Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Uutisaihe: Onko CoVid-19 'tavanomaisen' kuolema?

Onko CoVid-19 'tavanomaisen' kuolema?

Kirjoittaja Graham Peebles

Ihmiskunnalla on edessään sarja itseaiheutettuja, toisiinsa liittyviä kriisejä aina luonnon katastrofeista köyhyyteen ja epätasa-arvoon sekä rauhan puuttumiseen ja ennen kokemattomiin lukuihin kodeistaan lähtemään pakotettuja ihmisiä ja monia muita. Kaikki nämä ongelmat ovat seurausta ihmiskunnan kielteisistä käyttäytymismalleista, nykyaikaisen elämäntyylin tunkeilevuudesta, syövyttävistä arvoistamme ja kaikista niistä ideologioistamme, jotka hallitsevat kaikkia nykyelämän aloja.

Viimeisin kriisi on koronaviruspandemia ja siitä mahdollisesti seuraava maailmantalouden romahtaminen. Siinä on kyse kollektiivisesta kriisistä, jollaista emme ole milloinkaan ennen kohdanneet. Kokonaiset ihmispopulaatiot pakotetaan muuttamaan käytöksensä, lopettamaan matkustaminen, pakotetaan vetäytymään ja lopettamaan ostoksilla käynti sekä jäämään kotiin ja auttamaan muita yhteisönsä jäseniä. Se pakottaa ihmiset siirtämään fokuksensa ja pakottaa meidät hiljentämään tahtiamme sekä yksinkertaistamaan ja uudelleentarkastelemaan elämiämme. Tämä on huolestuttavaa ja häiritsevää lyhyellä tähtäimellä, mutta samalla mahdollisesti myös vapauttavaa antamalla tilaa hiljaisuuden ilmetä ja reflektoida sisäistä ilmastoamme ja se on eduksi luonnolle.

Kriisin mukana tulee myös mahdollisuus, nimittäin mahdollisuus kasvuun ja tarkoituksen kanssa ruotuun palaamiselle. Ja syntyy mahdollisuus harmoniaa luovan muutoksen tapahtua, kun se tähän asti on ollut estynyt ilmenemästä.

Kriisin väistämättömyys

On olemassa luonnollinen elämän järjestys ja tietyt perustavanlaatuiset lait, jotka ohjaavat kaikkea ilmenevää. Kun tämä rytmi katkaistaan – yksilön tai kollektiivin – syntyy stasis ja epäharmonia. Ja syntyy jokin kriisi. Kuta voimakkaampi on vastustus, sitä väistämättömämpi ja intensiivisempi tulee kriisi olemaan.

Nykyiset elämisen tapamme ovat epäharmonisia, sosio-ekonominen ja poliittinen järjestelmämme on täydellisen epäoikeudenmukainen malli, joka suosii harvoja monien kustannuksella, ja kun nuo instituutiomme perustuvat eriarvoistaviin materialistisiin arvoihin ja reduktiivisiin ideologioihin, ne itse asiassa ovat useimpien elleivät kaikkien ongelmiemme ytimessä. Ekosysteemit pysäytetään itsekkään ihmistoiminnan seurauksena, sään seuraussuhteet muutetaan syytämällä myrkyllisiä päästöjä ilmakehään ja tuloksena on ilmastollinen epäharmonia. Valtavat ihmisjoukot tunnistavat nämä faktat sekä tarpeen uudelle tavalla elää, mutta hallintojen ja suurkorporaatioiden vastataistelu on kiivasta. Kiinnittyneisyys status quohon ja etuoikeuksien sekä vallan menettämisen pelko on intensiivinen. Ja niin vaaditut muutokset estetään kerta toisensa jälkeen. Luonnollinen pyrkimys kohti harmoniaa, sillä se on sisäsyntyinen ikiaikainen suuntaus, estetään toistuvasti ja siitä syntyy lisäistä tulehdusta.

