Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Mestarin sanoin -artikkeli 10/2021: Tie eteenpäin

Tie eteenpäin

- Mestarilta, Benjamin Cremen välityksellä

Jokaisen ihmisen tietoisuuden muutoksen edellä on hetken levähdys, hetkellinen hiljaisuus, jona aikana menneen saavutukset arvioidaan ja, mikäli niissä on puutteita, hylätään. Näin on tänään, kun ihminen pohtii mikä on tärkeätä ja tarpeen säilyttää tulevia tarpeita varten sekä mikä taas on hylättävissä ihmisen kasvavan hahmotuskyvyn ja ymmärtämyksen valossa. Omilleen jätettynä, tämä ajanjakso olisi ihmiselle hyvin pitkä. Moninaiset ovat ne kokeet, jotka hän joutuisi tekemään ja monet ovat ne erehtymisen mahdollisuudet, ennen kuin oikea tie löytyisi ja oikeat askeleet otettaisiin.

Tästä eteenpäin ihminen, niin halutessaan, voi hyötyä Meidän, hänen Vanhempien Veljiensä avusta. Meidän, jotka olemme valmiina avustamaan ja inspiroimaan, kunhan Meitä kutsutaan.

Siten tämä aika on ilman esikuvaa, kun Avustajat ovat saatavilla jokaisessa tilanteessa, tarkoin vartioiden ihmisen vapaata tahtoa, mutta innokkaasta alttiina tarjoamaan ikiaikaista viisauttaan ja työllä saavutettua kokemustaan sekä tietoaan.

Paljon, mikä tänään vaikuttaa tärkeältä, tulee syrjäytymään, tullakseen korvatuksi yksinkertaisemmilla ja luonnollisemmilla elintavoilla sekä ihmissuhteilla. Mennyttä, siitä voitte olla varmoja, tulee olemaan tuo pilkka, kun miljoonat turhan tähden kuolevat puutteeseen yltäkylläisyyden keskellä. Mennyttä tulee myös olemaan ihmisen henkeä tänään vääristävä kärsimättömyys. Mennyttä iäksi, tarve dominoida, painostaa ja riistää pienempien sekä heikompien kansojen maa-alaa ja resursseja. Niiden tilalle tulee kasvamaan uusi realismi ja ihmisen keskinäisen riippuvuussuhteen ymmärtämys, sekä ymmärtämys kaikkien yhtäläisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Ihmiset ja kansakunnat tulevat pyrkimään elämään lain mukaisesti ja rauhan sekä kaikkien turvallisuuden vaatimusten mukaisesti.

Pian tuon prosessin alku tulee julki. Nyt jo, ne, joiden silmät on kohdistettu tulevaisuuteen, tekevät tietyksi tietonsa ja saavat enenevää huomiota. Yhä useampi tulee enenevässä määrin kääntymään heidän puoleensa hakiessaan ohjausta ja vahvistusta ja näin uusi ajatus tulee löytämään juurensa. Verkkaisesti ihmisten ajattelussa tulee tapahtumaan muutos ja väistämättä vanha tulee antamaan tilaa uudelle, mielekkäämmälle lähestymistavalle elämän ongelmiin.

Tulisessa kattilassa hahmottuu täten tulevaisuuden muoto. Ulkomuotonsa, vaikkakin vielä hämärät ja epäselvät, ovat silti tarpeeksi selkeät niiden nähdä, joiden silmät niin halajavat, antaakseen vakuutuksen ja toivoa siitä, että ihminen on heräämässä hänen todelliseen minäänsä ja tarkoitukseensa ja, että ajan poukkoilevuudesta huolimatta, ihminen on tukevasti polullaan eteenpäin.

Lähde: Share International -lehti, 10 / 2021.

Tämä artikkelisarja ilmestyy 10 kertaa vuodessa ja se avaa ihmisen suhdetta häntä ympäröivään. Mestari, on yksi Henkisen Hierarkian Mestareista. Hänen nimensä on laajalti tunnettu esoteerisissa piireissä, mutta sitä ei monistakaan syistä anneta vielä julkisuuteen. Maitreya on Henkisen Hierarkian johdossa olevan Maailmanopettajan henkilökohtainen nimi. Maitreya tunnetaan myös Kristuksen, Buddhan, Krishnan, Imam Mahdin tai Messiaan nimillä. Maitreya on aloittanut tammikuussa 2010 tv-esiintymisten sarjan, joka tulee johtamaan julkitulon päivään, jolloin Hän julkistaa todellisen henkilöytensä.

Share International -lehden synnystä alkaen Benjamin Cremen Mestari on antanut artikkelinsa julkaistavaksi tuoreeltaan ja käytettäväksi silloin kun maailman tapahtumat sitä edellyttävät. Monet näistä artikkeleista tuntuvat todellakin jopa vielä ajankohtaisemmilta tänä päivänä kuin niiden ensijulkaisun yhteydessä.


Sivun alkuun