Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Mestarin sanoin -artikkeli 7-8/1982: Uusi sivilisaatio

Uusi sivilisaatio

- Mestarilta, Benjamin Cremen välityksellä

Tämän nyt sarastavan Uuden ajan alussa monen on vaikea kuvitella sen kaltainen sivilisaatio ja kulttuuri, joka tulee olemaan tunnusomaista tulevina vuosisatoina. Useimmat yritykset tehdä niin jäävät kiinni materialistiseen ajatteluun. Vain harvoin nähdään vaivaa luoda ihmiskunnan henkisistä pyrkimyksista merkitystä ja totta näissä kuvitelmissa.

Yrittäkäämme mieltää tulevaisuus tuon uuden sivilisaation ja kulttuurin merkityksin. Pian ensimmäiset askeleet otetaan kohti uutta paljastusta. Pian uudet merkkipaalut pystytetään, joista nähdään ihmiskunnan suunta. Ensin muutokset ovat verkkaisia, mutta ennen pitkää ja kiihtyvällä voimalla kaikki uudistetaan.

Pohtikaamme noiden, uuden sivilisaation luovien, elementtien luonnetta. Uuden ajan merkittävin piirre tulee olemaan oikeanlaisten ihmissuhteiden luominen ja hyväntahtoisuuden ilmaiseminen. Valtava siirtymä yksilöstä ryhmään tulee ohjaamaan ihmiskunnan hedelmällisempään suuntaan ja tuo vaikutus tulee ilmenemään siinä, että luodaan järjestelyitä, jotka ovat enemmän Jumalan suunnitelman mukaisia. Toinen merkittävä uuden ajan piirre tulee olemaan halu tarkemmin tietää Jumalan luonne ja halu päästä lähempään kontaktiin tuon Pyhän kanssa. Tilanteesta kuten tänään on jossa tuo kontakti on ihmisten elämän ääreisalueilla, tästä pyrkimyksestä tulee keskeisin asia miljoonien ihmisten elämässä. Tämän uuden Jumalaan-suuntautumisen lisäksi tulee uusi kunnioitus kaikkea elämää kohtaan. Täten saatetaan ihmiset parempaan suhteeseen ihmistä alempien luomakuntien kanssa. Tämä uusi vastuun tunne alemmista luomakunnista tulee nopeuttamaan niiden kehitystä ja siten olemaan eduksi Suunnitelmalle.

Ennen pitkää uusi asennoituminen tieteeseen tulee avaamaan tietä täydelliselle suunnanmuutokselle ihmisten asenteille sitä kohtaan, joka on se todellisuus jossa elämme. Uusi tiede tulee osoittamaan ihmisille sen että kaikki on Yhtä, ja että jokainen sirpaleinenkin osa josta olemme tietoisia on välittömässä yhteydessä kaikkeen muuhun, ja että tätä suhdetta ohjaavat tietyt lainalaisuudet, joiden pohja on matemaattisesti määräytyvä ja että jokaisessa sirpaleessa on Kaiken potentiaali. Tämä uusi tieto tulee muuttamaan ihmisten kokemuksen maailmasta ja toisistaan ja se tulee vahvistamaan heille totuuden siitä, että Jumala ja ihminen ovat Yhtä. Täten uusi tiede tulee osoittamaan ihmisen pyhyyden ja tiede tulee johtamaan uuden maailmanuskonnon syntymiseen. Ikiaikaiset vastakkainasettelun haavat uskonnon ja tieteen välillä tulevat paranemaan ja uusi sykäys tullaan saamaan ihmisen henkiselle kasvulle.

Tässä viljavassa ilmapiirissä ihmisen salaiset psyykkiset kyvyt tulevat luontaisesti kehittymään ja ihmismielen valtaisa potentiaali tulee valloittamaan avaruuden ja ajan ja se tulee hallitsemaan itsensä universumin energioita. Ihmishengen kyvyt ovat rajattomat. Paljastusten sarjan paisuessa ihmisen äimistyneelle katseelle tullaan paljastamaan näkymättömien maailmojen loisto ja koko pyhän luomakunnan laajuus tullaan hahmottamaan.

Kaikki tämä odottaa ihmistä hänen seisoessaan Vesimiehen ajan kokemuksen partaalla. Vesimiehen elämän vedet, joita Kristus itse johdattaa, tulevat herättämään ihmisessä vielä uinuvan pyhän tietoisuuden ja ne tulevat viitoittamaan hänet olemaan se Jumala joka hän on. Kristuksen ja Hänen Veljiensä viisaan ohjauksen alaisena ihminen tulee saavuttamaan sen täyden olemuksensa ilmennettyä pyhyyttä, joka on hänen synnyinoikeutensa, josta ihminen ei vain vielä tiedä.

Askel askelelta, vuosisata toista seuraten, ihminen tulee luomaan sivilisaation, joka osoittaa hänen kasvavan pyhyyden ilmiasun. Ihminen luo kulttuurin jossa pyhän luomuksen kauneus ilmaistaan sen kaikissa aspekteissaan ja peilin, joka heijastaa Pyhän ajatuksen sen kaikessa loistossaan.

Täten ihminen tulee ottamaan todellisen sijansa Pyhän suunnitelman alaisuudessa. Täten Kristuksen inspiroimana, ihminen tulee muuttamaan tämän maailman – jota hajoittaa pelko, uskomukset ja viha – siksi maailmaksi, jota johtaa Rakkaus, ja jossa kaikki ihmiset ovat veljiä keskenään. Ihminen luo maailman jossa kaikki mikä liittyy ihmisen pyhään luonteeseen kiinnittää hänen huomionsa ja ohjaa hänen elämäänsä. Täten ihmisen unelma pyhyydestä tulee toteutumaan ja hän tulee saavuttamaan kykynsä ja hänen kohtalonsa tulee toteutumaan.

Tämä Mestarin artikkeli, joka annettiin 1982 on erityisen ajankohtainen tänä aikana ja siksi se julkaistaan Mestarin luvalla nyt uudestaan. Kuten lukijamme ovat voineet lukea, maailmamme on jo selkeästi astunut Vesimiehen aikakauteen.

Lähde: Share International -lehti, 07 / 1982.

Tämä artikkelisarja ilmestyy 10 kertaa vuodessa ja se avaa ihmisen suhdetta häntä ympäröivään. Mestari, on yksi Henkisen Hierarkian Mestareista. Hänen nimensä on laajalti tunnettu esoteerisissa piireissä, mutta sitä ei monistakaan syistä anneta vielä julkisuuteen. Maitreya on Henkisen Hierarkian johdossa olevan Maailmanopettajan henkilökohtainen nimi. Maitreya tunnetaan myös Kristuksen, Buddhan, Krishnan, Imam Mahdin tai Messiaan nimillä. Maitreya on aloittanut tammikuussa 2010 tv-esiintymisten sarjan, joka tulee johtamaan julkitulon päivään, jolloin Hän julkistaa todellisen henkilöytensä.

Share International -lehden synnystä alkaen Benjamin Cremen Mestari on antanut artikkelinsa julkaistavaksi tuoreeltaan ja käytettäväksi silloin kun maailman tapahtumat sitä edellyttävät. Monet näistä artikkeleista tuntuvat todellakin jopa vielä ajankohtaisemmilta tänä päivänä kuin niiden ensijulkaisun yhteydessä.


Sivun alkuun