Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Uutisaihe: Nyt me tiedämme, ettei maailma koskaan tule olemaan entisensä

Nyt me tiedämme, ettei maailma koskaan tule olemaan entisensä

Pitkäaikaiset Sharen lukijat ovat aina tienneet, että me elämme erityislaatuisia aikoja ja tämä on tänään selvempää kuin koskaan aiemmin. Tämä hetki on saranahetki. Kaikki ulkoinen turva on kadonnut, emme voi enää suunnitella mitään ja tulevaisuus on odotustilassa. Ulkoisesti olemme estettyjä, pakotettuja pidättäytymään omissa voimavaroissamme ja lukittuja olemaan nykyhetkessä. Finanssijärjestelmiemme ja taloudellisten sekä sosiaalisten kudelmiemme haavoittuvuus on paljaana nähtävillämme. On ilmiselvää, ettei kapitalismi voi olla paremman tulevaisuutemme pääosan esittäjä. Pitkittyneet ja häpeälliset sosiaalinen epätasa-arvoisuus, välinpitämättömyys ja pakkosäästötoimet ovat kaikki osaltaan luoneet pohjaa nykyisen kriisin syntyä. Maailma riisutaan kaikesta. Tulomme ovat kadonneet yhdessä yössä. Jos koskaan on ollut otollinen aika ottaa käyttöön perustulo, tuo aika on nyt.

Samalla kun media päivittäin raportoi maailmanlaajuisesta kriisistä, käy ilmeiseksi miksi huhtikuun Mestarin sanoin -artikkeli on "Tulevaisuus kutsuu"

“Daily, the evidence mounts to show men that the world is One, that humanity is an organism whose well-being depends on the health of every part, and that to ignore the signs of danger and of disease is no longer possible or wise. Many now see this and call for justice but only the cry of awakened humanity will suffice to shift the Powers from their positions of greed. ... Maitreya will lose no time in bringing home to all, this truth.”

Ajatukset yllä saavat vastakaikua ortodoksijuutalaisten rabbien julistuksissa ja ohjeissa, jotka kertovat Messiaan olevan täällä ja valmiina astumaan julkisuuteen (artikkelimme, klikkaa). He kehottavat ihmisiä rukoilemaan, pysymään uskollisina uskonnollisille tavoilleen ja olemaan valmiina sekä etsimään merkkejä Hänen olemassaolostaan. Heidän neuvonsa on kutsu aivan kaikkien arvioida omia arvojaan ja prioriteettejään, ja arvioida kenen joukoissa seisoo.

‘Top rabbi says the Messiah is here’ in Share International)

Maailman vastaus uuteen koronavirukseen voisi olla se uusi alku, jota useimmat ihmiset kaipaavat. Vaikkakin meidän kehoitetaan eristämään itsemme ja ylipäätään välttämään kontaktia muiden kanssa, tämä ajankohta saattakin olla lähtölaukaus yhdessä ihmiskuntana kokea ykseytemme. Se saattaisi kannustaa meitä hyväksymään yksinkertaisuuden ja riittävyyden, jakamisen periaatteen sekä yleismaailmallisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden.

Ihmisille valkenee päivittäin kautta maailman, ettemme ole pelkästään keskenäisesti toisistamme riippuvaisia, vaan olennaisesti yksi olento, täysin keskinäisin sidoksin toisiimme lomittuneita sekä toisistamme ja kaikista muistakin elämän muodoista riippuvaisia. Me oivallamme myös, että olemme mahdollisesti astuneet uuteen olemisen tilaan ja rajattomien mahdollisuuksien tilaan. Vaikka olosuhteet olisivatkin kuinka vastentahtoiset tahansa, käsillämme on myös mahdollisuus, jota emme koskaan uudestaan tule saamaan. Kyse ei ole odottamisesta, vaan ennemminkin valmistautumisesta ja siitä, että olemme herkkinä ja hereillä, kun tarkastelelmme menneen olettamia ja tärkeysjärjestyksiä. Minkä määritelmien mukaisesti me yksilöinä ja kollektiivisesti sääntelemme elämistämme?

Uusi koronavirus voisi saattaa meidät asettamaan kyseenalaiseksi kaikki elämämme aspektit ja viedä meidät uuteen ymmärrykseen siitä mikä on olennaista – tai mikä on olevaista meissä ja suhteessamme kaikkeen muuhun elävään. Me olemme myös heräämässä sille todellisuudelle, että me olemme riistäneet ympäristömme ja että planeettamme on palautettava takaisin terveyteen. Varmasti hermostuneisen hiljaisuuden keskellä moni alkaa kokea tulleensa ripitetyksi. Share lukijat saivat eräänlaisen ennakkovaroituksen marraskuussa 2019 kun hahmo, joka kutsui itseään nimellä "Ronnie Tsunami" eräässä keksustelussa varoitti: "On tulossa tsunami! Tsunamimainen aalto toisensa jälkeen!" (South China Morning Post hiljattain kertoi, että ensimmäinen Covid-19-infektio todennäköisesti tapahtui marraskuussa 2019).

Yllä mainitut rabbit haastavat meidät kaikki: meitä koetellaan ja meidän on vastattava haasteeseen valmistautumalla vaadittavaan sisäiseen ja ulkoiseen muutokseen voidaksemme siirtyä eteenpäin uudelleen luotuun maailmaan.

“Can you not feel the new rhythm which is entering your lives? Who can ignore the new impulse which quickens men to action? All will be remade, and soon the darkness will give way to revealing light.” (‘The future beckons’)

Seuraava lyhyt artikkeli Benjamin Cremen Mestarilta tiivistää tismalleen nykyhetken mahdollisuudet ja vaatimukset.

Korkeimman lahja

Ihmiset ovat sellaisen paljastuksen partaalla, joka tulee pian pyyhkäisemään pois riitaisat äänet ja asenteet. He tulevat selkeämmin ymmärtämään olemassaolonsa syyn ja tarkoituksen ja ne tavat, joilla tuo ymmärrys tuotetaan heidän tietoisuuteensa. Pian, todella pian, ihmiset tulevat kasvamaan ikään kuin yli yön.

Tämä uusi tieto tulee hämmentämään ja vaientamaan monet, mutta se tulee valaisemaan heidät täysin uuteen ymmärryksensä muutokseen. Tämä tulee tuottamaan uutta arvoa sille, jota he kutsuvat elämän merkitykseksi ja tarkoitukseksi. Suurempi vakavuus ja ilo tulee läpäisemään heidän uskomuksensa ja heidän toimensa ja hiljalleen se saattaa heidät osaksi yhteistä uutta paljastusta. Tuo aika ei ole kaukana. Suuri Herra on innokas tulemaan esiin ja tuomaan armon maailmaan Hänen avoimella ja tunnustetulla läsnäolollaan.

Älkää pelätkö. Sellainen uusi maailma on valinkauhassaan, joka tulee palauttamaan ihmisen uskon ja rohkeuden, molemmat samassa mitassa.

Lähde: Share International -lehti, kesäkuu 2015.

Päätoimittaja, Share International

Julkaistu, 1.4.2021.

Henkisen Hierarkian tulo julkisuuteen on ihmisen näkökulmasta verkkainen prosessi. Tänä päivänä uutiseksi luokiteltavaa tapahtuu harvakseltaan. Tähän osioon on koostettu taustatapahtumia, jotka täydentävät kokonaiskuvaa Hierarkian julkisuuteen tulosta.


Sivun alkuun