Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Kysymyksiä ja vastauksia talvi 2022-2023

Jatkuva sarjamme kysymyksiä ja vastauksia henkisyydestä ja sen ilmiöistä

Voisimmeko itse ottaa yhteyttä Mestareihin?

V: No, ette voi ottaa yhteyttä Mestariin. Mestari voi ottaa teihin yhteyttä, jos Hän näkee siihen syytä. Ensinnäkin teidän on tultava niin sanotusti henkisesti polarisoituneeksi. Tietoisuutenne polarisaation on tapahduttava korkeammilla mentaalitasoilla, koska He työskentelevät sielutasolla. Mutta jos sovitatte itsenne palvelemaan maailmassa ja olemalla tarpeeksi objektiivinen, avoin ja valmis tekemään tätä työtä epäitsekkäällä tavalla, silloin He saattavat ottaa teihin yhteyttä.
Ihmisiin otetaan yhteyttä ja on otettu yhteyttä aikojen alusta lähtien. Kaikki suuret taiteilijat, ajattelijat, runoilijat, kirjailijat, muusikot, maailman suuret valtiomiehet, tieteen löytäjät; he kaikki ovat Mestareiden opetuslapsia. He ovat työskennelleet Mestareiden valvonnassa, kuten minä teen, jopa sisäisesti, subjektiivisesti vastauksena siihen, mitä heille on annettu sielutasolla. Tällä tavoin he ovat toteuttaneet Mestareiden työtä maailmassa. Näin sivilisaatiomme ja kulttuurimme ovat kasvaneet aikakausien kuluessa.

Kun Mestariopettajat astuvat esiin, heidän antamansa viesti on siis viesti yhtenäisyydestä?

V: Se tulee olemaan yhtenäisyyden viesti. Maitreya on sanonut, että ensimmäinen, ehdottomasti ensimmäinen, olennainen askel, joka ihmiskunnan on otettava, on nähdä itsensä yhtenä; että olemme yhden ihmiskunnan veljiä ja sisaria yhden Jumalan alla.

Mainitsitte kaupallisuuden. Todellinen vihollisemme on siis Madison Avenuen kaupallistuminen?

V: Maitreya sanoo, että todellinen vihollisemme on ahneus. Markkinavoimat ovat inhimillisen ahneuden ilmentymiä. Itse asiassa se on esimerkki, joka ilmentää yhtä perisyntiä - erillisyyden syntiä. Se on se yksi synti, josta kaikki muut synnit seuraavat. Me emme ole “erillisiä”. Se on myytti. On täydellinen harhakuvitelma, että olemme erillisiä, koska sielutasolla olemme pohjimmiltaan sieluja. Sieluja, jotka ovat inkarnaatiossa tässä fyysisessä persoonallisuudessa. Sielutasolla ei ole sellaista asiaa kuin erillinen sielu. Sitä ei ole olemassa. Jokainen sielu on yksilöity osa yhtä suurta ylisielua. Se on sisäinen todellisuus. Ulkoinen näennäisyys siitä, että olemme erillisiä, on illuusio, johon jokaisen meistä on jonain päivänä herättävä - ja siksi olemme inkarnaatiossa. Siitä inkarnaatioprosessissa on kyse.

Mestarit ovat tunnistaneet sen. Heillä on vain ryhmätietoisuus. Heillä ei ole lainkaan persoonallisuutta, erillistä persoonallisuustietoisuutta. He ovat planeetallamme osoitetun Jumalan rakkauden keskus. Tuo rakkaus ilmenee, koska Heillä on tämä ykseyden tunne.

Sanoitte, että Maitreya on valmis, kun Häntä pyydetään tulemaan esiin, ja luulen, että se on luultavasti kehotus Ted Turnerille kiinnittää huomiota tähän; ehdottomasti, jos CNN otti sen esille, meidän on oltava valmiita siihen.