Koronavirus on hallitusten ja instituutioiden ja suuryritysten määräysvallan ulottumattomissa. Se aiheuttaa laajalle levinnyttä kaaosta, joka tulee kiihtymään ja laajenemaan vaikutuksissaan siten, että se ei vaikuta pelkästään julkiseen terveyteen, vaan myös yhteiskuntajärjestykseen ja se tulee lamaannuttamaan kulutusvetoisen talousjärjestelmän. Samalla kun osakemarkkinat sortuvat, yritykset kaatuvat, tuotantoketjut särkyvät ja kansallisvaltiot pakotetaan kääntymään sisäänpäin. Hallitukset (ennustettavasti) puhuvat "talouden perustavasta vahvuudesta" ja markkinoiden kyvystä "ponnahtaa takaisin" sitten kun kriisi on ohitettu. "Tavallinen" on kuitenkin juuri ongelmamme. Tuo "tavallinen" on myrkyttänyt planeettamme ja luonut valtaisan määrän eriarvoisuutta, jossa yksilöt asetetaan toisiaan vastaan ja kansakunnat toisiaan vastaan. Se on tuo "tavallinen", joka ylläpitää laaja-alaista väärinkäyttöä, ja se on kannustanut luomaan vaarallisen arvomaailman, joka luo kaikenlaista sosiaalista pahaa. "Tavallinen" on menneisyyden jäänne ja sen on nyt loputtava.

Lyhyellä tähtäimellä vaaran vyöhykkeessä olevat yritykset tarvitsevat valtioiden tukea ja näin tapahtuukin. Työpaikat ja palkat on turvattava, vuokranmaksut ja lainanlyhennykset keskeytettävä siinä missä joustoluottojen ja luottokorttivelkojen maksutkin on keskeytettävä, mutta kun pöly aikanaan laskeutuu, sen sijaan että vanhaksi käynyt ja riittämätön paikattaisiin ja jatkettaisiin kuin ei mitään, nyt olisi tarrattava taloudellisen kehityskulun mahdollisuuteen, joka on mahdollisuus uudelleen suunnitella sosio-ekonomiset toimintomme ja tunnustaa se seikka, että nykyinen mallimme on aikansa elänyt ja siten luoda uusi järjestelmä, joka perustuu jakamisen periaatteelle ja jonka ytimessä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä yhteistyö.

Todellakin, mikäli romahdus on niin syvä kuin nyt näyttää, voi olla ettei meillä ole vaihtoehtoakaan. Tervetullut taikka ei, tämä kriisi saattaa pakottaa omaksumaan ne muutokset, joita jotkut kavahtavat, mutta joita useat kaipaavat. Tämä kriisi saattaa hyvin olla se viimeinen isku, joka kaataa nykyiset järjestelmämme, jotka ovat riittämättömiä muodoltaan ja jotka ovat jo purkautumisen tilassa koska niitä ylläpitänyt energia on jo aikoja sitten vetäytynyt niistä pois. Me olemme jo siirtymässä yhdestä sivilisaation ajasta seuraavaan, vielä määrittämättömään sellaiseen.

Tämän ajan opettaja

Ulkoisten tapahtumien kulisseissa ja vielä tuntemattomana monille, on tämän ajan opettaja, Herra Maitreya, henkisen hierarkian johtohahmo ja johtaja, henkilö jota varsinkaan lännessä, monikaan ei tunne. Hänen tulonsa kertoi ennakolta Gautama Buddha noin 2.600 vuotta sitten ja häntä odotetaan erinäisissä maailman uskonnoissa eri nimillä (Kristus, Imam Mahdi, Maitreya Buddha, Messias, Krishna). Samalla Maitreya on kärsivällisesti odottanut oikeata ajankohtaa astua julkisuuteen ja tulla kutsutuksi aloittamaan Hänen täysin avoin ja kokonaan julkinen työnsä. Koronakriisi saattaa hyvinkin olla se tekijä, joka sallii tämän toteutua. Tämän tapahtuman ennenkokemattomuus on mahdollisuus muuttaa kaikki.

