Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Mestarin sanoin -artikkeli 1–2/2007: Maitreya astuu esiin

Maitreya astuu esiin

- Mestarilta, Benjamin Cremen välityksellä

Maitreyan julkisuuteen tulo on enää viimeistelyä vaille valmis. Hänen julkinen, avoin työskentelynsä tulee alkamaan todella hyvin pian. Silloin alkaa prosessi opettamisessa ja tunnetuksi tulemiseksi, asteittain, koko maailman ihmisille. Tämän vaatima aika on vielä epäselvä, mutta kaiken tulisi edetä verrattain nopeasti. Aluksi, tietysti, saattaa olla paljon vastustusta Hänen näkemyksiään ja neuvojensa luonnetta koskien. Tämä on vain odotettavissa, sillä niin kaukana vallitsevasta ajattelutavasta ovat Hänen ajatuksensa. Hiljalleen, kuitenkin, Maitreyan perin juurin oivaltava mieli tulee läpäisemään ja osoittamaan virheet nykyisissä uskomuksissa luontoa, sosiaalikysymyksiä, taloudellisia ja poliittisia asioita koskien. Hänen sanojensa logiikka ja viisas ymmärrys tulee vakuuttamaan monet kuuntelemaan ja pohtimaan pidempään, samalla kun Hänen Säteensä tulee läpäisemään miljoonien sydämet ja tulee kääntämään Hänen yksinkertaiset sanansa totuuden paljastuksiksi. Kukaan ei vielä tiedä Maitreyan rakastavaa voimaa, eivätkä ihmiset voi ymmärtää Hänen ihmisten käsityskykyä ylittävää viisauttaan.

Kerääntyminen

Kun miljoonat kerääntyvät Hänen asiassaan, vaatien rauhaa ja oikeudenmukaisuutta jakamisen sekä ymmärryksen kautta, ihmiset tulevat yhdistymään ja inspiroitumaan uudesta toivosta sekä veljeyden ja oikeanlaisten ihmissuhteiden kaipauksesta. He tulevat vaatimaan muutosta tähän asti ennen kokemattoman laajasti. Hallitukset ja valtaapitävät tulevat joutumaan vastaamaan vaatimuksiin ja, pala kerrallaan, muutoksenvastainen uskomusrakenne tulee murtumaan täten vallan saaneiden ihmisten sanan voiman paineen alla. Näin Maitreya tulee logiikallaan, paljastuksillaan ja rakkautensa luomalla luottamuksella kokoomaan olemassa olevan, joskin ehkä epätiedostetun, hyvän tahdon joka ikisestä sydämestä.

Miljoonat

Maitreya tulee puhumaan miljoonille ihmisille television ja radion välityksellä. Jokaisella tulee olemaan mahdollisuus osallistua Hänen jokaista esiintymistään seuraavaan siunaukseen. Näin ihmiset kautta maailman tulevat tulemaan tutuiksi Hänen sanomansa kanssa ja tuon sanoman omassa sydämessään tuoman ilon kanssa. Hänen henkilöllisyyttään koskien tulee olemaan paljon spekulointia ja monia teorioita tullaan esittämään, mutta kaikki tulevat omalla tavallaan näkemään Hänet uuden sanansaattajana, ehyiden totuuksien tuojana sekä sydäntänsä lähellä olevan elämäntavan tiennäyttäjänä.

Tietysti on niitä, jotka kokevat Hänen ideansa uhkaavina ja jotka tulevat yrittämään estää Hänen edistysaskelensa, mutta aina vain enemmän Hänen sanojensa kauneus ja osuvuus tulee inspiroimaan kaikkien kansojen ihmiset näkemään Hänet puhemiehenään ja johtajanaan. Näin tulee olemaan. Ihmiset tulevat pyytämään Häntä puhumaan puolestaan koko maailmalle ja Julkitulon päivä tullaan julistamaan.

Tuo päivä, ilman vertaistaan ennen tai jälkeen sen, tulee antamaan Maitreyalle mahdollisuuden paljastaa oman nimensä, tittelinsä ja tarkoituksensa Uuden ajan Maailmanopettajana, Henkisen Hierarkian johtajana sekä kaikkien uskonnollisten ryhmien odotettuna yksilönä. Kaikkien Hänen apuaan tarvitsevien opettajana ja ystävänä Hän tulee esittelemään itsensä, yksinkertaisena ihmisenä, joka tuntee ja tietää ihmisten surun sekä kärsimyksen ja joka pyrkii helpottamaan heidän osaansa; ihmisenä, joka rakastaa kaikkia ehdoitta ja kokonaan, ja joka on tullut osoittamaan meille askeleet onneen.

Tällainen yksilö on aikeissa astua maailman eteen antamaan neuvojansa kaikille. Olemme ehkä kuulleet nuo sanat aiemmin, mutta nyt, Hänen siunaamanaan, me tulemme ymmärtämään niiden tarkoituksen ja tulemme toimimaan.

Lähde: Share International -lehti, 01 / 2007.

Tämä artikkelisarja ilmestyy 10 kertaa vuodessa ja se avaa ihmisen suhdetta häntä ympäröivään. Mestari, on yksi Henkisen Hierarkian Mestareista. Hänen nimensä on laajalti tunnettu esoteerisissa piireissä, mutta sitä ei monistakaan syistä anneta vielä julkisuuteen. Maitreya on Henkisen Hierarkian johdossa olevan Maailmanopettajan henkilökohtainen nimi. Maitreya tunnetaan myös Kristuksen, Buddhan, Krishnan, Imam Mahdin tai Messiaan nimillä. Maitreya on aloittanut tammikuussa 2010 tv-esiintymisten sarjan, joka tulee johtamaan julkitulon päivään, jolloin Hän julkistaa todellisen henkilöytensä.

Share International -lehden synnystä alkaen Benjamin Cremen Mestari on antanut artikkelinsa julkaistavaksi tuoreeltaan ja käytettäväksi silloin kun maailman tapahtumat sitä edellyttävät. Monet näistä artikkeleista tuntuvat todellakin jopa vielä ajankohtaisemmilta tänä päivänä kuin niiden ensijulkaisun yhteydessä.


Sivun alkuun