Jakamisen periaate pelastaa maailman

Mestarin sanoin -artikkeli 5/2007: Planeetan pelastamistyö

Planeetan pelastamistyö

- Mestarilta, Benjamin Cremen välityksellä

Kun ihmiskunta ymmärtää kuinka vakava heidän planetaarisen kotinsa ekologinen epätasapaino on, heidän on otettava ehdottoman tärkeät vaaditut askelet tilanteen korjaamiseksi. Jos ihmiset jättäisivät reagoimatta riittävällä päättäväisyydellä, he olisivat syyllisiä planeetan hylkäämisestä hitaaseen, mutta varmaan tuhoon. Mikä silloin olisi lapsille jätettävä perintö? Jotta tuo itsetuho ei toteutuisi, kaikkien on toimittava yhdessä ja tehtävä tarvitut muutokset. Muutoksen väistämätön seuraus on kokonaisvaltainen asennemuutos planeetan yhtenäisyyttä kohtaan ja sitä kohtaan, mitä tänään nähdään ihmisten tarpeina.

Joillekin ei tarvittavien muutosten tukeminen tule olemaan helppoa, mutta vain sellaisella muutoksella planeetan elämä voidaan turvata. Jo nyt on luotu syvät vajeet Maan tarpeellisiin puuvarantoihin. Metsänhakkuut ovat aikaansaaneet enenevän hapen määrän laskun ja hiilidioksidin määrän kasvun. Muutos on nyt kriittisessä vaiheessa ja vaatii välitöntä puuttumista.

Valkeneminen

Globaalin lämpenemisen todellisuus valkenee nyt miljoonille, ja siltikin, piittaamatta todisteiden tulvasta, jotkut vieläkin kiistävät ihmisten toimet muutosten syynä.

Me, teidän Vanhemmat Veljenne, voimme täydellä vakaumuksella sanoa, että ihmisten toimet ovat kahdeksankymmentä prosenttisesti lämpenemisen syynä.

Tulette huomaamaan, että Maitreya ei tule viivyttelemään tämän kiireisen ongelman tuomisessa ihmisten tietoon. Hän tulee asettamaan ihmisten nähtäväksi vaihtoehdot; yhtäältä nyt toimimalla saatavat positiiviset seuraukset, ja toisaalta liian vähän tekemisen tai toimettomuuden muassaan tuoma tuho. Täten, päätös jää yksin ihmiskunnalle.

Kokoontuminen

Kun ihmiset ymmärtävät tämän, he tulevat kokoontumaan toimintaan. He tulevat näkemään, että heidän lastensa tulevaisuus riippuu nyt tehtävistä toimenpiteistä ja he tulevat vaatimaan ja saamaan Maitreyalta ja Hänen ryhmältään tiedon tarvittavista toimenpiteistä. Maitreya tulee puhumaan yksinkertaisemman elämän puolesta, sellaisen, joka on enemmän linjassa planeetan tilanteen realiteettien kanssa. Kun tarpeeksi monet ihmiset ymmärtävät tämän välttämättömyyden, kautta planeetan tulee olemaan liike kohti yksinkertaistamista. Tämä liike tulee etenemään epätavallisella kiireellä, niin vakuuttuneita muutoksen tarpeesta miljoonat tulevat olemaan. Tämä taas tulee vakuuttamaan monet ja tulee vahvistamaan heidän valmiuttaan lisämuutoksiin.

Kasvokkain vaadittavan muutoksen kanssa, ihmiset tulevat oivaltamaan jakamisen periaatteen hyväksymisen väistämättömyyden. Vain jakaminen tulee tekemään nämä muutokset toteuttamiskelpoisiksi ja mahdollisiksi. Vain jakamisen kautta voidaan Maan tuotos onnistuneesti käyttää. Vain jakamalla voidaan tämä tuotos oikein jakaa. Vain täten voi planeetta itsekin elää harmoniassa ympäristönsä ja asukkaidensa kanssa.

Lähde: Share International -lehti, 05 / 2007.

Tämä artikkelisarja ilmestyy 10 kertaa vuodessa ja se avaa ihmisen suhdetta häntä ympäröivään. Mestari, on yksi Henkisen Hierarkian Mestareista. Hänen nimensä on laajalti tunnettu esoteerisissa piireissä, mutta sitä ei monistakaan syistä anneta vielä julkisuuteen. Maitreya on Henkisen Hierarkian johdossa olevan Maailmanopettajan henkilökohtainen nimi. Maitreya tunnetaan myös Kristuksen, Buddhan, Krishnan, Imam Mahdin tai Messiaan nimillä. Maitreya on aloittanut tammikuussa 2010 tv-esiintymisten sarjan, joka tulee johtamaan julkitulon päivään, jolloin Hän julkistaa todellisen henkilöytensä.

Share International -lehden synnystä alkaen Benjamin Cremen Mestari on antanut artikkelinsa julkaistavaksi tuoreeltaan ja käytettäväksi silloin kun maailman tapahtumat sitä edellyttävät. Monet näistä artikkeleista tuntuvat todellakin jopa vielä ajankohtaisemmilta tänä päivänä kuin niiden ensijulkaisun yhteydessä.


Sivun alkuun