Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Mestarin sanoin -artikkeli 6/2012: Yhteistyön polku

Yhteistyön polku

- Mestarilta, Benjamin Cremen välityksellä

Kun ihmiset oivaltavat yhteistyön edut, he tulevat luontaisesti omaksumaan yhteistyön mukavimpana ja älykkäimpänä tapana edetä. Mennyttä iäksi tulevat olemaan jatkuvan kilpailun vaikeudet ja jännitteet, joiden kuorma imee ilon työstä ja jotka tekevät jokaisesta päivästä eloonjäämisen taistelua. Tietenkin on monia, jotka ihannoivat tätä kilpailevaa kamppailua, heitä, jotka kilpailussa löytävät sen virikkeen, joka tekee heille elämästä elämisen arvoista haastaessaan oman heikon egonsa muita vastaan. He tarvitsevat kilpailua voidakseen itselleen aikaansaada tunteen itsestään. Kuitenkin välittömästi edessä olevana aikana, ihmiset reagoidessaan enenevässä määrin Vesimiehen hyvää tekeviin energioihin, tulevat huomaamaan kilpailun kahtiajakavan luonteen ja tulevat ilolla omaksumaan yhteistyön tavakseen. Tällä tavoin maailma tulee saavuttamaan valtavan hyödyn, kun ihmiset työskentelevät yhdessä vertaisina niissä moninaisissa jälleenrakentamisen tehtävissä, jotka odottavat heidän työtään. Tällä tavoin maailma tulee muuntumaan halukkaiden käsien toimesta. Näin uusi maailma tullaan muokkaamaan.

Vesimies on toinen sana yhtenäisyydelle ja sen yhteistyön lahjan avulla tuo yhtenäisyys tulee hiljalleen ilmenemään. Yhtenäisyys tulee olemaan uudelle ajalle leimallista.

Valinta tänä päivänä

Lukemattomien tuhansien vuosien ajan kilpailu on ollut valloillaan. Monet ovat ne saavutukset, joilla tapa kilpailla on rikastuttanut rodun eteenpäin pyrkimistä, mutta vaikkakin merkittäviä, nuo saavutukset kalpenevat sen rinnalla mitä yhteistyö olisi sallinut tapahtuvan. Sivilisaatioiden kuluessa ihmisten kehityksen ilmentymisen suurin inspiraatio on tullut yhteistyön ponnisteluista ja siten vienyt ihmistä eteenpäin. Nyt ihmiskunta on tullut valinnan eteen. Ihmisen iäti kyselevä mieli ja kilpaileva henki ovat saattaneet rodun sen historian vaarallisimpaan pisteeseen. Halu saavuttaa äärimmäinen valta sen materiaalisimmassa muodossa on tuonut meille atomipommin sekä ikeen elämän miljoonille. Ihmisen on täten iloiten astuttava uudelle polulle, joka tuo lopun tuhoisalle kilpailulle ja sodalle, tai kohdattava itsensä kadotus. Tämä valinta on nyt ihmisten edessä. Jokaisen on tarkoin mietittävä ja valittava puolensa.

Lähde: Share International -lehti, 06 / 2012.

Tämä artikkelisarja ilmestyy 10 kertaa vuodessa ja se avaa ihmisen suhdetta häntä ympäröivään. Mestari, on yksi Henkisen Hierarkian Mestareista. Hänen nimensä on laajalti tunnettu esoteerisissa piireissä, mutta sitä ei monistakaan syistä anneta vielä julkisuuteen. Maitreya on Henkisen Hierarkian johdossa olevan Maailmanopettajan henkilökohtainen nimi. Maitreya tunnetaan myös Kristuksen, Buddhan, Krishnan, Imam Mahdin tai Messiaan nimillä. Maitreya on aloittanut tammikuussa 2010 tv-esiintymisten sarjan, joka tulee johtamaan julkitulon päivään, jolloin Hän julkistaa todellisen henkilöytensä.

Share International -lehden synnystä alkaen Benjamin Cremen Mestari on antanut artikkelinsa julkaistavaksi tuoreeltaan ja käytettäväksi silloin kun maailman tapahtumat sitä edellyttävät. Monet näistä artikkeleista tuntuvat todellakin jopa vielä ajankohtaisemmilta tänä päivänä kuin niiden ensijulkaisun yhteydessä.


Sivun alkuun