Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Kirjallisuus- ja aineistoarkisto

Tällä sivulla on esitelty Sharen julkaisemat lehdet ja kirjat. Kaikki materiaali on olemassa englanninkielisenä ja osa materiaalista on käännetty myös muille kielille.

Benjamin Cremen ensimmäinen suomenkielinen ”Suuri lähentyminen: Uutta valoa ja elämää ihmiskunnalle” on julkaistu helmikuussa 2006. Kesään 2017 mennessä on lisäksi käännetty kirjat ”Elämisen taide” sekä ”Yhtenäisyys moninaisuudessa” ja tulossa ovat kirjat ”Maailmanopettaja koko ihmiskunnalle” sekä ”Ihmiskunnan herääminen”, jotka molemmat ilmestyvät kun niiden käännökset ovat valmiit.

Maitreya – 100 000 vuoden tarinan huipennus -kirja

Maitreya-kirja
Maitreya – 100 000 vuoden tarinan huipennus -kirja kertoo vääjäämättömän loogisesti Henkisen Hierarkian taustoista, sen edustajan Maitreyan julkitulosta ja Hänen opetusten vaikutuksesta koko globaaliin yhteiskuntaan.

Maitreya – 100 000 vuoden tarinan huipennus on Saku Mätön ensimmäinen henkisen kirjallisuuden alalla julkaistu teos. Kirja kertoo vääjäämättömän loogisesti Henkisen Hierarkian taustoista, sen edustajan Maitreyan julkitulosta ja tämän opetusten vaikutuksesta koko länsimaiseen yhteiskuntaan. Kirja on ensimmäinen nykyaikainen, suomeksi kirjoitettu katsaus aiheesta ja siksi tervetullut osaksi suomalaista esoteerista kirjallisuutta. Maitreya – 100 000 vuoden tarinan huipennus onnistuu selkokielistämään Henkisen Hierarkian tehtävää ja toimintaa, ja vetää paikoittain mainiosti lankoja nykypäivän maailmanlaajuisten ilmiöiden sekä taustalla toimivan näkymättömän systeemin välille. Ultra-lehden ja Minä Olen -lehden toimitusneuvostoissakin vaikuttaneen Mätön omakohtainen kuvaus Maitreyan ja erään Henkisen Hierarkian Mestarin kohtaamisesta yhdistettynä kirjoittajan laajaan yhteiskuntatietämykseen antaa ajattelemisen aihetta jokaiselle lukijalle, vaikka aihe olisikin entuudestaan tuntematon.

Saku Mättö on kiertänyt lähes kahden vuosikymmenen ajan henkisissä tapahtumissa kertomassa Maailmanopettaja Maitreyan odotetusta paluusta sekä tämän vaikutuksista nykypäivän yhteiskuntaan ja talouteen. Luennoilla saatu palaute tiedon laajemman levittämisen tärkeydestä sai Mätön kokoamaan yksiin kansiin ikiaikaisen tiedon, sekä sen tarjoamat ratkaisut nykypäivän haasteisiin.

Kirja jakautuu kolmeen osaan; Ensimmäisessä osassa Mättö valottaa omia kokemuksiaan ja näkemyksiään Maailmanopettaja Maitreyasta sekä Henkisestä Hierarkiasta. Taustatiedot pohjautuvat erityisesti Alice Baileyn ja myöhemmin Benjamin Cremen kirjoituksiin. Toinen osa käsittelee yleisemmin henkisyyttä, ihmisen elämää ja itsen kuuntelemisen tärkeyttä. Kolmannessa osassa Mättö esittelee Maitreyan antamia elämänohjeita sekä omia tulkintojaan siitä, miten ne voisivat näkyä itse kunkin elämän valinnoissa.

