Jakamisen periaate pelastaa maailman

Mestarin sanoin -artikkeli 7–8/2014: Uusi toimintaympäristö

Uusi toimintaympäristö

- Mestarilta, Benjamin Cremen välityksellä

Kun Mestarit aloittavat historiallisen paluunsa jokapäiväiseen maailmaan, He tulevat kohtaamaan paljon tehtävää, jotta voisivat riittävästi toimia uudessa toimintaympäristössään. Kuten monet tietävät, telepatia on Heidän normaali kommunikointitapansa, mutta toimiessaan ihmisten kanssa, heidän on taas opittava jo kauan aiemmin unohdettu ihmisten puhe. Monet Vanhemmista Veljistänne työskentelevät jo kovasti fyysisellä tasolla toimimisen ongelmien parissa. Tällä tavoin saavutetaan suuremman asteen luottamus ja luodaan luontainen kyky työhön.

Lisäksi monilla Mestareilla ei vuosisatoihin ole ollut kuin vähän tai ei mitään suoraa kontaktia ihmiskuntaan ja siten He tulevat kokemaan tilanteen ja tavan työskennellä kaikin osinsa uutena. Tietenkin useimmat Mestarit ovat hyvin sopeutuvaisia ja nopeita oppimaan, mutta väistämättä jotkut tulevat kokemaan epätotutun kokemuksen työskentelystä ulkoisilla tasoilla kovin verottavana.

Nyt jo monien vuosien ajan tietyt Mestarit ovat kouluttaneet suurta joukkoa oppilaitaan uuden sivilisaation suunnitelmien, politiikan ja talouden toimeenpanon vaikeassa tehtävässä. Nämä koulutetut miehet ja naiset, jotka on valittu demokraattisin äänin, tulevat tekemään todeksi ja konkreettisiksi Hierarkian vanhempien jäsenten suunnitelmat. Näin tulee maailman uudelleenluonti etenemään pehmeästi, kun ihmisten tarpeet huomioidaan ja hyväksytään. Jälleenrakentamisen tehtävä on valtaisa, ja se tarjoaa ihmisille ennen näkemättömän mahdollisuuden palvelutyöhön. Köyhyydessä ja puutteessa elävät lukemattomat miljoonat ovat he, joiden pitää saada hätäapuohjelman ensiapu ennen kokemattomassa laajuudessa.

Verkalleen meidän jättimäiset kaupunkimme antavat sijaa pienemmille kaupungeille, joita koristavat puistojen ja puutarhojen runsaus. Tämän päivän rumat slummit korvataan levon ja virkistyksen vaihtelevilla alueilla. Yksi selkeä ero tulee olemaan savusumun ja saasteiden puuttuminen. Kaupungeissa ja maaseudulla ilma tulee todella olemaan raikasta. Matkustaminen tulee olemaan nopeata ja hiljaista, ja pisimmätkin matkat tulevat olemaan lyhyitä ja miellyttäviä. Väsymys tulee katoamaan.

Luonnollisestikin kaikki tämä vie aikaa panna toteen, mutta askel askelelta kauneuden etsinnästä tulee olemisemme tunnusmerkki. Vapaasti saatavilla oleva ilmainen energia, jonka kaikki omistavat, tulee takaamaan tämän muutoksen. Täten tulee uuden ajan airut kuulumaan, kutsuen kaikki ihmiset antamaan parastaan Suunnitelman palveluksessa.

Lähde: Share International -lehti, 07 / 2014.

Tämä artikkelisarja ilmestyy 10 kertaa vuodessa ja se avaa ihmisen suhdetta häntä ympäröivään. Mestari, on yksi Henkisen Hierarkian Mestareista. Hänen nimensä on laajalti tunnettu esoteerisissa piireissä, mutta sitä ei monistakaan syistä anneta vielä julkisuuteen. Maitreya on Henkisen Hierarkian johdossa olevan Maailmanopettajan henkilökohtainen nimi. Maitreya tunnetaan myös Kristuksen, Buddhan, Krishnan, Imam Mahdin tai Messiaan nimillä. Maitreya on aloittanut tammikuussa 2010 tv-esiintymisten sarjan, joka tulee johtamaan julkitulon päivään, jolloin Hän julkistaa todellisen henkilöytensä.

Share International -lehden synnystä alkaen Benjamin Cremen Mestari on antanut artikkelinsa julkaistavaksi tuoreeltaan ja käytettäväksi silloin kun maailman tapahtumat sitä edellyttävät. Monet näistä artikkeleista tuntuvat todellakin jopa vielä ajankohtaisemmilta tänä päivänä kuin niiden ensijulkaisun yhteydessä.


Sivun alkuun