Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Uutisaihe: Vuosi 2011 Henkisen Hierarkian näkokulmasta tarkasteltuna

Vuosi 2011 Henkisen Hierarkian näkokulmasta tarkasteltuna

Vuosi 2011 Mestarin artikkeleiden kautta tarkasteltuna

Tämä artikkeli on Benjamin Cremen Mestarin artikkeleiden yhteenveto vuoden 2011 tapahtumista Hierarkian näkökulmasta tulkittuna. Monet menneen vuoden tapahtumat, vaikkakin äkkisältään vaikuttaisivatkin synkiltä, ovatkin pitkän aikavälin suunnitelman näkökulmasta tarkasteltuna askelia parempaan suuntaan.

2011 oli monin tavoin merkityksellinen vuosi, kuten voimme havaita tätä lehteä [Share International -lehti] tutkimalla. Siksi onkin hyödyllistä käydä läpi kuinka Benjamin Cremen Mestarin artikkelit Share International lehdessä ovat havainnollistaneet tätä. Paradoksaalista kyllä, mutta Mestari on sanonut (henkilökohtaisessa yhteydessä), että vuosi 2011 oli ”paras vuosi tähän mennessä” Hierarkian suunnitelman kannalta, vaikka se tuottikin suuria henkilökohtaisia vaikeuksia monille.

Vuosi oli kauhistuttavien luonnonkatastrofien ja suuren ja syvenevän talouskatastrofin vuosi, jopa heille jotka ovat tottuneet taloudelliseen hyvinvointiin. Mutta se oli myös vuosi, jolloin maailmanlaajuisesti kuultiin ihmisten äänekäs ja määrätietoinen ääni, alkaen Arabikeväästä. Silloin miljoonat kadottivat pelkonsa, jopa kuolemanpelkonsa, vaatiessaan vapautta itsevaltaisesta hallinnosta, josta he ovat kärsineet vuosikymmeniä. Tämä huuto toistui mielenosoituksissa kapitalistista ahneutta vastaan kautta koko läntisen maailman. Share Internationalin kesä/heinäkuun numerossa Mestari kirjoitti: ”Kun tämän erityislaatuisen ajanjakson historia kirjoitetaan, ihmiset tulevat, todennäköisesti ensi kertaa, ymmärtämään kuinka tärkeää ja kuinka keskeistä osaa hiljattaiset Lähi-idän tapahtumat ovat näytelleet.” (Polku kohti yhtenäisyyttä).

Syyskuun numerossa Hän sanoi, että ”tämä ajanjakso on erilainen kuin mikään aiempi maailmanhistoriassa. Muutokset tällä hetkellä ovat valtaisat ja ylittävät ihmisen käsityskyvyn ja ne tulevat muuttamaan elämän iäksi ja perusteellisesti siitä minä me sen tunnemme” (Muutos kohti yhtenäisyyttä).

Mestarin pohdiskelut läpi vuoden ovat heijastelleet yhä voimakkaammin muutosta – mutta muutosta kehityksen – ei vallankumouksen – keinoin. Kuten aina artikkeleissaan Mestari asettaa rinnakkain abstraktin ja laajan näkemyksen ja yksityiskohtaisemmat ja käytännöllisemmät havainnot maailman tapahtumista. Yleiskatsaus vuoden artikkeleista osoittaa että aiheet, jotka nousivat voimakkaimmin esiin ovat, aina toisiinsa liittyneinä: yhtenäisyys ja ykseys, ihmisten ääni, ja lupaus uudesta toivosta.

 

Yhtenäisyys

Mestari toistaa yhtä Maitreyan ja esoteerisen opetuksen olennaisimmista opeista – ihmiskunnan välttämätön yhtenäisyys sekä sosiaalisella /poliittisella tasolla kautta koko planeetan että vielä syvemmin koko kosmoksen kaikilla tasoilla. Aivan vuoden alussa Hän liitti tämän kaiken kattavan ymmärryksen yhtenäisyydestä maailman poliittisiin tapahtumiin: ” Ihmiskunta kehittyy edelleen tietoisuudessaan yhdessä, Yhtenä.” (Ihmisen sisimmäinen veljeys, tammikuu/helmikuu). Ja myöhemmin myös maaplaneetan hyvinvointiin: ” Meidän on opittava elämään harmoniassa itsensä planeetan kanssa, voidaksemme kokea harmonisen tulevaisuuden toinen toistemme kanssa.”

