan aikomus. Olen Jumalan lain paljastaja. Olen totuuden ruumiillistuma. Olen syy ja tietämys syystä. Rakastan Itseä. Tulen luoksenne yksinkertaisena ihmisenä. Tulen veljenä ja ystävänä. Saatan teidät takaisin alkulähteellenne. Olen kanssanne aikakauden loppuun saakka. Rakkauteni ympäröi teitä aina. Sydämeni lyö samaan tahtiin sydämienne kanssa. Käteni johdattaa teitä ja suojelee teitä. Rakkauteni ei tunne rajoja. Tuntekaa minut ystävänä ja neuvonantajana.
(Viesti nro 90, 6.12.1979)

Olen kanssanne monin tavoin. Esitän itseni maailmalle monin kasvoin. Inspiroin kaikki muodot muuttumaan. Innostan kaikkia sieluja kasvuun. Olen kanssanne ja sisimmässänne. Olen elämänne sydän. Pyrin tuomaan eteenne lait, jotka ovat Jumala. Pyrin sytyttämään rakkauden sydämiinne. Olen rauhan prinssi. Olen miekan kantaja. Olen sydämissänne rakkautena. Olen ystävänne ja oppaanne. Olen lainantaja. Tunnen Jumalan tarkoituksen. Opetan hänen suunnitelmaansa. Haluan palvella. Tervehdin uutta päivää. Tuon iloa. Herätän ihmisessä uuden hengen. Tulen tehtävääni valmistautuneena. Kutsun teitä avuksi. Johdatan teitä kädestä alkulähteellenne. Elän joukossanne. Opetukseni leviää. Uusi päivä sarastaa. Totuus juurruttaa itsensä. Jumalan aika on tullut. Tieni kutsuu kaikkia ihmisiä. Minun uurastukseni ei ole turhasta. Oikeudenmukaisuuteni tapahtuu. Armeijani juhlii voittoaan. Ihmiset saavat ihmeitä aikaan puhtaalla rakkaudellaan. Ihmiset saavuttavat voiton uroteoillaan. Ihmiset kulkevat tulevaan suurin askelin. Avullani kaikki saavutetaan. Nimeni on ykseys. Minun rakkauteni elää. Lakini luo. Opetukseni avulla kaikista ihmisistä tulee jumalia. Mestarini ovat valmiina. Suuri päivä on käsillä. Vanhat ennustukset toteutuvat. Pimeän olennot vapisevat. Laki toteutuu. Jumalan nimi on rakkaus. Olen hänen sanansaattajansa.
(Viesti nro 100, 19.3.1980)


Voit klikata sivulla näkyvää Krishnan kuvaa nähdäksesi sen suurempana omassa ikkunassaan. Kuvalähde: Marshall Astor - Flickr: Hindupyhimys Krishna soittaa huilua - 1400-luvun intialainen taide - Asian Art Museum of San Francisco, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29749854

Sivun alkuun