Kirjan pääsanomaksi nousee Maitreyan julkituleminen merkkinä siitä, että ihmiskunta on valmis ottamaan vastaan Maailmanopettajan. Maitreyan perusopetukset, oikeudenmukaisuuden ja jakamisen periaatteen globaali toteutuminen ovat keinoja, joilla ihmiskunta voidaan vielä pelastaa loppuun ajamiselta. Laaja julkinen mielipide kestävän kehityksen välttämättömyydestä maapallon resurssien jakamiseksi vaatiikin jo suureen ääneen sosiaalisen ja taloudellisen pääoman tasapainottamista luonnon resurssien kanssa. Myös arvostettu filosofi, amerikkalainen Martha Nussbaum, on kirjassaan Talouskasvua tärkeämpää, korostanut resurssien oikeudenmukaisen jakamisen sekä inhimillisen tasa-arvon tärkeyttä. Rahan tulee olla väline inhimillisen hyvinvoinnin kasvattamiseksi, mutta jatkuvan kasvun tavoittelu rahan itsensä takia, ei palvele ihmiskunnan etua. Maitreyan perusopetuksiin on maallikonkin siis helppo yhtyä.

ISBN 978-952-68933-0-3
164 sivua, 1. painos julkaistu kesäkuussa 2018
Lankasidottu, pehmeät kannet, 210x148mm
Ohjehinta 19 euroa

Kirjaa voit tilata osoitteesta maitreya.fi

 


Kirjailija, taiteilija ja esoteristi Benjamin Creme on julkaissut 15 kirjaa. Cremen kirjojen teemat jatkavat esoterisen opin jakamista siitä, mihin Alice Baileyn kirjoissa jäätiin.

Benjamin Cremen suomenkieliset kirjat

Maailmanopettaja koko ihmiskunnalle -kirja

Maailmanopettaja koko ihmiskunnalle -kirjan kansi

”Sankari, Titaani, on meidän keskuudessamme,
ja pian tulemme havahtumaan Hänen läsnäoloonsa.”
Maailmanopettaja Maitreya seisoo valmiina astumaan esiin täyden, julkisen työnsä pariin. Tämä kirja esittää yleiskatsauksen tuon monumentaalisen tapahtuman taustoihin, joihin kuuluvat: Maitreyan paluu jokapäiväiseen maailmaamme heinäkuussa 1977 sekä Hänen ryhmänsä, Viisauden Mestareiden vaiheittainen ilmestyminen; ne valtavat muutokset, joita Maitreyan läsnäolo on saanut aikaan; sekä Hänen suunnitelmansa, prioriteettinsa ja suosituksensa välitöntä tulevaisuutta ajatellen. Kirja osoittaa, että Maitreya on sekä suuri ja voimallinen Henkinen Avataara että samanaikaisesti ihmiskunnan ystävä ja veli.

Maitreyan neuvot tulevat tuomaan ihmiskunnan yksinkertaisen valinnan äärelle. Joko jatkamme nykyisillä tuhoisilla elämäntavoillamme ja tuhoudumme, tai sitten hyväksymme ilolla Hänen opastuksensa, vihkiäksemme käyttöön jakamisen järjestelmän ja varmistaen niin oikeudenmukaisuuden, rauhan kuin myös kaikkien sisäiseen jumaluuteen pohjautuvan sivilisaation luomisen.

”Kaikkien niiden ystävänä ja opettajana, jotka tarvitsevat Hänen apuaan, tulee Hän esittelemään Itsensä, yksinkertaisena miehenä, Joka tuntee ihmisten tuskan ja kärsimyksen, ja pyrkii helpottamaan heidän osaansa, Joka rakastaa kaikkia täydellisesti, ilman ehtoja, ja Joka on tullut osoittamaan meille askeleet iloon. Sellainen mies on astumassa maailman eteen ja tarjoamassa neuvojansa kaikille. Olemme saattaneet kuulla nuo sanat aiemminkin. Nyt, Hänen siunauksensa saattelemina, tulemme ymmärtämään niiden merkityksen, ja niiden pohjalta tulemme toimimaan.”

(Mestarilta, Benjamin Cremen välityksellä)

ISBN 978-952-68199-6-9 (sid.)

156 sivua, 1. painos julkaistu keväällä 2021
Lankasidottu, pehmeät kannet, 210x148mm
Ohjehinta 17 euroa

Kirjaa saa mm. Ultra-lehden kautta tai kustantajalta suoraan tilaamalla.