V: Kaksi asiaa on tapahtunut. CNN oli jo haastatellut Häntä - noin puoli tuntia, osana neljää puolen tunnin haastattelua. Kolmen muun haastattelun piti olla fundamentalististen teologien kanssa, ja luulen, että ajatuksena oli verrata Maitreyaa näiden teologien asiantuntemukseen ja logiikkaan, mutta käsittääkseni kokemus Maitreyasta oli niin järkyttävä, että he eivät koskaan lähettäneet sitä haastattelua.
Eräs teknikko, joka tuli Lontooseen CNN:ltä ja osallistui haastatteluun, jäi sinne Maitreyan eräänlaiseksi hartaaksi seuraajaksi, hän oli niin vaikuttunut. Lopulta hän kokosi joitakin muita ja he tekivät kahden tai kolmen tunnin haastattelun suoraan Maitreyan kanssa. En ole nähnyt sitä. Sitten he lähettivät sen maan suurimmille kanaville, ja yksi suurista kanavista otti siitä option kuudeksi kuukaudeksi. Sitten kuuden kuukauden jälkeen he eivät olleet näyttäneet sitä; he halusivat uudistaa optiota, pitivät sen hallussaan, eivätkä koskaan käyttäneet sitä, kun se oli tallennettu. Haastatteluja on siis tehty.
(Benjamin Cremen radiohaastattelu, Phenomenews in the Air, Detroit, Michigan, USA, 23. kesäkuuta 1992).

Maitreya ja nämä Mestarit, kaikki 63, osoittivat toisinaan hyvin kehittynyttä huumorintajua?

V: Kyllä, todellakin. Mestarini saa minut usein nauramaan katketakseni. Hänellä on loistava huumorintaju ja Hän on suuri ihminen. Kun ihmiset näkevät Mestarit, he näkevät virheettömiä ihmisiä. He ovat ihmisiä, meidän kaltaisiamme ihmisiä, jotka ovat kehittyneet siihen pisteeseen, että heillä ei ole virheitä, heillä ei ole tunteita, he ovat täynnä täydellistä, tarkoitan, ehdotonta rakkautta. Se on heidän olemuksensa luonne.

Mestari Djwhal Kuhl sanoo, että syöpä on luontainen osa ihmiskuntaa; mitä ihmiskunnan kehityksessä on tapahduttava, jotta sitä voidaan suojella syövältä?

V: Ihmiskunnan polarisaation on siirryttävä korkeammalle tasolle; “polarisaatiolla” tarkoitetaan vallitsevaa tietoisuuden painopistettä ja tasoa, jolta ihminen työskentelee ja lähestyy elämää.

Miten Kristus suhtautui Saatanaan?

V: En tiedä Kristuksesta. Se, mitä kutsumme Saatanaksi, paholaiseksi, on seurausta täydellisestä tietämättömyydestä. Kun elätte illuusiossa, tunne-, fyysisissä tai mentaalisissa käyttövälineissänne, olette tietämättömyydessä tai poissa valosta. Heti kun ilmennätte tuota tietoa ja näette hengen , sieluna, olette tiedossa ja valossa.

Onko kuoleman jälkeen elämää?

V: Kuoleman jälkeen on todellakin elämää. Saamme hyvin, hyvin pian selville, että kyse on yksinkertaisesti tietoisuuden siirtymisestä yhdestä olemassaolon tilasta toiseen, että emme ole fyysinen kehomme. Olemme jumalallisia.

Haluaisin kysyä teiltä, mikä erityisesti vakuuttaa teidät siitä, että Maitreya on todellakin palannut Kristus, Imam Mahdin, Buddhan, Krishnan inkarnaatio eikä Saatana tai Saatanan agentti, joka on vain naamioitunut mukavaksi ihmiseksi?

