Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Mestarin sanoin -artikkeli 3/2004: Uudenlainen rauhallisuus

Uudenlainen rauhallisuus

- Mestarilta, Benjamin Cremen välityksellä

Ei mene kauaakaan, kun maailma tulee huomaamaan, että jotain erityislaatuista on tapahtumassa. Jo nyt on nähtävissä merkkejä siitä, että monet ovat tulossa tietoisiksi uudesta ilmapiiristä, uudesta vaikeasti kuvailtavasta tai sijoitettavasta ajattelusta, joka tuottaa heille toivoa ja parantaa lähimenneen stressin. Jokin, käsin koskettelematon, mutta vahvasti läsnä oleva antaa merkkejä itsestään laaja-alaisesti. Ne, jotka tietävät Maitreyan ja Hänen ryhmänsä olemassaolosta, ovat tietysti jo pitkään tunteneet tämän lohdun ja hiljaisen ilon, tämän luottamuksen vakuutuksen siitä, että riippumatta tämän päivän tapahtumista, kaikki tulee olemaan hyvin. Nyt tämä varmuuden ja lopullisen hyvän tunne voimistuu keskellä nykykaaoksen ja nykyhaasteiden. Hitaasti ja varmasti ihmiset heräävät johonkin, jota eivät tunnista, mutta jonka hämärästi voivat havaita kaikkien yhteiseksi hyväksi ja turvaksi. Täten suuri Herra toimii lievittäessään nykyhetken olosuhteiden kipuja ja valmistelee laajat joukot reagoimaan sanoihinsa. Täten Hän varmistaa, että he ymmärtävät monimutkaisen sekä kaikkia uhkaavan kansainvälisen tilanteen tärkeysjärjestykset. Monet tulevat hämmästymään omaa epätavanomaista rauhallisuuttaan ja objektiivisuuttaan stressin oloissa. Monet muut tulevat hämmästelemään omaa sietokykyään pitkäaikaista vastustusta ja kilpailua kohtaan. Täten suuri Herra toimii lieventääkseen monien kärsimystä.

Luottamus
Ajan myötä ihmiset tulevat yhdistämään löytämänsä helpotuksen Häneen, joka puhuu niin ymmärrettävästi luottamuksesta, jakamisesta ja rauhasta. He tulevat tunnistamaan selkokielisyyden alta löytyvän suunnattoman ymmärryksen ihmisoloista ja kaikkien ihmisten tarpeista. Tästä rohkaistuneena he tulevat seuraamaan Hänen kehoituksiaan ja tulevat kohottamaan äänensä sen merkiksi. Näin tulee ihmisten äänen voima ja tarkoitus kasvamaan, sekä kaikuen kautta maapallon se tulee vaatimaan johtajilta järkeä, oikeudenmukaisuutta ja rauhaa. Silloin valtaapitävät tulevat huomaamaan, että heidän aikansa on ohi ja että ihmiset ymmärtävät sekä vaativat Luojan suomaa oikeuttaan terveyteen ja onneen, vapauteen ja oikeuteen sekä siunattuun rauhaan. Näin tulee olemaan ja näin maailman kansat tulevat kutsumaan suurta Herraa puhumaan suoraan kaikille, muuraamaan kasvavan ykseyden perustan ja osoittamaan maailman muuttamiseen tarvittavat askeleet. Silloin tulee Maitreya osoittamaan todellisen Minänsä ja luonteensa. Julistuksen Päivä tulee olemaan uusi alku koko ihmiskunnalle ja se tulee kirvoittamaan ihmisistä esille heidän parhaat puolensa, ennen näkemätömällä tavalla.

Lähde: Share International -lehti, 03 / 2004.

Tämä artikkelisarja ilmestyy 10 kertaa vuodessa ja se avaa ihmisen suhdetta häntä ympäröivään. Mestari, on yksi Henkisen Hierarkian Mestareista. Hänen nimensä on laajalti tunnettu esoteerisissa piireissä, mutta sitä ei monistakaan syistä anneta vielä julkisuuteen. Maitreya on Henkisen Hierarkian johdossa olevan Maailmanopettajan henkilökohtainen nimi. Maitreya tunnetaan myös Kristuksen, Buddhan, Krishnan, Imam Mahdin tai Messiaan nimillä. Maitreya on aloittanut tammikuussa 2010 tv-esiintymisten sarjan, joka tulee johtamaan julkitulon päivään, jolloin Hän julkistaa todellisen henkilöytensä.

Share International -lehden synnystä alkaen Benjamin Cremen Mestari on antanut artikkelinsa julkaistavaksi tuoreeltaan ja käytettäväksi silloin kun maailman tapahtumat sitä edellyttävät. Monet näistä artikkeleista tuntuvat todellakin jopa vielä ajankohtaisemmilta tänä päivänä kuin niiden ensijulkaisun yhteydessä.


Sivun alkuun