Maitreyan viesti, Mestarin mukaan, ”Hänen viestinsä on, että kaikkien ihmisten, miesten ja naisten kaikkialla on nähtävä itsensä siten kuten Hän heidät näkee – pyhinä, itsensä Luojan poikina ja tyttärinä.” (Ihmisen vastuu, huhtikuu). Kuten aina, Mestari painottaa, että jakaminen on avain, joka johtaa ihmiskunnan uuteen ymmärrykseen yhtenäisyydestä, kun ” Mennyttä iäksi tulevat olemaan väärät esteet, jotka ihminen itse on luonut pitääkseen erossa veljensä, viimeinkin ymmärtäen heidät sinä itsenään, mitä ovat.” (Ihmisen sisimmäinen veljeys, tammikuu/helmikuu).

 

Ihmisten ääni

Vuoden 2011 mielenosoitukset ympäri maailman osoittivat ihmiskunnan perimmäistä yhtenäisyyttä ja ykseyttä. Seuratessaan maailmaa muuttanutta kansannousua Egyptissä Tahririn aukiolla Kairossa, Mestari sanoo, että mielenosoittajat ”ovat heränneet ykseyteensä ja voimaansa”. ”Joka päivä, 18 päivän ajan, Maitreya vietti useita tunteja Kairossa, pääasiallisesti aukiolla. Monissa eri asuissa, Hän työskenteli ihmisten parissa, lohduttaen haavoittuneita ja niitä monia marttyyreitä, jotka antoivat henkensä vapaudelle ja oikeudenmukaisuudelle. Suuri Herra kannusti, ohjasi ja siunasi heidät heidän rohkeudestaan ja kestävyydestään, ja syvä rakkauden ja ykseyden tunne täytti kaikkien ihmisten sydämet sekä mielet” (Ihmisen ääni kuullaan, maaliskuu). Täten ihmisten ääni kasvoi vielä voimakkaammaksi ja vakuuttavammaksi vaatien ”uutta yhteiskuntaa, joka pitää pyhänä kaikkien ihmisten itsemääräämisoikeutta, demokraattisia oikeuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan ja tulevaisuutensa muokkaamiseen, oikeuttaan riittäviin asumisoloihin, terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Ennen kaikkea, ihmiset tulevat vaatimaan oikeuttaan asua rauhassa.” (Tulevaisuuden tavat). Mestari ei viittaa aivan suoraan mielenosoituksiin ja ”Vallatkaa'” liikkeisiin lännessä mutta lokakuussa Hän puhuu melko erilaiseen sävyyn rajoittamattomasta ahneudesta, josta monet kärsivät ja lupaa että:” Ihmiset kaikkialla tuntevat muutoksen ja he antavat äänensä kuulua sen tahdissa” (Maitreyan lupaus).

 

Uusi toivo

Poliittinen yhtenäisyys, eritoten nuorilla joilla ”on tulevaisuus turvattuna sydämessään”, tuo eteemme ”uuden ajan toimintatapoja, rauhan sekä oikeudenmukaisuuden, jakamisen, vapauden ja rakkauden ajan oppeja” (Uuden ajan toimintatavat). Uuden ajan toivo on vahvistunut vastauksena ”vastakohtien yhteenottoihin”, jotka on luonut rakkautena tuntemamme energian salaperäinen toiminta. Tämä on ”erottelun miekka” (Erottelun miekan luominen, lokakuu). Maitreyan lupaus on edetä kohti uutta aikaa, kohti nuorten aikaa ja kohti pelon loppumista: ”kuolevinakin vanhat tavat pidättelevät ihmissukua kehittymästä” (Maitreyan lupaus, marraskuu). Nuoret ovat tehneet paljon luodakseen uuden maailman:” Nuoret näyttävät tietä ja tulevaisuus on heidän” (Erottelun miekan luominen, lokakuu).” Maitreyan lupaus on, että tämä uusi maailma on tuloillaan.” (Maitreyan lupaus, marraskuu). Viimeinen Mestarin vuoden 2011 artikkeli päättyy rauhoittavaan, silti iloiseen ja optimistiseen kommenttiin: ”Tämän päivän kivun ja luopumisen tunteet tulevat väistymään uudistetun toivon ja tyydytyksen tunteiden tieltä kun kaikki tietävät, että maailma on vihdoin oikealla polulla…Ihmisten pitkä vaellus erämaassa on valmistanut heidät tulevaan yksinkertaisempaan ja onnellisempaan ajanjaksoon” (Uuden airut, joulukuu). Jäämme odottamaan vuotta 2012.

Julkaistu, 31.1.2012.

Henkisen Hierarkian tulo julkisuuteen on ihmisen näkökulmasta verkkainen prosessi. Tänä päivänä uutiseksi luokiteltavaa tapahtuu harvakseltaan. Tähän osioon on koostettu taustatapahtumia, jotka täydentävät kokonaiskuvaa Hierarkian julkisuuteen tulosta.


Sivun alkuun