V: Puhutte antikristuksesta. Ensinnäkin Maitreya, Maailmanopettaja, pitää kaikkia näitä nimiä hämmentävinä, että ne ovat kaikki ihmisten keksimiä termejä. Hän haluaa, että häntä kutsutaan yksinkertaisesti Opettajaksi, ja hänen roolinsa Mestarien hierarkiassa on Maailmanopettaja. Mutta ihmiset etsivät. He eivät ehkä odota sitä välittömästi, sillä he etsivät Häntä vain pitkällä aikavälillä. Hän pitää näitä hämmentävinä, sillä jos Hän on Kristus kristityille, entä muslimeille, entä juutalaisille, entä hinduille ja niin edelleen? Hän näkee nämä termit jakavina. Käytän termiä ‘Kristus’ yksinkertaisesti siksi, että se on nimi, jolla Hänet tunnetaan länsimaissa parhaiten. Hänen henkilökohtainen nimensä on Maitreya, ja näin hänet tunnetaan Mestarien hierarkiassa, jonka johtaja hän on. He kutsuvat Häntä Suureksi Herraksi, Maitreya-herraksi, ja minä tunnen Hänet hierarkian päämiehenä. Minulle Hän ei ole Kristus kristillisessä mielessä jonkinlaisena epämääräisenä, jumalallisena Henkenä, joka vaanii jossain taivaalla odottamassa maailmanloppua palatakseen, vaan todellinen ihminen, ihminen, jolla on sekä inhimillisiä että jumalallisia ominaisuuksia. ihminen, josta on tullut jumalallinen evoluutioprosessin kautta.

Kontaktini omaan Mestariini, joka monien, monien vuosien ajan on ollut jatkuvaa - ja minulla on oikeus päästä Hänen mieleensä milloin tahansa päivällä tai yöllä - on antanut minulle luottamuksen ja vakaumuksen tuosta Maitreyaa koskevasta kokemuksesta ja tiedosta. Ja minut on otettu pois ruumiista monta, monta kertaa Maitreyan eteen ja olen puhunut Hänen kanssaan, ja Hän on kertonut minulle tiettyjä asioita, pyytänyt minua tekemään tiettyjä asioita ja niin edelleen. Yksityiskohtiin en halua mennä, mutta tunnen Hänet tuolla henkilökohtaisella tavalla. Tunnen myös Hänet - miten sen sanoisin? - akateemisemmalla tavalla Opetusten kautta, valaistuneiden mielten seuran, joka on planeetan henkinen hierarkia, päämiehenä ja johtajana.

Mutta erottaakseni hänet antikristuksesta, haluan vain sanoa tämän. Uskon, että on olemassa täydellinen väärinkäsitys siitä, kuka ja mikä Antikristus on. Useimmat kristityt, eivätkä vain kristityt, odottavat Antikristuksen tulevan Kristuksen eteen miehenä, joka näyttäisi olevan Kristus ja jota itse asiassa luullaan Kristukseksi ja, että hän tekisi hämmästyttäviä asioita ja ihmeitä, jotka saisivat jopa hyvin kehittyneet ihmiset ajattelemaan, että hän saattaa itse asiassa olla Kristus.

Voiko ihminen käydä läpi henkilökohtaisen vihkimyksen ilman, että hän on siitä tietoinen, vai onko “ylivalaisu” niin dramaattista, että se näyttäisi ilmeiseltä jopa tavalliselle ihmiselle?

V: Kaikki viisi vihkimystä tapahtuvat kehon ulkopuolella. Jos osallistut tällaiseen vihkimykseen, saatat olla siitä tietoinen tai sitten et. Olette tietoinen jostakin kokemuksesta, mutta ette ehkä heti yhdistä sitä tällaiseen vihkimykseen. Se tapahtuu, kun olette unessa. Fyysinen kehonne on sängyllä, mutta te olette eetteri-, astraali- ja mentaalikehossanne olevana olentona muualla vihkimysseremoniassa.

Teidät on voitu vihkiä astetta, yhtä tai kahta, ehkä jopa kolme astetta, aiemmassa elämässä, ettekä ole tietoisia siitä, että teidät on vihitty. Olen varma, että on monia maailman johtajia, kuten Winston Churchill tai Roosevelt tai kuka tahansa suurista johtajista, jotka olivat vihittyjä, mutta eivät luultavasti olleet tietoisia koko vihkimysprosessin esoteerisesta puolesta, ja se olisi vain haitannut heidän työtään maailmassa. Mutta on myös mahdollista, että otetaan vihkimys ja ollaan täysin tietoisia siitä, joten se riippuu yksilöstä.

Miksi naispuolisia Mestareita ei ole?

