Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Mestarin sanoin -artikkeli 12/2020: Suunnitelma toteutuu

Suunnitelma toteutuu

- Mestarilta, Benjamin Cremen välityksellä

Suurella mielenkiinnolla Hierarkia tarkkailee nyt maailman tapahtumien kulkua. Niin monilukuisia ja niin moninaisia ne ovat, että vain harjaantunut silmä ja ymmärtäväinen mieli saattavat nähdä niiden yhteydet ja siten käsittää niiden pohjalta löytyvän logiikan sekä väistämättömyyden. Vailla tällaista laajempaa katsantakantaa, ihmiskunta parhaimmillaankin on hämmentynyt ja pahimmillaan pelokas ja pettynyt. Kun kaikki näytti asemoituneen valmiiksi menestymiselle ja rauhalla, nyt näkymät ovat valjut: taloudellista vaikeutta ja kasvavaa etnistä riitaisuutta, jotka lisäävät oman päivittäisannoksensa kipuilua alati jatkuvien nälkiintymisen ja epäoikeudenmukaisuuden keskelle. Mikä on mennyt vikaan, monet kysyvät, luottamus ja rohkeus tapahtumista järkkyneenä? Milloin uusi aika alkaa, kuten luvattu oli?

Tämä, siirtymäjakso ajassa, on välttämättä vaikeuksien aikaa. Kaikki mitä nyt todistamme, juontaa sellaisten suurten energioiden ja voimien vaikutuksesta, jotka aikaansaavat niiden monet seuraukset ihmiskuntaan osuessaan. Valitettavasti nämä eivät ole yhteneväisiä tai homogeenisiä, vaan ne värittyvät yksilöiden aj kansojen erinäisistä tarkoitusperistä, intohimoista ja toiveista. Ja siksi niin monet nationalistiset liikkeet ja etniset vaatimukset nousevat nyt pintaan.

Meidän näkökulmastamme tarkasteltuna nämä vaatimukset ovat oikeutettuja, mutta vääristyneitä reaktioita niihin energioihin, jotka luovat sen vapauden kaipuun, joka nyt maailmalla vallitsee. Suosiollisesti vastaanotettuna kun siihen reagointi kaataa sortohallinnon, ja – oikeutetusti – tuomittuna kun se johtaa veljesmurhaan, hirmutekoihin ja sotaan.

On olemassa käsitys, että planeetan “sisäinen hallinto”, Henkinen Hierarkia, olisi kaikkien tapahtumien hallitsija, niin pienten kuin suurtenkin. Näin ei suinkaan ole. Eikä niin voisikaan olla, rikkomatta ihmiskunnan vapaata tahtoa vastaan. Hierarkian tehtävä on toimeen panna Jumalan Suunnitelma “Keskuksen, jota me kutsumme ihmissuvuksi” kautta. Näin on tapahduttava kaikkina aikoina ihmiskunnan vapaata tahtoa kunnioittaen. Siksi älkää Suunnitelman toteutumisesta etsikö täydellisyyttä päivästä päivään taikka vuodesta toiseen. Pitkän aikavälin tarkoitus on varma, siitä ei ole epäilystäkään. Mutta yksin ihminen määrää ne oikukkaat polut, joita se etenee.

Pian tulette näkemään nyt maailmaa hallitsevien jännitteiden lientymisen. Tapahtumat ovat saavuttamassa kriisinsä, joka ratkoo nämä luonteeltaan erilaiset voimat ja mikä sallii järkevämpien näkökantojen tulla kuulluksi. Taloudellinen välttämättömyys pakottaa jopa rikkaimmat maat ajattelemaan maailmanlaajuisesti ja enemmän linjassa ryhmän tarpeiden kanssa. Pian ahneuden aiheuttama ahdinko tulee pakottamaan uudelleen jäsentelemään taloudellisen teorian ja käytännön sekä johtamaan oikeudenmukaisempaan maailmaan. Tuo päivä ei ole “aivan kulman takana”, mutta siihen ei ole kovinkaan pitkään. Älkää pelätkö, suunnitelma ei ole mennyt vikaan.

Suunnitelma, toden totta, toteutuu.

Lähde: Share International -lehti, 12 / 2020.

Tämä artikkelisarja ilmestyy 10 kertaa vuodessa ja se avaa ihmisen suhdetta häntä ympäröivään. Mestari, on yksi Henkisen Hierarkian Mestareista. Hänen nimensä on laajalti tunnettu esoteerisissa piireissä, mutta sitä ei monistakaan syistä anneta vielä julkisuuteen. Maitreya on Henkisen Hierarkian johdossa olevan Maailmanopettajan henkilökohtainen nimi. Maitreya tunnetaan myös Kristuksen, Buddhan, Krishnan, Imam Mahdin tai Messiaan nimillä. Maitreya on aloittanut tammikuussa 2010 tv-esiintymisten sarjan, joka tulee johtamaan julkitulon päivään, jolloin Hän julkistaa todellisen henkilöytensä.

Share International -lehden synnystä alkaen Benjamin Cremen Mestari on antanut artikkelinsa julkaistavaksi tuoreeltaan ja käytettäväksi silloin kun maailman tapahtumat sitä edellyttävät. Monet näistä artikkeleista tuntuvat todellakin jopa vielä ajankohtaisemmilta tänä päivänä kuin niiden ensijulkaisun yhteydessä.


Sivun alkuun