Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Mestarin sanoin -artikkeli 9/2019: Askel askeleelta

Askel askeleelta

- Mestarilta, Benjamin Cremen välityksellä

Aina ajoittain, me, Vanhemmat Veljenne, pyrimme sitouttamaan ihmiskunnan ymmärrykseen kehityksen kulusta, johon tietoisesti tai tiedostamattaan kaikki ovat uppoutuneet. Tätä varten, saatamme oppilaille tiedoksi sitä Oppia, osina tai kokonaisuudessaan, jonka katsomme kullakin hetkellä olevan arvokasta lajentamaan ihmisten mieltä ja tutustuttamaan heidät heidän kulkuansa valaisevaan tietoon.

Tästä päivästä lähtien, vaikkakin tämä tomintamalli tulee jatkumaan, Maitreya ja Hänen ryhmänsä tulevat saattamaan itsensä aina vain suorempaan kontaktiin suuren yleisön kanssa. Täten ihmiskunta tulee näkemään selkeämmin ja tulee täydemmin ymmärtämään riippuvuuden evoluutioprosessin Opin sekä sen enemmän tai vähemmän esoteerisen luonteen ja heidän hetkestä toiseen ulottuvan elämänsä välillä. Heidän elämiensä tarkoituksen ja syyn sekä niitä ohjaavien suurten Lakien syvempi ymmärrys tullaan näin saavuttamaan. Ihmiskunnan osalta kokonaisuudessaan voidaan täten odottaa suurta kehitysharppausta.

Löytäminen

Kokelaille ja oppilaille opetus tulee jatkumaan normaaliin tapaansa: yöunien tuntien aikana ja tiettyjen oppilaiden kautta julkaistun tiedon muodossa. Tällä poikkeuksella: koska Mestarit tulevat toimimaan avoimemmin, aina vain enemmän Opista tulee tulemaan suoraan Heiltä. Tämä, tietystikin, tulee nopeuttamaan oppimisen prosessia ja lyhentämään oppilaiden matkaa huomattavissa määrin. Edelleen Mestareiden läsnäolo tulee hälventämään nyt vallalla olevaa kuilua oppilaiden ja ”tavallisten” ihmisten välillä. Enemmän tai vähemmän, jollain tasolla, kaikki tulevat olemaan mukana tietoisella löytämisen sekä elämän laajuuden kasvavan tietoistavuuden matkalla. Näin tulee olemaan. Tähän asti, vain kaavakuva tälle suurelle painopisteen muutokselle meidän käyttämissämme opetusmetodeissa on olemassa, mutta verkkaisesti tämä suunnitelma tulee muuttumaan eläväksi muodoksi, josta kaikki tulevat hyötymään ja kasvamaan.

Täydellisyys

Maitreya tulee osoittamaan ihmisille, että jokainen askel, jonka he ottavat luodakseen maailmansa uudelleen ja saadakseen aikaan oikeanlaiset ihmisten väliset suhteet, on askel eteenpäin heidän matkallaan kohti täydellisyyttä ja että oppilaan sisäisen askeleen on vastattava ulkoista askelta häneltä, joka ei vielä ole astunut vihkimysten prosessiin ja että kaikki on toisiinsa liittyvä sekä toisistaan riippuva kokonaisuus. Askel askeleelta ihminen luo oman polkunsa omaan tahtiinsa, askel askeleelta ihminen siirtyy tietämättömyydestä tietoon, epäoikeudenmukaisuudesta oikeudenmukaisuuteen ja orjuudesta vapauteen.

Kaikissa tällaisissa pyrkimyksissä tulee olemaan aikoja kun edistys näyttää hitaalta sekä epätodennäköiseltä, mutta ihminen tulee kasvamaan luottamuksessaan sekä varmuudessaan ja hän tulee oppimaan ”askel askeleelta” –menetelmän. Ihmisen sisäinen jumaluus, joka nyt on kadoksissa materialismissa ja kaupallistumisessa, tulee puhkeamaan uuteen kukkaan Maitreyan ja Hänen ryhmänsä opetuksessa. Ihminen tulee tuntemaan itsensä kaikkien tarpeidensä luovana lähteenä.

Lähde: Share International -lehti, 09 / 2019.

Tämä artikkelisarja ilmestyy 10 kertaa vuodessa ja se avaa ihmisen suhdetta häntä ympäröivään. Mestari, on yksi Henkisen Hierarkian Mestareista. Hänen nimensä on laajalti tunnettu esoteerisissa piireissä, mutta sitä ei monistakaan syistä anneta vielä julkisuuteen. Maitreya on Henkisen Hierarkian johdossa olevan Maailmanopettajan henkilökohtainen nimi. Maitreya tunnetaan myös Kristuksen, Buddhan, Krishnan, Imam Mahdin tai Messiaan nimillä. Maitreya on aloittanut tammikuussa 2010 tv-esiintymisten sarjan, joka tulee johtamaan julkitulon päivään, jolloin Hän julkistaa todellisen henkilöytensä.

Share International -lehden synnystä alkaen Benjamin Cremen Mestari on antanut artikkelinsa julkaistavaksi tuoreeltaan ja käytettäväksi silloin kun maailman tapahtumat sitä edellyttävät. Monet näistä artikkeleista tuntuvat todellakin jopa vielä ajankohtaisemmilta tänä päivänä kuin niiden ensijulkaisun yhteydessä.


Sivun alkuun