Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Mestarin sanoin -artikkeli 1–2/2004: Mestarin vakuutus

Mestarin vakuutus

- Mestarilta, Benjamin Cremen välityksellä

Samalla, kun tummat sodan pilvet kerääntyvät ja varjostavat vapauden aurinkoista taivasta, ihmiskunnan reaktiot ovat kahdenlaiset: yhtäältä hiljainen hyväksyntäja tottelevaisuus sodenlietsojien tahdon mukaisesti sekä toisaalta aktiivinen ja tarmokas vastarinta heidän suunnitelmille ja tarkoituksilleen. Tänä päivänä molemmat reaktiot ovat saman suruisia. Puolet maapallosta on kiinni ”sodan terrorismia vastaan” lumeessa (näkemättä sen todellisia syitä) tai itse terrorismissa. Toinen puoli suree terrorismia ja sen syntysyiden ymmärtämisen puutetta. He tietävät, että vain suuren luokan muutokset voivat lopettaa tämän hirvittävän pahuuden ja he kutsuvat maailman johtajia huomaamaan ja korjaamaan ne vääryydet, jotka niin epäoikeudenmukaisesti jakavat maailman. Jälkimmäisen ryhmän on kasvatettava ja voimistettava vastustustansa niiden suunnitelmia vastaan, jotka nyt ovat vallan kahvassa kiinni, ja jotka toimillaan uhkaavat maailman tasapainoa. Heidän on löydettävä toisensa ja toimittava yhdessä, tietäen että he toimivat ja puhuvat suuren hiljaisen enemmistön puolesta, joka jakaa heidän toteutuneen oikeudenmukaisuuden ja rauhan kaipuunsa.

Luottamus
Rauha voi koittaa vasta kun oikeudenmukaisuus vallitsee, kun jakaminen on avannut ihmisten sydämet ja herättänyt ne luottamukseen. Siten ihmisten tulee äänekkäästi työskennellä oikeudenmukaisuuden ja jakamisen puolesta, mikä yksin vain voi tuoda lopun terrorismille ja sodalle, sekä ihmisten kärsimyksille. Me, vanhemmat veljenne, olemme valmiita tekemään osamme. Me moninkertaistamme jokaisen toimen, joka tehdään yhteisen hyvän edestä. Me odotamme mahdollisuutta voida osoittaa voimamme suuruus, auttaa korjaamaan menneen virheet ja osoittaa ihmisille sodan turhuus. Me vakuutamme tukemme jokaiselle, joka vaatii sodan loppumista, järjen ja tasapainon palauttamista ihmisten toimiin ja vapauden sekä oikeudenmukaisuuden luomista jokaiselle. Auta meitä auttamaa teitä. Auta meitä tekemään osamme. Me kaipaamme mahdollisuutta toimia, kuten aina, yhteisen edun hyväksi, joka ymmärryksemme mukaan on kaikkien ihmisten edun mukaista. Siten me puhummu jakamisen puolesta, siten me suosittelemme oikeudenmukaisuutta sekä siten me näemme rauhan ja vapauden jakamisen ja oikeudenmukaisuuden tuotteina. Toimikaamme yhdessä tämän maailman pelastamiseksi. Luopukaamme erimielisyyksistä tämän rodun hyväksi. Voittakoon järki ja saakoon se ihmiset näkemään heidän yhteisen rauhan tarpeellisuuden ja kärsivän maapallon korjaamisen tarpeellisuuden.

Tulevaisuus
Monet odottavat tulevaisuutta peläten, että ihminen on eksynyt polultaan ja, että rauhan tietä ei enää voi löytää. Me neuvomme toisin. Me tiedämme, että rauhan polku löytyy helposti, edellyttäen vain oikeudenmukaisuuden ja luottamuksen luomista. Me tiedämme, että vain jakaminen voi aiheuttaa tuon luottamuksen ja saattaa ihmisen luopumaan terrorismista ja sodasta. Näin tulee olemaan ja näin ihmiset tulevat reagoimaan Maitreyan veljeyden ja oikeudenmukaisuuden viestiin, vihdoinkin vapaana pelon ja epäluottamuksen lumeesta, valmiina ilolla luomaan tulevaisuuden teoissaan.

Lähde: Share International -lehti, 01 / 2004.

Tämä artikkelisarja ilmestyy 10 kertaa vuodessa ja se avaa ihmisen suhdetta häntä ympäröivään. Mestari, on yksi Henkisen Hierarkian Mestareista. Hänen nimensä on laajalti tunnettu esoteerisissa piireissä, mutta sitä ei monistakaan syistä anneta vielä julkisuuteen. Maitreya on Henkisen Hierarkian johdossa olevan Maailmanopettajan henkilökohtainen nimi. Maitreya tunnetaan myös Kristuksen, Buddhan, Krishnan, Imam Mahdin tai Messiaan nimillä. Maitreya on aloittanut tammikuussa 2010 tv-esiintymisten sarjan, joka tulee johtamaan julkitulon päivään, jolloin Hän julkistaa todellisen henkilöytensä.

Share International -lehden synnystä alkaen Benjamin Cremen Mestari on antanut artikkelinsa julkaistavaksi tuoreeltaan ja käytettäväksi silloin kun maailman tapahtumat sitä edellyttävät. Monet näistä artikkeleista tuntuvat todellakin jopa vielä ajankohtaisemmilta tänä päivänä kuin niiden ensijulkaisun yhteydessä.


Sivun alkuun