Yhtenäisyys moninaisuudessa, Benjamin Creme

Yhtenäisyys moninaisuudessa -kirja
Aikamme tarvitsee uuden ja toivorikkaan näkemyksen tulevasta ja tämä kirja tarjoaa juuri sen: tulevaisuuden joka näkee koko ihmiskunnan elämässä rauhassa, sopusoinnussa ja yhtenäisyydessä kuitenkin samalla antaen itse kunkin yksilöllisten avujen ilmetä haluttuina ja tervetulleina.

Yhtenäisyys moninaisuudessa koskettaa koko ihmiskunnan yhteistä huolenaihetta: millainen tulevaisuutemme voi olla, jos kasvavia nykyongelmiamme ei ratkaista? Kirja kertoo kuinka tulevaisuutemme on yhteneväinen itse Maa-planeetan kohtalon kanssa. Creme kertoo kuinka ihmiskunta on valtaisan kokoluokan valinnan edessä: edetäkö kohti loistokasta uutta sivilisaatiota, jossa aivan jokainen elää vapaudessa ja jossa sosiaalinen oikeudenmukaisuus on normi, vaiko jatkaa nykytiellään kilpailussa sekä jakautuneena ja siten nähdä elämän loppuminen kotiplaneetaltamme.

Benjamin Cremen tietojen taustalla on Henkinen Hierarkia, jonka tehtävä on suunnitelman toimeenpano, jolla koko ihmiskunnalle tuodaan hyvinvointi. Kirjan antama vastaus ongelmiimme on jakamisen periaate ja Vesimiehen periaatteiden noudattaminen jolloin ihmisen ydinolemuksessa löytyvä yksilöllisyys pääsee loistamaan osana yhtenäisyyden moninaisuutta. Cremen kirja on näkemyksellinen ja siltikin sen ilmaisu on puhuttelevan loogista sekä ymmärrettävää. Kirja jatkaa Cremen toivoa luovien kirjojen sarjaa.

Kirjan suositushinta on 18 euroa, 166 sivua ISBN 978-952-68199-0-7 (sid.) ja julkaisija Love & Light

Kirjaa saa mm. Ultra-lehden kautta tai kustantajalta suoraan tilaamalla


Elämisen taide: Elämää elämän lakien rajoissa, Benjamin Creme

Elämisen taide -kirja
Elämisen taide on Cremen kirjoista toinen suomennettu teos.

Kirjassa ELÄMISEN TAIDE, Benjamin Creme näkee elämisen kokemuksen olevan taidemuoto, kuten maalaaminen tai musiikki. Korkealaatuisen ilmaisun saavuttaminen edellyttää tiettyjen perustavaa laatua olevien periaatteiden tuntemista ja niiden noudattamista. Elämän taiteessa saavutamme suuren Syyn ja seurauksen lain ja siihen läheisesti liittyvän Jälleensyntymisen lain alaisuudessa vahinkoatuottamattomuuden tilan, mikä itsessään johtaa henkilökohtaiseen onnellisuuteen, oikeanlaisiin ihmistenvälisiin suhteisiin ja koko ihmiskunnalle oikeansuuntaiseen kulkemiseen kehityksen polulla.

Osat kaksi ja kolme kirjassa, ”Vastakohtien parit” ja ”Illuusio”, ehdottavat lukijalle, että ihmisen saavuttama ainutlaatuinen sijainti kehityksen suunnitelmassa ”hengen ja aineen kohtaamispiste” on syynä ihmisen näennäisen loputtomaan kamppailuun itsensä ja ulkoisen elämän piirinsä kanssa. Tapa jolla hän voi kivuta ulos illuusion sumusta ja jolla hän voi sekoittaa nämä kaksi itsensä aspektia täydelliseen ja eheään kokonaisuuteen on elämällä elämää kasvavalla kiinnittymättömyydellä ja objektiivisella tietoisuudella itsestä.

