Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Mestarin sanoin -artikkeli 1–2/2017: Erottelun miekan luominen

Erottelun miekan luominen

- Mestarilta, Benjamin Cremen välityksellä

Ajoittain ihmisten keskuudessa tulee ilmi heitä, joihin personoituu se kaikkein paras tai kaikkein pahin, mitä ihminen kykenee olemaan. Näistä yksilöistä tulee ihmisten keskuudessa kaikkein rakastetuimpia tai kaikkein vihatuimpia. Olipa kyse kummasta tahansa, he yleensä keräävät paljon seuraajia tai palvojia. Tuollaisilla hahmoilla on valtaisa magneettinen vetovoima suureen osaan ihmisiä, tai joskus he ovat vavahduttava esimerkki laajalevinneisestä tuhovoimasta. Historiankirjoitus on täynnään molempia esimerkkejä.

Tänä päivänä molempia tyyppejä ilmenee maailmanlaajuisesti. Tämän ilmenemisen vaikutus on asettaa ihmiskunnan näytille kaksi vastakkaista toimintamallia, ja siten luoda valinnan jännite, joka määrittää ihmisrodun tulevaisuuden. Raamatullisin termein kyseessä on ”erottelun miekka”. Useiden vuosien ajan Maitreyasta juontuneet ja Hänen ohjaamansa energiat ovat pyrkineet luomaan kuvatunlaisia vastakohtia. Tämä saattaa monen mielestä vaikuttaa oudolta todellakin, mutta on tärkeätä, että ihmiskunta tekee tulevaisuutensa kannalta oikeat valinnat. Muutoin tulevaisuus olisi todella valju.

Erottelun miekka on se voima, jota me kutsumme rakkaudeksi: Maitreyan käyttämänä se ”asettaa veljen veljeä vastaan” ja koestaa ihmisten todellisen pyhän tietoisuuden aivan kaikkialla. Kaiken kehityksen lopullinen tavoite on luoda ”Taivasten valtakunta” Maan päälle ja erottelun miekka osoittaa ihmisille sen tien.

Maitreyan opetus on yksinkertaista. Voisi kuvitella, että Hänen prioriteettinsa olisivat kaikille ihmisille ilmeisiä, mutta näin ei valitettavasti ole. Maitreya osoittaa meille rauhallisuuden ja rauhanomaisen yrittämisen tulevaisuuden jakamisen ja oikeudenmukaisuuden väistämättöminä seurauksina ja Hän osoittaa meille maailman, jossa yhdenkään ei tarvitse jäädä osattomaksi, missä yksikään päivä ei ole toisensa kaltainen ja missä veljeyden ilo ilmenee kaikissa ihmisissä. Miten, sitä saattaisi kysyä, on mahdollista vastustaa tuollaista toivon viestiä? Eikö tuo ole kaikkien odottama tulevaisuus? Se on ihmisten enemmistön, muttei kaikkien toivoma tulevaisuus. Ihmiskunta seisoo kehityksen tikapuiden eri pienoilla ja tietyn tason jälkeen kaikki lupaa hyvää ihmiskunnalle. Kyse onkin heistä, jotka eivät ole vielä riittävässä määrin manifestoineet pyhää Itseänsä, jotka eivät ymmärrä, että jakaminen on jumalaista, ja että oikeudenmukaisuus ja oikeanlaiset ihmissuhteet ovat jumalaisia, vaan jotka näkevät kilpailun ja konfliktit jumalaisina, ja jotka mittaavat ihmisen arvon hänen kultansa määrällä.

Monet ovat pelokkaita ja kärsiviä ja ilman työtä taikka toivoa tulevaisuudesta he sinnittelevät päivästä toiseen. Mutta monet muut luovat oman tulevaisuutensa ja monet myös kuolevat niin tehdessään. Kautta maailman ihmiset alkavat herätä paremman elämän mahdollisuudelle, sellaiselle, jossa vapaus ja oikeudenmukaisuus ovat ytimessä. Älkää pelätkö, ihmisten ääni kasvaa ja tartunnan tavoin se vaikuttaa aina vain useampaan. Maitreya seisoo heidän riveissään, jotka elävät – tai kuolevat – vapauden totuuden puolesta, ja kaikkien ihmisten ykseyden sekä oikeudenmukaisuuden puolesta. Nuoret johtavat tietä ja tulevaisuus on heitä varten.

Lähde: Share International -lehti, 01 / 2017.

Tämä artikkelisarja ilmestyy 10 kertaa vuodessa ja se avaa ihmisen suhdetta häntä ympäröivään. Mestari, on yksi Henkisen Hierarkian Mestareista. Hänen nimensä on laajalti tunnettu esoteerisissa piireissä, mutta sitä ei monistakaan syistä anneta vielä julkisuuteen. Maitreya on Henkisen Hierarkian johdossa olevan Maailmanopettajan henkilökohtainen nimi. Maitreya tunnetaan myös Kristuksen, Buddhan, Krishnan, Imam Mahdin tai Messiaan nimillä. Maitreya on aloittanut tammikuussa 2010 tv-esiintymisten sarjan, joka tulee johtamaan julkitulon päivään, jolloin Hän julkistaa todellisen henkilöytensä.

Share International -lehden synnystä alkaen Benjamin Cremen Mestari on antanut artikkelinsa julkaistavaksi tuoreeltaan ja käytettäväksi silloin kun maailman tapahtumat sitä edellyttävät. Monet näistä artikkeleista tuntuvat todellakin jopa vielä ajankohtaisemmilta tänä päivänä kuin niiden ensijulkaisun yhteydessä.


Sivun alkuun