Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Mestarin sanoin -artikkeli 11/2020: Muutoksen aika

Muutoksen aika

- Mestarilta, Benjamin Cremen välityksellä

Muutoksen aika

Lähes ilman poikkeusta sääntöön, maailman valtiot läpikäyvät perustavaa laatua olevia muutoksia sekä sisäisesti että suhteessa toisiinsa. Tämä prosessi on suoraa seurausta energeettiselle virittymiselle, joka nyt läpäisee planeettaa kokonaisuutena, ja joka tulee johtamaan aikanaan kokonaisvaltaiseen rakenteidemme muuttumiseen. Tämän muutoksen nopeuttaminen on halumme ja toiveemme, mutta niin suuria ovat jännitteet tänä päivänä, että meidän on edettävä varoen, sillä liikaa painetta yhtäällä tai toisaalla, voisi johtaa tuhoisiin seurauksiin suurelle osalle maailmaa. Siksi siis varovainen lähestymistapamme ihmisiä tänä päivänä kohtaaviin ongelmiin. Muutoksen on tapahduttava kurinalaisesti, muutoin kaaos olisi seurauksena.

Heitä on monia, jotka pelkäävät muutosta ja jotka näkevät vanhan murtumisen rakkaiden muotojen menetyksenä. Monet vastustavat näitä muutoksia etuoikeuksiensa ja arvovaltansa uhkina. Monet erehtyvät luulemaan ihmisten oikeutettuja pyrkimyksiä vapauteen ja oikeudenmukaisuuteen sisäisenä anarkiana. Samanaikaisesti on heitäkin, jotka pyyhkisivät pois kaiken kauniin ja toden mitä ihmiskunta on onnistunut kokoamaan. Malttamattomina uusille muodoille, he jättävät näkemättä tarpeen askelittaiselle kehitykselle, eivätkä he arvosta paljoakaan siitä, mikä on arvokasta menneessä.

Meidän ongelmamme rodun valvojina, on löytää kurssi näiden kahden ääripään välistä suitsien ja kannustaen aina tarpeen niin kokiessamme. Tarkoitusperämme aina on saavuttaa hallittua muutosta vähimmin mahdollisin jakolinjoin. Etsikää siksi kättemme jälkiä maailman tapahtumissa ja arvioikaa niitä viisaudella. Paljon tapahtuvasta on meidän muokkaamaamme ja se on johtava parempaan maailmaan. Kun näette meidät, tulette tietämään, että tämä maailma on varmassa tallessa.

Kuulkaa neuvomme ja toimikaa. Uskokaa ohjeisiimme ja muuttakaa maailma askelissa, jotka ovat mahdollisia ja varmoja. Varmistakaa, että veljenne tarpeet täytetään ettekä voi erehtyä. Jos teiltä kysytään: “Mihin suuntaan meidän on käytävä?”, vastatkaa ilolla: “Kohti veljeyttä, palvelemaan suurinta tarvetta.”

Elämänne kudelman uudelleenrakentamiseksi, uusia ainesosia ja uusia taitoja tullaan tarvitsemaan. Korvatkaa kuluneet muodot nyt saatavilla olevilla uusilla energioilla ja oppikaa luomaan rakkaudessa ja ilossa muovattujen ihmissuhteiden kautta. Karkaiskaa elämänne palveluksen tulessa ja ammentakaa oma osuutenne muutoksen työhön. Me oppainanne, kaikki on mahdollista. Kaikki luodaan uudelleen kauneudessa ja totuudessa. Halukkaat kädet ovat siellä valmiina auttamaan teitä, eikä mikään voi myöhentää uutta alkua.

Kun näette meidät, tulette tietämään, että Veljenne ovat ihmisiä kuten tekin, mutta ihmisiä, keiden rakkaus ilmenee heissä. Me tulemme opettamaan teille rakkauden salan. Ilossa tulemme saattamaan teidät kauimmaisella rannalle asti ja tulemme viemään teidät Portin Vartijan eteen.

Kaikkea muutosta edeltää jännite ja jännite tuo muassaan pelkoa. Kuitenkaan pelolla ei ole sijaa sydämessä, jonka palvelus ja rakkaus on sytyttänyt. Pukekaa siksi yllenne palveluksen sotisopa ja nähkää ilolla tulevaisuutenne. Tervehtikää ilossa niitä muutoksia, joiden on tapahduttava, ja luokaa yhdessä rakkauden opetus.

Lähde: Share International -lehti, 11 / 2020.

Tämä artikkelisarja ilmestyy 10 kertaa vuodessa ja se avaa ihmisen suhdetta häntä ympäröivään. Mestari, on yksi Henkisen Hierarkian Mestareista. Hänen nimensä on laajalti tunnettu esoteerisissa piireissä, mutta sitä ei monistakaan syistä anneta vielä julkisuuteen. Maitreya on Henkisen Hierarkian johdossa olevan Maailmanopettajan henkilökohtainen nimi. Maitreya tunnetaan myös Kristuksen, Buddhan, Krishnan, Imam Mahdin tai Messiaan nimillä. Maitreya on aloittanut tammikuussa 2010 tv-esiintymisten sarjan, joka tulee johtamaan julkitulon päivään, jolloin Hän julkistaa todellisen henkilöytensä.

Share International -lehden synnystä alkaen Benjamin Cremen Mestari on antanut artikkelinsa julkaistavaksi tuoreeltaan ja käytettäväksi silloin kun maailman tapahtumat sitä edellyttävät. Monet näistä artikkeleista tuntuvat todellakin jopa vielä ajankohtaisemmilta tänä päivänä kuin niiden ensijulkaisun yhteydessä.


Sivun alkuun