Kirjan suositushinta on 19 euroa, 192 sivua ISBN 978-952-99651-3-7 (sid.) ja julkaisija Love & Light

Kirjaa saa mm. kustantajalta suoraan tilaamalla


Suuri lähentyminen: Uutta valoa ja elämää ihmiskunnalle, Benjamin Creme

Suuri lähentyminen -kirja
Cremen suuren suosion saanut kirja oli ilmestyessään Ultra-lehden vuoden rajakirjan yleisön suosikki.

HISTORIAN SUURIN TAPAHTUMA
”Tämä koskee elämämme jokaisen osa-alueen täydellistä muutosta…” Näin voimakkaalla lausumalla Benjamin Creme aloittaa tämän profetiallisen kirjansa.

Suuri lähentyminen: Uutta valoa ja elämää ihmiskunnalle käsittelee sekasortoisen maailmamme ongelmia ja sen muuttumista vähitellen täydellisten ihmisten ryhmän, Viisauden Mestareitten ohjauksessa. He ovat palaamassa avoimesti maailmaan ensimmäistä kertaa 98000 vuoteen ja johtajansa, Maailmanopettajan, Maitreyan kanssa he ohjaavat ihmiskuntaa pois nykyisestä hetteiköstä ja innoittavat kokonaan uudenlaisen sivilisaation rakentamisessa, jossa oikeudenmukaisuus ja vapaus ovat vallitsevana normina.

Sanat loistavat sivuilta; tästä kirjasta säteilevä energia on sähköistävää. Voi melkein nähdä tulevaisuuden aukeavan ihmiskunnan eteen. Teos vetoaa sydämeen ja inspiroi korkeimpia toiveitamme. Hyvin omaperäisesti ja vakuuttavasti se siirtyy idealismista ja hyvän tahdon ilmaisusta käytännön keinoihin, joilla uudet rakenteet toteutetaan.

Yhdistämällä erinomaisesti tietoa teos kohdistaa valokiilan tulevaisuuteen; selkeällä visiolla se ennustaa ajatustemme korkeimpia saavutuksia ja paljastaa hämmästyttäviä tieteellisiä keksintöjä, jotka meitä odottavat. Kirja näyttää meille maailman, jossa sotiminen on menneisyyttä ja kaikkien tarpeet tulevat tyydytetyiksi. Teos on, toden totta, toivon viesti maailmalle.

Benjamin Creme on englantilainen taiteilija ja kirjailija, joka on 11:ssä kirjassaan viime 25 vuoden aikana jatkanut 1900-luvun alkupuoliskolla Alice A. Baileyn ja 1800-luvun lopussa Helena P. Blavatskyn pohjustamaa tietä. Suuri lähentyminen on ensimmäinen suomennettu Cremen teos.
Kirjan suositushinta on 28 euroa (304 sivua). Kirjan toinen painos ilmestyi helmikuussa 2007, ISBN 978-952-99651-2-0 ja julkaisija Love & Light

Kirjaa saa mm. kustantajalta suoraan tilaamalla

Selaa kirjaa Googlen kirjapalvelussa


Huomaa: Mielenkiintoinen sivusto, joka ylläpitää Hierarkian julkisuuteen tuloon liittyvää kirjallisuusluetteloa löytyy täältä: Our Elder Brothers return

Cremen Englanninkielistä kirjallisuutta


The Laws of Life (Elämän lait)

Laws of Life -kirja englanniksi

Syyskuussa 2005 julkaistu kirja ”The Laws of Life”, jossa Benjamin Creme on koonnut Maailmanopettajan vuosina 1988 – 1993 kahden läheisen avustajansa kautta antamat viestit, on ensimmäinen kerta koskaan, kun Henkisen Hierarkian johtajan, Maailmanopettajan viran haltija, antaa henkiset oppinsa suoraan ihmiskunnalle selkeässä ja yksiin kansiin kootussa muodossa. Maailmanopettaja on tähän asti koko ihmiskunnan historian ajan aina toiminut jonkin oppilaan kautta ja kaikki opit on kirjattu muistiin joko näiden oppilaiden toimesta tai kuulijoiden toimesta. Näin on tehty muun muassa Raamatun ja Koraanin kohdalla.

