Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Mestarin sanoin -artikkeli 10/2003: Vesimies, yhdentymisen suoja

Vesimies, yhdentymisen suoja

- Mestarilta, Benjamin Cremen välityksellä

Jokainen aikakausi tuo ihmiskunnalle jonkin tietyn laadullisen saavutuksen. Kalat, nyt päättynyt aikakausi, on antanyt ihmisille yksilöllisyyden jumalaisen saavutuksen, yhdessä idealismin ja omistautumisen ominaisuuksien kanssa. Nämä ovat suuria edistysaskelia kehityksen pitkässä kulussa ja ne ovat valmistaneet ihmisyyden vesimiehen siunauksille.

Uudella aikakaudella, vesimiehellä, on silläkin oma ominaislaatunsa ­ synteesi ­ ja tämä tuleva aika tulee todellakin tekemään tämän jumalaisen tuntomerkin suotuisan yhdentymisen todellisuudeksi kautta maailman. Tämänhetkinen sekaannuksen, jakolinjojen ja erottelun aika tulee hiljalleen antamaan tilaa aikakaudelle, jossa vesimiehen vahvistuvat voimat tekevät tehtävänsä, yhdistäen sekä saumaten yhteen niskoittelevat ja yhteensopimattomat osat. Täten ihmisyys tulee läpikäymään erityislaatuisen muutoksen, joka on nopeampi ja voimakkaampi, kuin koskaan ennen ihmisen pitkässä historiassa.

Tämän mahdollistamiseksi ihmisten tulee reagoida oikein voimistuviin energioihin ja luoda maailman rakenteet sellaisiksi, että ne eivät muodosta estettä vesimiehen yhdentävälle voimalle.

Hierarkia, fyysisesti ihmisten parissa, tulee antamaan kaiken apunsa ja tietonsa tähän käyttöön. Näin tulee olemaan ja näin ihmiset tulevat uudistamaan kipuamisensa kohti Luojan antamaa kohtaloaan, osoittaen itsessään kaikessa loisteessaan yhtenäisyytensä ihmisten ja Jumalan kesken.

Etujoukko

Pian Maitreya tulee julkisuuteen ja Hänen mukanaan Mestareiden etujoukko. He tulevat antamaan neuvonsa ja ohjaamaan tarvittavien muutosten suunnan, ammentaen viisaudestaan ihmisten neuvonpitoihin. Kaikki, mikä ihmisten mielestä on tärkeätä tullaan kyseenalaistamaan, kaikki se, mikä on saattanut maapallon sen surulliseen ja vaaralliseen nykytilaan.

Heikkous

Pian nykyrakenteiden heikkous tulee nähtäväksi, jopa suurimmissa silmälapuissa kulkeville. Uurteet ja halkeamat tulevat selvästi osoittamaan mitä ne ovat: merkkejä kuluneen ja heikkenevän, sekä uudistukseen valmiin, järjestyksen sortumisesta. Tuon uudistuksen nopeus on ihmisten käsissä. Heidän yksin tulee toivottaa uusi tervetulleeksi ja iloiten astua uudistamisen askareisiin.

Hierarkian ohjaamana ja avustamana, ihmiset tulevat pian huomaamaan muutoksen edut ja tulevat luottamaan Isompien Veljiensä viisauteen saattaa ihmiset turvallisesti läpi muutosten jakson.

Näin tulee olemaan ja näin ihmiset tulevat jälleen löytämään nyt, näennäisesti, hävinneen jumaluutensa. Viimeinkin he tulevat asettamaan sivuun sodan ja vihanpidon taidon. Oppien luottamaan he tulevat vihkimään luottamuksen aikakauden alkaneeksi. Luottaen, he tulevat ratkaisemaan ne monet ongelmat, jotka nyt odottavat ratkaisua ja kiitollisina Mestareita mukaillen, he tulevat huomaamaan sen rakkauden, joka aina on ollut läsnä, mutta joka toistaiseksi vain on jäänyt huomiotta.

Lähde: Share International -lehti, 10 / 2003.

Tämä artikkelisarja ilmestyy 10 kertaa vuodessa ja se avaa ihmisen suhdetta häntä ympäröivään. Mestari, on yksi Henkisen Hierarkian Mestareista. Hänen nimensä on laajalti tunnettu esoteerisissa piireissä, mutta sitä ei monistakaan syistä anneta vielä julkisuuteen. Maitreya on Henkisen Hierarkian johdossa olevan Maailmanopettajan henkilökohtainen nimi. Maitreya tunnetaan myös Kristuksen, Buddhan, Krishnan, Imam Mahdin tai Messiaan nimillä. Maitreya on aloittanut tammikuussa 2010 tv-esiintymisten sarjan, joka tulee johtamaan julkitulon päivään, jolloin Hän julkistaa todellisen henkilöytensä.

Share International -lehden synnystä alkaen Benjamin Cremen Mestari on antanut artikkelinsa julkaistavaksi tuoreeltaan ja käytettäväksi silloin kun maailman tapahtumat sitä edellyttävät. Monet näistä artikkeleista tuntuvat todellakin jopa vielä ajankohtaisemmilta tänä päivänä kuin niiden ensijulkaisun yhteydessä.


Sivun alkuun