Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Antikristusvoima eli Jumalan 1. säteen energia

Jatkuva sarjamme kysymyksiä ja vastauksia henkisyydestä ja sen ilmiöistä

Antikristus ei itse asiassa edes ole henkilö, vaan se on voima. Jumalan tahtosäteen, eli ensimmäisen säteen puhdistava puoli on se voima, josta puhutaan antikristuksena. Kyse on siis persoonattomasta voimasta, joka puhdistaa ”pelikentän vanhasta” aina ennen uuden aikakauden alkua.

Maitreya ei ole antikristus

Benjamin Creme sanoo asiasta näin: ”Ajattoman viisauden oppien mukaan antikristus ei ole kukaan yksittäinen hahmo joka eläisi tiettynä ajankohtana, vaan energia, joka päästetään irti ennen Kristuksen tuloa.

Se tulee viitoittamaan tietä Kristuksen rakentaville energioille tuhoamalla vanhoja kristallisoituneita rakenteita, jotka tukkivat uuden yhteiskunnan kasvun. Vaikkakin antikristus on energia, se saa muodon ihmisten kautta ja on tehnyt niin useita kertoja historian aikana. Erityisesti muistamme keisari Neron Rooman Valtakunnan aikoina ja hiljattain Hitlerin läheisine avustajineen toisen maailmansodan aikana. Kun akselivaltiot kukistettiin, samalla myös antikristusenergia sai työnsä päätökseen tällä aikakaudella, eikä sitä tarvita enää yli 3 000 vuoteen.

Antikristusta ei ole, ei ainakaan ihmishahmona, joka tulisi ennen Kristusta, vaan se on energia. Pohjimmiltaan antikristus on Jumaluuden ensimmäinen, eli tahtoaspekti, sen destruktiivisessa muodossa. Se on energia, joka tuhoamalla tekee tilaa Kristuksen uusille energiolle. Antikristusenergia pyyhkii pois vanhat kuluneet muodot ja tekee tilaa uusille, luoville energioille. Tämä tuhoava voima on jo tehnyt tehtävänsä planeettaa kohdanneiden tuhojen kautta: maailmansodat, miljoonien nälkiintyminen vuosittain, maanjäristykset ja muut luonnontuhot.”

Feeniks-lintu nousee antikristusvoiman tuhkasta

On ymmärrettävä, että ilman tilaa uudelle, ei uusi voisi syntyä. Siksi myös kun Jumala suunnitelma toteutuu planeetallamme, tuo suunnitelma pitää huolen, että sillä on tilaa. Kyse ei siis ole sotaa lietsovasta voimasta kun puhutaan ensimmäisestä, eli tahdon säteestä, vaan se on voima joka ilman mahdollisuutta muuhun, toteutuu. Se, että ihmiskunta päätti käydä maailmansodan (on oikeampaa puhua yhdestä maailmansodasta 1900-luvun alkupuolella kuin kahdesta sodasta) on ihmiskunnan päätös. Sota ei ole välttämätön seuraus Jumalan tahtosäteestä. Olisimme voineet poistaa luutuneet ja vanhat kaavoihin kangistuneet järjestelmämme vapaaehtoisen muutoksen kautta, mutta ihmiskunta ei siihen kyennyt.

Tarina Feeniks-linnusta niveltyy juuri Jumalan ensimmäisen säteen antikristusenergiaan ja uusi, eli Feeniks-lintu nousee polteun vanhan tuhkasta kauniina ja värikkäänä sekä valmiina uuteen. Siksi antikristusvoimakin on olemassa, jotta Kristus voisi tulla.

Lähde: Share International -lehti.

Benjamin Creme käytti 40 vuotta elämästään levittääkseen tietoa Maitreya Maailmanopettajan ja Viisauden Mestareiden ilmestymisestä nykymaailmaan. Tänä aikana hän vastasi kysymyksiin, jotka kattoivat laajan aihepiirin. Tässä jaksossa hyödynnämme tätä lähdettä.


Sivun alkuun