Nyt ensimmäistä kertaa Maailmanopettaja, joka kristillisessä kulttuurissa tunnetaan Kristuksena ja vaikkapa hindulaisessa kulttuurissa Krishnana, on itse tullut maailmaan ollakseen opettajana ja vihkijänä kahdessa ensimmäisessä planetaarisessa vihkimyksessä seuraavan aikakauden, eli Vesimiehen ajan. Tulonsa myötä Maitreya on antanut oppejaan edellä kuvatulla tavalla elämisen perustavaa laatua olevista seikoista. Hänen oppinsa kattavat oikeanlaiset ihmissuhteet, joiden seurauksena ihmisten on mahdollista vihdoin oppia totuus siitä, että koko maailmankaikkeus on yhtä ja siksi myös ihmiskunta on yhtä. Ei ole eroa Afrikassa nälkään kuolevan tai Suomessa suhteellisessa yltäkylläisyydessä elävän lapsen välillä: molemmat ansaitsevat ihmisarvoisen elämän, ruokaa, terveydenhuollon, opetuksen, vapaa-aikaa ja katon päänsä päälle. Synnyinpaikka ja ihonväri eivät saa ratkaista. Edelleen Hänen oppinsa kattavat mielen rehellisyyden, hengen vilpittömyyden ja tarrautumattomisen opit. Vain niitä harjoittamalla ihminen voi hiljalleen huomata, ettei itse kunkin todellinen Minä suinkaan ole keho, mieli, tai edes henki, vaan katsoja, eli Itse, Jumalan kipinä, on itse asiassa kaiken tuon takana oleva todellisuus – ikuinen tietoisuus.


The Art of Cooperation (Yhteistyön taito)

The Art of Cooperation -kirja englanniksi

Miksi maailma on jatkuvassa kriisissä ja itsetuhon partaalla? Varsinaisesti, sanoo Brittiläinen kirjailija Benjamin Creme, se johtuu siitä, että emme ole vielä ymmärtäneet olevamme globaali perhe, joka jakaa yhteisen kodin, planeettamme. Sen oivalluksen myötä ja sen synnyttämässä uudessa elämäntavassa lepää planeetan kohtalo.

Kymmenennessä kirjassaan Creme korostaa ihmisten välisen yhteistyön merkitystä ei optiona, vaan ehtona henkiinjäämiselle. Yhteistyön pohjalle voidaan rakentaa uusi, loistava tulevaisuus.

(ISBN 90-71484-26-2) Julkaisija; Share International


The Great Approach

The Great Approach -kirja englanniksi

”Tämä informaatio koskee totaalista, jokaista elämänaluettamme koskevaa muutosta…”

Benjamin Cremen profetiallinen kirja alkaa näillä voimakkailla sanoilla. Kirja käsittelee nykyajan kaoottisen maailman ongelmia ja sen muuttumista hiljalleen Viisauden Mestareiden johdolla ja vaikutuksesta, Mestareiden jotka ovat palaamassa ensimmäistä kertaa 98.000 vuoteen julkiseen elämään. Kirja valottaa selkeästi tulevaisuutemme haasteet ja toisaalta ne käsittämättömät tieteelliset saavutukset, jotka ovat käsiemme ulottuvilla, mikäli vain ryhdymme elämään harmoniassa maapallon suunnitelman kanssa.

Tiedot tästä suomennoksesta ovat sivulla ylempänä.

(ISBN 90-71484-23-8) Julkaisija; Share International


Maitreya’s Mission, Volume III

Maitreya’s Mission, Volume III -kirja englanniksi

Tämä kirja sisältää aiheita, kuten Maitreyan prioriteetit, Sielu, jälleensyntyminen, mietiskely, aika, Kehityssuunnitelman ja muita perustavaa laatua olevia käsitteitä ajattomasta viisauden opeista.

Kirja sisältää myös yleiskatsauksen 900:n vihkimyksen saaneen vihkimysasteista ja säderakenteista kautta aikojen.

