Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Uutisaihe: Transition aika 2018

Transition aika 2018

Keskeinen kysymys kaikille tämän sivuston tietoa lukeville on tämä: ottaen huomioon, että Maailmanopettaja Maitreya saattaa hyvinkin astua julkisuuteen tulevan parin vuoden aikana, olemmeko valmiit omaksumaan uuden roolimme ja uuden suhteemme Henkisen Hierarkian kanssa ja maailman kanssa; uuden suhtautumisen tähän maailmanlaajuiseen ryhmään ihmisiä, jotka kaikki tiedottavat Henkisen Hierarkian tulosta julkisuuteen ja olemmeko valmiit näihin muutoksiin sekä sisäisesti että ulkoisesti? Muutoksen on nimittäin tapahduttava molemmilla tavoin, jotta itse kukin voi ja jaksaa toimia tehokkaana sanansaattajana: on tehtävä julkisesti tietyksi Maitreyan ja Hierarkian Mestareiden tulo julkisuuteen ja jaksaakseen, on sisäisesti omaksuttava Maitreyan opetukset. Meistä jokainen voi halutessaan olla Henkisen Hierarkian tiedon välittäjä Heidän ja laajan maailmannäyttämön välillä.

Tulevia merkkejä
"Nyt, tulee ilmenemään sarja merkkejä, jotka tulevat äimistyttämään heidät, jotka kokevat ne. Kukaan ei tule kykenemään selittämään tätä ilmiötä, mutta se tulee ennakoimaan muutosta ihmisten ajattelussa ja ymmärryksessä. Tuosta ajankohdasta alkaen odotuksen tunne tulee valtaamaan useimmat kansakunnat, seikka, joka tulee valmentamaan ihmiset tulemassa oleviin erityislaatuisiin tapahtumiin. Kuten tiedätte, kaikki ihmiset eivät ota tosissaan sitä uutta aikaa, joka ihmiskunnalla on edessään. Nämä tapahtumat tulevat valmistamaan useampia tähän ilmenemiseen." Mestarin sanoin 3/2012

Tämä aika ennen Julkitulon päivää ja sen jälkeen on siirtymän ja transition aikaa. Julkitulon päivän jälkeen, kun Kristus on tuonut maailmanlaajuisesti tietoon kuka on, tämän ryhmän rooli muuttuu siten, että se mikä on ollut tulevasta kertovaa toimintaa tähän asti, muuttuu ilmiöitä selittäväksi toiminnaksi. Meitä tarvitaan tulkitsemaan ja kertomaan siitä, mitä Hierarkian tulo julkisuuteen tarkoittaa käytännössä ja keitä nämä hahmot ovat ja mikä on ihmisten rooli tässä kaikessa. Meidän kaikkien tehtäväksi tulee fasilitointi ja mahdollistaminen, siltojen ylittämisen mahdollistaminen eri tulkintojen välillä ja eri ihmisajattelun tulkintojen välillä. Erilaiset taustat ja erilaiset persoonallisuudet tulevat kokemaan erilaisia tarpeita, kun Julkitulon päivä on toteutunut ja silloin hyvät neuvot tulevat olemaan kalliita. Meidän kaikkien tehtävä tulee olemaan rooli, jossa parhaamme mukaan kerromme oman näkemyksemme asiain tilasta ja annamme tulkintamme siitä samasta informaatiosta, jota ryhmänä olemme jo kauan pitäneet totena, mutta joka nyt yhtäkkiä onkin kaiken kansan huulilla ja kyselyn kohteena. Se informaatio jonka me omaamme, onkin nyt esitettävä sopivassa muodossa ekologisteille, tiedemiehille, opettajille, nuorille, vanhoille, ja monille muille ryhmille.

Itsestään 8.4.2012 puhdistuneet Pyhän Dimitrijan kirkkon ikonit Skopjessa, Makedonian pääkaupungissa
Sadat ihmiset tungeksivat Pyhän Dimitrijan kirkkoon Skopjessa, Makedonian pääkaupungissa, nähdäkseen ikonit, jotka alkoivat kiiltää kirkkaana sunnuntaina 8.4.2012

Lisäksi, jotta jaksaisimme tuossa uudessa roolissa, meidän on haettava henkistä kanttia ja kestävyyttä. Benjamin Creme on sanonut näin: ”Oppilaan kehityksen kulussa palvelun rooli on Jumalan luonteen ilmeneminen oppilaan kautta. Siitä siis palveluksen tärkeys ja tietystikin sen tehokkuus. Se ei ole kuin työkalu joka saattaa toimia tai saattaa olla toimimatta. Se toimii varmasti ja on väistämätöntä, että se toimii, koska sen luonne pohjaa itseensä Jumalaan. Ja kun ilmennämme Jumalan luonnetta palvelun kautta, meistä tule jumalia. Meistä todella tulee jumalia. Niistä ihmisistä joita olemme miehinä ja naisina, meistä muokkautuu eläviä ja luovia pyhiä olentoja. Palvelutyö on koko tuon kehityskulun avain ja se antaa oppilaalle vipuvarren jolla edistää kehitystään. Palvelu on evoluution prosessin vipuvarsi.” Voimme siis hakea voimaa siitä, että tämä tiedottaminen onkin rooli, johon olemme jo valmiita ja nyt tarvitsee vain fyysisellä tasolla ilmentää se mitä sieluna jo tiedämme.

Juuri tänä siirtymän aikana palvelutyön haltuun ottaminen on kertakaikkisen tärkeätä. Henkisen Hierarkian julkisuuteen tulo on maailmanhistoriassa ainutkertainen tapahtuma ja olemme tähän ajankohtaan itse valinneet syntyä, jotta voisimme oppilaina tehdä palvelutyötä. Kun ensin tekee vähän, pian huomaa jaksavansa enemmän ja sama toistuu ja seurauksena me väistämättä kehitymme palvelutyömme kautta. Palvelussa tarvitaan tahtoa, jotta sitä jaksaa. Creme on sanonut myös näin: ”Tahdon energia, elämäaspekti, on oikeastaan saatavilla vasta kun rakkaus ja älykkyys ilmenevät. Tahto on henkisen triadin viimeisenä ilmenevä aspekti, ’lotuksen sydämen jalokivi’… Tahto, elämäaspekti … tulee herättää omalla tietoisella ponnistuksella.” Ja niinhän se on, että ponnisteluitta ei mitään tärkeätä voi saavuttaakaan.

Toivotaan iloa ja onnistumisen hetkiä meille jokaiselle yhdessä ja erikseen, kun pohdimme miten edistää maailmanhistorian tärkeimmän viestinviejän työtä. Tehtävää riittää halukkaille koko vuodeksi 2018 ja sen jälkeenkin.

Julkaistu, 31.1.2018.

Henkisen Hierarkian tulo julkisuuteen on ihmisen näkökulmasta verkkainen prosessi. Tänä päivänä uutiseksi luokiteltavaa tapahtuu harvakseltaan. Tähän osioon on koostettu taustatapahtumia, jotka täydentävät kokonaiskuvaa Hierarkian julkisuuteen tulosta.


Sivun alkuun