Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Uutisaihe: Paavi Franciscuksen viisaat sanat

Paavi Franciscuksen viisaat sanat

Paavi Franciscus antoi julkilausuman marraskuussa 2013, Apostolisen Kehotuksen, jota kutsutaan nimellä Evangelii Gaudium (” Evankeliumin Ilo”). Lausunto arvostelee nykyistä maailmanlaajuista taloudellista järjestelmää, kutsuu maailman johtajia toimimaan köyhyyden ja epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi, ja rikkaita jakamaan varallisuutensa köyhien kanssa.

” Paavin tehtävä ei ole tarjota yksityiskohtaista ja kattavaa analyysia nykyajan todellisuudesta, ” Paavi Franciscus sanoo lausunnossaan, ” mutta minä kehotan kaikkia yhteisöjä ajan merkkien valppaaseen tarkasteluun.” ( lause Paavi Paavali VI:n kirjeestä vuodelta 1964).

Tässä on otteita Paavi Franciscuksen lausunnosta.

”52. Meidän aikanamme ihmiskunta elää historiansa käännekohtaa, kuten voimme todeta kehityksestä, jota on tapahtunut niin monella alalla. Voimme vain ylistää askelia, joita on otettu ihmiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi sellaisilla aloilla kuten terveydenhoito, koulutus ja tiedonvälitys. Samalla meidän on kuitenkin muistettava, että suurin osa aikalaisistamme tuskin elää päivästä toiseen, ja tällä on vakavat seuraukset…Tämän käänteentekevän muutoksen on saanut liikkeelle valtava laadullinen, määrällinen, nopea ja kumulatiivinen edistys tieteissä ja teknologiassa, ja niiden välitön soveltaminen luonnon ja elämän eri alueilla. Elämme osaamisen ja tiedon aikakautta, mikä on johtanut uuteen ja usein anonyymiin valtaan.

”53. Kuten määräys ’älä tapa’ asettaa selkeän rajoituksen suojellakseen ihmiselämän arvoa, niin samoin meidän on tänään sanottava ’älä’ syrjäytymisen ja eriarvoisuuden taloudelle. Tällainen talous tappaa. Miten voi olla mahdollista, että se ei ole uutisaihe, kun iäkkäämpi asunnoton henkilö kuolee kylmyyteen, mutta se on uutinen, kun pörssimarkkinat laskevat pari prosenttia. Tässä on kyse syrjäytymisestä. Voimmeko edelleenkin vain seurata sivusta kun ruokaa heitetään pois samalla kun ihmiset näkevät nälkää? Tässä on kyse eriarvoisuudesta. Nykyään kaikki tapahtuu kilpailun lain alaisuudessa niin että soveliaimmat selviytyvät ja samalla vahvimmat elävät heikompiensa kustannuksella. Sen seurauksena joukoittain ihmisiä kokee itsensä ulkopuolisiksi ja syrjäytyneiksi ilman työtä, ilman mahdollisuuksia, ilman mitään keinoja parantaa tilannettaan…

”54. Tässä yhteydessä jotkut ihmiset edelleen puolustavat ns. tihkumisteorioita, jotka otaksuvat, että vapaiden markkinoiden edistämä taloudellinen kasvu lopultakin onnistuu tuomaan enemmän oikeudenmukaisuutta ja osallisuutta maailmaan. Tämä mielipide, jota ei koskaan ole osoitettu oikeaksi, ilmentää tylyä ja naivia luottamusta niiden hyvyyteen, joilla on taloudellinen valta ja nykyisen taloudellisen järjestelmän tekojen hyvyyteen. Samaan aikaan syrjäytyneet ihmiset odottavat edelleen…

”56. Vaikka vähemmistön tulot kasvavat eksponentiaalisesti, niin kasvaa myös juopa, joka erottaa enemmistön näiden muutamien onnellisten nauttimasta vauraudesta. Tämä epätasapaino on tulosta niistä ideologioista, jotka puolustavat markkinoiden ja taloudellisen keinottelun ehdotonta autonomiaa… Tähän kaikkeen voimme lisätä laajalle levinneen korruption ja itsekkään veronkierron, mitä tapahtuu koko maailman laajuisesti. Vallan- ja omaisuudenhimo ei tunne rajoja. Tämä järjestelmä pyrkii ahmaisemaan tieltään kaiken, mikä on kasvavien voittojen esteenä. Kaikki hauras, kuten ympäristö, on puolustuskyvytön palvottujen markkinoiden edessä, ja jos tästä tulee ainoa sääntö…

”57. Rohkaisen talouden asiantuntijoita ja poliittisia johtajia pohtimaan erään antiikin viisaan sanoja: ’Se että ei jaa vaurauttaan köyhien kanssa, on sama kuin varastaisi heiltä ja veisi heiltä heidän toimeentulonsa. Se ei ole meidän omaisuuttamme, josta pidämme kiinni, vaan heidän.

”58. Nämä eettiset näkökohdat huomioon ottava talousuudistus vaatisi poliittisilta johtajilta ryhdikästä asennemuutosta. Minä kannustan heitä kohtaamaan tämän haasteen määrätietoisesti ja tulevaisuuteen katsoen ottaen tietenkin huomioon kunkin tapauksen erityispiirteet. Rahan on palveltava ei hallittava! Paavi rakastaa jokaista, yhtälailla rikasta ja köyhää, mutta hän on pakotettu Kristuksen nimessä muistuttamaan kaikkia, että rikkaiden on autettava, kunnioitettava ja tuettava köyhiä. Minä kehotan teitä ystävälliseen solidaarisuuteen ja kehotan taloutta ja rahoitusta palaamaan eettiseen lähestymistapaan. joka hyödyttää ihmisiä.”

Puheessaan joulukuussa 2013 kunnioittaen Katolisen Kirkon Maailmanrauhan Päivää, Paavi Franciscus totesi:

”Kuinka me käytämme maapallon resursseja? Nykyaikaisten yhteiskuntien olisi tarkkaan harkittava tuotannon tärkeysjärjestystä. Maapallon luonnonvarojen käyttäminen niin, että kukaan ei näe nälkää on todella kiireinen tehtävä.” ( Lähde: sfgate.com, huffingtonpost.com)

Lähde: http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_en.html

Julkaistu, 6.4.2014.

Henkisen Hierarkian tulo julkisuuteen on ihmisen näkökulmasta verkkainen prosessi. Tänä päivänä uutiseksi luokiteltavaa tapahtuu harvakseltaan. Tähän osioon on koostettu taustatapahtumia, jotka täydentävät kokonaiskuvaa Hierarkian julkisuuteen tulosta.


Sivun alkuun