( ISBN 90- 71484-15-7 ) Julkaisija; Share International


Maitreyas Mission, Volume II

Maitreya’s Mission, Volume II -kirja englanniksi

Tässä kirjassa lukijat saavat yleiskatsauksen Maitreyan ja Viisauden Mestareiden ilmestymisen syistä ja historiallisista taustoista.
Maitreyan oppi Minän luonnosta ja Hänen huomion keskittäminen maailman voimavarojen oikeudenmukaiseen jakamiseen ja siitä johtuviin sosiaalisiin muutoksiin on tarkoin kuvailtu. Kirja sisältää myös ainutlaatuista tietoa teemoista kuten mietiskely, tiedostamisen kehittäminen, psykologia, terveys, ympäristö,maailmanpalvelus, sekä tieteistä ja teknologiasta uudella aikakaudella.

( ISBN 90-71484-11-4) Julkaisija; Share International


Maitreyas Mission, Volume I

Maitreya’s Mission, Volume I -kirja englanniksi

Kirja kuvailee Maitreyan ilmestymisen kehitystä ja kattaa laajalta alueelta aiheita; Maitreyan oppi ja tehtävä, Mestarin ilmestyminen, elämä eteenpäin uudella aikakaudella, kehitys ja vihkimykset, mietiskely ja palvelus, ja seitsemän sädettä. Sisältää 600:n vihkimyksen saaneen säderakenteet kautta aikojen.

( ISBN 90 -71484-08-4) Julkaisija; Share International


The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom

The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom -kirja englanniksi

Kirja antaa taustatietoa ja olennaista tietoa Kristuksen paluusta. Kirja kattaa laajalti aiheita; kuten paluun vaikutus maailman eri laitoksissa, anti-kristus ja pahuuden voimat, sielu ja jälleensyntyminen, mietiskely, telepatia, atomivoima, UFOt ja vanhat sivilisaatiot, Kolmannen Maailman ongelmat, ja uusi taloudellinen järjestys.

( ISBN 0-936604-00-X) Julkaisija; Share International


A Master Speaks

A Master Speaks -kirja englanniksi

Yhden Viisauden mestareista julkaisema ylentävä ja innoittava artikkelikokoelma. Artikkelit kattavat aiheita kuten; uusi sivilisaatio, ihmisoikeudet, terveys ja parantaminen, nälänhädän lopettaminen, ihmiskunnan ääni, vapauden ja oikeudenmukaisuuden tulevaisuus, tie jumaluuteen.

( ISBN 90-71484-10-6) Julkaisija; Share International


Messages from Maitreya the Christ

Messages from Maitreya the Christ -kirja englanniksi

Osana Hänen jälleentulemisen valmisteluja Maitreya antoi julkisten luentojen aikana 140 sanomaa Benjamin Cremen kautta. Mielen varjostuksella annetut sanomat innoittavat lukijoita levittämään uutista Hänen paluustaan, ja tekemään työtä niiden miljoonien eteen, jotka kärsivät köyhyydestä ja nälästä tässä yltäkylläisyyden maailmassa.

( ISBN 0-936604-11-5) Julkaisija; Tara Center


Transmission – A Meditation for the New Age

Transmission – A Meditation for the New Age -kirja englanniksi

Transmissio-meditaatio on yksinkertainen, tieteellinen mietiskelymuoto, joka sopii yli 12-vuotiaille. Kirja käy läpi sen harjoittamisesta seuraavat positiiviset vaikutukset itselle ja ihmiskunnalle.

( ISBN 90-71484-17-3 ) Julkaisija; Tara Center

Käännettyä kirjallisuutta

Lehdet ja aikakauslehdet

Share international Foundation, voittoa tuottamaton hallituksista riippumaton kansalaisjärjestö, julkaisee useita eri lehtiä ja niitä voi kaikkia tilata Sharen kautta omakustannushintaan.


