Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Mestarin sanoin -artikkeli 9/2008: Nähkää Hänet ja iloitkaa

Nähkää Hänet ja iloitkaa

- Mestarilta, Benjamin Cremen välityksellä

Monia kertoja vuosien kuluessa minä olen sanonut Maitreyan tulevan julkisuuteen ”pian” ja täten on odotuksen ilmapiiri pysynyt elävänä miljoonien sydämissä. Se, ettei Hänen täysi julkisuuteen tulonsa ole vielä tapahtunut, ei ole merkki vilpillisyydestä minun osaltani, vaan pikemminkin seurausta tämän erityislaatuisen tehtävän luonteesta ja vaikeudesta. Ihmiset yleisesti ottaen eivät tiedä mitään niistä laeista, jotka ohjaavat tämänlaista tapahtumaa, taikka niistä rajoitteista, jotka nämä lait asettavat Maitreyan toiminnalle.

Myöskin, me, Vanhemmat Veljenne, toimimme ulkopuolella ajan käsitteen ja koemme vaikeutena asettaa näkemyksemme ja tietomme ihmisten nähtäville, joiden ymmärrys on vielä ajan ”faktan” ohjaama. Kuitenkin, kaikesta huolimatta, nykyhetki olisi ihmisten toimesta nähtävä sinä ajankohdan eteisenä, jona Maitreya kärsivällisesti odottaa signaalia astuakseen avoimesti maailman näyttämölle. Nykyiset kaoottiset olosuhteet, erityisesti taloudellisella saralla, ovat kallistaneet vaa’an ja siten mahdollistaneet päätöksen ajankohdasta, jonka ihmiset itse tunnistaisivat olevan ”pian”. Siksi, ei kestä enää kauaa, kun Suuri Herra aloittaa avoimen tehtävänsä, vaikkakin sitä julkaisematta. Odottakaa ja tarkkailkaa vakaalla ymmärryksellä Hänen prioriteeteistaan ja siten älkää jättäkö Häntä tunnistamatta.

Erityislaatuinen ihminen

Kuinka ihmiskunta tulee kokemaan tämän erityislaatuisen ihmisen, erilaisen kuin kukaan lähihistoriassamme ja siltikin ilmiselvästi kuin yksi meistä? Kuinka ihmiset tulevat reagoimaan Hänen yksinkertaisiin lauseisiinsa? Ja kuinka nopeasti ihmiset tulevat reagoimaan Hänen analyysiinsa koskien kärsimystämme? On mahdotonta tarkasti tietää miten ihmiset reagoivat ensikokemukseensa Maitreyasta. Suuri Herra tulee olemaan varovainen ja maltillisen pidättyväinen ensialussa, jottei ajaisi pois heitä, joiden tulee arvioida Hänen ajatuksensa ja tulkita niiden todenperäisyys. Pian, kuitenkin, näin arvioimme, moni tulee kerääntymään Hänen luokseen innokkaana näkemään Hänen ehdottamiensa muutosten toteutuminen. He puolestaan tulevat saamaan veljensä ja sisarensa pohtimaan näitä ajatusten siemeniä ja siten lanseeraamaan ristiretken maailman asiain järkiperäistämiseksi. Nämä ideat, jotka edellyttävät kaikkinaista nykyelämäntapamme muutosta, tulevat vähän kerrassaan vaikuttamaan loogisemmilta, käyttökelpoisemmilta ja savutettavammilta, kuin miltä ne aluksi saattoivatkaan vaikuttaa ja siten suuri jakamisen ja oikeanlaisten ihmissuhteiden aalto tulee pyyhkäisemään yli maailman. Maitreya Itse, tulee voimistamaan näitä luonnollisia oikeansuuntaisen ajattelun muutoksia kansoissa ja Hän tulee toimimaan uuden suunnan ottamista janoavan kasvavan yleisen halun puolesta.

Täten Maitreya tulee toimimaan ihmisten kautta ja istuttamaan uuden puutarhan siemenet. Täten Hän tulee herättämään ihmisissä kaipauksen todellista ja totta kohtaan, ja rakkauden sekä oikeudenmukaisuuden toteutumista kohtaan. Tällä tavoin Suuri Herra palvelee ihmiskuntaa, osoittaen heille tien elää henkisten lakien puitteissa. Täten Rakkauden Ruhtinas tulee paljastamaan itsensä ihmiskunnalle: veljenä, ystävänä, tiennäyttäjänä ja polun kulkijana kuten hekin.

Nähkää siis Hänet ja iloitkaa, liittykää Hänen joukkoihinsa ja palvelkaa; herätkää Hänen kauttaan omaan pyhyyteenne.

Lähde: Share International -lehti, 09 / 2008.

Tämä artikkelisarja ilmestyy 10 kertaa vuodessa ja se avaa ihmisen suhdetta häntä ympäröivään. Mestari, on yksi Henkisen Hierarkian Mestareista. Hänen nimensä on laajalti tunnettu esoteerisissa piireissä, mutta sitä ei monistakaan syistä anneta vielä julkisuuteen. Maitreya on Henkisen Hierarkian johdossa olevan Maailmanopettajan henkilökohtainen nimi. Maitreya tunnetaan myös Kristuksen, Buddhan, Krishnan, Imam Mahdin tai Messiaan nimillä. Maitreya on aloittanut tammikuussa 2010 tv-esiintymisten sarjan, joka tulee johtamaan julkitulon päivään, jolloin Hän julkistaa todellisen henkilöytensä.

Share International -lehden synnystä alkaen Benjamin Cremen Mestari on antanut artikkelinsa julkaistavaksi tuoreeltaan ja käytettäväksi silloin kun maailman tapahtumat sitä edellyttävät. Monet näistä artikkeleista tuntuvat todellakin jopa vielä ajankohtaisemmilta tänä päivänä kuin niiden ensijulkaisun yhteydessä.


Sivun alkuun