V: Olemme astumassa uuteen aikakauteen. Vesimiehen aikakauteen, joka on Maitreyan aikakausi ja joka on myös Äiti- ja Taraperiaatteen aikakausi, ja on ehdottoman tärkeää, että naisaspekti saa lisää vaikutusvaltaa maailmassa. Tästä syystä Mestarit ovat olleet naisten vapautusliikkeen muodostamisen takana, joten voitte nähdä siitä, että He eivät ole naisia vastaan.

Se, että Heillä on miespuolinen keho, on yksinkertaisesti energeettinen toiminto. He yrittävät kaikin lain keinoin kannustaa maailman naisia ottamaan täyden paikkansa maailmassa kaikilla elämän osa-alueilla, ja tietysti se, mitä He antavat elämään, nähdään erilaisena kuin miehet. Miehet ja naiset eivät ole samanlaisia. He ovat hyvin samankaltaisia monissa ominaisuuksissa, mutta he eivät ole samanlaisia, ja he käsittelevät erilaisia energioita, toinen positiivisia ja toinen negatiivisia; he ovat yhden energian polariteetteja, ja molemmat ovat välttämättömiä tärkeinä vaikuttajina planeetan toiminnassa. Vanha patriarkaalinen järjestelmä on kuolemassa. Näemme sen lopun. Nyt sen tilalle ei tule naisperiaatteen ylivalta. Emme halua naisen hallitsevuutta miehen yli sen enempää kuin miehen hallitsevuutta naisen yli, vaan molempien periaatteiden tasavertaista ilmenemistä.

Yleinen ajatus on, että jos ilmennämme sitä, mitä meillä kaikilla on sisällämme - mies- ja naisperiaatetta - niin siirrymme kohti eräänlaista androgyyniä olentoa, joka on puoliksi mies ja puoliksi nainen. Tämä on erehdys. Se ei ole Jumalan suunnitelma sellaisena kuin Mestarien hierarkia sen ymmärtää tai toteuttaa. Se on jotakin täysin erilaista. Lopulta kehittyy androgyyninen olento, mutta ei miesten ja naisten väliltä vaan miesten ja naisten väliltä ihmiskuningaskuntana ja enkeli- tai deevavaltakuntana.
Nämä ovat kaksi rinnakkaista valtakuntaa. Enkelit tai devat, kuten heitä kutsutaan idässä, ovat valtava evoluutio, joka kattaa monia eri tasoja ali-ihmisestä yli-ihmiseksi, ja kaikki tämä kulkee ihmisluomakunnan kautta. Kaikki kosmoksessa kulkee ihmiskunnan läpi, ja kaikki alempi on tulossa ihmiseksi, on ihminen tai on mennyt ihmisentason ohi.

Kehosta puheen ollen, mitä mieltä olette verensiirroista?

V: Mitä tulee esimerkiksi terveyteen, monet kristityt tiedemiehet eivät ottaisi verensiirtoja vastaan. Mielestäni tämä on väärinkäsitys fyysisen ruumiin toiminnasta. Tavallaan se on sen hyväksymistä, että fyysinen ruumis on ihminen. Minulle fyysinen ruumis ei ole henkilö. Fyysinen ruumis on vain se, mitä todellinen henkilö, henkinen olento - sielu - asuttaa tietyn elämän aikana, mutta se vetäytyy pois kuoleman jälkeen, uudistuu ja muodostaa uuden ruumiin ja inkarnoituu uudelleen. Fyysinen ruumis ei siis ole elämän kaikkivoipaisuus, joka on säilytettävä hinnalla millä hyvänsä. Toisaalta se on mekanismi, johon voidaan vaikuttaa lääkkeillä ja leikkauksilla, ja ilman nykyaikaisen kirurgian ja lääketieteen tehokkuutta maailma olisi mielestäni paljon kohtalokkaampi paikka.

Lähde: Share International -lehti.

Benjamin Creme käytti 40 vuotta elämästään levittääkseen tietoa Maitreya Maailmanopettajan ja Viisauden Mestareiden ilmestymisestä nykymaailmaan. Tänä aikana hän vastasi kysymyksiin, jotka kattoivat laajan aihepiirin. Tässä jaksossa hyödynnämme tätä lähdettä.


Sivun alkuun