Share International -aikakauslehti

Share International -aikakauslehti englanniksi

Share International -lehti tuo yksiin kansiin kaksi tämän päivän ajatustapaa – henkisen ja poliittisen. Se osoittaa kuinka maailmanlaajuisesti tapahtuvat poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja henkiset muutokset kulkevat käsi kädessä. Lehti pyrkii stimuloimaan aktiivisuuteen jälleenrakentaa maailmamme oikeudenmukaisemman ja myötätuntoisemman suunnan mukaan.

Share International käsittelee uutisia ja tapahtumia sekä kommentteja Maitreyan, Maailmanopettajan prioriteettien alueelta: riittävästi ruokaa ja asianmukaiset asuinolot kaikille, opetus ja terveydenhoito yleismaailmallisiksi oikeuksiksi ja maapallon ekotasapainon ylläpito.

Lehti ilmestyy kuukausittain, paitsi tammi-helmikuussa ja heinä-elokuussa tuplanumeroina. Täydellinen käännetty versio on saatavilla japaninkielisenä ja lyhennetyt käännökset flaamiksi, ranskaksi, saksaksi ja espanjaksi. Satunnaisesti julkaistaan myös versiot puolaksi ja sloveeniksi. Suomenkielistä versiota ei vielä ole saatavilla.

Lehteen kirjoittavat ja siinä haastatellut tai lainatut henkilöt eivät välttämättä jaa Benjamin Cremen mielipidettä Maitreyan, Maailmanopettajan, olemassaolosta tai siihen liittyvistä esoteerisista ajatuksista.

Tilataksesi vuosikerta (10 numeroa) klikkaa tänne ja lue tilausohjeet. Euroalueen SEPA-maksu onnistuu Suomesta helposti.

Lue mallinumero: klikkaa tästä (PDF) marraskuun 2007 numero.

Muistathan spesifioda minkä vuoden ja mitkä numerot haluat, jos tilaat vanhoja lehtiä. Laskethan ystävällisesti myös maksun tarkasti.Emergence Quarterly -lehti

Emergence Quarterly -lehti englanniksi

Emergence Quarterly on nelisivuinen tabloidi-kokoinen sanomalehti, jossa on koottuna Share Internationalin artikkeleita sekä tietoa Maitreyan julkitulosta. Se on mitä mainion esittelytyöväline. Lehtisen jakelu laajemmaltikin kehittyneissä maissa auttaa tuomaan laajempaan tietoisuuteen Maitreyan julkitulon ja tukee lehden jakelua kehittyvissä maissa.

Emergence Quarterly on saatavilla ilmaiseksi kehittyviin maihin ja Itä-Euroopan maihin. Se julkaistaan säännöllisesti englanniksi, saksaksi, flaamiksi, japaniksi ja espanjaksi. Erityinen taustatietolehti (background issue) on tekeillä suomeksi ja on saatavilla noin 20:llä kielellä.

Tilausohjeet:

Kehittyneissä maissa The Emergence Quarterly on saatavissa vain 100 kappaleen erissä:Abridged Share International

Abridged Share International julkaistaan 10 kertaa vuodessa ja se on luettavissa aina tuoreeltaan englanninkieliseltä sivulta http://www.share-international.org/magazine/SI_current.htm Tiedotteessa on mm. lyhennelmiä artikkeleista uusimmasta Share Internationalista.

Näin tilaat englanninkielisiä kirjoja

Suomesta kirjoja löydät mm. Era Nova -kirjakaupasta.Cremen ruotsinkielistä kirjallisuutta

Transmission- Meditation för den Nya Tidsåldern.

Ruotsinkielinen SEK 130. Sisältää postimaksun.
Postisiirtotili: 74978-7

Voidaan tilata osoitteesta: Share SverigePostboks 142 41, 400 20 Göteborg, Sverige.

Maitreyas Uppdrag Vol 1

Ruotsinkielinen SEK 215. Sisältää postimaksun.
Postisiirtotili: 4410071-7

Voidaan tilata osoitteesta: Bokförlaget Quick & Kvick, Geijersgt. 11B, 75226 Uppsala, Sverige.

Listaus artikkeleista tästä aihepiiristä

Sivun alkuun