Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Mestarin sanoin -artikkeli 10/2009: Valon pysyvä totuus

Valon pysyvä totuus

- Mestarilta, Benjamin Cremen välityksellä

Eräänä talven 1875 päivänä Helena Petrovna Blavatsky, yksi Teosofisen seuran perustajista, antoi vakuutuksen: levittää kaikin käytettävissään olevin tavoin niitä opetuksia, joita hän oli saanut useilta planeettamme Henkisen Hierarkian Himalajan looshin Mestareilta. Uskollisena vakuutukselleen, hän ryhtyi työhönsä tiedottaa maailmalle näistä opeista. Hänen kirjansa, Salainen oppi, Hunnuton Isis ja Teosofian avain, ovat todisteena hänen väsymättömästä uurastuksestaan ja tahdostaan, jopa suuren fyysisen sairauden edessä. Nämä perustavat teokset ovat informoineet ja innoittaneet monia tuhansia etsijöitä kautta vuosien ja tekevät niin yhä edelleen.

Yleisellä tasolla näiden arvokkaiden näkökulmien vastaanotto oli varsin toinen: vain harvoin ovat suuren vihityn teokset ja taidot olleet näin halveksittuja ja ylenkatsottuja, varsinkaan aikalaistensa uskonnollisten ja tieteellisten piirien taholta. Vielä nytkin, noin 135 vuotta myöhemmin, Blavatsky sivuutetaan säännönmukaisesti huijarina, meediona ja ”epärehellisenä huijarina”. Niin kiivas ja siinä määrin maailmanlaajuinen oli tämä tuomitseminen, että suuri osa tuosta negatiivisuudesta on edelleenkin kiinni hänen maineessaan. Ja teosofiassa.

Madame Blavatsky oli 4,0 asteen vihitty, lähes Mestari, ja tasoltaan samaa luokkaa kuin Oppilas Jeesus ja lähes suuren Leonardo da Vincin tasoinen. Kuinka on mahdollista, että näin kunnianarvoisa Hyvän työläinen saattoi joutua niin kaltoin kohdelluksi? Jeesus itse on oiva esimerkki siitä kuinka tietämättömyys ja pelko dominoivat ihmisten käsityksiä. Vielä silloinkin, kun Maitreya Kristus ylivalaisi Jeesusta, tämä joutui kärsimään noista ajattelemattomien ihmisten kahdesta piirteestä.

Tänä päivänä maailma ponnistelee monien ongelmien parissa ja, ennakoitavalla tavalla, jakolinjoja on syntynyt näiden ongelmien arvioinnissa ja niistä selviämisessä. Ihmisillä kaikkialla on erilaiset mielen ja aivojen laadut, erilainen avoimuus tai kyky uusiin ideoihin ja tuntemattomaan. He myös ovat kehityksen tikapuiden eri pienoilla ja tikapuiden alapäästä katsoen ylemmällä olevien työ ja näkemykset ovat lähes tai täysin merkityksettömiä. Näin on aina ollut.

Tästä pitäen, kuitenkin, tämä ikiaikainen ongelma tulee helpottamaan kaikkien eduksi. Maitreyan läsnäolo ja Hänen ryhmänsä Mestareiden kasvava lukumäärä tulevat tuomaan ihmiskunnalle suuren parannuksen

Suuri osa Ikiaikaisten oppien helpommasta sisällöstä tullaan antamaan koko maailman nähtäväksi, joka tulee vetämään aina vain enemmän yleisöä teosofiaan ja sen opetuksiin. Tämä tulee auttamaan suuria joukkoja valmistautumaan seisomaan Vihkijän edessä ja tietoisena astumaan Valoon.

Tällä tavoin monet ihmiset, ottaen vaarin uudesta tilaisuudesta, tulevat suuresti kukoistamaan evoluution matkallaan. Kun Maitreya astuu esiin, tämä prosessi tulee alkamaan. Aina vain enemmän, kun he vastaavat Hänen kutsuunsa, he tulevat löytämään itsestään ruokahalun totuudelle ja valon sekä viisauden kaipuun.

Lähde: Share International -lehti, 10 / 2009.

Tämä artikkelisarja ilmestyy 10 kertaa vuodessa ja se avaa ihmisen suhdetta häntä ympäröivään. Mestari, on yksi Henkisen Hierarkian Mestareista. Hänen nimensä on laajalti tunnettu esoteerisissa piireissä, mutta sitä ei monistakaan syistä anneta vielä julkisuuteen. Maitreya on Henkisen Hierarkian johdossa olevan Maailmanopettajan henkilökohtainen nimi. Maitreya tunnetaan myös Kristuksen, Buddhan, Krishnan, Imam Mahdin tai Messiaan nimillä. Maitreya on aloittanut tammikuussa 2010 tv-esiintymisten sarjan, joka tulee johtamaan julkitulon päivään, jolloin Hän julkistaa todellisen henkilöytensä.

Share International -lehden synnystä alkaen Benjamin Cremen Mestari on antanut artikkelinsa julkaistavaksi tuoreeltaan ja käytettäväksi silloin kun maailman tapahtumat sitä edellyttävät. Monet näistä artikkeleista tuntuvat todellakin jopa vielä ajankohtaisemmilta tänä päivänä kuin niiden ensijulkaisun yhteydessä.


Sivun alkuun