Yhdessä ryhmänsä lähimpiä oppilaitaan kanssa, Hierarkian Mestarien, Maitreya tulee tarjoamaan meille ohjeita ja neuvontaa, joka johtaa meidät pois ongelmistamme. On ihmiskunnan omalla vastuulla kuunnella ja reagoida. Jos siis on olemassa maailman pelastaja, se on ihmiskunta itse. Kuten Maitreya on sanonut, "Minä olen arkkitehti, silkka suunnitelma. Te ystäväni ja veljeni, olette loistavan totuuden temppelin halukkaat rakentajat." Totuuden temppeli on uusi sivilisaatio. Tällainen opettajan tulo tiettyinä kriisin hetkinä ja muutoksen aikoina on normaalia ja itse asiassa odotettua. Historiallisesti tällainen opettaja on aina astunut esiin Henkisen Hierarkian joukoista. Nyt, kuten monet ymmärtävät, on sellainen ajankohta.

Maitreya ei ole uskonnollinen johtaja, vaan mitä suurimmassa määrin opas, joka on huolissaan tämän päivän vakavista ongelmista. Hän on, Alice Baileyn sanoin, "se suuri olento, jota kristityt kutsuvat nimellä Kristus; Hänet tunnetaan idässä nimellä Boddhisattva ja myös Herra Maitreyana." Maitreya on "Rakkauden ja Myötätunnon Herra", siinä missä Buddha oli "Viisauden Herra". Hän on Kristus tälle planeetalla, seikka joka tulee eittämättä olemaan monelle kristitylle vaikeasti hyväksyttävä. Hän on kaikkien Mestareiden Mestari, ja Hänen vastuullaan on ihmiskunnan henkisen tulevaisuuden ohjaus. Hän on tämän alkavan ajanjakson Maailmanopettaja.

Joitain Maitreyan ajatuksista ja aspekteja Hänen opetuksestaan tehtiin tunnetuksi 140 erityislaatuisen viestin kautta, jotka Hän antoi syyskuun 1977 ja toukokuun 1982 välillä. "Sallikaa minun näyttää teille tie", Hän sanoo eräässä niistä, "eteenpäin kohti yksinkertaisempaa elämää, jossa yksikään ihminen ei koe puutetta ja jossa yksikään päivä ei ole toisen kaltainen, jossa veljeyden ilot ilmenevät kaikissa ihmisissä". Eräässä toisessa viestissään Hän kysyy: "mistä aloittaa? Aloittakaa sillä, että pyhitätte itsenne, kaiken mitä olette olleet ja mitä tulette olemaan maailman palvelemiseen, veljienne ja sisartenne kaikkialla palvelemiseen. Huolehtikaa ettei kulu päivääkään ilman jotain todellista palveluksen tekoa ja luottakaa siihen, että apuni on saatavillanne."

Samalla kun maailma kohtaa koronaviruskriisin, koordinoitu vastine terveydenhuollon vaatimuksiin ja taloudellisiin vaikutuksiin on tarpeen. Palvelukset yhteisön parissa ja yksinkertaiset ystävälliset teot ovat tarpeen, siinä missä jakaminenkin. Tämä on maailmanlaajuinen kriisi ja vaaditaan yhteinen ponnistus. Jo riittää kilpailu ja heimokohtainen nationalismi, Amerikka ensin, Kiina ensin, Intia ensin jne - ihmiskunta ja planeetta ensin on nyt sääntö. Ykseys, yhteistyö, suvaitsevaisuus ja ymmärtäväisyys, ne yhdessä jakamisen kanssa ovat tämän ajan tunnusmerkit ja siksi niiden on ohjattava ajatuksiamme ja tekojamme, nyt enemmän kuin koskaan.

Pandemiasta selvitään ja mikäli tartumme kriisin tarjoamaan mahdollisuuteen, on olemassa todellinen mahdollisuus, että jälkikäteen elämä voisi perusteellisesti ja pysyvästi muuttua parempaan. Meillä on mahdollisuus uudelleen kuvitella miten elää ja esitellä sellaiset uudet elämän tavat, jotka kannustavat hyvään ja jotka luovat ykseyttä, rauhaa ja luonnollista onnellisuutta ja antavat kaikille tilaa olla.

Julkaistu, 20.3.2020.

Henkisen Hierarkian tulo julkisuuteen on ihmisen näkökulmasta verkkainen prosessi. Tänä päivänä uutiseksi luokiteltavaa tapahtuu harvakseltaan. Tähän osioon on koostettu taustatapahtumia, jotka täydentävät kokonaiskuvaa Hierarkian julkisuuteen tulosta.


Sivun alkuun